Promocja projektu WaterMan podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów

W dniach 6-7 marca 2023 roku w Mikołajkach odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów pn. "Nowa solidarność dla nowej epoki", w którym uczestniczył Dyrektor Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Pan Marcin Żuchowski. Jest to wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 2000 gości z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas dwóch dni odbyło się 120 wydarzeń, w tym bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczysta gala z wręczeniem nagród.

Kongres, to międzynarodowa platforma wymiany poglądów i miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich a tegorocznym głównym partnerem był samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas Kongresu odbył się panel pn. "Morze Bałtyckie i europejskie miasta portowe - ekonomia, ekologia i geopolityka", do którego został zaproszony Dyrektor Stowarzyszenia, Pan Marcin Żuchowski. Mówił on m.in. o projekcie WaterMan, jego założeniach, działaniach pilotażowych obejmujących małą infrastrukturę w poszczególnych krajach partnerskich. Mówił także o budowaniu dobra wspólnego w oparciu o szerokie partnerstwo międzynarodowe i zachęcał uczestników do podejmowania podobnych inicjatyw projektowych w dziedzinie ekologii i ekonomii wody.

Poruszano także temat aktualnych szans i problemów współpracy transgranicznej z perspektywy różnych regionów, z obszaru Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich, takich jak Ukraina i Bałkany Zachodnie. Wspólnym motywem tej współpracy nazwał tworzenie partnerstw na rzecz budowania pokoju, co ma szczególnie aktualny wydźwięk w kontekście dzisiejszej sytuacji międzynarodowej.

Podczas uroczystej Gali przedstawiciel naszej gminy członkowskiej, Pan Rober Waraksa - burmistrz Olsztynka, został Laureatem Nagrody "Samorządowiec Przyjazny Młodzieży". Serdecznie gratulujemy!

Przypominamy, iż projekt WaterMan rozpoczął się na początku stycznia 2023 roku a jego oficjalne otwarcie odbędzie się podczas spotkania wszystkich partnerów w Kalmarze w dniach 14-16 marca br..

Ostatnie szkolenie projektu ENGAGE! Elbląg, 30.03.2023

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych woj. warmińsko-mazurskiego,

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk ma przyjemność zaprosić Państwa na ostatnie z serii szkoleń warsztatowych, które skierowane jest do Organizacji Pozarządowych woj. warmińsko-mazurskiego. Działanie to jest jednym z wielu działań kończącego się w czerwcu br. międzynarodowego projektu pn. ENGAGE! dedykowanego organizacjom NGO celem rozwijania współpracy międzynarodowej.

Spotykamy się 30 marca br. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, ul. Stary Rynek 25, sala 300 (III piętro).

Celem wydarzenia jest:

- podniesienie świadomości w zakresie podejmowania działań międzynarodowych

- podniesienie umiejętności zawodowych w zakresie rozwijania współpracy międzynarodowej

- zdobycie inspiracji do mobilizowania sił w celu efektywniejszej pracy w zespołach projektowych

- zapoznanie się z innowacyjnymi narzędziami pozwalającymi pracować bardziej kreatywnie

Forma warsztatów:

Warsztaty World Cafe prowadzone innowacyjną metodą

Prowadzący:

Doświadczeni szkoleniowcy, pracujący przy użyciu innowacyjnych narzędzi

Lider Projektu ENGAGE!:

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (BISER) z Gdyni

Partnerzy:

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Na zgłoszenia czekamy do 17 marca br. do godz. 15:00

LINK REJESTRACYJNY

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WKRÓTCE!

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - mikrogranty dla młodych organizacji, nabór do 8 maja 2023

Młode organizacje zainteresowane rozwojem swoich podmiotów zachęcamy do skorzystania z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Program uruchomił konkurs do składania wniosków na mikrogranty a jego celem jest "zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacjom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, bądź takim, które nie zdołały jeszcze ustalić wewnętrznych zasad i procedur, wypracować kultury pracy czy sposobów skutecznego dotarcia do swoich odbiorców".

Cel programu jest jednocześnie podpowiedzią dla zainteresowanych jakie działania mogą być zrealizowane w ramach projektu.

Być może dla niektórych organizacji jest to pierwszy krok skierowany na umiędzynarodowienie jednostki, do czego zachęcamy realizowanym obecnie projektem ENGAGE!, w którym nasze Stowarzyszenie jest partnerem natomiast BISER liderem całego przedsięwzięcia.

Nabór wniosków trwa od 1 marca 2023 roku do 8 maja 2023 do godz. 12:00

Minimalna kwota grantu: 10 000 EUR

Maksymalna kwota grantu: 12 000 EUR

Czas realizacji: od 6 do 8 miesięcy

UWAGA! Wkład własny nie jest obowiązkowy!

Zaproszenie do składania wniosków - tutaj

Więcej informacji, w tym m.in.: szczegóły składania wniosku, formularz, załączniki, instrukcje, link do generatora, itp.. - tutaj

DO DZIEŁA!

Sukcesy ENGAGE! - nowe konsorcja projektowe programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Dzięki ścisłej współpracy organizacji pozarządowych z Biurem Porad Współpracy Międzynarodowej działającym w ramach projektu ENGAGE! zostały zbudowane ciekawe projekty z partnerami zagranicznymi i szczęśliwie doprowadziliśmy do złożenia 4 projektów do programu INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027!

