Sprawozdanie

Informujemy, że zamknięto pierwszy etap projektu „Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionanych”

Etap 1 dotyczy realizacji podprojektów wyłonionych w ramach 1 konkursu.

Pierwszy konkurs projektów został ogłoszony 9 września 2008 . Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków ukazał się na stronach Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (dalej: STG), Urzędów Marszałkowskich Warmii i Mazur oraz Pomorza. Ogłoszenia ukazały się również w prasie lokalnej i regionalnej i Biuletynie ERB.

Termin składania wniosków wyznaczono na 8 października 2008.

Zrealizowano działania promocyjno informacyjne: 3 szkolenia dla potencjalnych beneficjentów: 17.09 (Elbląg, 34 osoby), 23.09 (Olsztyn, 74 osoby), 30.09 (Gdańsk, 30 osób).

Ogółem w terminie składania wniosków otrzymano 41 propozycji mikroprojektów. Ocena formalna trwała od 10 do 22 października 08 r. - odpadło 8 projektów, 17 skierowano do poprawy. Ostatecznie do oceny merytorycznej dopuszczono 33 projekty.

Komisja Oceny projektów pracowała w dniach 27 - 28 października 2008. Każdy projekt był dwukrotnie oceniony, uzyskana ocena jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen. Z 33 projektów na liście rekomendowanych znalazło się 21 projektów.

Komitet Sterujący, który obradował 4 listopada 2008 r. w Elblągu zatwierdził Listę Rankingową bez zmian.

Jeszcze przed podpisaniem umów jeden z wnioskodawców zrezygnował z realizacji podprojektów.

Umowy z wnioskodawcami podpisywano na przestrzeni od 12 stycznia do 27 lutego 2009 r.; w tej edycji zmieniono we wszystkich umowach zapisy dotyczące sposobu przeliczania PLN na EUR i związku z powyższym zostały podpisane aż 23 aneksy.

3 beneficjentów nie wystąpiło z wnioskiem o zaliczki, pozostali otrzymali środki na konto w kwietniu 2009 r. (między 1 a 29).

Projekty realizowano zgodnie z harmonogramem – 10 podprojektów rozpoczęto w styczniu, 5 w lutym, 3 w marcu, 2 w kwietniu 2009; ostatni projekt zakończył się w listopadzie 2009. 100% pod-projektów zostało zmonitorowanych przez pracowników Biura Projektu.


Beneficjenci


Beneficjenci:


Ilość realizowanych projektów:

samorządy wszystkich szczebli

9

organizacje pozarządowe

4

instytucje podległe samorządom

3

Związki i stowarzyszenia jst

1

Inne (szpital, agencja rozwoju regionalnego)

3

Partnerstwa:

Pod-projekty realizowano z partnerami:


Kraj

Ilość projektów

Ilość organizacji zagranicznych

Rosja (Obwód Kaliningradzki)

8

10

Litwa

2

2

Niemcy

3

4

Dania

1

1

Anglia

1

1

Francja, Czechy

1

3

Włochy

1

1

Litwa, Rosja (obw.Kal)

1

2

Łotwa-Rosja (obwód Kaliningradzki)

1

2

Niemcy, Rosja (obw.Kal.)

1

2

Razem

20

28
Kwoty podano w euro


 projekty złożone

oceniono merytorycznie 27-28.10. 2008

KO zatwierdził (04.11.2008)

Zakontrakto-wano

Realizacja

ilość projektów

41

33

21

20

20

wartość całkowita:

1 284 612,64

1 031 812,14 €

606 554,59

581 291,59

481 177,99

Wnioskowane dofinansowanie:

1 068 722,52

857 041,46 €

506 594,64

485 247,41

400 545,04

deklarowany udział własny:

215 890,12

174 770,68 €

99 959,95

96 044,18

82 076,54


zrealizowano pod-projekty na kwotę 2 146 101,12 PLN (wartość całkowita). Najmniejsze wykorzystanie zatwierdzonego budżetu było na poziomie 48,54%, najwyższe – 99,84%.Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Lipiec 2021
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 1
2
3
4
5
6
7
8

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk