AkTYwny KreaTYwny - promocja międzynarodowa

W miniony weekend w Elblągu odbyły się doroczne obchody Elbląskiego Święta Chleba.  Gmina i Miasto Elbląg przy tej okazji realizowało ważny aspekt swojej polityki na płaszczyźnie współpracy międzynarodowej. Zaproszono zagranicznych przedstawicieli z miast partnerskich. Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk aktywnie włączyło się w realizację i aktywizację transgranicznej współpracy regionalnej na poziomie miast i gmin z państw europejskich. Zarówno podczas oficjalnych, jak i kuluarowych spotkań promowaliśmy aktualnie realizowany projekt Aktywny AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej. Była to doskonała szansa, by wypromować projekt na arenie międzynarodowej.

Projekt AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej, ma na celu podniesienie kompetencji biznesowych i przedsiębiorczych wśród przedstawicieli sektora kreatywnego z Polski i Norwegii, internacjonalizacja ich dorobku, budowanie sieci współpracy, oraz tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju organizacji sektora kreatywnego. Oferenci przygotowując koncepcję projektu kierowali się celami i potrzebami zdefiniowanymi w strategiach krajowych i unijnych oraz konsultacjami przeprowadzonymi z organizacjami działającymi w sektorze kreatywnym oraz dotychczasowymi partnerami biznesowymi, akademickimi oraz administracją.

Więcej o projekcie można przeczytać klikając w link poniżej:

Warsztaty ceramiczne w Centrum Sztuki Galeria EL

W niedzielę 27 sierpnia br., w Centrum Sztuki Galeria EL odbyły się  warsztaty ceramiczne, przygotowane w ramach projektu Aktywny Kreatywny. Pod okiem specjalisty, elbląskiej artystki, Anny Gawron, uczestnicy zapoznali się ze specyfiką pracy w glinie i poznali sposoby tworzenia naczyń.

Za tydzień, 3 września, odbędzie się  druga część warsztatów, podczas których uczestnicy będą kończyć rozpoczęte w niedzielę dzieła, pobudzając ducha swojej kreatywności i poznając kolejne tajniki warsztatu rzemiosła ceramicznego.

Również do 3 września potrwa wystawa Baltic Home, której wernisaż odbył się w miniony piątek.

Planowanie i pisanie projektów międzynarodowych - szkolenie

W miniony weekend odbyło się szkolenie pn. „Planowanie i pisanie projektów międzynarodowych”. Szkolenie odbyło się w formule stacjonarnej. Pierwsza część miała miejsce w siedzibie naszego Stowarzyszenia, następnie uczestnicy gościli w murach Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida.

Tematyka kursu poświęcona była tematyce związanej z tworzeniem projektów międzynarodowych oraz wszystkich istotnych aspektów związanych z planowaniem i pisaniem powyższych. Rozważano także sposoby wspólnego pisania projeków, rozwijających dedykowane miejscowości i ich mieszkańców. Uczestnicy szkolenia reprezentowali jednostki miejskie zajmujące się kulturą, turystyką i historią.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „AkTYwny KreaTYwny – pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej”. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Wystawa BALTIC HOME

W piątek wieczorem, 25 sierpnia br., w Centrum Sztuki Galeria EL, odbył się wernisaż wystawy wzornictwa „Baltic Home”. Po uroczystym przywitaniu gości przez organizatorów i włodarzy Elbląga,

Uczestnicy wystawy mieli szansę zapoznać się z oryginalnymi eksponatami z obszaru stolarstwa i designu wnętrzarskiego. Wystawa prezentująca meble oraz elementy wnętrz bałtyckich domów, stworzone przez lokalnych i międzynarodowych artystów, dała możliwość porównania współczesnego wzornictwa z klasyką nadmorskiej twórczości. Każdy  przedmiot użytkowy, każdy mebel, zaprezentowany podczas wystawy, zaprojektowany został według autorskiej koncepcji, metodą rzemieślniczą. Zwiedzający wyposażeni zostali w materiały informacyjne, dzięki którym zgłębić mogli wiedzę na temat każdego z eksponatów.

Podczas wydarzenia odbył się także performans jednej ze szczecińskich, utalentowanych artystek, która swoją sztuką przekazuje ważne społeczne przesłanie, o którym także można dowiedzieć się odwiedzając Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu.

Wystawa otwarta będzie do 3 września 2023r. Tych którzy nie mieli jeszcze możliwości jej zobaczyć na żywo serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „AkTYwny KreaTYwny – pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej”. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt finansowany przez Islandię Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Działanie współfinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Aktywny Kreatywny - spotkanie w pełnym składzie

W kolejnym dniu, 25 sierpnia br., gościliśmy w siedzibie naszego Stowarzyszenia pełny skład projektu Aktywny Kreatywny. W trakcie rozmów partner z Norwegii pytał o doświadczenia obu polskich partnerów, związane z organizacją wystawy. Nastąpiła wymiana wzajemnych doświadczeń i praktycznych rozwiązań planowanej w przyszłości wystawy w Norwegii.

Spotkanie było poświęcone również kolejnym działaniom projektowym takim jak warsztaty i szkolenia, w tematach opartych na diagnozie potrzeb grupy docelowej przeprowadzonej w ostatnim czasie, dotyczącą tematyki kursów, które odbędą się w ramach projektu AkTYwny KreaTYwny.

Spotkanie organizacyjne w ramach projektu Aktywny Kreatywny

24 sierpnia br odbyło się spotkanie partnerów strony polskiej projektu Aktywny Kreatywny. Omówiony został plan wernisażu wystawy „Baltic Home. Lokalny dialog”. oraz wydarzeń towarzyszących. Na wystawie znajdą się prace współczesnych lokalnych artystów z obszaru Morza Bałtyckiego, którzy projektują meble użytkowe i oryginalne elementy wyposażenia wnętrz.

Przygotowywana właśnie ekspozycja jest częścią projektu Aktywny Kreatywny pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej. Artystów możemy wspierać i rozwijać dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy EOG w ramach Programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny" i ma na celu wzmocnienie kompetencji biznesowych, kulturalnych i przedsiębiorczych wśród przedstawicieli sektora kreatywnego z Polski i Norwegii.