O nas

STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK jest organizacją, która została powołana w celu wspierania współpracy zagranicznej lokalnych samorządów, w tym współpracy transgranicznej. Naszym podstawowym założeniem jest teza, że w przypadku regionów przygranicznych współpraca z sąsiadem może być jednym z czynników wpływających stymulująco na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Również na zewnętrznej granicy UE. Wielokrotnie podkreślano, że granica nie może być „żelazną kurtyną” dzielącą graniczne obszary, a powinna, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, umożliwiać szerokie kontakty i współpracę społeczności lokalnych.

Organizacja z historią

Doświadczenie od 1998 roku

Wyspecjalizowani pracownicy


Ciekawa współpraca


Nasz zespół

Kim jesteśmy

Marcin

Marcin Żuchowski

Specjalista ds. projektów

Ada

Adrianna Gniado-Turkowska

Specjalista ds. projektów

Paulina

Paulina Lieder-Żuchowska

Specjalista ds. projektów

Małgosia

Małgorzata Szymańska

Główny księgowy


KIM JESTEŚMY?

O nas

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk to organizacja skupiająca samorządy lokalne z terenu województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego,

w tym – Gdańsk, Gdynię, Elbląg, Olsztyn.

Priorytety

Główne kierunki naszych projektów to wypadkowa trzech czynników:

  • priorytetów Euroregionu Bałtyk
  • celów Unii Europejskiej
  • potrzeb samorządów

CEL

Wspieramy rozwój lokalny poprzez wykorzystywanie instrumentów współpracy międzynarodowej.

Odkrywamy i łączymy potencjały drzemiące w ludziach, organizacjach i samorządach z różnych krajów i regionów. Wyzwalamy twórczą energię i kreujemy możliwości współpracy. Budujemy więzi i relacje, pomagamy zdobyć nowe kontakty, wiedzę i doświadczenie, tworząc jednocześnie przestrzeń do współpracy i dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego.

ZADANIA

  • rozpowszechnianie wiedzy na temat unijnych programów wsparcia
  • podnoszenie umiejętności osób zaangażowanych w realizację projektów
  • budowanie świadomości, że lokalne społeczności mogą z powodzeniem uczestniczyć w codziennym życiu rodziny europejskiej

Zapraszamy do kontaktu

Tematy z jakimi między innymi mogą się Państwo z nami skontaktować.

  • Projekty krajowe i międzynarodowe
  • Rozwijanie partnerstw
  • Możliwości finansowania
  • Współpraca ze Stowarzyszeniem