GreenUp - spotkanie online

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie kadry projektu Green Up. Omówiliśmy pokrótce sprawy bieżące związane z realizacją projektu, zrealizowane zadania oraz harmonogram przyszłych aktywności.  Poruszony został temat promocji i komunikacji projektowej. Ustaliliśmy szczegóły wizyty studyjnej w Grecji oraz wrześniowych wizyt w Dzierzgoniu i Braniewie.

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Partnerzy projektu: - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałty,  Elbląski Park Technologiczny, Fonix A.S.

Nowe Miasto Lubawskie - pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu GreenUp!

11 lipca br. odbyła się pierwsza z trzech wizyt studyjnych połączonych z warsztatami, w ramach projektu Green Up. Pierwszym odwiedzonym miejscem było Nowe Miasto Lubawskie, gdzie odbyły się 4-godzinne warsztaty terenowe. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: przedstawiciele samorządu, przedstawiciele organizacji samorządowych oraz młodzież z Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Miasta Lubawskiego.

Wizyta studyjna rozpoczęła się od odwiedzenia Nadbrzeża Rzeki Drwęcy, następnie grupa udała się w kierunku Polany przy Piastowskiej, przeszła koło Ogrodu Róż i udała się w kierunku Parku Miejskiego.

W trakcie spotkania odbyła się burza mózgów i analiza stanu aktualnego, w ramach której padło wiele pomysłów na rozwój wybranych miejsc w mieście, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska. Uczestnicy dyskutowali o potencjalnych planach zagospodarowania wskazanych miejsc, by zaczęły one tętnić życiem. W planach są między innymi promenady, alejki, obiekty małej architektury, ścieżki edukacyjne. Przedstawiciele Urzędu Miasta podzielili się dotychczasowymi działaniami i dobrymi lokalnymi praktykami, które można także wykorzystać w przyszłych działaniach.

W trakcie trwania wizyty przeprowadzone zostały mini wywiady z mieszkańcami Nowego Miasta Lubawskiego, których tematem było zbadanie stanu wiedzy mieszkańców na temat ekologii. Wywiady posłużą do stworzenia „pigułek wiedzy”, czyli filmów informacyjno-edukacyjnych, które będą uświadamiać potencjalnych odbiorców w zakresie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych, ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, rozwiązań proekologicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju.  

Spotkania z młodzieżą szkolną w Braniewie, w ramach projektu GreenUp.

Cykl spotkań metodycznych z uczniami w ramach projektu Green Up! dobiegł końca. Spotkania miały na celu aktywizację uczniów do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na tematy ekologiczne. Młodzież miała okazję przedstawić swoje pomysły dotyczące ekologicznych rozwiązań dla otoczenia, by potem najciekawsze z nich miały realną szansę na ich realizację.

Młodzi uczestnicy warsztatów wykazali się sporą wiedzą na temat ekologii, dojrzale wypowiadali się na tematy związane z efektem cieplarnianym, gospodarką wodną, czy problemem zaśmiecania środowiska. Uczniowie podzieleni na grupy, z zaangażowaniem pracowali nad wymyślaniem i opracowywaniem swoich pomysłów, jak ulepszyć otoczenie, w którym żyją. Następnie zaprezentowali swoje wnioski.  Pojawiły się miedzy innymi pomysły takie jak stworzenie parków dla psów, instalacja ładowarek na baterie słoneczne, umieszczenie dystrybutorów do picia wody w mieście,  i wiele innych, ciekawych pomysłów. Obok potrzeb takich jak zwiększenie ilości koszy na śmieci, źródełka z wodą pitną w mieście,  czy stworzenie miejsc do spotkań na świeżym powietrzu, pojawiła się także idea stworzenia ogrodu botanicznego i łąk kwietnych. Uczniowie zwracali też uwagę na potrzebę zwiększenia świadomości ekologicznej, zarówno u młodszego, jak i starszego pokolenia.

Pierwsze z trzech spotkań z braniewską młodzieżą, w ramach  projektu, odbyło się w SP nr 3 im. Senatu RP w Braniewie, druga odwiedzona szkoła to SP nr 5 im. Ziemi Braniewskiej, trzecią placówką była SP Sportowa nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie. Dla przypomnienia - wcześniej możliwość przedstawienia swoich pomysłów miała młodzież z gminy Dzierzgoń oraz młodzież z Nowego Miasta Lubawskiego.

Uczniowie zostali zachęceni do wzięcia udziału w konkursie, polegającym na nagraniu kilkuminutowego filmiku, bazując na zasadach „reduce, reuse, recykling!”. Zwycięzcy konkursu dostaną nagrody rzeczowe.

Wszystkie pomysły młodych uczestników warsztatów zostały odczytane i złożone w teczce, która trafi do urzędu i dalej pod obrady przy „okrągłym stole”, a najlepsze zostaną wyselekcjonowane w dalszych etapach projektu.

W spotkaniach brali udział partnerzy projektu: WAMA COOP Stowarzyszenie, Elbląski Park Technologiczny i STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK

Projekt realizowany jest w ramach programu Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Spotkanie Metodyczne w szkołach - Dzierzgoń

Trzy spotkania w gminie Dzierzgoń miały miejsce w szkołach w Mieście Dzierzgoń, Bągarcie oraz Bruku. Spotkania były przeprowadzone w formule word cafe w każdej ze szkół. Zostały zaprezentowane założenia projektu oraz realizowanego działania. Przy wsparciu dyrekcji szkół oraz zaangażowaniu grona pedagogicznego, młodzież pracowała nad określeniem roli szkoły jako „serca zielonej zmiany” czyli miejsca w którym zostaną określone i zbudowane wspólne inicjatyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w gminie przy aktywnym udziale środowisk szkolnych/młodzieżowych. Spotkania przyczynią się do stworzenia zespołów młodzieżowych, które staną się podstawą do dalszych działań w projekcie, a także tych które zostaną wspólnie w trakcie projektu wypracowane.

21 marzec 2023

Pierwszą szkołą z Gminy Dzierzgoń była Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu. Zaczęliśmy od omówienia problemów ekologicznych, takich jak zanieczyszczenie powietrza i wody, zmiany klimatu, zużycie paliw kopalnych. Następnie, uczestnicy warsztatu zostali podzieleni na trzy grupy i poproszeni o zaproponowanie rozwiązań dla konkretnych problemów w swojej okolicy lub szkole.

22 marzec 2023

Drugie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie. W trakcie spotkania wyodrębniono trzy główne obszary problemowe w zakresie działań proekologicznych dostrzeżonych przez Uczniów szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie:

  1. Rozwój recyclingu i upcyclingu w Gminie
  2. Promocja zdrowych nawyków i zachowań proekologicznych w Gminie
  3. Tworzenie warunków i miejsc do spędzania wolnego czasu

Młodzież chętnie dzieliła się swoimi pomysłami na temat wsparcia i rozwoju działań ekologicznych w gminie. Jednym z pomysłów było zrobienie przedstawień ekologicznych na gminnych wydarzeniach oraz samodzielne wykonanie toreb na zakupy z starych ubrań.

29 marzec 2023

Ostatnie spotkanie miało miejsce w Szkole podstawowej w Bruk. Młodzież kreatywnie rozmawiała na temat ekologii i poprawy jakości środowiska w Gminie, a w szczególności w Bruku. Padło kilka ciekawych pomysłów w jaki sposób można promować ekologię w śród mieszkańców. Młodzież opowiedziała jak wygląda sytuacja ekologii z ich perspektywy i większość wyraziła pozytywną opinię o swojej okolicy. Oprócz wiatraków i paneli fotowoltaicznych mieszkańcy w dużym stopniu dbają o przyrodę, choć zdarzają się wyjątki.

Spotkania metodyczne w szkołach - Nowe Miasto Lubawskie

W trakcie 3 spotkań w formule word cafe w każdej ze szkół z Nowego Miasta Lubawskiego, które biorą udział w projekcie przedstawione zostały założenia projektu oraz realizowanego działania. Przy wsparciu dyrekcji szkół oraz zaangażowaniu grona pedagogicznego, wytyrana została młodzież, która pracowała nad określeniem roli szkoły jako „serca zielonej zmiany” czyli miejsca w którym następować będzie określanie i budowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin przy aktywnym udziale środowisk szkolnych/młodzieżowych. Odbyte spotkania metodyczne są bazą do stworzenia aktywnych zespołów młodzieżowych, które staną się podstawą do dalszych działań w przedmiotowym projekcie oraz innych projektów, realizowanych w przyszłości, po jego zakończeniu.

17 luty 2023

Pierwsze spotkanie z młodzieżą klas 5-8 miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim. Poznaliśmy sytuację ekologiczną miasta, a w tym przypadku była to perspektywa bardzo świadomej młodzieży. W trakcie spotkania młodzież aktywnie opowiadała o pozytywnych i negatywnych aspektach ekologicznych miasta.

23 luty 2023

Kolejne spotkanie metodyczne odbyło się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim. Była to okazja do poznania opinii i pomysłów młodzieży z kolejnej szkoły, która skupiała się na bardziej zielonym i ekologicznym mieście. Młodzież aktywnie rozmawiała o aspektach i możliwościach w mieście, aby stało się bardziej ekologiczne.

27 luty 2023

Trzecie spotkanie z młodzieżą odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim. Po rozmowach w formule world cafe poznaliśmy pomysły młodzieży na ekologiczną zmianę miasta. Młodzież aktywnie rozmawiała o szansach jakie stoją przed miastem.

Po spotkaniach diagnostycznych w gminie oraz metodycznych w trzech szkołach przygotowana została mapa przedstawiająca ekologiczne i zielone zasoby jakie posiada gmina.

Spotkania diagnostyczne w gminach - Green UP Braniewo 22.11.2022

Za nami pierwsze spotkanie diagnostyczne w Braniewie, które zostało otwarte przez Burmistrza miasta, Pana Tomasza Sielickiego. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Miasta zajmujący się inwestycjami i sprawami związanymi z ekologią w mieście oraz młodzież wraz z nauczycielami.

Spotkanie diagnostyczne zostało poprowadzone przez lidera projektu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, który również zaprezentował założenia projektu oraz obecnego działania. Elbląski Park Technologiczny i Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk jako partnerzy projektu zaprezentowali swoje organizacje i działania jakie będą realizować.

Celem spotkania było poznanie zasobów jakie ma Miasto Braniewo i stworzenie analizy SWOT pod względem zasobów środowiskowych. Część warsztatowa została poprowadzona przez Panią Gabrielę Klimowicz z Fundacji Edukacji Leśnej Drzewice z Olsztyna. Zdecydowanie uczestnicy wymienili więcej Mocnych Stron i Szans jakie posiada miasto pod względem zasobów środowiskowych. Jednak uczestnicy wymienili również kilka Słabych Stron i Zagrożeń, nad którymi należy popracować. Między innymi dowiedzieliśmy się, że miasto posiada piękne tereny zielone, znajduje się nad rzeką Pasłęką jaki i nad Zalewem Wiślanym. Prężnie działa tam młodzież w ZHP oraz członkowie grupy pszczelarskiej na rzecz działań pro-środowiskowych. Natomiast miasto musi popracować nad rozwojem świadomości mieszkańców dot. poszanowania dobra wspólnego.

Działanie realizowane w ramach projektu Green UP 2022-2024, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.