Informacje z Euroregionu Bałtyk

Creative Wavestl-ne Aktualności Creative Waves Projekty Polski pll_633eb33cd967e Creative Waves

CREATIVE WAVES - jak wyglądała praca partnerów

Przekonaj się jak wyglądała praca partnerów w ramach Creative Waves, projektu mającego na celu wsparcie grup społecznie słabszych. Czy faktycznie są słabsze, przekonajcie się o tym, co dobrego może zrobić domowa artystka. Upowszechnianie haftu ludowego w codziennej odzieży i rzeczach użytkowych to ich specjalność.

Projekt otrzymał wsparcie ze środków funduszu w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Jednak sam projekt "Creative Waves - Baltic Sisterhood for Change", współpraca pomiędzy Intercult ze Szwecji, Euroregionem Bałtyk i Nadbałtyckim Centrum Kultury z Polski, Estonian Women's Studies and Resource Centre (ENUT) oraz aktywistkami z Obwodu Kaliningradzkiego, dobiegł końca. Dzięki temu projektowi wzmocniona została pozycja kobiet w regionie Morza Bałtyckiego poprzez spotkanie tradycyjnego rzemiosła, lokalnych tradycji i zwyczajów z cyfrowym, nowoczesnym światem i jego wymaganiami dotyczącymi zmian.

Finał projektu potężne wydarzenie miało miejsce w Gdańsku, 25 - 27 września w Nadbałtyckim Centrum Kultury i częściowo online. "Talks to Empower" to trzydniowy cykl spotkań i wydarzeń towarzyszących: prezentacji, pokazów i warsztatów, które odbyły się w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku (zachęcaliśmy Państwa do udziału tu). Program był niesamowicie bogaty w wykłady, warsztaty i panele z udziałem międzynarodowych ekspertów - inspirujących kobiety.

Wydarzenie rozpoczęło się w Gdańsku od niezwykle inspirujących mikro-warsztatów, pokazów i dyskusji z artystami i rzemieślnikami z Pomorza, województwa warmińsko-mazurskiego i Szwecji.

Dyskutowano o przedsiębiorczości kobiet i znaczeniu budowania wspierających je środowisk. Projektem zbudowano poczucie tożsamości i przynależności i jest nadzieja, że jest to początek większego ruchu na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w społecznościach lokalnych i szerzej w regionie Morza Bałtyckiego!

Podczas "Talks to Empower" z udziałem gości z czterech krajów Regionu Bałtyckiego, dyskutowano m.in. o kobiecej przedsiębiorczości i znaczeniu budowania wspierających środowisk. Goście skupili się na praktycznych aspektach przekształcania pasji w zawód oraz zastanawiali się, jak wykorzystać "siostrzeństwo", empatię i solidarność do wzmocnienia społeczeństwa. Tradycyjnie kobiece zajęcia (np. haftowanie, tworzenie biżuterii, zielarstwo) i ich rola w budowaniu społeczności lokalnej posłużą jako punkt wyjścia do kolejnych spotkań.

Jest szansa, że będą kolejne podobne projekty!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram