KONKURSY GRANTOWE NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą konkursów grantowych na współpracę międzynarodową.

Jest to informacja o dwóch programach:

  1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) dla Funduszy Norweskich i EOG - ogłasza otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG. Data rozpoczęcia i zakończenia naboru: od 8 września 2023 r. do 8 listopada 2023 r. 

Obszar wsparcia: Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, poprzez zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Alokacja: 1 950 000 euro; w razie potrzeby kwota alokacji może zostać zmodyfikowana przez Wspólny Komitet ds. Współpracy Dwustronnej (JCBF)

Minimalna kwota dofinansowania: 100 000 euro

Maksymalna kwota dofinansowania: 250 000 euro

Okres realizacji inicjatyw: do 9 miesięcy, nie później niż do 28 lutego 2025 r. 

Partnerzy:

https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-rzecz-wspolpracy-miedzypokoleniowej/

  1. W niedługim czasie ruszy też nabór z Instytutu Szwedzkiego - Projekty współpracy

CEL: Dofinansowanie projektów współpracy ma na celu pogłębienie i dalszy rozwój współpracy. Dofinansowanie może dotyczyć m.in.

•           Tworzenie sieci i platformy współpracy.

•           Opracowywanie i testowanie modeli i różnych metod.

•           Wniesienie wkładu w politykę i strategię.

•           Budowanie/rozpowszechnianie wiedzy i kompetencji.

WARUNKI FINANSOWE I CZASOWE

Dofinansowania: 100%

Można ubiegać się o kwotę do 1 000 000 SEK na projekt, który ukończycie w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia projektu.

CO NAJMNIEJ TRZECH PARTNERÓW PROJEKTU

LP: wymagany szwedzki lider

Partnerami mogą być następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Dania, Estonia, Finlandia, Gruzja, Niemcy, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Polska, Szwecja i Ukraina. Więcej informacji na temat wymagań dotyczących składu krajów opisano w instrukcji, która została opublikowana po otwarciu naboru w czerwcu 2023 r.

Środki Instytutu Szwedzkiego - Link do programu: https://si.se/en/apply/funding-grants/

Serdecznie zachęcam do podejmowania współpracy międzynarodowej.

Elbląska Sieć Specjalizacji i Ekonomii Wodnej - spotkanie

Elbląska Sieć Specjalizacji i Ekonomii Wodnej, powołana w kwietniu tego roku z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, działająca pod kierownictwem Gminy Miasta Elbląg i koordynowana przez Elbląski Park Technologiczny oraz nasze Stowarzyszenie, w dniu dzisiejszym miała swoje pierwsze fizyczne spotkanie. Rozmawialiśmy na temat przyszłych inicjatyw, które realnie można będzie zrealizować już w niedługim czasie. Padło wiele ciekawych pomysłów, by wypromować Elbląg jako miasto portowe, z tradycjami wodnymi. Teraz pracować będziemy nad aktywnościami w tematach związanych z edukacją wodną i organizacją eventu wodnego, wraz z licznymi atrakcjami towarzyszącymi. Uczestnicy spotkania opracowali główne dziedziny przyszłych aktywności, jednoznacznie wskazując na potrzebę promowania działań związanych z edukacją wodną. Ważnym aspektem będzie szkolenie nauczycieli w kwestii edukacji wodnej oraz intensyfikacja wydarzeń promocyjnych, takich jak wydarzenia eventowe nad wodą typu: parada wodna, festiwal piosenki szantowej, wspólne gotowanie potraw rybnych, konkursy związane z powyższą tematyką, pokazy ratownictwa wodnego, czy nurkowania, a nawet targi sprzętu wodnego. Następne spotkanie zaplanowane jest na koniec października 2023r.

Ostatni dzień wizyty studyjnej TGAL

Zakończyliśmy właśnie trzeci dzień wizyty studyjnej projektu Think Global, Act Local. W dniu dzisiejszym odwiedzone zostały dwie miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim - Puck oraz Gdynia.

W kaszubskim mieście Puck udaliśmy się do portu rybackiego i puckiej mariny, gdzie zaplanowane zostały przejażdżki łódką "Ohar" oraz pobyt u lokalnego wytwórcy piwa rzemieślniczego z "Browaru Puck". Po zapoznaniu się z historią i ciekawostkami z regionu oraz rejsie po Zatoce Puckiej przeszliśmy do budynku ratusza na warsztaty, gdzie nastąpiło podsumowanie dotychczasowych działań projektu TGAL. Przedstawiona została także długoterminowa strategia zaangażowania obywatelskiego i demokracji uczestniczącej – Propozycja „Transformacji Eko-Społecznej – zmiana należy do Ciebie!” Gospodarze z gminy Puck ponadto przygotowali ciekawy i angażujący uczestników mini content związany z działalnością miasta i okolic.

Następnie odwiedziliśmy Muzeum Ziemi Puckiej, którego geneza sięga lat 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to otwarto pierwszą ekspozycję związaną z kaszubską kulturą i sztuką ludową. Sam budynek siedziby muzeum jest dawnym „Szpitalikiem”. Goście podczas zwiedzania mieli okazję zapoznać się z tradycjami i obrządkami kaszubskimi, takimi jak sztuka haftu kaszubskiego, podziwiając tradycyjne stroje, czy zażywanie tabaki, wedle instrukcji doświadczonego tabakiernika.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Gdyni. Tam zawitaliśmy do Wymiennikowni- Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu. Tam wysłuchaliśmy prezentacji na temat inicjatyw i aktywności podejmowanych przez miasto oraz zapoznaliśmy się z atutami Gdyni. Pracownicy Wymiennikowni również przygotowali prezentację opowiadającą o idei i codzienności tego wyjątkowego miejsca, które w swoim założeniu wspiera oddolne inicjatywy młodzieży i pomaga w realizacji ciekawych pomysłów. Za Wymiennikownię odpowiedzialna jest młodzież, a na podstawie projektów zgłaszanych przez zainteresowanych planowane są kolejne zajęcia i inne inicjatywy. Swoją prezentację mieli także przedstawiciele mniejszości ukraińskiej z organizacji Spilo, którzy przedstawili formy pomocy wsparcia młodzieży ukraińskiej.

Ostatnim punktem w programie była wizyta w Domu Sąsiedzkim w Gdyni, miejscu rozwoju zainteresowań i realizacji pomysłów mieszkańców. Tam bliżej poznaliśmy tą kreatywną inicjatywę oddolną, będącą dobrym przykładem partycypacji społeczności w środowisku lokalnym.

Drugi dzień wizyty w ramach projektu Think Global Act Local.

Trwa wizyta studyjna w Polsce w ramach projektu Think Global Act Local. W dniu dzisiejszym przedstawiciele samorządów i organizacji z Rumunii, Włoch, Grecji i Hiszpanii mieli szansę odwiedzić tereny położone na Warmii i Mazurach. W pierwszej kolejności gości przywitała Gmina Górowo Iławeckie, a pierwszym odwiedzonym miejscem był kompleks szkolny, gdzie między innymi uczą się dzieci z mniejszości ukraińskiej. Reprezentanci szkoły prezentowali nowocześnie wyposażone klasy, opowiadali o nowatorskim podejściu do nauki, stosowanym w placówce oraz o kołach zainteresowań, intensyfikujących integrację dzieci, działających na terenie szkoły. Nauczyciele z dumą nadmienili również, że pozyskują szereg dofinansowań unijnych, o które sami się starają. Zwieńczeniem wizyty w szkole były występy dzieci z zespołu pieśni i tańca,  przygotowanych specjalnie na tę okoliczność, by nasi goście poznali część kultury wschodniej.

Spod szkoły udaliśmy się do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, gdzie dyrektorka szpitala opowiedziała o misji i planach placówki. Zapoznaliśmy się również z planami rozwoju inicjatywy jakim jest kompleks SPA w Górowie Iławeckim, będący przykładem na dynamiczny rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w regionie.

Kolejnym odwiedzonym miejscem było przedszkole w Bartągu, na terenie gminy Stawiguda. Wizyta miała na celu przedstawić placówkę, jako doskonałe miejsce współpracy międzyludzkiej na terenie gminy. Przedstawiciele placówki opowiedzieli o swojej codzienności i podejmowanych inicjatywach. Przedszkole w Bartągu jest przykładem dobrze wykorzystanych funduszy unijnych, gdzie gmina zapewniła infrastrukturę, teren zagospodarowany i zmodernizowany został ze środków unijnych. Burmistrz gminy Stawiguda podkreślił, że należy dążyć do tworzenia wspólnot na bazie Unii Europejskiej, gdzie można wzajemnie wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie się wspierać przenosząc dobre praktyki do swoich lokalnych społeczności. Prezentację placówki uświetnił występ przedszkolaków. Po wizycie w przedszkolu udaliśmy się do pobliskiego Aromaparku w Bartążku, utworzonego także z funduszy unijnych, gdzie sukces projektu zawdzięczać można współpracy urzędu z lokalnymi mieszkańcami. Park obsadzony jest roślinami o nieprzeciętnych walorach zapachowych, położony w niecodziennych okolicznościach przyrody. Inicjatorami koncepcji byli studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a ostatecznego wyboru, z kilku innych propozycji projektowych, dokonali mieszkańcy wsi.

Z gminy Stawiguda udaliśmy się w kierunku gminy Olsztynek, do Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku, często nazywanym po prostu skansenem. Na sporym terenie skansenu usytuowanych jest 80 obiektów dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy. Wnętrza przenoszą odwiedzających w dawne czasy, przybliżając historię, dawną kulturę i sztukę regionu.

Przed nami jeszcze trzeci dzień wizyty studyjnej. W dniu jutrzejszym odwiedzimy wybrane gminy w województwie pomorskim.

TGAL - pierwszy dzień wizyty studyjnej w Polsce

Projekt Tink Global Act Local - myśl globalnie, działaj lokalnie, to pilotażowe przedsięwzięcie łączące miasta i gminy pięciu europejskich krajów - Rumunii, Włoch, Grecji, Hiszpanii i Polski, za cel mające bardziej efektywne zaangażowanie swoich obywateli w życie społeczności, przy jednoczesnym tworzeniu zrównoważonej strategii współpracy i wymiany dobrych praktyk na szczeblu UE.  

Dziś przywitaliśmy delegacje z Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Grecji w Elblągu. Oficjalna część spotkania odbyła się w Kamieniczkach Elbląskich. Nasi goście mieli okazję zapoznać się bliżej z historią, ideą współpracy międzynarodowej i przyszłymi inicjatywami Elbląga. Następnie każdy z partnerów zabrał głos przedstawiając priorytety własnej polityki lokalnej.

Po zakończeniu części oficjalnej grupa udała się do Biblioteki Elbląskiej, by zapoznać się z wystawą pn. Elkamera - Interaktywna Wystawa Dawnej Książki i Prasy. Podczas spaceru po zlokalizowanej w podziemiach budynku wystawie, obejrzeć można było z bliska prasę Gutenberga, zapoznać z genezą i historią rozwoju drukarstwa i powstawania książek. Wysłuchaliśmy historii powstania gimnazjum w Elblągu, zapoznaliśmy się z bogatą historią zabudowań szpitalnych i historią Kanału Elbląskiego. Mieliśmy również możliwość zapoznania się z zabytkowymi księgozbiorami.

Po wizycie w bibliotece odwiedziliśmy Elbląski Park Technologiczny, gdzie przedstawiona została prezentacja dotycząca działalności Parku, roli instytucji dla lokalnych przedsiębiorców, naukowców oraz wszystkich z szeroko pojętego otoczenia biznesu i nauki.  Przedstawiona została oferta dla przedsiębiorców. Mogliśmy się również dowiedzieć, w jaki sposób Elbląski Park Technologiczny wspiera Start-upy oraz ułatwia inwestorom działalność. Po zakończeniu części teoretycznej przeszliśmy do labolatorium EPT, zapoznać się ze szczegółami prac.

Następnie udaliśmy się na przystań Grupy Wodnej, gdzie na naszych gości czekały atrakcje w postaci mini spływu kajakowego oraz zwiedzania nadbrzeży rzeki Elbląg łodzią Pomeranka. Zapoznaliśmy się z krótką historią fabryki Schihau’a, zobaczyliśmy zabytkową suwnicę oraz podziwialiśmy uroki otoczenia z pozycji wody, przemierzyliśmy również szlak wodny motorówką w kierunku Zalewu Wiślanego, gdzie nasi partnerzy mieli okazję na własne oczy zobaczyć piękno flory i fauny Elbląga i okolic.

W dniu jutrzejszym dzień spędzimy zapoznając naszych gości z aktywnościami gmin oraz mieszkańców w Górowie Iławeckim, Bartągu oraz Olsztynku.

GreenUp - spotkanie online

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie kadry projektu Green Up. Omówiliśmy pokrótce sprawy bieżące związane z realizacją projektu, zrealizowane zadania oraz harmonogram przyszłych aktywności.  Poruszony został temat promocji i komunikacji projektowej. Ustaliliśmy szczegóły wizyty studyjnej w Grecji oraz wrześniowych wizyt w Dzierzgoniu i Braniewie.

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Partnerzy projektu: - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałty,  Elbląski Park Technologiczny, Fonix A.S.