Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Think Global, Act local Polski pll_6512d026c3433 Think Global, Act Local

Drugi dzień wizyty w ramach projektu Think Global Act Local.

Trwa wizyta studyjna w Polsce w ramach projektu Think Global Act Local. W dniu dzisiejszym przedstawiciele samorządów i organizacji z Rumunii, Włoch, Grecji i Hiszpanii mieli szansę odwiedzić tereny położone na Warmii i Mazurach. W pierwszej kolejności gości przywitała Gmina Górowo Iławeckie, a pierwszym odwiedzonym miejscem był kompleks szkolny, gdzie między innymi uczą się dzieci z mniejszości ukraińskiej. Reprezentanci szkoły prezentowali nowocześnie wyposażone klasy, opowiadali o nowatorskim podejściu do nauki, stosowanym w placówce oraz o kołach zainteresowań, intensyfikujących integrację dzieci, działających na terenie szkoły. Nauczyciele z dumą nadmienili również, że pozyskują szereg dofinansowań unijnych, o które sami się starają. Zwieńczeniem wizyty w szkole były występy dzieci z zespołu pieśni i tańca,  przygotowanych specjalnie na tę okoliczność, by nasi goście poznali część kultury wschodniej.

Spod szkoły udaliśmy się do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, gdzie dyrektorka szpitala opowiedziała o misji i planach placówki. Zapoznaliśmy się również z planami rozwoju inicjatywy jakim jest kompleks SPA w Górowie Iławeckim, będący przykładem na dynamiczny rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w regionie.

Kolejnym odwiedzonym miejscem było przedszkole w Bartągu, na terenie gminy Stawiguda. Wizyta miała na celu przedstawić placówkę, jako doskonałe miejsce współpracy międzyludzkiej na terenie gminy. Przedstawiciele placówki opowiedzieli o swojej codzienności i podejmowanych inicjatywach. Przedszkole w Bartągu jest przykładem dobrze wykorzystanych funduszy unijnych, gdzie gmina zapewniła infrastrukturę, teren zagospodarowany i zmodernizowany został ze środków unijnych. Burmistrz gminy Stawiguda podkreślił, że należy dążyć do tworzenia wspólnot na bazie Unii Europejskiej, gdzie można wzajemnie wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie się wspierać przenosząc dobre praktyki do swoich lokalnych społeczności. Prezentację placówki uświetnił występ przedszkolaków. Po wizycie w przedszkolu udaliśmy się do pobliskiego Aromaparku w Bartążku, utworzonego także z funduszy unijnych, gdzie sukces projektu zawdzięczać można współpracy urzędu z lokalnymi mieszkańcami. Park obsadzony jest roślinami o nieprzeciętnych walorach zapachowych, położony w niecodziennych okolicznościach przyrody. Inicjatorami koncepcji byli studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a ostatecznego wyboru, z kilku innych propozycji projektowych, dokonali mieszkańcy wsi.

Z gminy Stawiguda udaliśmy się w kierunku gminy Olsztynek, do Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku, często nazywanym po prostu skansenem. Na sporym terenie skansenu usytuowanych jest 80 obiektów dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy. Wnętrza przenoszą odwiedzających w dawne czasy, przybliżając historię, dawną kulturę i sztukę regionu.

Przed nami jeszcze trzeci dzień wizyty studyjnej. W dniu jutrzejszym odwiedzimy wybrane gminy w województwie pomorskim.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram