Promocja projektu WaterMan podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów

W dniach 6-7 marca 2023 roku w Mikołajkach odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów pn. "Nowa solidarność dla nowej epoki", w którym uczestniczył Dyrektor Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Pan Marcin Żuchowski. Jest to wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 2000 gości z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas dwóch dni odbyło się 120 wydarzeń, w tym bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczysta gala z wręczeniem nagród.

Kongres, to międzynarodowa platforma wymiany poglądów i miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich a tegorocznym głównym partnerem był samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas Kongresu odbył się panel pn. "Morze Bałtyckie i europejskie miasta portowe - ekonomia, ekologia i geopolityka", do którego został zaproszony Dyrektor Stowarzyszenia, Pan Marcin Żuchowski. Mówił on m.in. o projekcie WaterMan, jego założeniach, działaniach pilotażowych obejmujących małą infrastrukturę w poszczególnych krajach partnerskich. Mówił także o budowaniu dobra wspólnego w oparciu o szerokie partnerstwo międzynarodowe i zachęcał uczestników do podejmowania podobnych inicjatyw projektowych w dziedzinie ekologii i ekonomii wody.

Poruszano także temat aktualnych szans i problemów współpracy transgranicznej z perspektywy różnych regionów, z obszaru Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich, takich jak Ukraina i Bałkany Zachodnie. Wspólnym motywem tej współpracy nazwał tworzenie partnerstw na rzecz budowania pokoju, co ma szczególnie aktualny wydźwięk w kontekście dzisiejszej sytuacji międzynarodowej.

Podczas uroczystej Gali przedstawiciel naszej gminy członkowskiej, Pan Rober Waraksa - burmistrz Olsztynka, został Laureatem Nagrody "Samorządowiec Przyjazny Młodzieży". Serdecznie gratulujemy!

Przypominamy, iż projekt WaterMan rozpoczął się na początku stycznia 2023 roku a jego oficjalne otwarcie odbędzie się podczas spotkania wszystkich partnerów w Kalmarze w dniach 14-16 marca br..

Pierwsze spotkanie robocze polskiej strony projektu WaterMan, Braniewo, 26.01.2023

Od rozpoczęcia projektu WaterMan, które miało miejsce na początku stycznia 2023 roku odbyło się już kilka spotkań online, w których uczestniczyli wszyscy partnerzy z 6 krajów. Natomiast pierwsze na żywo spotkanie partnerów polskich miało miejsce w ubiegły czwartek w Braniewie a jej gospodarzem był Urząd Miasta wraz z Burmistrzem, Panem Tomaszek Sielickim.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich podmiotów będących partnerami polskimi projektu:

Urząd Miasta Braniewa, Wodociągi Miejskie Sp. Z o.o., Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 18 osób. Każdy z partnerów przedstawił członków swoich zespołów wraz z informacją o zakresie obowiązków.

Podczas spotkania podjęto istotne dla partnerów kwestie. W związku z tym, iż na etapie realizacji zadań dołączyło kilka nowych osób, na początku omówiono podstawowe informacje o projekcie, ramy czasowe, przegląd zakresu zadań a także konsorcjum projektowe - kto za co odpowiada, dalej działania sieciujące w zakresie wsparcia ekspertami zewnętrznymi, pre-konferencja online. Konferencja główna inauguracyjna w Kalmarze była również tematem spotkania w Braniewie.

Istotą tego spotkania było także przygotowanie do wdrażania pilotaży, które będą przeprowadzone przez zespół Politechniki Gdańskiej na terenie Miasta Braniewa. W ramach tego punktu omówiono zakres przygotowań do pilotażu, role poszczególnych partnerów dla tego zadania i podział odpowiedzialności oraz budżet niezbędny do realizacji zadania. Omówiono też obowiązki wszystkich stron dotyczące działań komunikacyjnych i informacyjnych, prowadzenie niezbędnej promocji na stronach internetowych oraz na profilach społecznościowych i inne dozwolone formy popularyzacji działa oraz ich efektów szerokiemu gronu odbiorców.

Rozmowy także dotyczyły raportowania w systemie BAMOS+, ogólnych zasad jakie należy przestrzegać oraz płatności i ich form.

Partnerzy wymienili się także kontaktami i po kilku godzinach zakończono robocze spotkanie.

Pre-konferencja projektu WaterMan 20.01.2023, online

Lider projektu Waterman, Region Kalmar, zainaugurował rozpoczęcie projektu 20 stycznia br.. Na razie w formie online z uwagi na niezbędną dyskusję nad ważnymi dla projektu kwestiami. Projekt będzie trwał 3 lata a jego działania dotyczą także przeprowadzenia działań pilotażowych w poszczególnych lokalizacjach projektu. Natomiast uroczyste rozpoczęcie projektu odbędzie się w Kalmarze z udziałem przedstawicieli wszystkich stron projektu.

Partnerzy projektu pochodzą z 6 krajów Regionu Morza Bałtyckiego:

SZWECJA: Region Kalmar County (Lider); Kalmar Municipality; Kalmar Water; Vastervik Municipality

POLSKA: Gmina Miasta Braniewa; Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk; Politechnika Gdańska; Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

DANIA: Bornholms Water A/S; Bornholms Wastewater A/S

LITWA: Association "Klaipeda Region"; Administration of Klaipėda; Klaipeda University; Kurzeme planning region; Saldus Municipality

NIEMCY: Berlin Centre of Competence for gGmbH

ESTONIA: partner stowarzyszony - Estonian Waterworks Association

W spotkaniu online uczestniczyło 32 przedstawicieli partnerów projektu.

Tobias Facchini, główny przedstawiciel lidera poruszał ważne dla partnerów kwestie, takie jak skupienie uwagi na wymogach legislacyjnych i administracyjnych, elektroniczny system rozliczania BAMOS+, okresy sprawozdawcze i niezbędna dokumentacja, uruchomienie strony internetowej projektu, narzędzia komunikacji i informacji dotyczące wymogów związanych z widocznością zarówno projektu jak i programu, a także przestrzeganie zamówień publicznych w przypadkach działań pilotażowych i innych.

Lider zapowiedział o podpisaniu umowy dotacyjnej, którą roześle do wszystkich partnerów.

Zapowiedział także aby zarezerwować w kalendarzach datę oficjalnego rozpoczęcia projektu, które odbędzie się w Szwecji, w stolicy regionu, w Kalmarze w dniach 14-16 marca 2023 roku.

Głównym celem projektu jest ponowne wykorzystanie wody - z punktu widzenia gospodarki wodnej to nowatorskie podejście o charakterze ponadnarodowym.