Film końcowy - SCE

Realizacja projektu Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu “Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” oraz ze środków budżetu Państwa dobiega końca. Podsumowaniem wszystkich działań jest film z realizacji aktywności.

Sztum Circular Economy w skrócie

Działania projektowe w ramach Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne były z powodzeniem realizowane przez ostatnie 2 lata. Projekt sfinansowano w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

By zapoznać się bliżej z ideą projektu, zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią multimedialną.

Konferencja końcowa Sztum Circular Economy - dzień 2

W dniu wczorajszym zakończyliśmy dwudniową konferencję zamykającą projekt Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne, który realizowaliśmy od lutego 2022r. Z tej okazji udaliśmy się do Sztumu, do miejsca, w którym oficjalnie rozpoczęła się realizacja projektu. O realizacji działań projektowych opowiadali przedstawiciele konsorcjum, prezentując zebranym efekty dwuletniej pracy. Uczestnicy mieli również możliwość odwiedzenia kluczowych strategicznie w odniesieniu do idei GOZ, miejsc, jak Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sztumskim Polu i Stacja cyrkularna „Druga szansa” - inwestycji zrealizowanych w ramach Sztum Circular Economy oraz Sztumski Park Słonecznej Energii, będący wizytówką Gminy Sztum jako samowystarczalnej energetycznie.

A tuż przed rozpoczęciem konferencji mieliśmy również możliwość wspierać młodzież z gminy i miasta Sztum (zaproszoną na warsztaty w ramach działań projektowych), w nauce tworzenia fiszek projektowych.

Zapraszamy również do zapoznania się z krótkimi wywiadami, które umieszczone zostały pod galerią zdjęć.

------------------------------------------------------------------

Więcej o działaniach projektowych przeczytać można na naszej stronie pod linkiem:

https://eurobalt.org.pl/projekty.../sztum-circular-economy

Filmy prezentujące zespół partnerski

Konferencja końcowa Sztum Circular Economy - dzień 1

Kończymy właśnie pierwszy dzień dwudniowej konferencji zamykającej projekt „Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”, który realizowany był przez ostatnie dwa lata. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały efekty działań projektowych i doświadczenia płynące z realizacji projektu w międzynarodowym kontekście. Podsumowano dotychczasowe działania grupy zadaniowej Task Force i omówiono tematy przewodnie związane z działalnością Grupy, tj: efektywność systemów ciepłowniczych, połączenie energii słonecznej i rolnictwa, paliwa kopalniane w aspekcie transportu publicznego, metanizacja, energetyka w odniesieniu do dyrektywy UE w sprawie planów dotyczących ciepła i chłodzenia. Podjęto również temat przyszłego funkcjonowania i celowości grupy Task Force, skupiając się na potrzebie podjęcia kolejnych kroków na drodze efektywnego działania. W dniu jutrzejszym spotykamy się w Sztumie, by wspólnie uczestniczyć w podsumowaniu i oficjalnym zakończeniu projektu.

------------------------------------------------

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Partnerzy projektu:

Miasto i Gmina Sztum

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

International Development Norway (Norwegia)

Materiały projektowe

W ramach działania związanego z przeprowadzeniem hackatonu oraz programu mentorskiego przygotowane zostały przez partnera z Politechniki Gdańskiej dwa dokumenty tj. Księga dobrych praktyk oraz Kompendium wiedzy - Zasady zielonych zamówień publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Grupa Task Force - spotkanie online

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie, w trybie on-line, działającej w ramach projektu Sztum Circular Economy, Międzynarodowej Grupy Zadaniowej Task Force ds. Zmian Klimatu i Zielonej Transformacji. Podczas sesji podsumowano efekty niedawnej wizyty w Växjö oraz zajęto się tematami związanymi z sieciowaniem w temacie zielonej transformacji regionu Morza Bałtyckiego, w celu wymiany wiedzy i dobrych przykładów. Rozmawialiśmy o potencjalnych formach organizacji działań promocyjnych, określeniu grupy docelowej oraz pomysłach na projekty. Ustalono także plan spotkań na kolejne miesiące.