Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_64ba69d19cce8

BaltiCE - spotkanie on-line

Dziś, 21.07.2023, odbyło się, ostatnie już, regularne spotkanie on-line, w ramach projektu zalążkowego BaltiCE -„Baltic Circular Economy Lab - jako narzędzie do oszczędzania zasobów i łagodzenia skutków zmian klimatycznych”. Podczas tego spotkania uczestnicy wydarzenia rozmawiali między innymi na temat potrzeb gmin w zakresie gospodarki odpadami, omówiono kwestie związane z pilotażami oraz pracowano nad dokumentem koncepcyjnym projektu, nad głównymi kierunkami i ogólnym jego zarysem.

Projekt ma na celu obniżenie kosztów usług komunalnych i ponowne wykorzystanie surowców w gospodarce o obiegu zamkniętym. Polscy partnerzy chcieliby skupić się na ponownym wykorzystaniu piasku i soli rozsypywanych zimą oraz zagospodarowaniu i redukcji kosztów odpadów zielonych.

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk uczestniczy w wydarzeniach BaltiCE jako potencjalny partner w regularnym projekcie w ramach Programu Interreg South Baltic.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram