SeaMan - ostatnie regularne spotkanie on-line

W dniu 17.07.2023 odbył się kolejny meeting on-line w ramach projektu SeaMan. Było to już ostatnie regularne spotkanie konsorcjum przed aplikacją do dużego projektu. Partnerzy podsumowali dotychczasowe działania i postępy swoich prac, łącznie z konkluzją dotyczącą wizyty w Polsce.

Rozmawiano na temat postępów w przygotowaniu wniosku, zgłoszone zostały uwagi do dokumentu koncepcyjnego, zarówno w projekcie pierwszym jak i drugim przyszłej aplikacji, poruszono kwestie przyszłych działań projektowych oraz kwestię raportowania. Podkreślono, że każde działanie projektowe musi być ściśle powiązane z grupą docelową i zapewniać jej wartość dodaną, tak aby nie było trudności z określeniem korzyści z udziału danych grup docelowych. Zwrócono również uwagę na fakt, by skupić się na długofalowych efektach projektu i na tym, co pozostanie po jego zakończeniu.

Dla przypomnienia, nadrzędnym celem projektu jest promowanie umiejętności korzystania z wody, świadomości i wiedzy o ekosystemach jako podstawy innowacyjnej i zrównoważonej rekreacji i turystyki.

Nabór regularny w ramach Interreg SB (II nabór) rozpocznie się wraz z początkiem października tego roku.

Wizyta studyjna w Elblągu - projekt SeaMan

W dniach 28 i 29 czerwca br., gościliśmy w Elblągu naszych partnerów ze Szwecji oraz z Litwy. Dwudniowa wizyta studyjna zorganizowana została w ramach projektu SeaMan. Pierwszy dzień rozpoczął się od prac warsztatowych, podczas których pracowaliśmy nad dokumentem koncepcyjnym przyszłej aplikacji projektowej. Podczas warsztatów mieliśmy także połączenie on-line z przyszłymi partnerami projektu regularnego, Politechniką Gdańską i EUCC – Die Küsten Union Deutschland.

Po zakończeniu części  warsztatowej udaliśmy się nad rzekę Elbląg. Najpierw do houseboata, którego kilka lat temu stworzyła Grupa Wodna.  Wysłuchaliśmy tam krótkiej prezentacji na temat historii wodnej Elbląga, jego położenia na styku trzech kultur, począwszy od osady Truso, oraz jego związku z bursztynem. Uczestnicy spotkania wysłuchali również kilku informacji o elbląskiej Starówce i jej odbudowie oraz nieco informacji na temat terenów około elbląskich, tworzących w przeszłości zespół wysp.

Kolejnym punktem programu był spływ kajakowy po Wyspie Spichrzów oraz wycieczka motorówką w kierunku jeziora Drużno. Goście mieli okazję zobaczyć jednocześnie jeden z przykładów wykorzystania zasobów wodnych do rekreacji w naszym regionie oraz  cały wachlarz atutów i szans związanych z korzystaniem z wody w Elblągu i okolicach.

W kolejnym dniu pokazaliśmy naszym partnerom jak działa elbląska nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody. Odwiedziliśmy dyspozytornię, salę gdzie filtruje się wodę, dowiedzieliśmy się, że woda, którą używają elblążanie czerpana jest bezpośrednio ze studni głębinowych oraz zapoznaliśmy się z procesem technologicznym, jakim posługuje się EPWiK, by ostatecznie woda w kranach nadawała się bezpośrednio do spożycia.

Następnym punktem programu drugiego dnia była wizyta w Porcie Morskim w Elblągu. Goście mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem portu na co dzień. Dyrektor Portu opowiedział o  działaniach elbląskiego portu, o transporcie morskim i jego kierunkach oraz planach na większe przeładunki w związku z przekopem Mierzei Wiślanej.

Po wizycie w porcie udaliśmy się na zwiedzanie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Pierwszym przystankiem była ścieżka przyrodnicza Ptasi Raj, skąd rozciąga się widok na Zatokę Elbląską, a bliskość ptaków zasiedlających nasze tereny sprawia, że miejsce to jest szczególnie wyjątkowe. Uczestnicy wycieczki wyposażeni zostali w lornetki, by z bliska podziwiać walory tego miejsca.  Ścieżka rozpoczyna się przy drodze nr 503 w Rangórach. Usytuowana jest przy prawym wale, przy rowie odprowadzającym wodę z Wysoczyzny Elbląskiej. Odwiedzający to miejsce mają niepowtarzalną okazję podziwiać na własne oczy różnorodność przyrody tego terenu, wraz z wielością gatunków przede wszystkim ptaków ale także ssaków, płazów i owadów, żyjących na terenach podmokłych.

Ostatnim punktem wycieczki krajoznawczej był Rezerwat przyrody Kadyński Las, wraz z pobliską architekturą. Wspięliśmy się na punkt widokowy, skąd rozpościerał się cudowny widok na Zalew Wiślany, zapoznaliśmy się również z bogatą historią odwiedzonych okolic.

Po prezentacji naszych regionalnych zasobów związanych z wodą i ekologią wróciliśmy do części warsztatowej, kontynuując prace nad dokumentem koncepcyjnym i określając kolejne kroki w działaniu. Następnie pożegnaliśmy naszych partnerów, potwierdzając następne spotkanie w formule on-line, by dalej współtworzyć możliwe koncepcje projektów wodnych w ramach funduszu zalążkowego projektu Sea Man, odpowiadających potrzebom wszystkich partnerów projektu.

W wydarzeniu udział wzięli: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych “Grupa” Marcin Trudnowski, Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z o.o., Sport club for Klaipeda city kids and Olympic sailing “Zalgiris”, Kristianstad Municipality, Naturum Vattenriket visitor center,  Klaipeda Lindenau Training Center, EU office Skane Northheast, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskie.

Spotkanie robocze polskiej strony, w ramach projektu SeaMan

15.06.2023r odbyło się spotkanie robocze polskiej strony, w ramach projektu SeaMan.

Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali na temat przyszłych aplikacji w ramach regularnych programów. Prace miały na celu jak najbardziej realny i najlepszy podział zadań przydzielonych każdemu z partnerów.

Dla przypomnienia, pierwsza aplikacja dotyczyć będzie rozwiązań infrastrukturalnych, pilotaży, natomiast druga skupiać się będzie na działaniach związanych z edukacją i sieciowaniem.

W toku prac poruszone zostały sprawy techniczne, pojawiły się konkretne pomysły i szkice, związane z listą potrzeb, strategią działania, planem współpracy, grupą docelową i wypracowaniem konkretnych produktów.

Pomysły na działania w ramach projektu SeaMan, wypracowane na spotkaniu, to m.in.:

a.) utworzenie ścieżki dydaktycznej wzdłuż rzeki Elbląg, z ruchomymi pomostami. W to innowacyjne miejsce mogłyby przyjeżdżać grupy dzieci i młodzieży z całego kraju,

b.) watersfera – miejsce, gdzie przemysł spotyka się z naturą

c.) centrum edukacji – idea współpracy EPWiK z GW

- fizyka i chemia wody – co możemy znaleźć w wodzie, jak pozyskać energię z wody

-biologia wody

d.) innowacyjne zarządzanie odpadami ściekowymi w małych oczyszczalniach ścieków.

W aspekcie sieciowania produktami długofalowymi, funkcjonującymi już po zakończeniu działań projektowych mogłyby być wypracowane modele współpracy wielosektorowej / curriculum wodne / Edukacyjny system multimedialny.

Ambasadorami byliby liderzy lokalni, konsorcjum projektowe, partnerzy stowarzyszeni, młodzi, lokalni działacze i aktywiści, NGO’s

W spotkaniu udział wzięli: STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK, EPWiK, Grupa Wodna, Port Morski Elbląg.

SeaMan - trzecie spotkanie online

9 czerwca 2023r odbyło się, trzecie już,  spotkanie on-line, w ramach projektu SeaMan.

Podczas meetingu partnerzy dopracowali szczegóły agendy dla zbliżających się warsztatów projektowych w Elblągu, planowanych na 28 i 29 czerwca br., następnie przeszli do prac nad Concept Paper projektu. Omówione zostały także obszary tematyczne i zakres aplikacji oraz zdefiniowano nowych partnerów w projekcie. Podkreślono, że bardzo ważnym jest opracowanie pomysłów na działania projektowe, z jak najszerszą ich bazą i dopracować wspólne wyzwania w przyszłych działaniach, w ramach dwóch niezależnych inicjatyw.

Poruszono sprawy finansowe oraz kwestie związane z przyszłą umową partnerską. Rozmawiano również o podobnych inicjatywach projektowych, które mogłyby być inspiracją w działaniach na rzecz działań zgodnych z założeniami projektu SeaMan.

Więcej o projekcie w zakładce:

https://eurobalt.org.pl/projekty-realizowane-w-euroregionie-baltyk/sb-seaman/

Projekt SeaMan - kolejne spotkanie on-line

Jesteśmy po kolejnym spotkaniu on-line z partnerami projektu SeaMan. Dla przypomnienia na ostatnim meetingu partnerom projektu udało się wypracować dwie inicjatywy dla przyszłych aplikacji w ramach regularnego programu Interreg Południowy Bałtyk.

W dniu dzisiejszym kontynuowano temat głównego obszaru projektu grup docelowych i przewidywanych działań i rezultatów. Poszerzona została lista potencjalnych partnerów dla obu obszarów tematycznych aplikacji. Pojawiły się nowe idee i pomysły działań usprawniających w omawianym temacie.

Teraz przygotowujemy się do wizyty studyjnej i warsztatów projektowych w Elblągu, zaplanowanych na 28 -29 czerwca br.

Projekt SeaMan - konferencja on-line.

Dziś, 04 maja br., odbyło się kolejne spotkanie parterów projektu SeaMan, tym razem w formule on-line. Podczas meetingu podsumowaliśmy ustalenia z niedawno odbytej konferencji początkowej projektu, która miała miejsce w kwietniu, w szwedzkim mieście Kristianstad. Skonkretyzowaliśmy dwa kierunki rozwoju przyszłej aplikacji w ramach regularnego programu Interreg Południowy Bałtyk, identyfikując zakres tematyczny, grupy docelowe oraz możliwe działania wraz z konkretnymi produktami. Potwierdziliśmy również terminy kolejnych spotkań. W trakcie spotkania członkowie konsorcjum omówili również techniczną stronę realizacji projektu, zmiany dotyczące nadzoru nad projektem oraz proces klaryfikacyjny wniosku środków zalążkowych.