Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_6458d37d92b2f

ESSiEW - pierwsze spotkanie

Dziś, 08.05.2023r., odbyło się, w formule on-line, pierwsze spotkanie Elbląskiej Sieci Specjalizacji i Ekonomii Wodnej. Omówione zostały wstępne założenia techniczne i merytoryczne przyszłej współpracy grupy.
Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat obrania konkretnego kierunku działań, potencjalnych
rozwiązań strukturalnych i kwestii docelowego obszaru działania.


Członkowie podkreślili, że w przyszłości grupa nie będzie zamykać się tylko na działania lokalne i
regionalnie w województwie warmińsko-mazurskim i powinna zostać rozszerzona swoim
oddziaływaniem na województwo pomorskie, związane terytorialnie z tematem wody.
W podejściu do tematu związanego z istotą wody jako surowca, jako zasobu i jako środowiska życia,
będzie można oprzeć również swoje działania na sieciowaniu nawet w różnych częściach Europy,
prowadząc jednocześnie na wybranych terenach działania pilotażowe.


Przed ESSiEW stoi teraz zadanie opracowania diagnozy potrzeb, by stworzyć bazę wspólnego wzoru
działania. Diagnozowanie przebiegać będzie dwukierunkowo, by odpowiedzieć na pytanie, jakie są
oczekiwania poszczególnych członków co do współpracy i jej efektów oraz co każdy z nich może
zaoferować dla rozwoju inicjatywy. Następnym etapem działań będzie napisanie aplikacji.


Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na koniec maja

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram