NBS Markets - spotkanie w Gdańsku

6 lipca br., przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk pracowali w Gdańsku, gdzie odbyło się transgraniczne spotkanie, w ramach projektu zalążkowego NBS Markets. Było to pierwsze spotkanie fizyczne partnerów.

W warsztatowej części programu rozmowy dotyczyły tematu optymalnego doboru grup docelowych, przyszłych członków konsorcjum w projekcie regularnym oraz potencjalnych osiągnięć projektowych. Uczestnicy wydarzenia omawiali kwestie proponowanych pilotaży, debatowali na temat wyzwań, szans i zagrożeń podczas realizacji działań projektowych, przedstawili również wnioski ze swojej dotychczasowej współpracy. Poruszony został temat wyboru odpowiedniego programu i pracowano nad dokumentem koncepcyjnym.

W części poświęconej wizytom studyjnym przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto opowiedzieli o projekcie architektoniczno-urbanistycznym, który powstał miedzy innymi z ich inicjatywy, upamiętniającym wydarzenia Sierpnia '80.  Na zagospodarowanie przestrzeni składa się tu między innymi 21 stołów, nawiązujących do 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz drewniane ławy drewniane, które symbolizować mają ławy stoczniowe, przeznaczone do odpoczynku dla protestujących robotników. zlokalizowanym przy Europejskim Centrum Solidarności. Skwer Sierpnia '80 mieści się nieopodal Bramy Głównej Stoczni Gdańskiej oraz Europejskiego Centrum Solidarności i jest miejscem wydarzeń kulturalnych i spotkań organizacji pozarządowych.

Następnie udaliśmy się w kierunku 100czni, czyli kontenerowego miasteczka, które stworzyło dwoje pasjonatów w miejscu dawnej Modelarni Stoczni Gdańskiej. „Miasto w mieście”, jak nazywają to miejsce twórcy, jest przestrzenią na której znajdują się zarówno obiekty kulturalne, jak i gastronomiczne, znaleźć możemy tam knajpki, bary, sklepy, punkt wymiany książek, jest scena koncertowa, plac zabaw, galeria street art’u Layup, a nawet plaża miejska. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję dowiedzieć się ciekawych informacji na temat historii powstania tego wyjątkowego miejsca, jego koncepcji i idei oraz praktycznych rozwiązaniach w biznesie partycypacyjnym.

Program dofinansowujący działania w ramach projektu NBS Markets:  Interreg Południowy Bałtyk

Partnerzy projektu:

- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, (lider),

- Politechnika Gdańska,

- Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto,

- Skuodas district Municipality,

- Uniwersytet w Wismarze.

NBS Markets - drugie spotkanie on-line

Projekt zalążkowy NBS MARKETS, który ma na celu tworzenie silnych partnerstw, współpracujących ze sobą, by opracować i testować metody wprowadzania rozwiązań opartych na naturze na rynkach, jest skutecznie realizowany. Drugie spotkanie on-line z projektu NBS MARKETS właśnie się zakończyło.  W dniu dzisiejszym partnerzy projektu rozmawiali na temat przyszłych działań projektowych, wyboru potencjalnych lokalizacji pilotażowych oraz partnerów. Uczestnicy spotkania podzielili się również informacjami na temat swojej wiedzy i umiejętności, ważnych z punktu widzenia przedsięwzięć  projektowych i określili swoją rolę w projekcie.

Propozycje Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk dotyczące wkładu w projekt, to między innymi: wspieranie inwestycji pilotażowych i interesariuszy odpowiedzialnych za miejsca studium przypadku, np. wsparcie dla samorządów lokalnych, poprzez działania takie jak promocja,  czy wizyty studyjne; facylitacja warsztatów i szkoleń dla profesjonalistów i mieszkańców (jako część warsztatowo-szkoleniowa o charakterze międzynarodowym); tworzenie sieci kontaktów, jak grupy zadaniowe i robocze; ulepszanie lokalnych strategii i tworzenie wytycznych; możliwość transferu wyników (strategie, raporty itp.); digitalizacja wyników i metod, jak np. animacje, pigułki wiedzy, filmy promocyjne; informacje dla 40 władz lokalnych z dwóch regionów Polski i 8 regionów z ERB.

Proponowane miejsca pilotażu, jakie wskazał STG ERB to Olsztyn i Tolkmicko, z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Dzierzgoń z województwa pomorskiego.  

Projekt NBS Markets realizowany jest ze środków zalążkowych programu Interreg Południowy Bałtyk.

Partnerzy projektu to: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, Inicjatywa Miasto, Skuodas District Municipality, Uniwersytet w Wismarze.

Więcej o projekcie NBS MARKETS przeczytać można w zakładce „projekty”:

https://eurobalt.org.pl/projekty-realizowane-w-euroregionie-baltyk/nbs-markets/

E-SPOTKANIE PROJEKTU NBS MARKETS – PIERWSZY ONLINE MEETING 26.04.2023

Za nami kolejne spotkanie konsorcjum projektu NBS Markets realizowanego ze środków zalążkowych programu Interreg Południowy Bałtyk.

W dniu dzisiejszym konsorcjum w pomniejszonym gronie spotkało się by przedyskutować plan realizacji obecnych zadań tej krótkiej 4 miesięcznej inicjatywy i stworzyć ramy przyszłej aplikacji.

Podczas spotkania zespół projektowy omówił:

W ramach spotkania ponadto beneficjenci zidentyfikowali:

1. Określenie swojej roli w projekcie

2. Określenie swoich kompetencji w odniesieniu do celów, jakie postawiliśmy przed projektem

3. Potencjalnych partnerach i lokalizacjach

Bardzo cieszy zgodność partnerów oraz postępy prac nad przyszłą inicjatywą.

Liczymy na kolejne zgłoszenia!

Konferencja startowa - 11.04.2023

W dniu 11 kwietnia 2023 odbyła się konferencja startowa projektu NBS Markets (w formie online), dofinansowanego w ramach środków programu Interreg Południowy Bałtyk. W spotkaniu wzięli udział partnerzy ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet w Aarhus.

W trakcie spotkania omówiono wstępne informacje o projekcie oraz kwestie organizacyjne związane z rozpoczęciem działań projektowych. Lider projektu przypomniał cel i założenia projektu. Zgodnie z nazwą projektu jego tematyka będzie dotyczyć:

Ogólnym celem projektu jest stworzenie silnych partnerstw, które współpracują ze sobą w celu opracowania i przetestowania metod wprowadzania rozwiązań opartych na naturze na obszarach rynków. Omówione zostały informacje dotyczące planu i struktury projektu seed money. W jaki sposób będą realizowane zaplanowane w nim działania.

Celem projektu Seed money jest:

  1. Zdefiniowanie roli i wiedzy specjalistycznej Partnerów
  2. Zidentyfikowanie odpowiednich partnerów do regularnego projektu
  3. Zidentyfikowanie obszarów pilotażowych
  4. Przegląd literatury i diagnoza lokalna
  5. Przygotowanie notatki koncepcyjnej

Partnerzy wspólnie ustalili terminy kolejnych spotkań oraz określili ramy pracy każdej z organizacji zaangażowanej w projekt .

4 spotkania partnerskie
3 e-spotkania, badania i rozszerzenie konsorcjów
[Kwiecień/ maj/ czerwiec]
1 warsztat transgraniczny [połowa czerwca]
Opracowanie koncepcji [lipiec/sierpień]
Zakończenie projektu [sierpień]