To była ciężka ale bardzo ciekawa praca, oparta na zaufaniu, zrozumieniu i wspólnym tworzeniu - dziękujemy za zaangażowanie!

Złożone projekty dotyczą bardzo ważnych dla obszaru południowego Bałtyku tematów. Są wśród nich działania na rzecz młodzieży, wartości obywatelskich, rozwiązywania problemów w miejscowościach turystycznych, zwalczanie różnych niebezpiecznych substancji w morzu Bałtyckim, digitalizacja i automatyzacja portów morskich.

Stowarzyszenie pełni funkcję doradcy i wspiera swą wiedzą NGO-sy, które chcą poznać fundusze europejskie, rozwijać swoje organizacje i partnerstwa ale przede wszystkim działać transgranicznie.

O wynikach konkursu będziemy informować na bieżąco.

Wszystkim partnerom życzymy powodzenia!

UWAGA! Nowe wsparcie projektów międzynarodowych - 15.02.2023 ruszył konkurs CBSS!

Projekt ENGAGE! to przedsięwzięcie, w ramach którego organizacje pozarządowe otrzymują szereg informacji o konkursach dających szansę na rozwój projektów międzynarodowych.

Informujemy wszystkich zainteresowanych o nowym naborze wniosków - od dziś, tj. 15 lutego ruszył konkurs do programu Rady Państw Morza Bałtyckiego! Zachęcamy do składania projektów na współpracę z partnerami zagranicznymi. Nabór wniosków potrwa do 31 marca 2023 roku!

Informacje o konkursie

Kwalifikujący się partnerzy muszą pochodzić np. z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski i Szwecji.

Instrument wsparcia projektów został utworzony przez Radę Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) w 2012 r. w celu współfinansowania projektów w regionie Morza Bałtyckiego w celu wspierania trwałych partnerstw w odniesieniu do trzech długoterminowych obszarów priorytetowych RPMB. Pierwszy PSF Call odbył się w 2013 roku.

RPMB za pośrednictwem swojego Instrumentu Wspierania Projektów zaprasza wszystkie kwalifikujące się podmioty w regionie Morza Bałtyckiego (BSR) do ubiegania się o dotacje na realizację projektów na małą skalę, opartych na społecznościach lub opartych na zawodach/ekspertach.

Nursecoast II - Konferencja startowa online, 2.02.2023 oraz 7.02.2023

Dwudniową konferencją rozpoczął się projekt NURSECOAST II, którego działania obejmują szerokie partnerstwo międzynarodowe. Liderem projektu jest Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk z Gdańska, który jest głównym pomysłodawcą całego przedsięwzięcia.

Partnerami projektu są:

- Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) (Lider, Polska)
- Kaunas University of Technology (Litwa)
- Natural Resources Institute Finland (Finlandia)
- SYKLI Environmental School of Finland (Finlandia)
- Keep the Archipelago Tidy Association (Finlandia)
- Aalborg Univesity (Dania)
- Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego (Polska)
- Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Estonia)
- Jurmala Udens Water Utility (Łotwa)
- Municipality of Söderhamn (Szwecja)
- Municipality of Ingå (Finlandia)
- Urząd Gminy Smołdzino (Polska)
- JSC Neringa water (Litwa)
- Ecovillage Egeskoven (Dania)
- NK forsyning A/S (Dania)
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Polska)
- EUCC - The Coastal Union Germany (Niemcy)

Spotkanie podzielono na 2 dni, podczas których omawiano poszczególne składowe projektu, jego zakres działań merytorycznych oraz planowane pilotaże. Na podstawie wspólnie opracowanych ram metodologicznych, każdy region modelowy opracuje lokalną strategię dla inwestycji pilotażowych. Wraz z tymi strategiami zostaną przeprowadzone przykładowe i uzupełniające działania pilotażowe w zakresie oczyszczania ścieków.

Uczestniczące gminy i przedsiębiorstwa wodne z innych krajów oraz biegli eksperci z wewnątrz i spoza partnerstwa wniosą swoje doświadczenia do rozwoju każdej modelowej strategii i działania pilotażowego. W ten sposób będą one wzbogacone o dostępne doświadczenia z BSR i spoza niego, i będą oparte na międzynarodowym stanie wiedzy.
W celu umożliwienia transnarodowego współtworzenia rozwiązań zostanie utworzona arena wzajemnego uczenia się, która będzie towarzyszyć lokalnym procesom pracy.

Projekt będzie trwał 36 miesięcy, jego działania będą odbywały się na terenie Polski, Litwy, Łotwy i niemal całej Skandynawii (Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii) oraz Niemiec.

Lider przedstawił kluczowe plan pracy i zadania, które musza być zrealizowane, w tym działania pilotażowe - prace przygotowawcze pilotaży, dokumenty, pozwolenia.

Wszyscy partnerzy zostali poproszeni i zaprezentowanie swoich działań, jak będą przeprowadzone, jaką metodologią wraz z oczekiwanymi rezultatami i korzyściami.

Czekamy na rozwój tego niezwykle ciekawego przedsięwzięcia, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY ORAZ FB!