KONFERENCJA FINALNA ENGAGE!

W minioną sobotę, 17 czerwca br., odbyła się konferencja podsumowująca projekt ENGAGE, który przez ostatnie dwa i pół roku realizowany był przez polskich i norweskich partnerów - BISER, który był liderem projektu, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk - partner polski oraz Gmina AGDER z Norwegii.  Projekt miał za zadanie wzmocnić współpracę międzynarodową w trzecim sektorze, w regionie Pomorza oraz Warmii i Mazur. Efektami swoich działań podzielili się prelegenci, którzy zabrali głos w panelu dyskusyjnym.

Konferencja finalna połączona została z dorocznym wydarzeniem, jakim jest Pomorskie Forum Animacji Społecznej, w którym uczestnicy konferencji także wzięli udział, po zakończeniu części panelowej.

W drugiej  części  konferencji finalnej odbyły się warsztaty, na których zdobyć można było wiedzę na temat możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi w regionie Morza Bałtyckiego, czy też informacji o źródłach finansowania współpracy bałtyckiej NGO’s, jak i dotyczących zbliżających się naborów projektowych. Zebrani zostali także wyposażeni w materiały szkoleniowe, pomocne w dalszym działaniu.

Materiał szkoleniowy ENGAGE! dotyczący budowania partnerstw międzynarodowych i pozyskiwania funduszy międzynarodowych dla NGOs jest do pobrania na stronie lidera projektu, pod linkiem:

Materiały z konferencji finalnej ENGAGE!

Wielkie świętowanie projektu ENGAGE! 17 czerwca, Gdańsk-Oliwa

Przypominamy! Już za kilka dni, w najbliższą sobotę 17 czerwca '23 odbędzie się wielkie świętowanie projektu ENGAGE!

GDZIE: Gdańsk, ul. Wita Stwosza 23

Organizatorem konferencji finałowej jest m.in. BISER - Lider projektu

Spotykamy się od godz. 10:00 a od 11:00 odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący przekazania doświadczeń ENGAGE!

Jeśli jesteś organizacją, która skorzystała z usług Biura porad współpracy międzynarodowej i uczestniczyłaś/łeś w spotkaniach projektu ENGAGE!, podczas których rozmawialiśmy o problemach Twojej organizacji i zachęcaliśmy do podejmowania działań w partnerstwie z krajami Morza Bałtyckiego - to TO wydarzenie jest dla Ciebie! Przyjedź do Gdańska a spotkasz tam ludzi, którzy są aktywni społecznie jak Ty!

Po panelu będzie krótka przerwa, w trakcie której chętni mogą uczestniczyć w dyskusji o współpracy NGOs i samorządów, będzie to też czas na networking i dodatkowe pytania. O 13.30 zaczyna się piknik i lunch, na który serdecznie zapraszamy, znajdą się opcje na ciepło, zimno, słono, słodko, wege i mięsne 🙂

Po lunchu jest seria krótkich, inspirujących rozmów w formie #prawieTEDex a po nich, od 15.30 nasz warsztat ENGAGE! na który BISER przygotował zupełnie nowe, aktualne materiały szkoleniowe. Będzie to dodatkowa możliwość przedyskutowania najnowszych naborów projektowych, nadchodzących wydarzeń współpracy bałtyckiej (i nie tylko), skonsultowania pomysłów projektowych itp.

Projekt ENGAGE! jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG._

Pamiętajcie! WSTĘP WOLNY!

Projekt ENGAGE! - zapraszamy na podsumowanie działań, 17.06.2023, Gdańsk

Spotkajmy się na podsumowaniu projektu ENGAGE! Sobota, 17 czerwca, Gdańsk.

To była wielka przygoda dla wielu organizacji pozarządowych, ponieważ ten projekt obejmował swych zasięgiem szczególnie podmioty III-go sektora, proponując im zdobycie wiedzy i narzędzi do podniesienia poziomu współpracy i rozpoczęcie działań w środowisku międzynarodowym. Podczas ostatniego wydarzenia prezentowane będą efekty, jakie zostały osiągnięte w trakcie jego trwania.

Projekt miał na celu pomóc Organizacjom Pozarządowym w ich umiędzynarodawianiu, wzmocnieniu projektów i procesów, już podjętych oraz w stworzeniu przyjaznego klimatu dla szerokiej współpracy lokalnych NGOs, wyposażając je w odpowiednie kompetencje. Organizacje, które wyraziły zainteresowanie udziałem w projekcie miały możliwość nauki nawiązywania trwałych relacji międzynarodowych.

Rezultaty działań projektowych szczegółowo zostaną przedstawione na zbliżającej się konferencji.

Sukcesem projektu oprócz wizyt było funkcjonowanie Biura Porad Współpracy Międzynarodowej, z którego na co dzień korzysta wiele osób reprezentujących różne grupy interesariuszy.

Program konferencji:

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Przez ten czas:

* zrealizowaliśmy 8 warsztatów współpracy międzynarodowej NGOs,
* odbyliśmy 4 międzynarodowe wizyty studyjne (do Islandii, Norwegii,
Finlandii i wkrótce – do Belgii), na które zabraliśmy łącznie
ponad 15 NGOsów,
* przeprowadziliśmy dziesiątki konsultacji z przedstawicielami
organizacji, które zdecydowały się na aplikowanie i wspólną
przygodę międzynarodową w Programach takich jak: Erasmus+, EEA
Grants, czy Interreg;
* pomogliśmy w opracowaniu kilkunastu aplikacji projektowych
(podpowiadając partnerów z zagranicy, współtworząc z Wami koncepcje
i pomagając doszlifować wniosek), co zaowocowało kilkoma już
przyznanymi grantami i rozpoczęciem nowych projektów międzynarodowych
w kilku NGOS, które do tej pory nie miały jeszcze takiej możliwości!
* opowiadaliśmy o projekcie i współpracy międzynarodowej NGOs w
mediach, na konferencjach organizacji pozarządowych, a także na Forum
Bałtyckiej Sieci NGOs;
* wydaliśmy dwujęzyczny Podręcznik współpracy międzynarodowej
NGOs ENGAGE!:
https://biser.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/ENGAGE-Playbook-PL-DO-DRUKU.pdf
* ale też: rozwinęliśmy naszą sieć współpracy i poznaliśmy
fantastycznych społeczników, od których sami nauczyliśmy się
niesamowicie dużo!

Zachęcamy! Przyjedźcie! Nie może Was zabraknąć!

ENGAGE! - podsumowanie 2,5 roku realizacji projektu - uroczystości 17 czerwca br. w Gdańsku

Już niedługo zakończenie projektu ENGAGE!, który trwał 2,5 roku. BISER - lider projektu dokonał podsumowania działań, których celem było wyposażenie pomorskich oraz warmińsko-mazurskich organizacji pozarządowych w kompetencje pozwalające na rozpoczęcie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze ich działalności.

Co się wydarzyło:

Już niebawem, 17 czerwca br. w Gdańsku nastąpi oficjalne zamknięcie projektu, na które w imieniu lidera Stowarzyszenia BISER serdecznie zapraszamy! W związku z tym zachęcamy do zgłaszania się do naszego Stowarzyszenia reprezentantów NGO z Warmii i Mazur, którzy są chętni by wziąć udział w uroczystościach. Chcemy aby podzielili się Państwo z innymi uczestnikami swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy w ramach projektu ENGAGE!

Szczegóły programu niebawem!

Wydarzenia dla NGO - projekt ENGAGE! poleca!

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w bardzo ciekawych ale przede wszystkim przydatnych wydarzeniach organizowanych w regionie.

Jedno z nich to Jak to się robi. Współpraca ponadnarodowa organizacji pozarządowych

KIEDY: 19 kwietnia 2023r. Olsztyn, Hotel Omega, ulica Sielska 4a

Tematy paneli pokrywają się z tematyką ostatnich warsztatów projektu ENGAGE! i będą to praktyczne przykłady współpracy międzynarodowej. Jest to okazja do spotkania się z osobami, które realizują projekty międzynarodowe m.in. także dzięki korzystaniu z Biura Porad Współpracy Międzynarodowej projektu ENGAGE. M.in.będzie tam panel prezentujący projekt pn. „Green Up – Młodzi na rzecz Zielonej Zmiany Szkół i Społeczności Lokalnych”, który będzie prezentowany przez Mateusza Dobkowskiego z WAMA-COOP - Stowarzyszenie, z którym wszystkie NGO powinny się zaprzyjaźnić 🙂 Wśród panelistów będą także inne osoby, które z Euroregionem doskonalą umiejętności współpracy międzynarodowej - Izabela Narożniak-Jakubowska z Zamków Gotyckich, a także inne osoby niezwykle aktywne w swej działalności pozarządowej.

Serdecznie zachęcam do udziału i podjęcia rozmów z panelistami!

Inne wydarzenie to Warsztaty dla Liderów Inteligentnej Specjalizacji "Ekonomia Wody"

KIEDY: 21 kwietnia 2023r. Elbląski Park Technologiczny

Zachęcamy aby wzięli Państwo udział w tym wydarzeniu, ponieważ dotyczy konkretnej specjalizacji - wody, która w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważna. O czym dowiedzą się Państwo więcej podczas spotkania.

LINK DO REJESTRACJI UCZESTNICTWA

A jeśli wyrażają Państwo gotowość do nawiązania współpracy na wyższym szczeblu w ramach tematyki wodnej zachęcamy do zapoznania się i wypełnienia DEKLARACJI WSPÓŁPRACY

Warmińsko-mazurskie inspiracje projektu ENGAGE! - warsztaty zakończone!

Dziś odbyły się ostatnie warsztaty realizowane w ramach projektu ENGAGE! skierowane do organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Działanie to było jednym z 8 zrealizowanych w projekcie, 4 dla Pomorza oraz 4 dla Warmii i Mazur. Ich celem było podniesienie świadomości w zakresie podejmowania działań międzynarodowych oraz wiedzy na temat możliwych źródeł dofinansowania lokalnych inicjatyw, podniesienie umiejętności w rozwoju współpracy transgranicznej, zdobycie praktycznej wiedzy związanej z tworzeniem koncepcji projektowych i partnerstw, zapoznanie się z innowacyjnymi narzędziami pozwalającymi pracować bardziej kreatywnie.

Uczestnicy mieli okazję:

Na warsztaty zgłosiły się nowe organizacje, które do tej pory nie korzystały z działań projektu ENGAGE!

Istotą spotkania była część praktyczna skierowana na łączenie potencjałów. Zaprezentowane zostały projekty, które wymagają włączania kolejnych partnerów tak, by obecni przedstawiciele mogli znaleźć odpowiedni temat dla swoich organizacji.

Oprócz przekazanej uczestnikom wiedzy włączaliśmy wszystkich do żywej dyskusji nt. ich potrzeb, oczekiwań i doświadczeń projektowych. Mieliśmy okazję zaprezentować możliwości jakie daje projekt i zachęcić do podjęcia współpracy międzynarodowej w oparciu o fundusze europejskie. Wspólnie przeszliśmy przez najistotniejsze punkty zawarte we wnioskach programów pomocowych.

Gościliśmy także organizacje, które skorzystały z pomocy Biura Porad Współpracy Międzynarodowej działającego przy projekcie ENGAGE! Organizacje te zostały włączone do konsorcjów projektowych i dziś realizują swoje pierwsze projekty z partnerami zagranicznymi.

Potęga tkwi zawsze we wspólnej nauce!

Dzięki współpracy z nami organizacje pozarządowe mają także możliwość poznania partnerów zagranicznych działających w wielu obszarach tematycznych.

Zachęcamy do kontaktu z nami!