Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski Engage!

Działania Biura Porad w ramach projektu ENGAGE!

W ramach projektu ENGAGE rozwijamy kolejne aplikacje naszych małych podmiotów NGO z Warmii i Mazur. Prężne w tym zakresie są branże z zakresu tematyki społecznej, w tym podnoszenie aktywności społecznej czy innowacyjne społeczności. Biuro porad współpracy międzynarodowej działające w Stowarzyszeniu przy projekcie ENGAGE! włącza do działań partnerskich Spółdzielnię Socjalną z Braniewa, a także Koło Gospodyń Wiejskich z Gminy Frombork.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram