Warsztaty z Aktywny Kreatywny - nauka on-line

Cykl spotkań warsztatowych w ramach projektu Aktywny Kreatywny w formule stacjonarnej dobiegł końca. Uczestnicy warsztatów mają także możliwość skorzystania z merytorycznej wiedzy związanej z powyższymi, przygotowane w formule on-line, wystarczy pobrać materiały multimedialne. Poniżej udostępniamy materiały do do pobrania:

Fotografia i postprodukcja z elementami AI:

Szkolenie z budowania marki:

Szkolenie z przemówień publicznych "Porywający mówca":

Design Thinking:

Design Thinking - szkolenie z Aktywny Kreatywny, dzień 2

Drugi dzień szkolenia Design Thinking jest jednocześnie ostatnim dniem z całego cyklu szkoleń, w ramach projektu Aktywny Kreatywny. W dniu dzisiejszym udało nam się dokonać niezwykle trudnej rzeczy dotyczącej rozwiązania problemu, jaki w dniu wczorajszym obraliśmy za najbardziej istotny. Przeszliśmy przez kolejne etapy pracy w myśl idei Design Thinking. Poznane narzędzia pracy kreatywnej, jak brainwriting, technika kruszenia, mapowanie myśli, kwiat lotosu, czy storyboarding, po metodę scamper, pozwoliły nam dojść do etapu prototypowania, z czego wszyscy uczestnicy szkolenia są niezwykle dumni. Bardzo ciekawą metodą pracy kreatywnej okazała się również metoda sześciu myślowych kapeluszy Edwarda de Bono, która pozwala spojrzeć na problem z różnej perspektywy. Za profesjonalne przekazanie ogromu wiedzy dziękujemy trenerce Magdalenie Prech.

--------------------------------------------

Projekt AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej dofinansowany jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura", współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Media Dizajn - Lider projektu

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

International Development Norway

Design Thinking - szkolenie z Aktywny Kreatywny, dzień 1

Dziś rozpoczęliśmy kolejne szkolenie w ramach projektu Aktywny Kreatywny. Tym razem tematem przewodnim było myślenie projektowe. Pierwszy dzień z Design Thinking przebiegł niezwykle konstruktywnie. Na początku każdy z uczestników określił, czym dla niego jest koncepcja myślenia projektowego, poznaliśmy również genezę oraz kawałek historii związanej z powyższą. Zgłębialiśmy wiedzę dotyczącą pracy w interdyscyplinarnych zespołach, koncentracji na użytkowniku, eksperymentowaniu i testowaniu oraz poznaliśmy kluczowe etapy w procesie DT, tj.: empatyzowanie, diagnoza potrzeb, generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie. Następnie przeszliśmy do części praktycznej, gdzie pracowaliśmy nad rozwiązaniem wspólnie wybranego, przykładowego problemu, jakim jest deficyt ogólnie dostępnych toalet w naszym mieście. Pod okiem naszego szkoleniowca - Magdaleny Prech, z firmy Epsylon, przeszliśmy przez pierwsze etapy procesu. A już jutro rozpoczniemy kolejną część pracy, rozpoczynając dzień od burzy mózgów, kończąc na budowie prototypu.

Szkolenie z przemówień publicznych "Porywający mówca" - projekt Aktywny Kreatywny - dzień 2

Dwudniowe szkolenie z przemówień publicznych "Porywający mówca" za nami. W dniu dzisiejszym mieliśmy możliwość odebrania kolejnych cennych lekcji, jak być oryginalnym, ciekawym i merytorycznie przygotowanym mówcą, by swoim wystąpieniem porwać publikę i pozostać na długo w pamięci audytorium. W pierwszej części dnia poznaliśmy różne style przedstawiania prezentacji, zdobyliśmy wiedzę na temat specyfiki naszych odbiorców oraz jak wchodzić z poszczególnym typem słuchacza w interakcję, omawialiśmy mowę ciała i specyfikę poszczególnych gestów oraz kwestie związane ze świadomym poruszaniem się po scenie. Poznaliśmy także techniki odpowiedzi na pytania, jak i zasady pracy z głosem. W drugiej części szkolenia uwaga skupiona była na prezentacjach uczestników, którzy po uwzględnieniu wszystkich podpowiedzi i wskazówek drugim razem wypadli zdecydowanie bardziej profesjonalnie. Za przeprowadzenie inspirującego i bogatego merytorycznie szkolenia dziękujemy Magdalenie Prech.

----------------------------------

Szkolenie z przemówień publicznych "Porywający mówca" realizowane jest w ramach działań z projektu 🎨AkTYwny KreaTYwny.

Projekt AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej dofinansowany jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura", współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Media Dizajn - Lider projektu

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

International Development Norway

Szkolenie z przemówień publicznych "Porywający mówca" - projekt Aktywny Kreatywny - dzień 1

Pierwszy dzień szkolenia z przemówień publicznych - "Porywający mówca", za nami. Uczestnicy szkolenia poznali dziś sposoby na przygotowanie ciekawej i angażującej prezentacji, pracowali nad technikami radzenia sobie z tremą, nabyli również sporo merytorycznej wiedzy na co zwracać szczególną uwagę podczas wystąpienia przed publicznością, by jak najlepiej wykorzystać swój potencjał. Dowiedzieliśmy się również jak ważne są oddech, higiena myśli, wizualizacje oraz co to jest pozycja mocy. Na jutro każdy przygotuje swoją "ulepszoną" prezentację, wykonaną wedle dzisiejszych wskazówek prowadzącej. W drugim dniu szkolenia pracować również będziemy między innymi nad wykorzystaniem przestrzeni, tonem głosu, czy też mową ciała.

-----------------------------

Szkolenie z przemówień publicznych "Porywający mówca" realizowane jest w ramach działań z projektu AkTYwny KreaTYwny. Prowadzący szkolenie - Magdalena Prech.

Projekt AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej dofinansowany jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura", współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Media Dizajn - Lider projektu

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

International Development Norway

Warsztaty AI - Aktywny Kreatywny

Dziś działania projektowe z Aktywny Kreatywny realizowane były w Dzierzgoniu, gdzie w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury odbyło się szkolenie dotyczące sztucznej inteligencji. Prowadzący wprowadził uczestników w arkana pracy ze schematami AI, od zapoznania się z rysem historycznym, poprzez przegląd wielu dostępnych aplikacji, po pracę na wybranych narzędziach. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak zmieniała się perspektywa AI na przestrzeni lat, jak działają wdrażane cyklicznie narzędzia i jak w praktyczny sposób wykorzystywać mechanizmy sztucznej inteligencji w życiu prywatnym i w pracy.