Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_63bd729e3c146 Aktualności

Europejska Inicjatywa Klimatyczna

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej, która umożliwia finansowanie różnorodnych projektów współpracy międzynarodowej mających na celu działania na rzecz klimatu.

Europejska Inicjatywa Klimatyczna (EUKI) jest programem mającym na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie dalszego rozwoju i wdrażania ambitnej polityki klimatycznej. Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do państw z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym krajów bałtyckich oraz krajów Bałkanów Zachodnich.

Organizatorem programu jest Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu.

W każdym projekcie może brać udział  2 - 5 partnerów.

Wysokość dofinansowania wynosi od 120.000 do 1.000.000 EUR na projekt.

Nabór do EUKI podzielony jest na dwa etapy.

W ramach I etapu składane są wnioski wstępne. W przypadku akceptacji wniosku wstępnego składa się szczegółową propozycję projektu w ramach II etapu naboru.

Ostateczny termin przesyłania wniosków wstępnych upływa 13 stycznia 2023 r.

Składanie wniosków pełnych zaplanowano na czerwiec 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na oficjalnej stronie EUKI.

Europejska Inicjatywa Klimatyczna (EUKI) finansuje projekty na rzecz klimatu, które koncentrują się wokół takich tematów jak:

– finansowanie przyjazne dla klimatu;
– mobilność neutralna dla klimatu;
– polityka klimatyczna;
– pochłaniacze CO2;
– polityka energetyczna;
– sprawiedliwa społecznie transformacja/zrównoważona gospodarka;
– zrównoważona turystyka.

Projekty możliwe do realizacji dotyczą takich zagadnień jak:

– łagodzenie skutków zmian klimatycznych;
– rozwój zdolności instytucjonalnych;
– tworzenie sieci wymiany wiedzy;
– wdrażanie polityk i jej instrumentów;
– opracowywanie strategii i przeprowadzanie studiów wykonalności;
– podnoszenie świadomości, edukacji i rozpowszechniania.

Wszystkie, realizowane projekty powinny przyczyniać się bezpośrednio lub pośrednio do wzmocnienia działań na rzecz klimatu w krajach, do których są adresowane.

Liderami oraz partnerami projektów mogą być instytucje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne, konsumenci.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram