Projekt SeaMan - kolejne spotkanie on-line

Jesteśmy po kolejnym spotkaniu on-line z partnerami projektu SeaMan. Dla przypomnienia na ostatnim meetingu partnerom projektu udało się wypracować dwie inicjatywy dla przyszłych aplikacji w ramach regularnego programu Interreg Południowy Bałtyk.

W dniu dzisiejszym kontynuowano temat głównego obszaru projektu grup docelowych i przewidywanych działań i rezultatów. Poszerzona została lista potencjalnych partnerów dla obu obszarów tematycznych aplikacji. Pojawiły się nowe idee i pomysły działań usprawniających w omawianym temacie.

Teraz przygotowujemy się do wizyty studyjnej i warsztatów projektowych w Elblągu, zaplanowanych na 28 -29 czerwca br.

Projekt SeaMan - konferencja on-line.

Dziś, 04 kwietnia br., odbyło się kolejne spotkanie parterów projektu SeaMan, tym razem w formule on-line. Podczas meetingu podsumowaliśmy ustalenia z niedawno odbytej konferencji początkowej projektu, która miała miejsce w kwietniu, w szwedzkim mieście Kristianstad. Skonkretyzowaliśmy dwa kierunki rozwoju przyszłej aplikacji w ramach regularnego programu Interreg Południowy Bałtyk, identyfikując zakres tematyczny, grupy docelowe oraz możliwe działania wraz z konkretnymi produktami. Potwierdziliśmy również terminy kolejnych spotkań. W trakcie spotkania członkowie konsorcjum omówili również techniczną stronę realizacji projektu, zmiany dotyczące nadzoru nad projektem oraz proces klaryfikacyjny wniosku środków zalążkowych.

SB SeeMan - WYDARZENIE INAUGURUJĄCE PRACE PROJEKTOWE W DZIEDZINIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I WYKORZYSTANIA ZASOBÓW WODNYCH

18 i 19 kwietnia, w Naturum Kristianstand, w Szwecji, odbyło się spotkanie inauguracyjne partnerów  projektu zalążkowego Interreg Południowy Bałtyk pn. SB SeaMan. Trójstronne partnerstwo współtworzą organizacje z Polski, Szwecji i Litwy m.in: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, które jest jednocześnie liderem projektu,  Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych “Grupa” Marcin Trudnowski, Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z o.o., Sport club for Klaipeda city kids and Olympic sailing “Zalgiris” oraz Kristianstad Municipality, Naturum Vattenriket.

Event ten miał charakter spotkania hybrydowego połączonego z działaniami praktycznymi i wizytą studyjną stanowiąc jednocześnie wprowadzenie do przyszłego wyzwania jakim jest przygotowanie przyszłego regularnego wniosku w ramach regularnego projektu.

Pierwszego dnia każdy z uczestników dokonał prezentacji swoich organizacji  i możliwości kontrybucji w projekcie. Po części prezentacyjnej grupa udała się autobusem z głównej placówki edukacyjnej Naturum, na plażę w pobliżu Åhus. Gospodarze zapewnili kilka bardzo ciekawych i edukacyjnych aktywności, związanych z edukacją morską, podczas których była okazja do aktywnego poznania zróżnicowanej i bogatej flory i fauny w Bałtyku. Była to również okazja do zapoznania się z częścią codziennej pracy naukowców z Naturum Vattenriket - wyjątkowego, innowacyjnego miejsca, związanego z naturą, nastawionego na promocję łączenia cywilizacji i przyrody. W siedzibie Naturum, położonej na terenie Rezerwatu Biosfery Vattenriket, zobaczyć można ciekawe eksponaty związane z charakterystycznymi dla rezerwatu gatunkami ptaków, ryb i innych małych zwierząt. Goście centrum mogą wziąć udział w różnych zajęciach, nacieszyć oczy pięknymi widokami oraz posiedzieć przy kawie, albo odbyć krótką podróż „łodzią podwodną”. Można również wybrać się na spacer wzdłuż przygotowanej dla turystów trasy.

W drugim dniu, podczas warsztatów partnerzy spisali wszystkie swoje pomysły innowacyjnych rozwiązań ulepszania i uatrakcyjnienia oferty wodnej w regionie, tak, by jak najbardziej wykorzystać potencjał w sektorze gospodarki wodnej, w zakresie edukacji, podnoszenia świadomości i zrównoważonej turystyki. Założeniami strategicznymi dla osiągnięcia celów projektowych miałoby być m.in. stworzenie sieci liderów, która rozwijałaby świadomość zrównoważonego rozwoju i wykorzystania zasobów wody w szerszym znaczeniu.

Partnerzy chcą ukierunkować się na budowaniu relacji z naturą, wprowadzając praktyczne rozwiązania w obszarach takich jak rekreacja i wypoczynek. Miałyby pojawić się także lepsze narzędzia usprawniające zarządzanie zasobami wodnymi i mające na celu podnoszenie świadomości społecznej w omawianych obszarach. Ważnym aspektem współpracy miałoby być także propagowanie dobrych praktyk, wzajemne dzielenie się swoim doświadczeniem, by wzbogacać wiedzę i doświadczenie społeczeństwa w korelacji z naturą. 

W toku prac pojawiło się również szereg pytań związanych z konkretnymi działaniami i kwestii do przeanalizowania, by przyszłe rozwiązania były jak najbardziej optymalne i służyły społeczeństwu, ale również dbały o nasze naturalne zasoby wodne.  Zaplanowane zostały kolejne spotkania, mające na celu wypracowanie wspólnego toru działania partnerów w realizacji następnych etapów projektu.