Doroczne Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk oraz Sztum Circular Economy - wspólne działanie, 8-9.12.2022, Olsztyn

8 grudnia 2022 w Olsztynie odbyło się Doroczne Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk zorganizowane we współpracy z partnerami projektu Sztum Circular Economy. Projekt ten realizowany jest przez Miasto i Gminę Sztum w kooperacji z naszym Stowarzyszeniem, Politechniką Gdańską oraz partnerami z International Development Norway z Norwegii. Tematem przewodnim Forum było przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w oparciu o doświadczenia polskich i zagranicznych partnerów Euroregionu.

Otwarcia wydarzenia dokonał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Pan Leszek Tabor. Pan Marszałek pełni w Euroregionie funkcję Prezydenta, a Doroczne Forum Interesariuszy było jednocześnie zwieńczeniem jego rocznej prezydentury, która potrwa jeszcze do końca 2022 roku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich regionów członkowskich Euroregionu, w tym: z Danii Bornholm, ze Szwecji regiony Blekinge, Kronoberg, Kalmar, oraz z Polski region Pomorski oraz Warmia i Mazury.

Doroczne Forum to spotkanie, które w tym roku miało inną niż dotąd oprawę merytoryczną. Zostało bowiem wsparte o zakres tematyczny projektu Sztum Circular Economy. Chcieliśmy zaangażować do dyskusji wielu naszych euroregionalnych ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu, a także naszych partnerów projektowych. Wystąpienie przewodnie wygłosił Pan profesor Krzysztof Czerwionka z Politechniki Gdańskiej. Mówił on o istocie gospodarki o obiegu zamkniętym - o wpływie na środowisko, dlaczego powinniśmy zwrócić uwagę na swoje małe wybory w życiu codziennym, które w konsekwencji mają zapobiec drastycznym zmianom klimatu, co nam grozi i jak uniknąć negatywnych skutków środowiskowych.

Odbyły się także sesje tematyczne - Gospodarka o Obiegu Zamkniętym w praktyce Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym (sfera produkcji i planowania, zarządzania zasobami wody, recyklingu i odpady jako filary nowych inicjatyw projektowych, w tym dwa panele dyskusyjne, pierwszy z udziałem m.in. ekspertów z Zakładu Gospodarki Odpadami z Danii, International Development Norway, Miasta i Gminy Sztum, Grupy Kluczowej ds. Wody ze Szwecji oraz przedstawicielką Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Drugi panel dyskusyjny dotyczył tematu Energia i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym Odnawialne źródła energii jako katalizator wprowadzenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W tej części uczestnikami byli przedstawiciele m.in. Regionalnej Gminy Bornholm, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiciel biura projektów Programu Południowy Bałtyk, Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto uczestnicy mogli dowiedzieć się dodatkowych informacji na temat programu Interreg Południowy Bałtyk oraz Duńskiej organizacji BOFA.

Owocem obu dyskusji była chęć wszystkich zebranych do udziału i działania w Grupie Roboczej Poświęconej Przeciwdziałaniu Zmianom Klimatu. Forum to także spotkanie nowo powstającej Grupy Zadaniowej – Circular Economy Task Force, która skupiać ma ekspertów tematycznych z dziedziny przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W trakcie drugiego dnia konferencji odbyło się wspólne spotkanie zespołu partnerskiego projektu Sztum Circular Economy. W trakcie spotkania podsumowano dotychczasowe działania oraz osiągnięte wskaźniki. Zaplanowano kolejne aktywności na 2023 rok, tak aby były spójne i możliwie jak najefektywniej wykonane.

Międzynarodowa konferencja Grupy Task Force 8-9.12.2022

Zapraszamy do udziału w kolejnym etapie działania Grupy Task Force, w ramach projektu Sztum Circular Economy. Już 8 i 9 grudnia br. organizujemy międzynarodową konferencję dla specjalistów krajowych i zagranicznych z krajów Morza Bałtyckiego, która odbędzie się w Olsztynie w Hotelu Omega. Konferencja ma na celu wzmocnić proces internacjonalizacji działań i międzysektorowego dialogu w obszarze Morza Bałtyckiego w dziedzinie GOZ. Będzie to również okazja do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych w obszarze ekologii oraz zielonych i niebieskich działań.

Link do rejestracji znajdziecie Państwo poniżej, a osoby które zechcą zostać na dwa dni wydarzenia prosimy o kontakt w sprawie zapewnienia noclegu.

Rejestracja: https://forms.gle/N68hSrkWeBmvbX9s6

Poniżej agenda wydarzenia.

SZTUM CIRCULAR ECONOMY - sieciowanie z udziałem międzynarodowych i krajowych specjalistów, 8-9.12.2022, Olsztyn

Szanowni Państwo! Prezydent Euroregionu Bałtyk, Pan Gustaw Marek Brzezin oraz partnerzy projektu SZTUM CIRCULAR ECONOMY (SCE) zapraszają na DOROCZNE FORUM INTERESARIUSZY EUROREGIONU BAŁTYK, które odbędzie się w dniu 8 grudnia br. w Olsztynie. Udział w tym wydarzeniu zapowiedzieli eksperci oraz przedstawiciele samorządów z Polski, Danii, Litwy, Norwegii i Szwecji.

Wydarzenie to odbywa się w ramach działania SCE pn. "Budowanie zakotwiczenia politycznego w obszarze Morza Bałtyckiego dla działań opartych na wykorzystaniu procesów GOZ w celu łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu".

Jeśli są Państwo zainteresowani:

- zwiększaniem zdolności współpracy lokalnych podmiotów w obszarze Polski Północnej z partnerami z Regionu Bałtyckiego oraz partnerów z Norwegii, Islandii;

- poprawą zdolności współpracy lokalnych organizacji poprzez ich uczestnictwo w sieciach międzynarodowych i transgranicznych;

- podniesieniem poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów poprzez wyraźne umiędzynarodowienie ich działań;

- wzrostem umiejętności dot. rozwoju współpracy w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu oraz działań pro-ekologicznych, rozwoju wspólnych projektów, potencjału innowacyjnego i dialogu międzykulturowego wśród interesariuszy poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy w ramach wspólnych konferencji połączonych z warsztatami dla partnerów krajowych i zagranicznych

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W TYM WYDARZENIU!

Miejsce spotkania: Hotel OMEGA, ul. Sielska 4a, Olsztyn

Czas spotkania: 8 grudnia 2022 (DOROCZNE FORUM), 9 grudnia 2022 (spotkania projektowe) - agenda ostateczna wkrótce

Uczestnictwo: Wstęp otwarty - wymagana wcześniejsza rejestracja LINK REJESTRACYJNY

Działanie to wykorzystuje możliwości oferowane przez międzynarodową sieć Euroregionu Bałtyk – skupiające regiony z Polski, Szwecji, Danii, Litwy połączone z organizacją części konferencyjnej dedykowanej grupie roboczej do spraw GOZ i adaptacji do zmian klimatu (w tym Blue and green growth) i wspólnemu dialogowi oraz możliwości kreacji nowych inicjatyw projektowych.

DOROCZNE FORUM jest jednym z trzech międzynarodowych spotkań projektu SCE, którego celem jest dążenie do wzmocnienia procesów internacjonalizacji działań i międzysektorowego dialogu w obszarze Morza Bałtyckiego w dziedzinie GOZ.

Grupa Task Force - Sztum Circular Economy 14.11.2022

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji rozpoczynającej działanie Grupy Roboczej Task Force za udział i zaangażowanie zarówno w części inspiracyjnych prezentacji, panelu dyskusyjnym jak i warsztatach grup roboczych. W trakcie spotkania narodziły się nowe pomysły na inicjatywy, które będą mogły być rozwijane i realizowane przez grupy robocze.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez Lidera projektu, Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Pana Leszka Tabora oraz przedstawiciela Miasta Elbląg Pana Adama Jocza. W celu wprowadzenia do tematu projektu przedstawiciel Lidera projektu, Pani Ewa Ruczyńska zaprezentowała działania projektu, zarówno te które już się obdyły jak i te które są planowane. Dyrektor Stowarzyszenia, Marcin Żuchowski jako partner odpowiedzialny za działanie związane ze stworzeniem Grupy Zadaniowej Task Force przedstawił plan i założenia działania.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazje wysłuchać inspiracyjnych prezentacji, przedstawionych przez specjalistów w różnych tematach związanych z:

Kolejna część spotkania dotyczyła panelu dyskusyjnego, w który wzięli udział przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego, reprezentanci naukowi z Politechniki Gdańskiej i Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Naukowej oraz partner z Norwegii (International Development Norway).

Ostatnia część konferencji poświęcona była warsztatowi, na którym podzieleni na grupy uczestnicy rozmawiali na tematy problematyczne w ich regionach / organizacjach oraz w jaki sposób można im przeciwdziałać. Powstały dwie grupy zadaniowe dotyczące Energii oraz Wody, Odpadów i Produkcji.

W trakcie spotkania narodziły się nowe pomysły na inicjatywy, które będą mogły być rozwijane i realizowane przez grupy robocze.

Działanie realizowane w ramach projektu "Sztum Circular Economy - Odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne." Projekt współfinansowany w ramach mechanizmy Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu Państwa.

CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE - konferencja inaugurująca powołanie Grupy Zadaniowej, 14.11.2022, Elbląg

Szanowni Państwo! Interesariusze CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE! Już niebawem, 14 listopada br. spotykamy się w Elblągu na specjalnej konferencji inaugurującej powołanie Grupy Zadaniowej ds. Łagodzenia Skutków Klimatu i Rozwoju Zielonych i Niebieskich Inicjatyw w Północnej Polsce.

Wszystkich uczestników, panelistów i prezenterów informujemy, iż aktualny Program Spotkania został Państwu przesłany na wskazane przez Państwa maile.

Wszystkim zainteresowanym niniejszym przedsięwzięciem dziękujemy za rejestrację. Spotykamy się już w poniedziałek!

AKTUALNY PORZĄDEK KONFERENCJI

CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE - start 14.11.2022, Elbląg,

W Elblągu, 14 listopada br. odbędzie się jedno z ważniejszych wydarzeń projektu "Sztum Circular Economy" - powołanie Grupy Zadaniowej ds. Łagodzenia Skutków Zmian Klimatu i rozwoju zielonych i niebieskich inicjatyw w północnej Polsce tzw. "Circular Economy Task Force". Powołana przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk grupa ekspertów i specjalistów będzie wspierana przez: Politechnikę Gdańską, International Development Norway, Miasto i Gminę Sztum oraz Elbląski Park Technologiczny.

Wydarzenie, którego inicjatorem i koordynatorem jest nasze Stowarzyszenie to działanie dążące do nie tylko aktywizacji samorządów województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, zgromadzenia lokalnych ekspertów i specjalistów, ale także stworzenie otwartej platformy rozwoju nowych inicjatyw i wymiany dobrych praktyk jako odpowiedzi na współczesne wyzwania klimatyczne.

Zachęcamy by już dziś zapisali Państwo datę 14.11.2022 i wzięli udział w tym ważnym dla przyszłości niebieskiego i zielonego wzrostu naszych regionów i społeczności lokalnych spotkaniu inaugurującemu tą inicjatywę, która ma charakter interdyscyplinarny i ma przyczynić się do kompleksowego podejścia ukierunkowanego na rozwiązywanie wspólnych wyzwań.

Miejsce spotkania: ELBLĄG, ul. Stary Rynek 25, RATUSZ STAROMIEJSKI

Czas spotkania: 14 listopad (poniedziałek) - start godz. 9:30 - 16:40 CET

Uczestnictwo: Wstęp otwarty - wymagana wcześniejsza rejestracja LINK REJESTRACYJNY

Liczymy na najaktywniejszy udział w tej platformie współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem współpracy między-dyscyplinarnej i powstaniem nowych inicjatyw łączących sferę działań „miękkich”: edukacyjnych, informacyjnych, aktywizacyjnych z działaniami „twardymi”: infrastrukturalnymi, pilotażowymi i demonstracyjnymi

Sama konferencja to:

Nasze starania są możliwe z wykorzystaniem możliwości zagwarantowanych przez projekt “Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne (SCE) realizowanego w ramach środków mechanizmu Finansowego EOG (Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021) , który umożliwi nam rozwój tej inicjatywy oraz zaangażowanie partnerów norweskich!

SŁÓW KILKA O CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE

CELE GRUPY: to przede wszystkim rozwój i wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych ukierunkowanych na łagodzenie oraz przeciwdziałanie negatywnych skutków zmian klimatu, a także wymiana dobrych praktyk dotyczących zielonych i niebieskich inicjatyw. Grupa Robocza to nie tylko spotkania ekspertów ale przede wszystkich praca poprzez warsztaty, panele dyskusyjne, wydarzenia wspierające, które w konsekwencji mają doprowadzić do opracowania i wdrażania konkretnych projektów korzystnych dla społeczeństwa regionów północnej Polski."
FORMA DZIAŁANIA: Nieformalna sieć współpracy działająca w oparciu o dedykowane wydarzenia - spotkania fizyczne i online (przynajmniej dwa w roku), mającą charakter otwarty i bez kosztowy
RAMY CZASOWE: CZERWIEC 2022 –  MARZEC 2024, później decyzja o ewentualnym przedłużeniu działania grupy
FINANSOWANIE:  W okresie realizacji projektu SCE z budżetu partnera Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (środki zabezpieczone – poziom dofinansowania 80%), po zakończeniu projektu z źródeł własnych Stowarzyszenia i pozyskanych środków z nowych wytworzonych inicjatyw.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy:

Sami uczestnicy będą tworzyć zadania i dalej decydować o przyszłości Grupy! Każdy głos, każda opinia będą dla nas ważne!

Wydarzenie wspiera bezpośrednio realizację działań projektu "Sztum Circular Economy (SCE) w zakresie aktywności:

Do kolejnych etapów prac zaprosimy partnerów zagranicznych już 8 grudnia 2022r. i będą to:

PRZYJDŹ! POSŁUCHAJ! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ CO DOBREGO ROBIMY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ!

PORZĄDEK SPOTKANIA WKRÓTCE!