Ostatni dzień wizyty studyjnej TGAL

Zakończyliśmy właśnie trzeci dzień wizyty studyjnej projektu Think Global, Act Local. W dniu dzisiejszym odwiedzone zostały dwie miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim - Puck oraz Gdynia.

W kaszubskim mieście Puck udaliśmy się do portu rybackiego i puckiej mariny, gdzie zaplanowane zostały przejażdżki łódką "Ohar" oraz pobyt u lokalnego wytwórcy piwa rzemieślniczego z "Browaru Puck". Po zapoznaniu się z historią i ciekawostkami z regionu oraz rejsie po Zatoce Puckiej przeszliśmy do budynku ratusza na warsztaty, gdzie nastąpiło podsumowanie dotychczasowych działań projektu TGAL. Przedstawiona została także długoterminowa strategia zaangażowania obywatelskiego i demokracji uczestniczącej – Propozycja „Transformacji Eko-Społecznej – zmiana należy do Ciebie!” Gospodarze z gminy Puck ponadto przygotowali ciekawy i angażujący uczestników mini content związany z działalnością miasta i okolic.

Następnie odwiedziliśmy Muzeum Ziemi Puckiej, którego geneza sięga lat 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to otwarto pierwszą ekspozycję związaną z kaszubską kulturą i sztuką ludową. Sam budynek siedziby muzeum jest dawnym „Szpitalikiem”. Goście podczas zwiedzania mieli okazję zapoznać się z tradycjami i obrządkami kaszubskimi, takimi jak sztuka haftu kaszubskiego, podziwiając tradycyjne stroje, czy zażywanie tabaki, wedle instrukcji doświadczonego tabakiernika.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Gdyni. Tam zawitaliśmy do Wymiennikowni- Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu. Tam wysłuchaliśmy prezentacji na temat inicjatyw i aktywności podejmowanych przez miasto oraz zapoznaliśmy się z atutami Gdyni. Pracownicy Wymiennikowni również przygotowali prezentację opowiadającą o idei i codzienności tego wyjątkowego miejsca, które w swoim założeniu wspiera oddolne inicjatywy młodzieży i pomaga w realizacji ciekawych pomysłów. Za Wymiennikownię odpowiedzialna jest młodzież, a na podstawie projektów zgłaszanych przez zainteresowanych planowane są kolejne zajęcia i inne inicjatywy. Swoją prezentację mieli także przedstawiciele mniejszości ukraińskiej z organizacji Spilo, którzy przedstawili formy pomocy wsparcia młodzieży ukraińskiej.

Ostatnim punktem w programie była wizyta w Domu Sąsiedzkim w Gdyni, miejscu rozwoju zainteresowań i realizacji pomysłów mieszkańców. Tam bliżej poznaliśmy tą kreatywną inicjatywę oddolną, będącą dobrym przykładem partycypacji społeczności w środowisku lokalnym.

Drugi dzień wizyty w ramach projektu Think Global Act Local.

Trwa wizyta studyjna w Polsce w ramach projektu Think Global Act Local. W dniu dzisiejszym przedstawiciele samorządów i organizacji z Rumunii, Włoch, Grecji i Hiszpanii mieli szansę odwiedzić tereny położone na Warmii i Mazurach. W pierwszej kolejności gości przywitała Gmina Górowo Iławeckie, a pierwszym odwiedzonym miejscem był kompleks szkolny, gdzie między innymi uczą się dzieci z mniejszości ukraińskiej. Reprezentanci szkoły prezentowali nowocześnie wyposażone klasy, opowiadali o nowatorskim podejściu do nauki, stosowanym w placówce oraz o kołach zainteresowań, intensyfikujących integrację dzieci, działających na terenie szkoły. Nauczyciele z dumą nadmienili również, że pozyskują szereg dofinansowań unijnych, o które sami się starają. Zwieńczeniem wizyty w szkole były występy dzieci z zespołu pieśni i tańca,  przygotowanych specjalnie na tę okoliczność, by nasi goście poznali część kultury wschodniej.

Spod szkoły udaliśmy się do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, gdzie dyrektorka szpitala opowiedziała o misji i planach placówki. Zapoznaliśmy się również z planami rozwoju inicjatywy jakim jest kompleks SPA w Górowie Iławeckim, będący przykładem na dynamiczny rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w regionie.

Kolejnym odwiedzonym miejscem było przedszkole w Bartągu, na terenie gminy Stawiguda. Wizyta miała na celu przedstawić placówkę, jako doskonałe miejsce współpracy międzyludzkiej na terenie gminy. Przedstawiciele placówki opowiedzieli o swojej codzienności i podejmowanych inicjatywach. Przedszkole w Bartągu jest przykładem dobrze wykorzystanych funduszy unijnych, gdzie gmina zapewniła infrastrukturę, teren zagospodarowany i zmodernizowany został ze środków unijnych. Burmistrz gminy Stawiguda podkreślił, że należy dążyć do tworzenia wspólnot na bazie Unii Europejskiej, gdzie można wzajemnie wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie się wspierać przenosząc dobre praktyki do swoich lokalnych społeczności. Prezentację placówki uświetnił występ przedszkolaków. Po wizycie w przedszkolu udaliśmy się do pobliskiego Aromaparku w Bartążku, utworzonego także z funduszy unijnych, gdzie sukces projektu zawdzięczać można współpracy urzędu z lokalnymi mieszkańcami. Park obsadzony jest roślinami o nieprzeciętnych walorach zapachowych, położony w niecodziennych okolicznościach przyrody. Inicjatorami koncepcji byli studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a ostatecznego wyboru, z kilku innych propozycji projektowych, dokonali mieszkańcy wsi.

Z gminy Stawiguda udaliśmy się w kierunku gminy Olsztynek, do Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku, często nazywanym po prostu skansenem. Na sporym terenie skansenu usytuowanych jest 80 obiektów dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy. Wnętrza przenoszą odwiedzających w dawne czasy, przybliżając historię, dawną kulturę i sztukę regionu.

Przed nami jeszcze trzeci dzień wizyty studyjnej. W dniu jutrzejszym odwiedzimy wybrane gminy w województwie pomorskim.

TGAL - pierwszy dzień wizyty studyjnej w Polsce

Projekt Tink Global Act Local - myśl globalnie, działaj lokalnie, to pilotażowe przedsięwzięcie łączące miasta i gminy pięciu europejskich krajów - Rumunii, Włoch, Grecji, Hiszpanii i Polski, za cel mające bardziej efektywne zaangażowanie swoich obywateli w życie społeczności, przy jednoczesnym tworzeniu zrównoważonej strategii współpracy i wymiany dobrych praktyk na szczeblu UE.  

Dziś przywitaliśmy delegacje z Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Grecji w Elblągu. Oficjalna część spotkania odbyła się w Kamieniczkach Elbląskich. Nasi goście mieli okazję zapoznać się bliżej z historią, ideą współpracy międzynarodowej i przyszłymi inicjatywami Elbląga. Następnie każdy z partnerów zabrał głos przedstawiając priorytety własnej polityki lokalnej.

Po zakończeniu części oficjalnej grupa udała się do Biblioteki Elbląskiej, by zapoznać się z wystawą pn. Elkamera - Interaktywna Wystawa Dawnej Książki i Prasy. Podczas spaceru po zlokalizowanej w podziemiach budynku wystawie, obejrzeć można było z bliska prasę Gutenberga, zapoznać z genezą i historią rozwoju drukarstwa i powstawania książek. Wysłuchaliśmy historii powstania gimnazjum w Elblągu, zapoznaliśmy się z bogatą historią zabudowań szpitalnych i historią Kanału Elbląskiego. Mieliśmy również możliwość zapoznania się z zabytkowymi księgozbiorami.

Po wizycie w bibliotece odwiedziliśmy Elbląski Park Technologiczny, gdzie przedstawiona została prezentacja dotycząca działalności Parku, roli instytucji dla lokalnych przedsiębiorców, naukowców oraz wszystkich z szeroko pojętego otoczenia biznesu i nauki.  Przedstawiona została oferta dla przedsiębiorców. Mogliśmy się również dowiedzieć, w jaki sposób Elbląski Park Technologiczny wspiera Start-upy oraz ułatwia inwestorom działalność. Po zakończeniu części teoretycznej przeszliśmy do labolatorium EPT, zapoznać się ze szczegółami prac.

Następnie udaliśmy się na przystań Grupy Wodnej, gdzie na naszych gości czekały atrakcje w postaci mini spływu kajakowego oraz zwiedzania nadbrzeży rzeki Elbląg łodzią Pomeranka. Zapoznaliśmy się z krótką historią fabryki Schihau’a, zobaczyliśmy zabytkową suwnicę oraz podziwialiśmy uroki otoczenia z pozycji wody, przemierzyliśmy również szlak wodny motorówką w kierunku Zalewu Wiślanego, gdzie nasi partnerzy mieli okazję na własne oczy zobaczyć piękno flory i fauny Elbląga i okolic.

W dniu jutrzejszym dzień spędzimy zapoznając naszych gości z aktywnościami gmin oraz mieszkańców w Górowie Iławeckim, Bartągu oraz Olsztynku.

Piąty warsztat projektu Think Global, Act Local - Rumunia

Wydarzenie w Slanic Moldowie i okolicznych miastach miało miejsce w dniach 3-6 lipca 2023. Tym razem było organizowanie przez lidera projektu The National Association of Balneoclimateric Resorts in Romania.

Wydarzenie było poświęcone pracy nad analizą wniosków z zebranych ankiet. Przyczynią się one do przygotowania Długotrwałej strategii zaangażowania obywatelskiego i demokracji partycypacyjnej, która będzie przygotowywana na kolejnym spotkaniu.

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci miast i gmin członkowskich Stowarzyszenia i byli to:

Pierwszego dnia wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w sesji powitalnej, w trakcie której każdy z partnerów projektu zaprezentował swoją organizację ale i uczestników wydarzenia z danego kraju. Między innymi pojawili się burmistrzowie miast, reprezentanci władz lokalnych oraz urzędnicy z Polski, Grecji, Włoch, Hiszpanii oraz Rumunii. Odbyło się również spotkanie z burmistrzami reprezentującymi gminy członkowskie ANSBBR i z lokalną społecznością. Uczestnicy pracowali w grupach nad opracowaniem wstępnej „Strategii długoterminowej zaangażowania obywatelskiego i demokracji".

Oprócz prac warsztatowych odbyła się wizyta studyjna po leczniczych źródłach wodnych, które są bardzo ważnym źródłem pod względem turystyki i zysków dla okolicznych miast.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie z burmistrzami lokalnych gmin Targu-Ocna i Zemes - Moinesti, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach we współpracy w Unii Europejskiej, o istocie samej UE, która w wielu aspektach łączy różne narodowości i pozwala na rozwój miast i gmin. Dodatkowo uczestnicy poznali lokalne tradycje, gdzie jedną z nich są spektakle z wykorzystaniem starych niedźwiedzich skór, które są przekazywane z miasta do miasta, bądź między poszczególnymi grupami artystycznymi.

Czwarty warsztat projektu Think Global, Act Local - Hiszpania

Hiszpańskie miasto Mislata stało się w dniach 10-11 maja br. miejscem warsztatów w ramach projektu Think Global Act Local. Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk wraz z reprezentantami władz z Gdyni, Pucka, Miasta i Gminy Sztum, Tolkmicka i Górowa Iławeckiego, mieli szansę poznać dobre praktyki w odwiedzonym regionie. Wydarzenie rozpoczęło się spotkaniem z Burmistrzem miasta, który przywitał wszystkich uczestników oraz porozmawiał z pozostałymi reprezentantami samorządów z Polski, Rumunii, Włoch i Grecji.

Pierwszego dnia warsztaty dotyczyły zagadnień promocji i tradycyjnej lokalnej sztuki oraz rzemiosła. Uczestnicy pracowali nad przygotowaniem strategii rozwoju miasta pod kątem turystyki i kultury.

Uczestnicy wydarzenia podczas wizyty studyjnej mieli również okazję zwiedzić, położony niedaleko Walencji, park przyrody chronionej L'Albufera. Odkrywając różnorodność tamtejszej flory i fauny, zwiedzający mieli okazję zapoznać się z licznymi, ciekawymi rozwiązaniami infrastrukturalno-kulturalnymi w otoczeniu jeziora de Albufera. Była również okazja do bliższego poznania zabytków w Walencji.

W kolejnym dniu rozmowy dotyczyły kwestii związanych z zaangażowaniem obywatelskim w Mislacie i w jaki sposób to zaangażowanie prowadzi do dobrych praktyk. Odbyło się również spotkanie z mieszkańcami odwiedzanego miasta. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Mislaty, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze współpracą z miastem oraz organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele NGO również wzięli udział w warsztatach. Opowiedzieli o swojej działalności, w jaki sposób angażują w swoje działania mieszkańców. W Mislacie jest ok 250 organizacji pozarządowych, które prężnie działają na terenie miasta.

Następnie swoje prace zaprezentował lokalny rzeźbiarz Miquel Navarro, działający na skalę międzynarodową. Grupa naszych przedstawicieli miała także możliwość uczestnictwa w ważnym dla lokalnych mieszkańców festiwalu sztuk performatywnych, Mislata Art al Carrer, który ma na celu rozpowszechnianie sztuki ulicznej w Mislacie.

Odbyło się również wewnętrzne spotkanie konsorcjum, dotyczące przyszłej współpracy na poziomie UE. Padły pomysły rozwinięcia współpracy z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, np. Interreg Central Europe, czy Interreg Europe.

Trzeci warsztat w ramach projektu Think Global, Act Local - Włochy

Warsztaty projektu Think Global, Act Local miały miejsce we włoskim mieście Gambassi Terme w dniach 7-8 lutego 2023. Miały na celu pogłębienie współpracy władz z mieszkańcami, ale i również prezentację przez władze miasta Gambassi Terme lokalnych warunków związanych z promocją turystyki.

Uczestnicy reprezentujący Stowarzyszenie w trakcie warsztatów: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko, Burmistrz Olsztynka oraz Burmistrz Gminy Górowa Iławeckiego.

Goście zostali przywitani przez Burmistrza miasta Gambassi Terme oraz dowiedzieli się więcej o samym mieście i regionie. Partner z Włoch opowiedział o lokalnych warunkach i w jaki sposób działają w celu promocji regionu oraz lokalnych przedsiębiorców.

W trakcie wyjazdu miały miejsce wizyty studyjne w muzeum, szkole podstawowej oraz lokalnych miejscach turystycznych. Uczestnicy mogli poznać realia życia dziennego mieszkańca Gambassi Terme.

Oprócz wizyt studyjnych odbyły się warsztaty, na których uczestnicy podzieleni na grupy krajowe pracowali nad dokumentem związanym ze strategią promocji turystyki i regionu. Po przygotowaniu wstępnych punktów zostały one zaprezentowane dla pozostałych uczestników. Dodatkowo miało miejsce spotkanie z mieszkańcami miasta, którzy powiedzieli z ich perspektywy jak wygląda promocja regionu, jak można ją poprawić oraz uzyskali kilka pomysłów na lepsze promowanie turystyki.

Projekt „Think Global, Act Local: (1.07.2022r. » 31.12.2023r.) realizowany w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), Sieć Miast / Citizens, Equality, Rights and Values Program (CERV), Network of Towns.