Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski pll_61f268efa8d39 Engage!

Engage! - kontynuacja pracy warsztatowej i rozwój nowych inicjatyw

26 stycznia 2022 odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu Engage!, które było kontynuacją pierwszego warsztatu dla organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Tym razem spotkanie odbyło się w Olsztynie, a organizacją goszczącą bylo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP.

Cel wydarzenia:

przedstawienie projektu Engagę i możliwości z niego wynikających;

omówienie możliwości współpracy krajowej i zagranicznej;

- przedstawienie ewentualnych pomysłów na projekty;

Przedstawiono założenia projektu Engage! i dalsze plany na włączenie lokalnych NGO z Warmii i Mazur w ich realizacje. Omówiono możliwości współpracy regionalnej jak i międzynarodowej. Powstało wiele inicjatyw, które będą wdrażane w trakcie realizacji projektu.

Działanie to było jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach projektu pn. ENGAGE! dedykowane organizacjom NGO, którego celem jest rozwijanie współpracy międzynarodowej i międzysektorowej.

Projekt ENGAGE! realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowany z funduszy EOG.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram