Promocja projektu Waterman

Projekt WaterMan promuje ponowne wykorzystanie wody w regionie Morza Bałtyckiego poprzez budowanie potencjału na poziomie lokalnym. Członkowie konsorcjum oprócz regularnych działań projektowych prowadzą także działania promocyjne projektu podczas zewnętrznych wydarzeń i kampanii. I tak np.:

✔partner z Bornholmu promował projekt Waterman podczas spotkania konsorcjum innego projektu związanego z powyższą tematyką - ReNutriWater.

✔lider projektu – Kalmar Country Region ze Szwecji realizuje promocję z poziomu mediów społecznościowych. Link do profilu: https://www.instagram.com/regionkalmarlan/

✔za sprawą Uniwerystetu Kłajpedzkiego w litewskim czasopiśmie Vandentvarka, ukazał się merytoryczny artykuł, w którym opisano działania w ramach Watermana.

✔partner łotewski zrealizował spotkania edukacyjne w szkołach średnich i podstawowych w mieście Saldus, na temat zmian klimatycznych i wykorzystania wody deszczowej w życiu codziennym;

✔Politechnika Gdańska natomiast promowała nasz projekt podczas Międzynarodowych targów maszyn i urządzeń dla wodociągów i kanalizacji WOD-KAN.

-----------------------

✔Więcej o projekcie Waterman można przeczytać na naszej stronie internetowej:

https://eurobalt.org.pl/projekty-realizowane-w.../waterman

✔lub na anglojęzycznej stronie poświęconej projektowi, pod linkiem:

Waterman - spotkanie online

Zakończyliśmy właśnie kolejne spotkanie on-line partnerów projektu Waterman, podczas którego każdy z uczestników przedstawił raport związany z postępami działań. Omówiliśmy również bieżące problemy związane pracą przy projekcie. Przypominamy, że Watermana, promującego ponowne wykorzystanie wody w regionie Morza Bałtyckiego, poprzez budowanie potencjału na poziomie lokalnym, realizujemy już od stycznia 2023 roku, a po więcej informacji na temat zapraszamy tu: https://eurobalt.org.pl/projekty-realizowane-w-euroregionie-baltyk/waterman/

Wizyta studyjna: Ponowne wykorzystanie wody w praktyce: Współistnienie z niedoborem wody w regionie Murcji w Hiszpanii

11 maja 2024 roku

Wizyta studyjna miała na celu zdobycie wiedzy na temat najlepszych praktyk ponownego wykorzystania wody w praktyce: Współistnienie z niedoborem wody w regionie Murcji w Hiszpanii 23-25 kwietnia 2024 roku


23.04.2024

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczął się w Dyrekcji Generalnej Zarządzania Wodą Regionu Murcji, gdzie uczestników powitał José Sandoval Moreno, który jest Dyrektorem Generalnym ds. Wody w Ministerstwie Wody. W regionie Murcji opady są poniżej 300 mm, a liczba godzin słonecznych wynosi 3000 rocznie. Modyfikują swój system nawadniania i łączą go z systemem oczyszczalni ścieków.

Lider Projektu również przywitał uczestników i powiedział kilka słów na temat pomysłu projektu i powodu jego powstania.

Pan Manuel Boluda przedstawił zarządzanie wodą w Hiszpanii. Mają 3 poziomy odpowiedzialności za zarządzanie stanem wód: administracja państwowa, wspólnoty autonomiczne i gminy. Woda należy do władz publicznych, a koncesje na lokalne wykorzystanie wód można uzyskać na okres do 75 lat. W Murcji mają ustaloną kolejność wykorzystania wody (woda dla ludzi, nawadnianie i rolnictwo, magazynowanie energii hydraulicznej...). Zbierają deszczówkę, aby wykorzystać ją do różnych celów. Mają trzy opcje zarządzania wodą: bezpośrednio, poprzez kwalifikowane firmy, procedury publiczne. Gmina jest odpowiedzialna za zbieranie wody i wysyłanie jej do oczyszczalni ścieków. Największy udział w wykorzystaniu wody stanowi rolnictwo - 82%, przemysł - 9%, gospodarstwa domowe - 6%, a ekologiczne - 3%. Mają tylko 15% wód gruntowych, a 50% to wody powierzchniowe. Inwestują znaczne środki w infrastrukturę zbierającą wodę.

Pan Jose Luis García przedstawił problem nadmiernego eksploatowania wód gruntowych: Skutek niedoboru wody. Zgodnie z UNESCO powinniśmy wykorzystywać wody gruntowe do nawadniania w 65%, a około 25% zlewni znajduje się w złym stanie - niski poziom wody. W Hiszpanii używają 4 typów wód: wody gruntowe, wody powierzchniowe, importowana woda z zlewni rzeki Taus i oczyszczona woda miejska. Generalnie w Hiszpanii mają problem z wysokimi poziomami zasolenia wody.

Uczestnicy odwiedzili Oczyszczalnię Wody w San Pedro, gdzie pan Pedro Simón opowiedział im o warunkach ponownego wykorzystania wody do celów rolniczych. W regionie Murcji głównie produkuje się produkty rolnicze. W 91,4% przypadków woda jest ponownie wykorzystywana głównie do celów rolniczych. Usuwają bardzo duży odsetek zawiesiny stałej, chemikaliów organicznych i biodegradowalnych.

W ich Oczyszczalni Wody przygotowują wodę poprzez usuwanie wszystkich ciał stałych przez filtrację i dezynfekcję, aby uzyskać wodę końcową w klasie A.

Jako Oczyszczalnia Ścieków przygotowali ocenę ryzyka wody wypływającej z nich. Codziennie pracują nad poprawą swojej skuteczności, nieszkodliwości i niezawodności obróbki. Testują nowe rozwiązania, aby poprawić jakość żywności. Pracują nad przekonaniem ludzi, że tego rodzaju woda jest dobra i bezpieczna. W regionie mają 100 zakładów rekultywacji. Obecnie rolnicy nie płacą za wodę, a mieszkańcy opłacają ją w podatkach. Do oczyszczenia wody ze stałych używają membran przypominających "makaron". Świadomość ludzi dotycząca używania oczyszczonej wody jest dosyć wysoka i używają jej do podlewania ogrodów. Tylko 1% trafia do mieszkańców, a 99% to woda dla rolników.

Wizyta na stawie w celu zbierania deszczówki, włącznie z wyjaśnieniami dotyczącymi funkcji obiektu.

Ostatnim punktem dnia była wizyta w Oczyszczalni Ścieków Murcia Este: Pośrednie ponowne wykorzystanie wody w Mieście Murcja. Uczestników powitał gospodarz i otrzymali informacje na temat pracy w Oczyszczalni Ścieków. Pracownicy opisali na modelu, jak wygląda ich instalacja i jak działa. Oczyszczalnia Ścieków to obiekt służący do oczyszczania ścieków miejskich zbieranych przez system kolektorów sanitarnej kanalizacji. Wyposażone są w zaawansowane systemy, w których stosują różne metody obróbki wody, takie jak wstępna obróbka, obróbka biologiczna i osadzenie wtórne.

24.04.2024

Wizyta w Społeczności Nawadniającej Campo de Cartagena. Mają oni kilka zasad dotyczących podłączania rur wodnych, w tym konieczność znajdowania się w wyznaczonym obszarze i bycie rolnikiem. W tej sieci jest około 10 000 członków. Głównym problemem są wysokie poziomy zasolenia wody, które muszą być poddane obróbce, co jest kosztowne. Wodę dla mieszkańców dostarcza częściowo prywatna firma. Chcieliby zbudować stację odsalania, ale jest to kosztowna inwestycja. Aby zbudować ich stację, potrzebują wielu umów i dokumentów. Posiadają systemy elektroniczne kontrolujące ilość zużywanej wody przez poszczególnych rolników.

Pan Manuel Boluda mówił o projekcie GEMS, w którym wykorzystują słoną wodę do nawadniania pól. Chcą poprawić politykę związana z zrównoważonym wykorzystaniem wód gruntowych i chcieliby mieć system monitorowania zanieczyszczeń oraz zanieczyszczeń azotanowych w rolnictwie.

Ostatnim miejscem wizyty studyjnej było Dinapsis - Centrum Operacyjne Cyfrowe dla sektora wodnego. Pracują nad wyzwaniami związanymi z zmianami klimatycznymi, wykorzystując nowe technologie i współpracując z gminami. Mają 12 ośrodków w Hiszpanii, gdzie za pomocą technologii chcą pomagać ludziom i rozwiązywać ich problemy związane z klimatem.

25.04.2024

Ostatni dzień wydarzenia był poświęcony wewnętrznym kwestiom projektowym, podczas których partnerzy i uczestnicy spotkania wyrazili swoje opinie na temat przedstawionych informacji podczas dwóch dni.

Wizyta studyjna w Kłajpedzie - dzień 3

Dziś zakończyliśmy trzydniową wizytę studyjną w Kłajpedzie, która odbyła się w ramach projektu WaterMan. W trzecim dniu pracowaliśmy nad lokalnymi i regionalnymi modelami strategicznymi w temacie ponownego wykorzystania wody. Partnerzy projektu przedstawili swoje opracowania, odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów, z pytaniami i komentarzami, w odpowiedzi na każdą z prezentacji. Zaplanowane zostały również nadchodzące wydarzenia związane z projektem.

Projekt Waterman - wizyta studyjna na Litwie - dzień 2

Drugi dzień wizyty studyjnej na Litwie, w ramach projektu WaterMan, obfitował w warsztaty i wizyty studyjne z hasłem przewodnim - potencjał i wyzwania związane z ponownym wykorzystaniem wody na Litwie. Gościliśmy dziś w miejscowości Gargždai. W pierwszej części dnia odbyły się dyskusje panelowe poświęcone tematom wyzwań związanych z gospodarką wodną i potencjałem ponownego wykorzystania wody. Wysłuchaliśmy prezentacji, podczas których pojawiły się również przykłady i inspiracje dotyczące ponownego wykorzystania wody. Następnie udaliśmy się na miejsce planowanych działań pilotażowych projektu WaterMan w regionie Kłajpedy i Gargžda. Uczestnicy zostali oprowadzeni przez lokalnych przedstawicieli projektu, którzy udzielili informacji i wyjaśnień związanych z przyszłą realizacją planów. Jutro spotykamy się ponownie, by pracować nad strategią ponownego wykorzystania wody.

Wizyta studyjna w Kłajpedzie - dzień 1

Rozpoczęliśmy wizytę studyjną w ramach projektu WaterMan, która ma miejsce na Litwie. W dniu dzisiejszym pracowaliśmy w Kłajpedzie, gdzie odbywa się spotkanie partnerów projektu. Po krótkim zapoznaniu się z zasobami laboratorium w Morskim Instytucie Badawczym Uniwersytetu Kłajpeda oraz przeglądzie statusu działań projektowych, dzisiejszy dzień poświęcony był pracy warsztatowej w formule world café, gdzie pracowaliśmy w obszarach tematycznych związanych z promocją, upowszechnieniem i podnoszeniem świadomości w zakresie ponownego wykorzystania wody. W ramach podjętych prac określiliśmy grupy docelowe, instrumenty i narzędzia do rozpowszechniania informacji, promujących ponowne wykorzystanie wody w regionie Morza Bałtyckiego. Jutrzejszy dzień poświęcony będzie odwiedzaniu miejsc, gdzie wdrażane są działania pilotażowe projektu WaterMan.

Założenia i krótki opis projektu znajdą Państwo pod linkiem:

https://eurobalt.org.pl/projekty-realizowane-w.../waterman/