Oferta konsultacyjna dla sektora kreatywnego

W ramach jednego z działań projektu South Baltic Creative Cluster realizowanego w ramach programu Interreg South Baltic powstała specjalnie dopasowana oferta konsultacyjna dla przedsiębiorców z sektora kreatywnego. Mogą oni wziąć udział w szkoleniu online, które jest podzielone na cztery główne obszary:

I odkrywanie

II zdefiniowanie

III rozwój

IV dostarczenie

Branża kreatywna jest wschodzącym sektorem gospodarki, a łańcuch wartości jest ważny, ponieważ to on sprawia, że działa. Branża kreatywna obejmuje wiele różnych zawodów, w tym reklamę, projektowanie, architekturę, marketing, fotografię, wydawnictwa i inżynierię dźwięku. To stale rozwijający się obszar, który obejmuje każdą pracę, która wymaga kreatywności w celach komercyjnych.

W kursie poruszane są zagadnienia zwiazane z łańcuchem wartości branż kreatywnych, procesem twórczości i tworzenia, produkcją oraz dystrybucją dóbr i usług. Dodatkowo kurs zawiera elementy dotyczące metod marketingu i sprzedaży dóbr i usług.

Zainteresowane osoby zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online. Więcej szczegółów i sam kurs znajdują się na poniższej stronie.

http://creativecluster.mediadizajn.pl/courses/oferta-konsultacyjna-dla-sektora-kreatywnego/

Creative Clusters - konferencja kończąca projekt, Szczecin 9-10.06.2022

Projekt „Creative Clusters” jest wielowątkowym przedsięwzięciem ale to na co stawia szczególny nacisk ujęte jest w jego tytule – Kreatywne Klastry. Celem projektu było bowiem stworzenie współpracy transgranicznej między podmiotami z branż kreatywnych w powiązaniu z lokalnymi sieciami po to by wspierać potencjały tych branż w obszarze Morza Bałtyckiego. Niestety, w minionym tygodniu odbyły się jego ostatnie wydarzenia. Konferencją końcową zakończyły się wszystkie działania trwającego 2,5 roku projektu. Podczas zakończenia projektu mogliśmy wysłuchać wielu ciekawych prelekcji, wykładów, paneli dyskusyjnych, odbyć kreatywne warsztaty, nauczyć się kreować nowe pomysły, poznać moc drzemiącą w tych, którzy stawiają na kreatywność w swoich branżach.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Media Dizajn ze Szczecina – lider projektu Creative Clusters oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja końcowa projektu odbyła się w dniach 9-10 czerwca br. podczas dużego, branżowego wydarzenia w Szczecinie pn. „VI Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus” ale co niezwykle ciekawe swoją ideą wpisała się także w Festiwal o europejskim zasięgu - New European Bauhaus. Być jego częścią to wielkie wyróżnienie – serdecznie gratulujemy naszemu partnerowi!

Choć sama konferencja kończąca projekt to echo przeszłości to jednak efekt jej wydarzeń pozostaje z nami na dłużej. Nie sposób wymienić wszystkie znakomite osoby występujące podczas tego uroczystego zakończenia projektu. Wszystkie te osoby wraz z tematem swych wystąpień to kreatywność ponad miarę, prosimy spojrzeć:

- Krzysztof Miruć – wykład inaugurujący – inspirujący wykład o synergii projektowania, estetyce i kiczu

- dr Natalia Marciniak-Madejska – Projektowanie uniwersalne jako nowa kompetencja w biznesie – o tym, że społeczeństwo ma różne potrzeby w projektowanych obiektach

- Przemysław Kazanecki – Ogrody Śródmieście – o tradycji miejsca

- Tomasz Swaczyna – O idei Metasy i Sztuce NFT – o nowoczesnej sztuce graficznej

- Rafał Bajena – Sektor audiowizualny dla rozwoju regionu

- Marcin Makaj – Świadome projektowanie niezależnych gier komputerowych – inspiracja dla miłośników

- Meike Ziegler – Siła Creatuals – o istocie tworzenia

- Michał Mioduszewski – Energia współworzenia. Zdarzenia artystyczne graniczące z cudem – o tym co niemożliwe staje się możliwe

- Iza Rutkowska - Projektowanie wspólnotowe na podstawie rewitalizacji Podwórka im. Wszystkich Mieszkańców – idea stająca się pasją i wyzwaniem życia

- Nina Backman - A Million Trees to Finland (Milion drzew dla Finlandii) – projekt o zagospodarowaniu wolnej przestrzeni

- Rene Holm - Jak firmy mogą stawiać wyzwania pracownikom i gościom – prezentacja projektów współczesnego artysty duńskiego

- Daniel Czapiewski - z prezentacją pt. Czy wiesz, że w Szczecinie powstają rozwiązania IT, z których korzysta cała Polska, Europa, Świat? Prezentacja największych i najbardziej innowacyjnych projektów realizowanych przez firmy członkowskie Klastra IT i nie tylko

- dr hab Aurelia Mandziuk - Szczecin jako laboratorium edukacji, o Akademii Sztuki - jedynej takiej Akademii w Polsce

- Martin Q Larsson - Synergie cross innowacji

- Olga Kiedrowicz-Świtalska - Foonka - tkanina użytkowa - o tym jak prototyp stał się marką

- Małgorzata Kowcun - Wasted Couture - o niszy na rynku modowym - kreatywne widzenie mody

Prezydent Szczecina był gościem specjalnym panelu dyskusyjnego o Rozwoju przemysłu sektora kreatywnego, w którym to panelu nasze Stowarzyszenie mogło zaprezentować kilka pomysłów kreatywnych rozwiązań ze współpracy przemysłów tradycyjnych i kreatywnych.

Wykład zamykający dzień pierwszy to spotkanie z duetem Paprocki & Brzozowski, którzy zabrali uczestników w podróż do świata mody, nie tylko mody odzieżowej, inspirując, ucząc i zachęcając do kreatywnych rozwiązań.

Drugiego dnia (10.06) można było wziąć udział w innych wydarzeniach Kongresu Kreatywnego, które odbywały się w Domu Skandynawskim, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach z procesów innowacyjnych a także praktycznych warsztatach z tkactwa.

Z kolei w innym miejscu w Szczecinie, w INKU (Szczeciński Inkubator Kultury) można było wziąć udział w warsztatach z panelistami z pierwszego dnia i dowiedzieć się więcej o Sztuce a NFT, czy też Jak stworzyć swój własny minilas, albo dowiedzieć się o Kreatywności bez ograniczeń oraz zdobyć praktyczną wiedzę nt. Istoty projektowania.

Kongres Kreatywny to dwa inspirujące dni, w których każdy mógł wziąć udział - do czego zachęcaliśmy na naszej stronie pisząc o tym wydarzeniu.

Dziękujemy tym osobom i instytucjom, które z nami były w Szczecinie: Centrum Sztuki Galerii El, Elposter - agencja reklamy, oraz elbląskiej artystce plastyk, Pani Ewie Bednarskiej-Siwilewicz. Wiemy z ich opinii, że było to niezwykłe wydarzenie dla nich, a zdobytą wiedzę przeniosą z pewnością na grunt zawodowy.

Wyjazd i pobyt był finansowany w ramach projektu Creative Clusters, który otrzymał dotację z programu Interreg Południowy Bałtyk.

Projekt KREATYWNE KLASTRY zaprasza na VI Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus - Szczecin, 9-10.06.2022

Szanowni Czytelnicy! Zapraszamy na niezwykle kreatywne wydarzenie w ramach projektu Kreatywne Klastry, którego liderem jest Stowarzyszenie Media Dizajn ze Szczecina, w partnerstwie z naszym Stowarzyszeniem oraz Miastem Hanzeatyckim z Rostoku (Niemcy), Instytucją Publiczną Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej Rietavas (Litwa), Stowarzyszeniem Centrum Zatrudnienia Kobiet Rietavas (Litwa) oraz Centrum Nauki Kreativum (Szwecja). Wydarzenie to VI Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 9-10 czerwca br.. Program tego wydarzenia zapowiada się niezwykle interesująco a sami organizatorzy - Stowarzyszenie Media Dizajn oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego piszą o nim:

"Inspirujące spotkania, warsztaty, rozmowy o sektorze kreatywnym... Po raz szósty spotkamy się w Szczecinie, by wspólnie zastanowić się nad kondycją sektorów kreatywnych, porozmawiać o gospodarce opartej na innowacyjnych rozwiązaniach i działaniach zmieniających świat na lepszy."

Dalej czytamy:

"W tym roku VI Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus jest wydarzeniem towarzyszącym Festiwalu New European Bauhaus. Festiwal gromadzi obywateli ze wszystkich środowisk, którzy dyskutują i kształtują nasz przyszły krajobraz. Jest to okazja do poznania wartości Nowego Europejskiego Bauhausu, takich piękno, zrównoważony rozwój i wspólnota, oraz ich zdolności do podejmowania wyzwań społecznych. W ramach pierwszej edycji Festiwalu odbędą się wystawy, występy artystyczne, konferencje, seminaria i inne spotkania, łączące wydarzenia na żywo z wirtualnym elementem online."

Przyjedź, zobacz na żywo co będzie działo się w Szczecinie! PROGRAM

A jeśli nie możesz, odwiedź to wydarzenie online Facebook

Projekt Kreatywne Klastry dofinansowany jest z programu Interreg Południowy Bałtyk

Szkolenie "Myślenie wizualne i projektowe w pracy edukatora i trenera kultury – narzędzia praktyczne i ćwiczenia pobudzające kreatywność i innowacje w instytucjach kultury"

W dniach 20 i 21 kwietnia odbyło się szkolenie dla osób reprezentujących jednostki i instytucje sektora kultury. Szkolenie było jednym z działań projektu Creative Clusters (Kreatywne klastry) realizowanego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.

W trakcie pierwszego dnia odbyła się część merytoryczna, gdzie uczestnicy zapoznali się z metodologią myślenia wizualnego. Poznali jaki wpływ ma myślenie wizualne na kreatywność i efektywne uczenie się. Pogłębili techniki takie jak sketchnoting, grafic recording oraz poznali bank ikon, który można wykorzystać do pracy z zespołem. Oprócz teorii uczestnicy w praktyczny sposób sprawdzili swoje nowe umiejętności.

W trakcie drugiego dnia uczestnicy zagłębili się w temat Design Thinking (Myślenie Projektowe). W praktyce przetestowali istotę "myślenia pytaniami" i jak ono wpływa na kreatywność i możliwość rozwiazywania problemów/wyzwań.

W ramach spotkania zaproszeni reprezentanci instytucji kultury mogli przetestować ofertę konsultacyjną przygotowaną w ramach projektu.

South Baltic Creative Cluster - sieć zaangażowanych organizacji

South Baltic Creative Cluster - sieć zaangażowanych organizacji
Działania projektu South Baltic Creative Cluster skupione są na współpracy transgranicznej między podmiotami branż kreatywnych, a lokalnymi sieciami w czterech różnych lokalizacjach w regionie Morza Bałtyckiego.

W projekcie zostaną opracowane narzędzia wspierające współpracę oraz wymianę informacji, które połączą ze sobą wymianę cyfrową oraz coroczne fora tematyczne. Stworzona została wspólna platforma, na której uczestnicy będą mogli wymieniać się doświadczeniami. Dzięki sieci ustanowionej za pomocą tych dwóch podejść, podmioty sektora kreatywnego dowiedzą się o istotnych działaniach w innych regionach, co umożliwia potencjalną współpracę.

Organizacje z sektora przemysłów kreatywnych zostaną w ramach projektu promowane, co przyczyni się do umocnienia ich pozycji w śród innych sektorów. Będzie to okazja do pokazania ich istotności i atrakcyjności nie tylko na obszarze lokalnym ale i międzynarodowym.

W ramach działań partnerów projektu stworzona została sieć organizacji działających w sektorze kultury (z Polski, Niemiec, Litwy i Szwecji), która do zakończenia projektu, tj. 31.12.2021 będzie poszerzana o kolejne organizacje chętne do współpracy. Zainteresowane organizacje zapraszamy do kontaktu w celu współpracy w ramach projektu.

http://creativecluster.mediadizajn.pl/members/