PROJEKTY


Projekt Euroregionalne Centrum Informacji (dalej: ECI) jest to działanie zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w okresie od czerwca do listopada 2013.
Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z jedną z dobrych praktyk, która została udostępniona w ramach realizacji projektu Tourage. Jak nam się wydaje jest to bardzo dobra propozycja nie tylko dla naszych samorządów, lecz również organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju społeczeństwa czy też organizacji socjalnych. Praktyka, którą chcemy przedstawić i upowszechnić to Program Miast i Powiatów przyjaznych wiekowi (ang. Age Friendly Cities and Counties Programme, dalej: AFP) Czy jest, kto go realizuje, jakie są zasady funkcjonowania przedstawiamy poniżej. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym Stowarzyszeniem.
Od maja br. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk realizuje projekt pn. „Blaski i cienie współpracy. Praktyka samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej na szczeblu lokalnym” , który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 7 października br zrealizowano główne wydarzenie - tj. Targi promocyjne oraz konferencję. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii projektu "Blaski i cienie współpracy"
Z przyjemnością informujemy, iż 12 października 2016 decyzją komitetu Monitorującego zaakceptowano do realizacji projektu SB PIN - South Baltic Public Innovators Network, w którym Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk będzie pełniło rolę partnera (szerszy opis w załączeniu). Planowany termin realizacji projektu- styczeń 2017. W ramach drugiego konkursu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 został zatwierdzony do realizacji projekt, w którym Stowarzyszenie pełnić będzie rolę partnera. Aplikacja ta została zarejestrowana pod numerem: "STHB.05.01.00-EN-0039/16". Obecnie trwają prace związane z klaryfikacjami i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej wymaganej do podpisaniu umowy kontraktowej. Dzięki projektowi mamy szansę zintensyfikować współpracę instytucji i organizacji samorządowych i ich pracowników, lokalnych polityków w Regionie Południowego Bałtyku, w partnerstwie międzynarodowym z instytucjami ze Szwecji i Danii. Celem projektu jest zwiększenie za pośrednictwem gmin uczestniczących i innych organizacji międzynarodowej zdolności do współpracy oraz podniesienia poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów. Projekt ma na celu wspólne działanie i koncentrację na wzajemnych wyzwaniach w obszarach wymagających wspólnych działań rozwojowych. Celem projektu jest zwiększenie zdolności gmin i innych organizacji lokalnych i poszerzenie ich wiedzy oraz doświadczenia w międzynarodowej współpracy poprzez tworzenie sieci kooperacji podnoszącej zdolności do innowacji i stwarzania warunków, które ukażą korzyści z międzynarodowej współpracy i działań w ramach sieci transgranicznych.
Szanowni Państwo! Przedstawiamy informację o projekcie realizowanym przez Uniwersytet w Wismarze z Niemiec w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, a także z organizacjami z Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk (nr STHB.01.02.00-DE-0077/16). Projekt nosi tytuł: Creative Traditional Companies Cooperation, co w wolnym tłumaczeniu brzmi „Współpraca Przedsiębiorstw Tradycyjnych i Kreatywnych". W skrócie CTCC.
     Mamy przyjemność zaprezentować kolejny projekt , w którym uczestniczy nasze Stowarzyszenie w ramach programu współpracy transgranicznej Płd. Bałtyk. Jest to projekt pn. „FilmNet” (South Baltic Film and Culture Network), został on zatwierdzony przez Komitet Sterujący Programu w listopadzie 2017 r. w 5 priorytecie. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do współpracy transgranicznej instytucji i organizacji z sektora filmu i edukacji filmowej. W wyniku podejmowanych działań ma powstać otwarta sieć organizacji filmowych (gdzie będzie mogła przystąpić każda instytucja / organizacja zajmująca się działalnością filmową lub edukacją filmową), partnerzy projektu będą mieli okazję wzmocnić swoje możliwości i umiejętności w zakresie międzynarodowej współpracy transgranicznej dzięki takiemu instrumentowi jak „job shadowing”, zostanie zainicjowana szeroka dyskusja nad pojęciem „bałtyckiej tożsamości” poprzez pokaz wybranych filmów. To tylko niektóre z proponowanych przez projekt działań. Liderem projektów jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, obok naszego Stowarzyszenia partnerami są Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, szwedzka organizacja „Reaktor Sydost, Centrum Kultury w Gargżdai (Litwa) oraz Instytut Nowych Mediów z Rostoku (Niemcy). Partnerem Stowarzyszonym jest Stowarzyszenie Officyna ze Szczecina. Projekt będzie trwał 24 miesiące i zakończy się 31 stycznia 2020 roku. Zapraszamy do współpracy i udziału w wydarzeniach projektowych.
