SB Nudging - Krajowe warsztaty mające na celu określenie, w jaki sposób polskie gminy chcą pracować z metodą "nudging" w regularnych projektach

W ramach działania związanego z organizacją krajowego warsztatu i indywidualnych konsultacji w dniu 7.07.2022 odbyło się spotkanie z przyszłym partnerem regularnego projektu Miastem Malbork. Oprócz pracowników zaangażowanych w przygotowanie projektu w warsztacie wziął udział Burmistrz Miasta Pan Marek Charzewski. W trakcie burzy mózgów i wspólnych rozmów omówiono pomysły jakie mają reprezentanci Malborka oraz jakie są dodatkowe pomysły i możliwości działań w projekcie przedstawione przez reprezentantów Stowarzyszenia, którzy byli po spotkaniu z partnerami projektu seed money.

Działania zaproponowane przez Miasto Malbork:

  1. Analiza rodzaju śmieci – badania. Wizyty studyjne przedstawicieli władz i osób odpowiedzialnych za sortowanie śmieci w Malborku
  2. Zbieranie plastiku przez mieszkańców i w szkołach (przetworzenie na instalacje i meble drukowane techniką 3D)
  3. Prowadzenie zajęć dla dzieci w szkołach i badania skojarzeniowe
  4. Wprowadzenie segregacji śmieci w miejscach publicznych w oparciu o intuicyjne śmietniki wydrukowane z plastiku metodą 3D
  5. Zmiana polityki miasta do bycia bardziej „eko”
  6. Powiadomienia o organizowanych akcjach w aplikacji „Blisko”
  7. Akcje typu „challenge”, żeby zachęcić mieszkańców

Miasto Malbork w projekcie SB Nudging będzie starało się działać na obszarze kultury jak i ścieżek turystycznych oraz rowerowych. Jest to propozycja zarówno Stowarzyszenia jak i Miasta Malbork, aby połączyć te dwa sektory, które w przypadku miasta się łączą.

SB Nudging - warsztat w Szwecji 22-23.06.22

W dniach 22 i 23 czerwca 2022 odbył się fizyczny warsztat i spotkanie partnerów projektu w Szwecji.

W trakcie dwóch owocnych dni partnerzy projektu SB Nudging realizowanego w ramach programu Interreg South Baltic mieli okazje wspólnie wypracować działania do głównej aplikacji projektowej. Na warsztacie oprócz reprezentantów Stowarzyszenia wzięli udział przedstawiciele miasta Malbork, którzy są zainteresowani tematyką Nudgingu i chcieliby skorzystać z pomocy partnerów, aby wprowadzić ją do swojego miasta.

W trakcie warsztatu powstało wiele ciekawych pomysłów, które zostaną zamieszczone w przyszłej aplikacji projektowej. Między innymi w ramach projektu chcemy:

Projekt będzie składał się z z pełnych partnerów jak i partnerów stowarzyszonych z grup takich jak:

Dziękujemy dla lidera projektu za zorganizowanie warsztatów EU-kontor Skåne Nordost. W śród partnerów którzy wzięli udział w spotkaniu byli:

- Gdyńskie Centrum Sportu,
- Public Institution Rietavas Tourism and Business Information Centre,
- EUCC - The Coastal Union Germany,
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

SB Nudging - Szóste spotkanie zespołu projektowego, online 20.06.2022

W dniu 20.06.2022 odbyło się już szóste już spotkanie konsorcjum projektu SB Nudging dedykowane rozwoju przyszłego dużego wniosku aplikacyjnego w ramach regularnego naboru nowej perspektywy programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Motywem przewodnim spotkania było przygotowanie metodologicznej części przyszłej koncepcji i wspólne wypracowanie łatwej do zrozumienia i przekazania definicji projektu, która będzie stanowiła wyznacznik do planowania kolejnych działań i przygotowywanych warsztatów w Szwecji 22.06-23.06). Jest to o tyle ważne gdyż oprócz organizacji pozarządowych przyszłą aplikację będą głownie tworzyć jednostki samorządowe z 4 krajów, które będą realizatorem zarówno planowanych działań miękkich jak i pilotażowych z uwzględnieniem infrastruktury. Bez odpowiedniego zrozumienia przesłanek projektu, nie możliwe będzie jego odpowiednie projektowanie.

W kontekście projektu sama metoda ma innowacyjny charakter – gdyż odnosi się do wzbudzania zachowań pro-ekologicznych i pro-środowiskowych z wykorzystaniem szeroko rozumianych metod socjologicznych i behawioralnych w oparciu o zachęty a nie jak było do tej pory praktykowane w lokalnej perspektywie o systemy nakazowe, bądź zakazy.

Nudging został wprowadzony w 2008 roku przez Richarda Thalera i Cassa Susteina i zdefiniowany jako „każdy aspekt architektury wyboru, który zmienia zachowanie ludzi w przewidywalny sposób bez zabraniania jakichkolwiek opcji lub znaczącej zmiany bodźców ekonomicznych. Aby liczyć się jako zwykły bodziec, interwencja musi być łatwa i tania do uniknięcia. Nudging nie są nakazami. Richard Thaler, zdobył Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za wkład w rozwój nudge w celu zmiany zachowań publicznych. Nudging to podejście, które zmienia zachowanie ludzi poprzez zmianę środowiska podejmowania decyzji, aby wpłynąć na decyzje ludzi przy podejmowaniu decyzji o działaniu. Jego wdrożenie musi być łatwe, tanie i nieobowiązkowe (Thaler i Sustein, 2008). Popychanie wpływa na wybór działań ludzi, nie ograniczając ich możliwości ani nie egzekwując zasad i przepisów. Zamiast tego prowadzi ludzi w pożądanym kierunku przy podejmowaniu decyzji poprzez tworzenie wskazówek w środowisku (Weßel i in., 2019). 

W trakcie spotkania omówiono również konieczność wypracowania wspólnych przyszłych aktywności w oparciu o lokalne potrzeby i wyzwania, przedstawione przykłady inspiracji, które zostaną zaprezentowane w trakcie warsztatów w Szwecji. Przypomniano uczestnikom plan spotkania, konieczność przygotowania prezentacji każdego z miejsc studium przypadku, wcześniejszych konsultacji z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego. Celem tego będzie stworzenie ujednoliconej koncepcji możliwej do rozszerzenia w ramach wspólnych prac.

Spotkanie partnerów projektu SB Nudging - online

W piątek 10.06.22 odbyło się kolejne robocze spotkanie partnerów projektu SB Nudging.

Projekt SB Nudging ma na celu uczenie ludzi poprzez wykorzystanie narzędzia "nudging", które można określić jako "popychanie" / "zachęcanie" ludzi do wprowadzania zmian. Poprzez takie działanie można zmniejszyć ilość odpadów i śmieci w miejscach turystycznych i uczynić je bardziej zrównoważonymi dla środowiska. Turyści i odwiedzający muszą zrozumieć wagę środowiska i być bardziej świadomi zrównoważonego środowiska.

W spotkaniu wzięli udział partnerzy ze Szwecji (Skane Nordost), Polski (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Gdyńskie Centrum Sportu), Niemiec (EUCC - The Coastal Union Germany) oraz Litwy (Public Institution Rietavas Tourism and Business Information Centre).

Omówione zostały następujące tematy:

  1. Uczestnicy warsztatów międzynarodowych
  2. Program warsztatów międzynarodowych
  3. Umowa partnerska i podpisy

Celem fizycznego spotkania, które odbędzie się w Kristianstad (Szwecja) będzie przygotowanie tzw. dokumentu koncepcyjnego. W trakcie wspólnego warsztatu patrnerzy wraz z potencjalnymi przyszłymi partnerami projektu będą pracować nad całokształtem przyszłej rozbudowanej koncepcji. Ponadto każdy z uczestników będzie miał szansę zapoznania się z poszczególnymi organizacjami.

Projekt SB Nudging - ważne spotkanie partnerskie -23.05.2022-

W trakcie dzisiejszego spotkania online konsorcjum projektu SB Nudging (polsko-litewsko-niemieckiego pod kierownictwem partnerów ze Szwecji) skupiło się głównie na planowaniu i miało okazję przedyskutować agendę zbliżającego się w czerwcu warsztatu dla przyszłych koalicjantów, które odbędzie się w Kristianstad w Szwecji.

Będzie to spotkanie mające charakter otwarty i odbędzie się 22-23 czerwca dla wszystkich rodzajów zainteresowanych beneficjentów, którzy chcieliby sprawdzić i wprowadzić działania nudging w swoim lokalnym środowisku (obejmującym mieszkańców, turystów, specjalistów od ekologii) dążąc do zmniejszenie ilości powstających i powszechnie zalewających nasze obszary śmieci w obszarach Morza Bałtyckiego (zwłaszcza w sezonie).

W ramach tego wydarzenia uczestnicy będą tworzyć zręby nowego wniosku projektowego ukierunkowanego na wprowadzenie Nudging / Zademonstrowanie „narzędzia popychania” w obszarach wrażliwych, określenia jego skuteczności jako metody uzupełniającej/ alternatywnej dla dotychczas prowadzonych działań podnoszących świadomość środowiskową i ekologiczną. Celem będzie również opracowanie strategii nugding dla danego miejsca w obszarach wrażliwych.

CZYM JEST NUDGING?

Definicja nudging: siła perswazji – wykorzystanie ekonomii behawioralnej i architektury wyboru w polityce samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska.

Jak to zrozumieć? Nudging to zwiększanie wpływu na zachowanie i wybranie dla uczestnika najłatwiejszej drogi poznawczej, w tym przypadku wymuszenie konkretnych zachowań pro-środowiskowych i pro-ekologicznych. To pewien sposób budowania zachęty dla osoby poddanej jego wpływowi oparciu o opracowane systemy zachęt i perswazji. Nudging/Szturchanie odbiera decyzję i wpływa na podświadome prawidłowe wybory. Może być trikiem, grą lub wyzwaniem w zależności od wybranej formy. W przeciwieństwie do kampanii podnoszących świadomość skupionych na informacji czy wiedzy, tu mamy odczynienia raczej z podświadomym nakłanianiem grupy docelowej do konkretnych zachowań. Mózg nie musi myśleć, musi działać w ukierunkowany sposób zapewniając lepsze efekty działań dążących do zmniejszenia ilości śmieci i zaśmiecania danych lokalizacji.

OBSZARY TEMATYCZNE PRZYSZŁEGO ZASTOSOWANIA 

Patrząc na możliwości partnerów możemy podzielić na 2 lub 3 główne kategorie do których poszukujemy partnerów w kraju i za granicą:

 • Obszary nadmorskie – Plaże (obejmujące: biura turystyczne, firmy zajmujące się gospodarką odpadami, ośrodki sportowe, gminy, turystykę i biznes spożywczy) 

• Przyroda – Główne obszary śródlądowe: obszary leśne, obszary cenne ekologicznie tj. jeziora, rzeki, wysoczyzny, szlaki, ścieżki rowerowe i rowerowe (w tym: firmy zajmujące się gospodarką odpadami, władze lokalne, biura turystyczne, lokalna organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska i gospodarką leśną, jak park, lasy) 

• Kultura – korzenie publiczne, atrakcje historyczne i kulturowe) – (włączając władze lokalne, muzea, domy kultury, skanseny, instytucje historyczne, turystykę i branżę spożywczą) 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani projektem – proszę skontaktujcie się z biurem Stowarzyszenia w celu omówienia szczegółów!

Działania projektu SB Nudging ruszyły pełną parą!

Rozpoczęliśmy realizację projekt pn. SB Nudging – Nudging in the South Baltic Region”, którego liderem jest Szwecja (EU-office Skåne Northeast) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Gdyńskim Centrum Sportu, Public Institution Rietavas Tourism and Business Information Centre (Litwa) oraz EUCC - The Coastal Union Germany (Niemcy). Projekt jest finansowany w ramach środków zalążkowych (seed money) programu Południowy Bałtyk. Problematyka jaką podejmuje projekt to zachowanie czystości w miejscach odwiedzanych przez ludzi.

Powszechne zaśmiecanie to dolegliwość wielu krajów i z tym aspektem zmierzymy się w niniejszym projekcie podejmując próbę zmiany zachowań w społeczeństwie poprzez ciekawe techniki behawioralne. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 9 maja br. w formie online wszyscy partnerzy zaprezentowali kwestie najbardziej palące w obszarze zanieczyszczania śmieciami.

Patrząc na możliwości partnerów możemy wyróżnić 2 lub 3 główne obszary najbardziej narażone na zanieczyszczenia:

• Obszary nadmorskie –  w tym głównie plaże (angażując do współpracy: biura turystyczne, firmy zajmujące się gospodarką odpadami, ośrodki sportowe, gminy, turystykę i biznes spożywczy)

• Obszary przyrodnicze – główne obszary śródlądowe: obszary leśne, obszary cenne ekologicznie tj. jeziora, rzeki, wysoczyzny, szlaki, ścieżki rowerowe (angażując do współpracy: firmy zajmujące się gospodarką odpadami, władze lokalne, biura turystyczne, lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska i gospodarką leśną, parki, lasy)

• Kultura – obszary publiczne, atrakcje historyczne i kulturowe (angażując do współpracy: władze lokalne, muzea, domy kultury, skanseny, instytucje historyczne, turystyczne i branżę spożywczą)

Projekt SB Nudging to przede wszystkim wprowadzenie innowacyjnej metody / Zademonstrowanie narzędzi w obszarach wrażliwych / Określenie skuteczność metody w obszarach wybranych / Opracowanie strategii metody w obszarach wrażliwych/ testowanie małych inwestycji pilotażowych.

Kolejne kroki będą kierować partnerów w stronę stworzenia dużej aplikacji projektowej złożonej jesienią do programu Interreg Południowy Bałtyk - stały nabór.

Ciekawe działania przed nami i ważne wyzwania społeczne!