Spotkania diagnostyczne w gminach - Green UP Braniewo 22.11.2022

Za nami pierwsze spotkanie diagnostyczne w Braniewie, które zostało otwarte przez Burmistrza miasta, Pana Tomasza Sielickiego. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Miasta zajmujący się inwestycjami i sprawami związanymi z ekologią w mieście oraz młodzież wraz z nauczycielami.

Spotkanie diagnostyczne zostało poprowadzone przez lidera projektu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, który również zaprezentował założenia projektu oraz obecnego działania. Elbląski Park Technologiczny i Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk jako partnerzy projektu zaprezentowali swoje organizacje i działania jakie będą realizować.

Celem spotkania było poznanie zasobów jakie ma Miasto Braniewo i stworzenie analizy SWOT pod względem zasobów środowiskowych. Część warsztatowa została poprowadzona przez Panią Gabrielę Klimowicz z Fundacji Edukacji Leśnej Drzewice z Olsztyna. Zdecydowanie uczestnicy wymienili więcej Mocnych Stron i Szans jakie posiada miasto pod względem zasobów środowiskowych. Jednak uczestnicy wymienili również kilka Słabych Stron i Zagrożeń, nad którymi należy popracować. Między innymi dowiedzieliśmy się, że miasto posiada piękne tereny zielone, znajduje się nad rzeką Pasłęką jaki i nad Zalewem Wiślanym. Prężnie działa tam młodzież w ZHP oraz członkowie grupy pszczelarskiej na rzecz działań pro-środowiskowych. Natomiast miasto musi popracować nad rozwojem świadomości mieszkańców dot. poszanowania dobra wspólnego.

Działanie realizowane w ramach projektu Green UP 2022-2024, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

GREEN UP - Młodzi na rzecz zielonej zmiany... Elbląg, 18-19.10.2022

Dwudniową konferencją (18-19.10.2022) w elbląskim Ratuszu Staromiejskim rozpoczął się projekt pn. "GREEN UP - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych". Ta cenna inicjatywa to wynik wielu miesięcy pracy zespołu projektowego, na czele którego stoi Stowarzyszenie WAMA-COOP w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz FONIX A.S. partnerem z Norwegii. Tak silne połączenie podmiotów może dać wiele dobrego - wiedzę, diagnozę, rozwiązania tam gdzie jest to najbardziej potrzebne, na poziomie samorządu, województwa, szkół i mieszkańców. W projekcie zaangażowane są 3 jednostki samorządu terytorialnego oraz 9 placówek edukacyjnych a ich praca będzie dotyczyć działań pro-środowiskowych.

Na konferencję pierwszego dnia przybyli przedstawiciele samorządów i szkół Dzierzgonia, Braniewa, Elbląga, Gietrzwałdu, Olsztynka, Nowego Miasta Elbląskiego i silna reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Naszych znamienitych gości powitał gospodarz miasta Elbląga w osobie Wiceprezydenta Pana Artura Zielińskiego a także Prezes WAMA-COOP, Pan Dariusz Węgierski.

Lider projektu i jednocześnie koordynator tego przedsięwzięcia, Mateusz Dobkowski z WAMA-COOP przedstawił kluczowe zagadnienia i kroki do osiągnięcia celu, którym w konsekwencji jest faktyczne rozwiązywanie problemów w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu, które należy zacząć od młodego ale świadomego już pokolenia. Działania pro-środowiskowe projektu GREEN UP będę zmierzały do: zaangażowania różnych środowisk; umiędzynarodowienia działań by czerpać najlepsze praktyki; udziału szkół w żywych laboratoriach edukujących pro-ekologicznie; kreowania nowych rozwiązań; stworzenia regionalnej platformy współpracy i dialogu wielostronnego na rzecz lokalnych społeczności i ochrony środowiska; rozwoju długoterminowej strategii ekologicznej.

Na spotkaniu wybrzmiały bardzo istotne informacje, które dotyczyły zdobywania konkretnej wiedzy i doświadczenia, które w kontekście przyszłości młodzieży pokazały tematy warto się zająć. Czego przykładem była prezentacja Burmistrza Olsztynka, Pana Roberta Waraksy o inicjatywach młodzieżowych jako stymulacji rozwoju społecznego gmin. Projekt GREEN UP to także okazja do poznania społeczności Młodzieżowych Rad działających w gminach jako wsparcie dla tych nowo powstałych.

W tym projekcie młodzież szkolna przy wsparciu odpowiednich edukatorów będzie poszerzać swoją wiedzę w zakresie zmian klimatu. - Tym projektem wpisujemy się także w uznanie przez Komisję Europejską roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży - powiedział Marcin Żuchowski, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. W swojej prezentacji wymienił także Europejskie Cele Młodzieżowe, które zawierają się w haśle "zaangażowanie, łączenie, wzmocnienie", ponieważ potrzebne jest spełnienie wszystkich tych elementów.

Konferencja to nie tylko prezentacje i zdobywanie wiedzy teoretycznej. Był czas na konkretną wiedzę podczas warsztatów, które w innowacyjny sposób pokazały proces zachodzący w aspekcie zmian klimatycznych. Warsztaty pn. Mozaika klimatyczna przeprowadziły przedstawicielki Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska oraz dr. inż. Magda Kasprzyk.

Drugi dzień konferencji to spotkanie partnerskie, które poświęcone było omówieniu zadań na najbliższy okres każdego z partnerów.

Co przed nami w projekcie GREEN UP:

 1. Spotkania diagnostyczne w gminach
 2. Spotkania metodyczne w szkołach
 3. Lokalne wizyty studyjne w podmiotach zielonej gospodarki
 4. Warsztaty interaktywnej edukacji ekologicznej pn. SferaLab - prowadzone przez EPT
 5. Innowacyjne międzynarodowe warsztaty w Norwegii
 6. Opracowanie inicjatyw młodzieżowych - okrągłe stoły
 7. Wysłuchania publiczne i prezentacja Księgi Dobrych Praktyk
 8. Konferencja końcowa

Wszystkim przybyłym na konferencję rozpoczynającą projekt serdecznie dziękujemy!

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA- GREEN UP- 18.10.2022

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk wraz z liderem Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP oraz partnerami projektu tj. Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz FONIX AS ma zaszczyt zaprosić na konferencję otwierającą projekt pn.:

GREEN UP - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Konferencja odbędzie się 18 października 2022 r., rozpoczęcie o godz. 10:00, w Ratuszu Staromiejskim
w Elblągu, ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, sala nr D 300

Jednym z punktów programu będą innowacyjne warsztaty edukacyjne na temat zmian klimatycznych- Mozaika klimatyczna (La Fresque du Climat). To szkolenie, którego uczestnicy podczas aktywnej pracy w zespole, poznają mechanizmy rządzące zmianami klimatu. W ramach warsztatów, uczestnicy pod kierunkiem animatora układają tytułową mozaikę ilustrującą związki między zjawiskami składającymi się na zmiany klimatu. W tym celu posługują się kartami opracowanymi na podstawie raportów naukowych IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz rejestracyjny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14.10.2022 r. – uczestnictwo jest bezpłatne, liczy się kolejność zgłoszeń.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 89 534-31-30 lub 601 690 335.

Agenda wydarzenia
10:00 – 10:05Powitanie zaproszonych Gości przez:
- Lidera Projektu Pana Dariusza Węgierski – Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
- Władze Samorządu Elbląskiego
10:05 – 10:10Założenia projektu GREEN UP – czyli co chcemy osiągnąć  – Mateusz Dobkowski – Koordynator Projektu
10:10 – 10:30Poznajmy się wzajemnie – prezentacja profilu działalności FONIX AS – Partnera Norweskiego – Lene Odberg Thorstensen
10:30 – 10:40Rola Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w realizacji projektu GREEN UP – Marcin Żuchowski – Dyrektor Sekretariatu
10:40– 10:50Sfera Lab – działanie Elbląskiego Parku Technologicznego i wkład w realizację zadań projektowych – Arkadiusz Kosecki – Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu
10:50 – 11:20Inicjatywy młodzieżowe jako stymulacja rozwoju społecznego gmin – potencjały, dobre praktyki, wyzwania na przyszłość – Robert Waraksa – Burmistrz Olsztynka
11:20 – 12:20Mozaika klimatyczna - innowacyjne warsztaty edukacyjne na temat zmian klimatycznych dla uczestników konferencji - prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska,   dr inż. Magda Kasprzyk
12:20 - 12:35Przerwa kawowa
12:35 – 13:50Mozaika klimatyczna - innowacyjne warsztaty edukacyjne na temat zmian klimatycznych dla uczestników konferencji - prof. dr hab. inż.  Magdalena Gajewska,    dr inż. Magda Kasprzyk
13:50 – 14:20Lunch
14.20 – 14.50Podsumowanie pierwszego dnia spotkania i pożegnanie uczestników

SPOTKANIE ROBOCZE POLSKIEJ STRONY KONSORCJUM PROJEKTU GREEN UP – 06.09.2022

W dniu dzisiejszym w Elbląskim Parku Technologicznym miało miejsce w formule roboczej spotkanie trójstronne organizacji odpowiedzialnych za implementację i przyszłe wdrożenie szeregu innowacyjnych działań projektowych niedawno przyznanego dofinansowania dla projektu „Green up 2022-2024 - młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”, który będzie realizowany ze środków funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

W spotkaniu wzięli udział partnerzy reprezentujący:

·         Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP – stanowiącego Lidera projektu;

·         Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk;

·         Elbląski Park Technologiczny.

Są to partnerzy, którzy będą odpowiedzialni przez najbliższe 20 miesięcy za kontakty i współpracę z naszymi partnerami samorządowymi, prowadząc działania aktywizacyjne, edukacyjno-informacyjne. Wszystko to ma stanowić o sile praktycznego wymiaru projektu i jego efektów dla lokalnych społeczności, w tym przypadku reprezentowanych przez placówki edukacyjne i młodzież szkolną w trzech miastach: Dzierzgoń, Nowe Miasto Lubawskie i Braniewo.

Było to ważne spotkanie koordynacyjne poświęcone głównie planowaniu najbliższych pierwszych działań projektu takich jak: spotkanie koordynacyjne z lokalnymi partnerami (online), konferencja początkowa, spotkania diagnostyczne w gminach, czy spotkania metodyczne w szkołach.

W trakcie spotkania zajęto się również kwestiami administracyjno-technicznymi dotyczącymi podpisania umowy grantowej, ponownej weryfikacji wniosku projektowego, aby był w jak najlepszym stopniu dostosowany do potrzeb partnerstwa i oczekiwań beneficjentów. To także żmudne przygotowanie wymaganej dokumentacji, umożliwiającej zamknięcie procesu podpisania umowy grantowej.

Zespół partnerski chce, by projekt ruszył już 1 października i obecnie trwają prace finalizacyjne, byśmy mogli wszyscy przejść do meritum sprawy, czyli podjąć wielosektorowe działania na rzecz zwrócenia uwagi i wprowadzenia trwałej zmiany odnośnie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych wśród najmłodszego pokolenia.

Pierwsze e-spotkanie konsorcjum nowo dofinansowanego projektu Green up - 25.07.2022

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne członków konsorcjum polskiej strony projektu Green up 2022-2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności, w którym wzięli udział przedstawiciele wnioskodawcy z Stowarzyszenia "WAMA-COOP" oraz partnerzy z Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Elbląskiego Parku Technologicznego. 

Mimo trwającego okresu urlopowego udało się w trybie natychmiastowym zorganizować spotkanie ad hoc wszystkich zaangażowanych stron, już zaraz po otrzymaniu informacji o przyznaniu grantu. Samo spotkanie poświęcone było głównie administracyjno-organizacyjnej części projektu i jego przyszłej jego realizacji. W trakcie spotkania omówiono część techniczną implementacji projektu, w tym systemy zarządzania i kontroli, systemy monitorowania i realizacji działań projektowych, a także plany komunikacji oraz promocji zarówno programu jak i projektu. To także czas dyskusji nad sposobem włączenia całego zakresu lokalnych podmiotów i społeczności lokalnych.

Samo dostrzeżenie i docenienie projektu przez władze programu jest to niezwykły sukces konsorcjum, pokazujący wartość tworzenia wielosektorowych konsorcjów: łączących zarówno sferę pozarządową (dwa Stowarzyszenia z Polski i jedno z Norwegii)  z sferę samorządową (EPT/Gmina Miasta Elbląg) wspartą trzema jednostkami samorządowymi: Um. Nowe Miasto Lubawskie, Um. Braniewo, Um. Dzierzgoń wraz z sektorem edukacji, czyli znajdującymi się na wspomnianym terenie placówkach szkolnych.

Jest to zarazem początek prac na podstawie trzech studiów przypadku z dwóch województw stanowiących nasze miejsca badawcze, m.in.:

1. Studium Przypadku: Gmina Dzierzgoń  (POM)  oraz podległe placówki szkolne

2. Studium Przypadku: Gmina Miasta Braniewa  (W-M) oraz podległe placówki szkolne

3. Studium Przypadku: Gmina Miasta Nowe Miasto Lubawskie  (W-M) oraz podległe placówki szkolne

Dzięki któremu starać się będziemy zaktywizować lokalne społeczności wobec ważnych tematów dotyczących ekologii, zrównoważonego rozwoju, niebieskiego i zielonego wzrostu oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, pokazując nie tylko teoretyczne zagadnienia ale przez praktykę budować demokratycznej zaangażowanie społeczne zmieniające nasze otoczenie na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Sam Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, który docenił nasze starania jest jednym z 15 aktualnie realizowanych w krajach UE programów (pod wspólną nazwą Active Citizens Fund), które, wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego, odwołują się do wspólnych wartości: poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Nasz projekt Green up 2022-2024 wpisuje się w cel programu - budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym, poprzez 

Więcej informacji i kolejna porcja informacji o działalności projektowej już wkrótce po podpisaniu umowy grantowej!

Wyniki konkursu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały wyniki drugiego konkursu na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 311 wniosków w ścieżce na duże granty i 302 wnioski w ścieżce na małe granty. Komitet Wykonawczy, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu grantów na realizację 102 projektów: 72 dużych i 30 małych.

Łączna kwota środków przyznanych na realizację działań projektowych to 6 623 535,40 euro. Z tej kwoty 1 807 398,70 euro zostanie przeznaczone na projekty w obszarze 1. (Ochrona praw człowieka), 1 950 859,17 euro na projekty w obszarze 2. (Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu) oraz 2 865 277,53 euro na projekty w obszarze 3. (Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym).

Dodatkowo, na realizację planów rozwoju instytucjonalnego (obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego), przyznaliśmy 1 056 486,37 euro, a kolejne 167 368,33 euro rezerwujemy dla Grantobiorców, których plany rozwoju wymagają modyfikacji.

Wyniki konkursu znajdują się na stronie programu:

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wyniki-2-konkursu-na-projekty-tematyczne/

Jednym z projektów, który dostał dofinansowanie jest "Green up". Został on przygotowany w partnerstwie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenia "WAMA-COOP", Elbląskiego Parku Technologicznego oraz Partnera z Norwegii FONIX AS.

Projekt "GREEN UP 2022-2024 - MŁODZI NA RZECZ ZIELONEJ ZMIANY SZKÓŁ I SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH" został przygotowany w obszarze tematycznym nr 3. "Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym".

Projekt "Green Up" angażuje 3 partnerów społecznych (2 PL i 1 NO), 1 instytucja otoczenia biznesu
(EPT), 3 jednostki samorządu terytorialnego oraz 9 placówek edukacyjnych w działania
prośrodowiskowe poprzez:

 1. Aktywizację regionalnego zaangażowania obywatelskiego i społecznego w oparciu o organizacje
  3 sektora i jednostek powiązanych działających na rzecz młodego pokolenia w regionie Warmii i
  Mazur oraz Pomorza;
 2. Umiędzynarodowienie działań i postaw przedsiębiorczości organizacji społecznych,
  obywatelskich i samorządowych oraz podniesienie ich kompetencji do pracy z młodzieżą w
  dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu (działania pro-klimatyczne) oraz przeciwdziałaniu ich
  negatywnym skutkom;
 3. Rozwój długoterminowej strategii ekologicznej, aktywności pro-ekologicznej młodego pokolenia
  w regionach peryferyjnych;
 4. Tworzenie regionalnej platformy współpracy i dialogu wielostronnego (NGO, jednostki
  samorządowe, szkoły, młodzież) na rzecz lokalnych społeczności i ochrony środowiska;
 5. Szkoła jako żywe laboratorium zmiany - włączenie środowisk lokalnych w życie szkoły, w
  edukację ekologiczną i działania środowiskowe.
 6. Kreowanie nowych rozwiązań istniejących problemów oraz wyzwań;
  „Green UP” jest także zwiększenie zaangażowania obywatelskiego oraz praktycznego wpływu
  młodzieży na podejmowane decyzje lokalne i zmiany w szkołach (9) w 3 JST (na poziomie szkoły i
  gminy)

W ramach działań projektowych właczone zostaną szkoły z Bągartu, Braniewa, Bruku, Dzierzgonia i Nowego Miasta Lubawskiego. Dodatkowo współpracować będziemy z Gminą Miasta Braniewo, Gminą i Miastem Dzierzgoń oraz Gmina Miejską Nowe Miasto Lubawskie.