Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski pll_63c522f1d6744 Engage!

ENGAGE! Otwarty konkurs Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - szansa dla NGO!

Integracja Europejska - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tematyki, którą także realizujemy w projekcie ENAGAGE!

PRZYPOMINAMY! Konkurs trwa do 20 stycznia br.!

Konkurs daje szansę warmińsko-mazurskim organizacjom pozarządowym rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Są to działania wpisujące się w realizowany przez Stowarzyszenie projekt ENGAGE!, którego celem jest to by nasze NGO-sy podejmowały zadania dające rozwój na poziomie międzynarodowym. Poprzez małe fundusze można zdobyć doświadczenie i rozwijać misję swoich organizacji w oparciu o podmioty zagraniczne i wspólnie opracowywać projekty do dużych programów Unii Europejskiej takich jak Programy Interreg, Granty EOG, tzw. Norweskie, Program Erasmus+, fundusze Instytutu Szwedzkiego itp..

Niezbędne informacje w sprawie tego konkursu znajdą Państwo pod tym linkiem

Ponadto! W konkursie dla NGO są także inne zadania, w których mogą rozwijać swoje umiejętności organizacje Warmii i Mazur przydatne dla współpracy międzynarodowej w ramach ENGAGE!, jak np.:

1) rozwój kultury fizycznej

2) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego dot. wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu

4) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami - konkurs wspomniany powyżej

5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

6) rozwój turystyki

7) pomoc społeczna

8) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

9) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta

10) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

11) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego

12) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl. W generatorze wskazane są osoby do kontaktu w poszczególnych zakresach zadań. Szczegółowe zasady udziału w konkursach, w tym terminy składania ofert określone są w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych.

Do pobrania:
- Uchwała nr 63/740/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram