Waterman - spotkanie on-line

W dniu dzisiejszym odbyło się, ostatnie już w tym roku, spotkanie w formule on-line, w którym uczestniczyli partnerzy projektu Waterman. Każdy z uczestników przedstawił informacje, na jakim etapie znajduje się realizacja ich działań. Podsumowano najważniejsze kwestie związane z priorytetowymi zadaniami projektu oraz kwestiami finansowymi. Dyskutowano na temat wspólnej puli budżetowej, jej struktury i konkretnych rozwiązań dotyczących pokrywania kosztów wspólnych inicjatyw. Część spotkania poświęcona była również tematom związanym z odbyciem wizyty studyjnej w Murcji oraz kolejnym spotkaniom projektowym.

Waterman - spotkanie wielostronne w Braniewie

Mimo zimowej pory oraz zbliżających się Świat  Bożego Narodzenia działania w ramach projektu Interreg BSR Waterman trwają w najlepsze, a polska strona wciąż prowadzi intensywne prace inwestycyjno-planistyczne dotyczące zakończenia inwestycji pilotażowych w ramach projektu w Mieście Braniewie.

W dniu 13 grudnia 2023 doszło do dedykowanego spotkania wielostronnego w Braniewie stanowiące kolejne spotkanie organizacji zaangażowanych i zainteresowanych racjonalizacją wykorzystania zasobów wody i jej oszczędnym gospodarowaniu. 

W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci:

Jednym z głównych tematów spotkania było ponowne wykorzystanie wody z basenu publicznego do nawadnianie pobliskich boisk sportowych i wykorzystania odzyskanej wody na potrzeby lokalnych mieszkańców. Omawiane były prowadzone badania przez instytucję naukową, w tym pobrano nowe próbki oraz szczegółowo przeanalizowano planowaną do zastosowana technologię usprawniającą i uzdatniającą wodę. Oprócz tego dyskutowano na tematy związane z: ponownym wykorzystaniem wody do łagodzenia wpływu zmian klimatu na zaopatrzenie w wodę w lokalnej i regionalnej skali; zagadnieniem, jak można wykorzystać projektowane i tworzone w Braniewie narządzie extreme wather layer dla doradztwa metodologicznego w zakresie tworzenia zintegrowanych lokalnych strategii strategii ponownego wykorzystania wody (w tym ponownego wykorzystania uzdatnionej wody, recyrkulację zatrzymanej wody, zwiększenie akceptacji konsumentów i interesariuszy) oraz tematem związanym z wiedzą i możliwościami technologicznymi na temat środków ponownego wykorzystania wody i powiązanych przepisów.

Webinar "Contributions to EU-wide and Commission eventsWebinar "

Członkowie naszego Stowarzyszenia mieli okazję w dniu dzisiejszym uczestniczyć w webinarze organizowanym przez biuro Interreg Region Morza Bałtyckiego. Uzyskaliśmy sporo ciekawych i merytorycznie przydatnych informacji, które z pewnością wykorzystane zostaną przy realizacji projektów WaterMan i NursecoastII. Uczestnikom seminarium informacyjnego  udostępniono listę wydarzeń, które mogą wnieść wkład w realizację działań projektowych i zintensyfikować działania komunikacyjne.

Forum dialogu oraz spotkanie partnerów projektu WaterMan w Rønne

W dniach 7-9 listopada 2023 odbyło się wydarzenie organizowane w ramach projektu WaterMan w Danii. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Jedna z nich była przeznaczona tylko dla partnerów projektu, natomiast druga była otwarta dla innych osób zainteresowanych tematem projektu, bądź tych którzy chcieli podzielić się swoimi dobrymi praktykami.

7 listopada

Pierwszy dzień rozpoczął się od przywitania uczestników przez lidera projektu z Regionu Kalmar oraz gospodarza z Bornholm's Water oraz Bornholm's Wastewater.

Kolejno omówione zostały aktywności dotyczące pilotarzy, a dokładniej patrnerzy ustosunkowali się do pytań i komentarzy z sesji omawianej w Kalundborgu. Każdy z partnerów zaprezentował swoją sytuację oraz odniósł się co z wcześniejszych komentarzy jest możliwe do wykonania, a co po analizie nie będzie wykonane. Głównym pytaniem było: czy jest możliwe używanie wody niższej klasy niż A do pilotaży. Przykładem było wykorzystywanie wody do podlewania zieleni miejskiej, bądź schładzania maszyn przemysłowych. Kulczowym czynnikiem jest koszt wody np. głębinowej, która jest znacznie tańsza niż woda oczyszczona.

Druga część dnia poświęcona była wizycie studyjnej w trzech miejscach wybranych przez Partnera z Danii. Między innymi odwiedzone zostały:

  1. Oczyszczalnia ścieków w Svaneke,
  2. Gospodarstwo rolne w Svaneke,
  3. Wystawa w Ronne dotycząca wyspy Bornholm jako "Samowystarczalnej energetycznie wyspy".

Oczyszczalnia ścieków w Svaneke jest również miejscem pilotażu prowadzonego przez partnera z Danii. Uczestnicy mogli zobaczyć prototyp pliotażu, który za kilka miesięcy stanie w pełnowymiarowym wykonaniu kilka metrów dalej. W ramach pilotażu sprawdzane są różne możliwości filtracji wody przez wybrane rodzaje piasków. Wybrana została metoda oparta na naturze (low-tech) w celu sprawdzenia możliwości filrtacji wody z zasobów dostępnych lokalnie.

Gospodarstwo rolne w Svaneke, które wykorzystuje wodę z oczyszczalni ścieków oraz z morza do nawadniania upraw. Jest to jedno z nielicznych gospodarstw, które uzyskało taka zgodę, aby podlewać uprawy takimi rodzajami wody. Ciekawym jest, że gospodarstwo rolne cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego uprawy mają status bio.

Wystawa w Ronne dotycząca wyspy Bornholm jako "Samowystarczalnej energetycznie wyspy". Do 2030 roku wyspa Bornholm ma osiągnąć status wsypy, która będzie samowystarczalna energetycznie, a kolejno będzie w stanie odsprzedawać nadmiar wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych. Specyfika Bornholmu pozwala na testowanie różnych rozwiązan, które później można przełożyć na pozostały kraj. Sama wystawa przedstawia plany i założenia w jaki sposób będzie wyglądać wyspa po zmianach.

8 listopada

Drugi dzień był otwarty na uczestników zewnętrznych w zwiazku z Forum Dialogu "Potenciały i wyzwania ponownego użycia wody w regionie Morza Bałtyckiego". Wszystkich gości jak i partnerów projektu przywitał gospodarz z Bornholm's Energy and Utility Company oraz Przewodnicząca ERB Water Core Group.
W trakcie Forum zaproszeni goście przekazali swoją wiedzę w tematach oczyszczania wody, gdzie między innymi wystąpili:

Zaproszone zostały również osoby reprezentujące inne projekty w tematyce wody
- Klara Ramm – ReNutriWater
- Giacomo Messsina – Nursecoast-II
- Manuel Boluda Fernandez – Aquares

Na koniec dnia przeprowadzono panel poświęcony dialogowi i rozmowom na temat wyzwań dla oczyszczonej wody. Wnioski z nich są niekorzystne ale dzięki wspólnej pracy jest szansa na zmianę.
Zwykle na poziomie ministerialnym jest pewna wizja związana z oczyszczoną wodą ale nie ma konkretnych strategii dot. jej zarządzaniem. Wspólne planowanie oraz prowadzenie działań pozytywnie przyczyni się do zachowania jak najdłużej zasobów wodnych, dzięki ich oczyszczeniu i ponownemu użytkowaniu. Już dziś należy przystosowywać miasta do oszczedzania wody i używania wody oczyszczonej np. do spłukiwania toalet, będz nawadniania miejskich obszarów zielonychy.

W trakcie dyskusji padło kilka ciekawych informacji, nad którymi należy się zastanowić:
- jakość oczyszczonej wody musi być na tyle dobra, żeby można było promować ją jako wodępitną,
- należy inwestować w systemy przesyłu wody, poniewać tracone jest tam ok 30% wody zanim trafi do konsumentów,
- podniesienie taryfy za wodę może wpłynąć na poprawę całej infrastruktur,
- warto myśleć o działaniach prewencyjnych, np. zmniejszenie wykorzystania wody, a nie ciągłe planowanie zwiększania jej zużycia.

9 listopada

Ostatni dzień dotyczył lokalnych i regionalnych modelowych strategii dla ponownego odzyskiwania wody. Każdy z partnerów, który realizuje działania pilotażowe przygotowuje taką strategię, która następnie zostanie zaprezentowana dla mieszkańców i włodarzy miast.
Istotnym jest, iż każdy z partnerów na co dzień boryka się z różnymi historiami i wyzwaniami dotyczącymi wody.

Ostatnim punktem programu było rozpowrzechnianie informacji i podnoszenie świadomości polityków oraz mieszkańców w tematyce wykorzystywania ponownego wody. Dokonano podziału odpowiedzialności i wspomniano jakie są planowane kolejne działania związane z wspólną promocją projektu.
Następne spotkanie fizyczne partnerów planowane jest na 12-14 marca 2024 w Braniewie. Formuła wydarzenia będzie powielona z obecnym spotkaniem, gdzie oprócz partnerów projektu zaproszeni zostaną eksperci, specjaliści, politycy i mieszkańcy.

Wywiad z Panem Prebenem Thisgaard

W projekcie WaterMan staramy się angażować ekspertów zajmujących się tematyką ponownego wykorzystania wody. Jednym z nich był pan Preben Thisgaard, starszy szef projektu w Kalundborg Utility w duńskim Kalundborg Forsyning. Posiadamy wielofunkcyjne obiekty, na które składa się siedem różnych rodzajów obiektów użyteczności publicznej. Przykładowo: wodociągi, ciepłownie, ścieki chłodzące i oczyszczanie wody.


Wywiad przeprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, pan Marcin Żuchowski i pani Jolanta Olszewska, którzy pytali o doświadczenia pana Thisgaarda w temacie gospodarki wodnej oraz o to, jak współpracuje on z lokalnymi przedsiębiorstwami, gminami i obywatelami.

Jaka jest Pana odpowiedzialność w pracy?

Odpowiadam za nasz międzynarodowy projekt i współpracę z „centrami know-how”. Nie pracuję tylko dla jednej firmy, ale pracuję dla całej firmy w ramach kadry Dyrektora Wykonawczego.

W jaki sposób są Państwo powiązani z gospodarką wodną w swoim mieście lub działaniami związanymi z ponownym wykorzystaniem wody?

Cóż, weźmy działania związane z ponownym wykorzystaniem wody. Tutaj, w przedsiębiorstwie komunalnym Kalundborg, mamy specyficzną działalność w zakresie ponownego wykorzystania wody, w ramach której wykorzystujemy projekty UE do budowania naszego know-how, tworzenia partnerstw i zdobywania wiedzy, a następnie współpracujemy z lokalnym przemysłem, aby zainteresować go ponownym wykorzystaniem wody. Jesteśmy połączeni ze społeczeństwem w sensie tego, za co jesteśmy odpowiedzialni, czyli dostarczania świeżej wody dla mieszkańców Kalundborga.

Co jest największym wyzwaniem dla Państwa organizacji?

Największym wyzwaniem dla naszej organizacji jest zapewnienie wystarczającej ilości wody. Ponieważ jesteśmy ważnym dostawcą dla przemysłu, aby móc kontynuować bardzo dramatyczną ekspansję, zdobywamy doświadczenie przez lata w symbiozie przemysłowej Kalundborg. To jest nasze główne wyzwanie.

Czy Pana zdaniem władze miasta są wystarczająco zaangażowane w politykę planistyczną związaną z ponownym wykorzystaniem wody?

Myślę, że tak. Mamy z nimi całkiem dobrą współpracę. Oczywiście jesteśmy w czołówce. To całkiem naturalne, ale mamy również dobrą współpracę z branżą. Powiedziałbym, że całkiem dobra, regularna współpraca zarówno z przemysłem, jak i administracją miejską oraz stały dialog z obiema stronami to dobry punkt wyjścia.

Skąd pomysł na taką pilotażową inwestycję?

Cóż, przez wiele lat szukaliśmy sposobu, w jaki moglibyśmy współpracować przy różnych projektach UE. Wiemy, że potrzebowalibyśmy wiedzy na temat nowych technologii, którymi w tej chwili nie dysponowaliśmy, na przykład nowoczesną technologią itp. Dlatego od kilku lat współpracujemy z centrum zaufania z Berlina.
W trakcie rozmowy powiedzieli nam: „No cóż, być może mamy projekt, który mógłby Was zainteresować, w którym już jesteśmy zaangażowani”. Następnie rozpoczęliśmy kilkumiesięczny dialog z nimi i innymi partnerami. Widzieliśmy, jak różne projekty mogą się do siebie wpasować i co możemy zrobić, aby uczynić ten unijny projekt jeszcze lepszym. Wnieśliśmy swój wkład do projektu jako pełny partner, zawsze chcieliśmy wnieść swój wkład do projektu i sprawić siebie. Otrzymaliśmy wsparcie od Komisji Europejskiej, w tym przypadku dla projektu w ramach programu Horyzont 2020. Jest to proces, który wynika z potrzeby technologicznej, możliwości i różnego rodzaju kontaktów sieciowych.

Co uważasz za największe wyzwanie dla podobnej inicjatywy, która mogłaby zostać zorganizowana gdzie indziej w Europie?

Cóż, to wyzwanie technologiczne. Nie uważam tego za poważny problem. Głównym problemem jest możliwość zorganizowania go w sposób akceptowalny społecznie i uwzględnienia różnych kwestii interesariuszy. Mamy szczęście tutaj, w Kalundborgu, ponieważ mamy już ugruntowaną współpracę między przemysłem, gminą i nami. To już ustalone, że współpracujemy. W innych krajach może być trochę inaczej, ponieważ trzeba skonfigurować system, aby móc współpracować. Mamy już skonfigurowany system i jesteśmy przyzwyczajeni do wspólnej pracy. Wspólna praca nad stworzeniem nowej, zrównoważonej przyszłości to nasze główne wyzwanie.

Jak budujecie tę świadomość i organizacja zaangażowana w tę inicjatywę? Jak ich angażujecie?

Cóż, to całkiem proste, ponieważ są już zaangażowani, a my mamy regularne posiedzenia komisji w określonych obszarach: woda, ciepło i wymiana poglądów na temat tego, jak za każdym razem mogą działać trochę lepiej i mądrzej. Zatem dla nas jest to dość proste, ale wcale nie tak proste, jak w innych miejscach. Rozumiem, że może powinni do nas przyjść, bo jak wiadomo, to my to ustaliliśmy. Wszystko zaczyna się od tego, że menedżerowie faktycznie spotykali się w różnych miesiącach, aby zjeść kolację. Czasami może to być prostszy sposób, aby stworzyć decydentom okazję do wspólnego posiedzenia i przedstawienia dobrych pomysłów. Ale wszystko zaczyna się od chęci zrobienia czegoś i chęci zaangażowania się w działania. Bez chęci to nie ma sensu.

Jak Pana zdaniem gmina jest w stanie budować świadomość, a także angażować obywateli w działania związane z ponownym wykorzystaniem wody?

Mają szereg możliwości, działań i spotkań itp., ale w tym przypadku jest to dość dziwne. Wśród społeczeństwa panuje ogólna akceptacja rozwoju przemysłowego, a także tego, co robimy w przemyśle. Może dzieje się tak dlatego, że także nasz przemysł bardzo chętnie angażuje miasta i pokazuje, że rozwój przemysłowy automatycznie doprowadzi do powstania lepszego miasta lub lepszych możliwości dla obywateli. Być może także dlatego, że naszemu przemysłowi bardzo zależy na tym, aby nie zanieczyszczać środowiska w kraju, współpracują z nami, aby zmniejszyć zanieczyszczenie i zmniejszyć konsekwencje lub negatywne skutki rozwoju przemysłowego, tak aby dostrzegał przede wszystkim pozytywne aspekty rozwoju przemysłowego. Również, kiedy mówimy o tym temacie.

Czy sądzi Pan, że takie podejście, zasobooszczędne i opłacalne, przyniesie długoterminowe korzyści społeczeństwu i biznesowi?

Jestem absolutnie i całkowicie przekonany. Już to widzimy i obserwujemy stały wzrost liczby miejsc pracy. Obserwujemy stały wzrost zamożności w okolicy. Jak już mówiłem, obserwujemy rozwój działalności edukacyjnej w tym konkretnym mieście, co jest wielką, wielką korzyścią dla miasta, środowiska, gminy i zwykłych obywateli.

Jakieś wskazówki dla innych, którzy chcieliby powtórzyć Państwa pomysł Pańskie podejście?

Zwykle mówię, że zajęło nam to 60 lat. Proszę, nie kopiuj nas za bardzo, ale może weź jakąś część. Wiem, że to trochę kontrowersyjne, ale mówię: zacznijmy od tego, aby dyrektorzy lub menedżerowie spotykali się co dwa miesiące, jedli kolację i poprosili ich o przedyskutowanie czegoś, co chcieliby razem zrobić i ustalmy to jak to możliwe najprościej zrobić. Czasami myślę, że gdy słyszę o ludziach, którzy stworzyli ten gigantyczny system, skomputeryzowane systemy cyfrowych bliźniaków, zajmuje to kilka lat, a ludzie czują się wyobcowani, że chcą wnieść swój wkład i rozwiązują to. Powiedziałabym, że nie – siadamy razem co dwa miesiące, jemy razem i mówimy: „No cóż, co byście zrobili, żeby ta społeczność była lepsza? Co byś zrobił, aby zarabiać więcej pieniędzy dla swoich firm? I jak możemy to zrobić w sposób przyjazny dla środowiska? Jeśli to zrobisz, kolacja jest bezpłatna. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał za to zapłacić, ok?

Dziękuję bardzo. To była przyjemność.
Dziękuję. To była przyjemność.

Spotkanie on-line projektu WaterMan

18 października br. odbyło się kolejne spotkanie on-line konsorcjum projektu Waterman. Każdy z partnerów przedstawił informacje o swoim aktualnym zaangażowaniu na etapie realizacji zadań projektowych. Rozmowy dotyczyły także tematu fizycznego spotkania na Bornholmie, które odbędzie się już na początku listopada. Poruszona została kwestia uczestnictwa potencjalnych gości i ekspertów, którzy zaproszeni zostali do uczestnictwa w najbliższym spotkaniu projektowym. Omówiono także ogóle zagadnienia związane z wyjazdem.

Projekt Waterman realizujemy od stycznia tego roku. Zakończenie działań projektowych planowane jest na koniec 2025 roku. Idea przewodnia projektu to promowanie ponownego wykorzystania wody w regionie morza bałtyckiego poprzez budowanie potencjału na poziomie lokalnym.

Więcej o projekcie pod linkiem: