Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_639984ce96b28 Sztum Circular Economy

Doroczne Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk oraz Sztum Circular Economy - wspólne działanie, 8-9.12.2022, Olsztyn

8 grudnia 2022 w Olsztynie odbyło się Doroczne Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk zorganizowane we współpracy z partnerami projektu Sztum Circular Economy. Projekt ten realizowany jest przez Miasto i Gminę Sztum w kooperacji z naszym Stowarzyszeniem, Politechniką Gdańską oraz partnerami z International Development Norway z Norwegii. Tematem przewodnim Forum było przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w oparciu o doświadczenia polskich i zagranicznych partnerów Euroregionu.

Otwarcia wydarzenia dokonał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Pan Leszek Tabor. Pan Marszałek pełni w Euroregionie funkcję Prezydenta, a Doroczne Forum Interesariuszy było jednocześnie zwieńczeniem jego rocznej prezydentury, która potrwa jeszcze do końca 2022 roku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich regionów członkowskich Euroregionu, w tym: z Danii Bornholm, ze Szwecji regiony Blekinge, Kronoberg, Kalmar, oraz z Polski region Pomorski oraz Warmia i Mazury.

Doroczne Forum to spotkanie, które w tym roku miało inną niż dotąd oprawę merytoryczną. Zostało bowiem wsparte o zakres tematyczny projektu Sztum Circular Economy. Chcieliśmy zaangażować do dyskusji wielu naszych euroregionalnych ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu, a także naszych partnerów projektowych. Wystąpienie przewodnie wygłosił Pan profesor Krzysztof Czerwionka z Politechniki Gdańskiej. Mówił on o istocie gospodarki o obiegu zamkniętym - o wpływie na środowisko, dlaczego powinniśmy zwrócić uwagę na swoje małe wybory w życiu codziennym, które w konsekwencji mają zapobiec drastycznym zmianom klimatu, co nam grozi i jak uniknąć negatywnych skutków środowiskowych.

Odbyły się także sesje tematyczne - Gospodarka o Obiegu Zamkniętym w praktyce Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym (sfera produkcji i planowania, zarządzania zasobami wody, recyklingu i odpady jako filary nowych inicjatyw projektowych, w tym dwa panele dyskusyjne, pierwszy z udziałem m.in. ekspertów z Zakładu Gospodarki Odpadami z Danii, International Development Norway, Miasta i Gminy Sztum, Grupy Kluczowej ds. Wody ze Szwecji oraz przedstawicielką Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Drugi panel dyskusyjny dotyczył tematu Energia i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym Odnawialne źródła energii jako katalizator wprowadzenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W tej części uczestnikami byli przedstawiciele m.in. Regionalnej Gminy Bornholm, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiciel biura projektów Programu Południowy Bałtyk, Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto uczestnicy mogli dowiedzieć się dodatkowych informacji na temat programu Interreg Południowy Bałtyk oraz Duńskiej organizacji BOFA.

Owocem obu dyskusji była chęć wszystkich zebranych do udziału i działania w Grupie Roboczej Poświęconej Przeciwdziałaniu Zmianom Klimatu. Forum to także spotkanie nowo powstającej Grupy Zadaniowej – Circular Economy Task Force, która skupiać ma ekspertów tematycznych z dziedziny przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W trakcie drugiego dnia konferencji odbyło się wspólne spotkanie zespołu partnerskiego projektu Sztum Circular Economy. W trakcie spotkania podsumowano dotychczasowe działania oraz osiągnięte wskaźniki. Zaplanowano kolejne aktywności na 2023 rok, tak aby były spójne i możliwie jak najefektywniej wykonane.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram