Jak zawalczyć o "Bałtyckie Perły Kultury 2025"

Nadbałtyckie Centrum Kultury przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie pt. Kultura siłą lokalnych społeczności! "Bałtyckie Perły Kultury" na rzecz społecznej odporności i silniejszych miast".

Wydarzenie objęte jest patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Gdzie: Gdańsk, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35

Kiedy: 10 maja 2024 r. (piątek), godz. 10:00 - 15:00

Wstęp: wolny; obowiązuje rejestracja przez formularz

Podczas spotkania organizatorzy będą chcieli porozmawiać o tym, jak - przy pomocy szeroko rozumianej kultury - budować silne społeczności dobrze przygotowane na wyzwania, aktywizować mieszkańców i wykorzystywać ich energię społeczną oraz umiejętności, a także wzmacniać atuty naszego miejsca zamieszkania.

Opowiedzą także jak starać się o tytuł Bałtyckiej Perły Kultury 2025, który jest przyznawany w ramach projektu Bałtyckie Perły Kultury - na rzecz odpornych społecznie miast i regionów, współorganizowanego przez Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Do udziału w spotkaniu i staraniach o tytuł są zaproszone polskie miasta i gminy, szczególnie te mniejsze i położone z dala od centrum. Zwycięskie miasto uzyska możliwość międzynarodowej promocji, wizyt studyjnych i nawiązania kontaktów z innymi miastami regionu Morza Bałtyckiego. Kolejną korzyścią jest możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego w kwocie do 5 tyś. Euro na działania kulturalne zgłoszone w ramach konkursu.

wszystkie informacje na temat warunków uczestnictwa, procedury składania wniosków, procesu selekcji i kryteriów można znaleźć na stronie https://www.nck.org.pl/pl/aktualnosc/6248/konkurs-baltyckie-perly-2025

Bądź obecny w Gdańsku na tym wyjątkowym wydarzeniu!

Rada Państw Morza Bałtyckiego - nabór wniosków otwarty!

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB/CBSS) opublikował informację o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2024 (Project Support Facility, PSF, https://cbss.org/psf/psf-2024/  ), otwartego dla spełniających warunki konkursu podmiotów z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji. W realizację projektu muszą być zaangażowani partnerzy z co najmniej trzech ww. państw, a grant dla projektu może wynieść maksymalnie 65 tys. EUR (szczegóły w dokumentacji na stronie).

Wnioski można składać do 31 marca 2024 r., zgodnie ze wskazówkami i informacjami umieszczonymi na stronie naboru PSF 2024 Call. Przewidziany jest tylko jeden nabór, kwota do rozdysponowania to ok. 300 tys. EUR.

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Polska przekazuje corocznie składkę na realizację projektów w ramach Instrumentu Wspierania Projektów.  

Projekty w 2024 mają koncentrować się na wzmacnianiu odporności, bezpieczeństwa, współpracy i zaufania w regionie Morza Bałtyckiego. W szczególności zachęca się do składania innowacyjnych projektów, które sprzyjają zrozumieniu, współpracy i budowaniu wzajemnego zaufania na rzecz bardziej odpornych społeczeństw. Zgłaszane projekty powinny odnosić się do jednego z trzech długoterminowych priorytetów RPMB. Wskazano także konkretne obszary tematyczne w ramach priorytetu „Safe and Secure Region" (Bezpieczny i stabilny region).

Priorytety tematyczne PSF 2024:

  1. „Safe and Secure Region" (Bezpieczny i stabilny region), gdzie szczególnie wskazano na następujące trzy obszary tematyczne:
  1. „Regional identity" (Tożsamość regionalna)
  2. „Sustainable and Prosperous Region" (Zrównoważony i dobrze prosperujący region)

W przypadku pytań dot. PSF 2024 proszeni są Państwo o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB, gdzie za nabór odpowiada Pani Katerina Popova, CBSS Project Support Facility Coordinator, +46 73 801 55 20, psf@cbss.org

Rusza I nabór wniosków na małe projekty w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Już za kilka dni rusza I nabór wniosków na projekty małej skali w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Projekty małej skali to nowy typ projektów wspieranych w Programie, którego celem jest przede wszystkim zachęcenie nowych instytucji i mniejszych organizacji do skorzystania z oferty Programu. Mniejsza skala finansowa projektów (całkowity łączny budżet do 200 tys. EUR), uproszczone częściowo rozliczenia (ryczałty) powinny posłużyć jako „bezpieczny pierwszy krok” w przetestowaniu współpracy transgranicznej przy mniejszych przedsięwzięciach.

Termin składania wniosków: 22.02.2024 - 21.03.2024

Termin rejestracji na to wydarzenie mija 23 lutego.

Wydarzenia organizowane przez Wspólny Sekretariat odbędą się w języku angielskim.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Programu https://southbaltic.eu/-/1st-small-scale-projects-call-to-be-opened-soon-terms-of-reference-and-supporting-measures

ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE NOWE PODMIOTY DO UDZIAŁU W TYM KONKURSIE I ZDOBYWANIA DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWEGO W PARTNERSTWIE PODMIOTÓW BAŁTYCKICH!

Green Up - Okrągłe Stoły w Dzierzgoniu - dzień 2

Prezentacją wypracowanych fiszek projektowych zakończyło się dzisiaj spotkanie w Dzierzgoniu. Dziękujemy młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Bągarcie, Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku i Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu za aktywne i owocne uczestnictwo w pracach projektowych. Podczas dwóch ostatnich dni wspólnie wypracowaliśmy kreatywne i merytorycznie wartościowe materiały i plany działania, które w niedalekiej przyszłości mają sporą szansę na realizację, a tym samym poprawę życia lokalnej społeczności w aspekcie ekologii, ochrony środowiska i zdrowszego życia. Kolejne Okrągłe Stoły już za dwa tygodnie, tym razem w Nowym Mieście Lubawskim.

Green Up - Okrągłe Stoły w Dzierzgoniu

W dniu dzisiejszym "Okrągłe Stoły", czyli zadanie projektowe z GreenUp'a realizowane było w Dzierzgoniu. W Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. zgromadzili się przedstawiciele młodego pokolenia ze Szkoły Podstawowej w Bągarcie, Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku oraz Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu i urzędnicy, by wspólnie przygotowywać fiszki projektowe. Młodzież spisała wszystkie swoje pomysły związane z ekologią, by ulepszyć otoczenie. Podczas prac grupowych określone zostały problemy, cele oraz możliwe do podjęcia działania, w celu realizacji potencjalnych projektów, a wszystkiemu przyświecały trzy kluczowe hasła, czyli reduce, reuse, recycle. A już jutro kolejna część spotkania, na którym zaprezentowane zostaną rezultaty dzisiejszych prac.

Baltic Home w Oslo. Projekt Aktywny Kreatywny - dzień 3

Wizytę w Oslo zakończyliśmy uczestnictwem w wernisażu wystawy Baltic Home, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Media Dizajn i International Development Norway, który odbył się w piątkowy wieczór, 12 stycznia br. w Tenthaus. W kameralnych przestrzeniach Tenthaus Art Collective zgromadzili się przedstawiciele instytucji kulturalnych, placówek dyplomatycznych i osoby prywatne, zainteresowane zapoznaniem się z naszą lokalną sztuką użytkową. Nasi goście z Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Centrum Sztuki Galeria EL oraz Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury, mieli również możliwość nawiązania ciekawych kontaktów z norweskiego sektora kultury, z czego bardzo się cieszymy.

Wystawa gościć będzie w Oslo do 19 stycznia br.

Ekspozycja jest częścią projektu Aktywny Kreatywny pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej. Inicjatywa, współfinansowana jest przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” i ma na celu wzmocnienie kompetencji biznesowych, kulturalnych i przedsiębiorczych wśród przedstawicieli sektora kreatywnego zarówno z Polski, jak i Norwegii.