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego wsparcie przy tworzeniu regionalnej platformy interesariuszy poprzez stworzenie bazy danych beneficjentów projektu UMBRELLA na terenie Niemiec,wchodzącego geograficznie w skład programu INTERREG V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk), wraz z niemieckojęzyczną wersją publikacji projektu oraz treścią strony internetowej i materiałami informacyjnymi dla partnerów projektu w języku niemieckim
  Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2019” i będzie realizowany od kwietnia do końca grudnia 2019 r. na terenie Polski (województwa Warmińsko-Mazurskie oraz Pomorskie). Celem bezpośrednim jest Promocja i przekazanie wiedzy o najlepszych polskich  lokalnych praktykach i modelach współdziałania lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi   jako nowej przestrzeni i możliwości dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.
Project  CONTRA - COnversion of a Nuisance To a Resource and Asset Interreg Baltic Sea Region Programme Project Number: #R090 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, razem z partnerami z Niemiec, Polski, Danii, Estonii, Szwecji oraz Rosji oficjalnie rozpoczęło realizację projektu CONTRA dotyczącego zarządzaniem materiałem morskim wyrzucanym na plaże który jest określany wspólną nazwą „odpady plażowe, czyli beach wreck” w regionie Morza Bałtyckiego. Beach wreck, bądź w naszym rodzimym języku „kidzina morska” jest materiałem organicznym, który jest wyrzucany na brzeg. Z jednej strony jest ona zarówno materiałem bogatym w składniki odżywcze, które zasilają wydajność systemów wodnych jak np. zerwana trawa morska i brązowe algi. Z drugiej strony traktowany jest jak odpad i usuwany. Często także uważa się, że jest to uciążliwe i nieestetyczny element szpecący nasze plaże, a władze przybrzeżne, szczególnie w kurortach turystycznych, są poddawane ogromnej presji, aby sprostać wymaganiom i usunąć te „odpady”. Obecne praktyki "sprzątania plaży" są kosztowne dla lokalnych społeczności i często stwarzają konflikt z działaniami mającymi na celu ochronę środowiska. Celem projektu CONTRA (CONversion of a Nuisance To a Resource and Asset) jest skompilowanie szeroko istniejącej wiedzy potrzebnej do zrównoważonego zarządzania odpadami plażowymi. W ramach projektu odbędą się badania w 6 ośrodkach nadbałtyckich, mające na celu określenie wpływu środowiskowego, społecznego i ekonomicznego usuwania tych odpadów. Stworzy to nowe szanse dla polepszenia sytuacji na plażach i ponownego wykorzystania tych „odpadów” w tym jako naturalnych nawozów, dodatków do wzbogacania gleby bio-char (biokarbonizatorów), algowych bio-pokryć składowisk odpadów z zebranego i przetworzonego materiału, czy ochronę obszarów przybrzeżnych w tym wydm, produkcję biogazu lub poprawy jakości wody. Głównym celem Stowarzyszenia Gmin RP w ramach działań projektowych będzie koordynacja działań po polskiej stronie granicy, w tym stworzenie lokalnej sieci Beach Wreck, skupiającej zainteresowane podmioty i gminy. Odpowiedzialni również będziemy za stworzenie Zestawu przepisów i wymagań prawnych występujacych w krajach członkowskich zawierających  ramy prawne i polityczne dotyczące obsługi i wykorzystania Beach Wreck.
Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach  Programu Interreg Płd.Bałtyk 2014-2020 Głównym celem projektu Creative Clusters jest nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy protagonistami branż kreatywnych a lokalnymi sieciami w 4 różnych lokalizacjach w regionie Południowego Bałtyku (dalej:SB).  W ten sposób utworzona zostanie sieć branż kreatywnych obejmująca cały region, która zaangażuje osoby zainteresowane z kilku krajów SB w międzynarodową wymianę i współpracę oraz będzie promować sieć w regionie SB i poza nim.

Archiwum projektów

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk