Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski Sztum Circular Economy

Film końcowy - SCE

Realizacja projektu Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu “Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” oraz ze środków budżetu Państwa dobiega końca. Podsumowaniem wszystkich działań jest film z realizacji aktywności.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram