Projekt ENGAGE! pomaga w procesach umiędzynarodowienia organizacji

Za nami intensywne 2 miesiące wspierania różnych podmiotów w budowaniu partnerstw międzynarodowych. Wczoraj zakończył się termin składania projektów do programu Interreg Południowy Bałtyk Seed Money. Jest to konkurs, który pozwalam na zdobycie zalążkowych środków w wysokości 40 tysięcy Euro na rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi z obszaru południowego Bałtyku.

Organizacje, które zgłosiły się do nas w ramach Biura Porad Współpracy Międzynarodowej działającego przy projekcie ENGAGE! otrzymały kompleksowe wsparcie. Odbyła się gruntowna analiza projektowa, dokonaliśmy weryfikacji potrzeb, określiliśmy profil partnerów zagranicznych i przystąpiliśmy do budowania. Tak w skrócie wyglądała praca nad tworzeniem wniosków projektów zalążkowych.

Ostatecznie złożonych zostało 6 aplikacji i w każdej jest obecna organizacja współpracująca z biurem porad i są to:

- Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto jest obecne w 3 projektach w różnej tematyce;

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

- Centrum Spotkań Europejskich Światowid

- Stowarzyszenie Media Dizajn jest obecne w 2 projektach

- Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie"

- Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych "Grupa" Marcin Trudnowski

Wyniki konkursu będą znane w lutym 2023.

Wszystkim podopiecznym organizacjom projektu ENGAGE! życzymy otrzymania dofinansowania i możliwości realizacji projektów!

Projekt ENGAGE! wspiera przedsięwzięcia ważne społecznie, warsztaty Gdańsk 13-14.09.2022

Projekt ENGAGE! daje wiele możliwości podmiotom III-go sektora. Z działań projektu korzystają NGO z terenu Pomorza oraz Warmii i Mazur. Ostatnie 2 dni, 13-14 września br. były szczególnie dla nich ważne, ponieważ nosiły tytuł "Poznaj swoich sąsiadów". W Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbywały się bowiem warsztaty zorganizowane przez BISER z udziałem partnerów z Norwegii. Organizacje z Polski i Norwegii przybliżały uczestnikom profil swojej działalności, dzieliły się wiedzą i doświadczeniem i zachęcały do wzajemnej współpracy. To ważny przełom w życiu tych organizacji. Spędzając wspólnie czas nawiązały się relacje i być może przyszła współpraca, na co mocno liczymy.

Obecne na tym działaniu organizacje z Norwegii to: Batteriet Sor, które pomaga korzystającym rozwijać się i tworzyć coś wspólnie z innymi. Jest ośrodkiem wsparcia, samopomocy i rzecznictwa. Vigour Komune, której wizją jest działać poprzez sport jako narzędzie integracji młodszych i starszych. Razem/Sammen - bezinteresowne dzielenie się wszystkim czego ludzie potrzebują by codzienność była lepsza.

Z polskich NGO swoje prezentacje przedstawiło Stowarzyszenie Magnolia, które mówi o sobie, że są po to by budować społeczeństwo wrażliwe, świadome, zdrowe, szanujące środowisko naturalne i pomagające sobie nawzajem. Stowarzyszenie WAMA-COOP, które od 21 lat wspiera przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach pomagając w zakładaniu spółdzielni socjalnych. Bank Żywności poprzez swoje projekty pomaga, ratuje, edukuje i aktywizuje społeczeństwo. Z Warmii i Mazur na warsztatach był także obecny przedstawiciel Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie oraz z Pomorza: Fundacja RC, Stowarzyszenie EDUQ, Fundacja MAPA Obywatelska, Fundacja Art of Freedom.

Po prezentacjach był czas nauki. Podczas wykładu poprowadzonego przez partnera z Norwegii, przedstawiciela Rady Okręgu Agder zapoznaliśmy się z podręcznikiem powstałym w ramach projektu ENGAGE! pt. Podejście strategiczne do współpracy międzynarodowej i pracy projektowej (do pobrania poniżej):

Następnie poszerzaliśmy wiedzę na tematy bardzo istotne dla organizacji, jak strategia - jakie są wyzwania społeczne danego NGO, w jakich warunkach działa, kim są interesanci, jaka jest misja, potrzeby, jak stworzyć arenę na której użytkownicy mogą dyskutować i zaangażować się, jak budować sojusze. Była także mowa o kompetencjach miękkich - istotnych z punktu widzenia współpracy.

Drugi dzień, 14 września był dniem wizyt studyjnych, podczas których odwiedziliśmy organizacje pozarządowe działające na polu pro-społecznym na terenie Trójmiasta. Odwiedziliśmy Cafe Aktywni Fundacji Świat Wrażliwy gdzie pomysłodawczyni Fundacji Pani Joanna Rychlik opowiedziała nam o tym jak aktywizuje osoby niepełnosprawnie intelektualnie i seniorów. Dalej udaliśmy się na spotkanie z Panią Susanną Izzetdinovą, która przybliżyła nam swój świat jako osoby przybyłej z obcego kraju gdzie w nowym dla siebie miejscu realizuje się jako osoba aktywna społecznie i jednocześnie prowadzi działalność - restaurację Azima z tatarskimi przysmakami. Ostatnim przystankiem wizyty studyjnej był Sopot i spotkanie z twórcą i założycielem Stowarzyszenia "Na Drodze Ekspresji", która swoją działalnością daje szansę swoje drzwi osobom niepełnosprawnym na zaistnienie w społeczeństwie na co dzień.

Wszyscy przedstawiciele przybyłych organizacji poszukują partnerów do współpracy w ramach swoich dziedzin i pomysłów na dalszy rozwój. Chętnie włączą się w konsorcja dające ciekawą współpracę i perspektywę na przyszłość.

Projekt ENGAGE! obecny na PIKNIKU NAUKOWO-TECHNICZNYM, Elbląg 10.09.2022

Projekt ENGAGE! daje szerokie możliwości promocji jego efektów ale też realizowanych działań. Jedną z takich możliwości był odbywający się w minioną sobotę, 10 września br. IV RODZINNY PIKNIK NAUKI I TECHNIKI zorganizowany przez ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY, podczas którego nasze Stowarzyszenie miało swoje stoisku wystawowe. Przez cały dzień trwania tego wydarzenia prowadziliśmy rozmowy i konsultacje z osobami zainteresowanymi współpracą międzynarodową, rozwijaniem kompetencji niezbędnych do budowania partnerstw i projektów. Zorganizowaliśmy Biuro porad współpracy międzynarodowej na wolnym powietrzu gdzie każdy zainteresowany mógł podejść i porozmawiać z nami. Informowaliśmy o możliwościach rozwoju organizacji, zapraszaliśmy do współpracy, do udziału w działaniach projektu ENGAGE!, do korzystania z efektów tego projektu, jak chociażby kontakty międzynarodowe partnerów zaangażowanych w tym projekcie.

Piknik Nauki i Techniki to duże wydarzenie, które skupiało wiele organizacji, instytucji, podmiotów i przedsiębiorstw. Specjalnie dla odwiedzających przygotowane były pokazy, warsztaty i stoiska naukowe. Piknik to zarazem kompendium wiedzy i niesamowite przygody dla odwiedzających. Dużo się działo i każdy kto był obecny wyjechał z tej imprezy pełen wrażeń i wiedzy.

Nasze Stowarzyszenie na pewno będzie na pikniku za rok!

Projekt ENGAGE! Warsztaty ko-kreacji dla NGO, 13-14.09.2022, Gdańsk

Projekt ENGAGE! otwiera kolejne możliwości dla rozwoju współpracy międzynarodowej pomorskich oraz warmińsko-mazurskich organizacji pozarządowych. Już we wrześniu, w dniach 13-14 w Gdańsku (dokładne miejsce spotkania podamy później) odbędą się warsztaty ko-kreacji, których nadrzędnym celem jest ścisła współpraca uczestników warsztatów i jednocześnie zaangażowanie w procesie tworzenia. Ko-kreacja pozwala uchwycić wiele perspektyw tego samego problemu i badać potencjalne kierunki ich rozwiązania.

Ale to nie jedyna korzyść tych warsztatów. Do ich udziału zaproszeni są bowiem reprezentanci NGO z Norwegii - potencjalni partnerzy rodzących się projektów międzynarodowych. Podczas warsztatów zaplanowana jest także wizyta studyjna dla wszystkich uczestników.

Warsztaty będą odbywały się w języku angielskim.

Ilość miejsc na te warsztaty jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń.

Chętnych udziałem w warsztatach zapraszamy do zgłaszania się tutaj

Termin zgłoszeń do 12.08.2022

Przypominamy, iż projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Wydarzenie otwierające Program Interreg Południowy Bałtyk, 20-21 września 2022, Gdańsk

Innowacyjny, zrównoważony, atrakcyjny i aktywny Południowy Bałtyk - to hasła towarzyszące programowi Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

W dniach 20-21 września w Gdańsku odbędzie się Coroczne Wydarzenie 2022 wraz z Kick-off nowej perspektywy programowej (miejsce spotkanie będzie podane bliżej terminu wydarzenia).

Wydarzenie to będzie podsumowaniem perspektywy programowej 2014-2020 oraz inauguracją perspektywy programowej 2021-2027. Będzie to także okazja do obchodów Europejskiego Roku Młodzieży oraz Współpracy Europejskiej.

Informacje i wstępną agendę można znaleźć tutaj

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkich interesariuszy projektu ENGAGE!, którzy stawiają pierwsze kroki we współpracy międzynarodowej, ale także tych, którzy chcą kontynuować transgraniczną, ponadnarodową misję w swojej organizacji i planują rozszerzyć grono partnerów zagranicznych!

Pomimo wakacji, czasu wolnego - zapamiętaj tę datę: 20-21 września 2022, Gdańsk!

Projekt ENGAGE! - kolejne sukcesy biura porad współpracy międzynarodowej oraz dalsze działania

Możemy poszczycić się kolejnymi sukcesami biura porad współpracy międzynarodowej działającego w ramach projektu ENGAGE! Na liście projektów dofinansowanych z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny znalazł się projekt "Green up" konsultowany przez nasz zespół. Dla przypomnienia informujemy, iż biuro porad współpracy międzynarodowej działa przy projekcie ENGAGE! gdzie zespół naszego Stowarzyszenia konsultuje projekty, których autorami są pomorskie oraz warmińsko-mazurskie organizacje NGO. Konsultacje te dotyczą programów finansujących projekty dla partnerów bałtyckich i kreują współpracę międzynarodową.

Pełna nazwa projektu to "Green up 2022-2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności" łączy zarówno sferę pozarządową (dwa Stowarzyszenia z Polski i jedno z Norwegii) ze sferę samorządową (EPT/Gmina Miasta Elbląg) wspartą trzema jednostkami samorządowymi: Um. Nowe Miasto Lubawskie, Um. Braniewo, Um. Dzierzgoń wraz z sektorem edukacji, czyli znajdującymi się na wspomnianym terenie placówkach szkolnych. Odbyło się także pierwsze spotkanie konsorcjum projektowego (czytaj tutaj), w którym uczestniczyli wszyscy partnerzy.

Sukcesem biura porad jest także rozwój kolejnego projektu finansowanego ze środków programu Południowy Bałtyk Seed Money. To projekt Health up (z dziedziny zdrowia), który obecnie jest w fazie rozwijania większej koncepcji, opartej o szerokie grono partnerów, w tym: Uniwersytet Kłaipeda (Litwa) - jako lider, Akademia Stosowanych Nauk Medycznych i Społecznych z Elbląga, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Fundacja Spine z Olsztyna - główny pomysłodawca projektu. Spotkanie konsorcjum partnerskiego odbyło się już w Olsztynie i Elblągu z udziałem wszystkich przedstawicieli decydujących o ostatecznym kształcie całego przedsięwzięcia. Projekt będzie składany do programu Południowy Bałtyk w ramach regularnego naboru na jesieni br..

Pragniemy zwrócić też Państwa uwagę i jednocześnie zachęcić Przedstawicieli organizacji NGO z Pomorza oraz Warmii i Mazur aby śledzić nasze wiadomości dotyczące projektu ENGAGE! bo już we wrześniu w dniach 13-14 w Gdańsku odbędą się bardzo inspirujące warsztaty z dziedziny ko-kreacji, których cechą nadrzędną będzie zaangażowanie w kreatywny sposób uczestników warsztatów. 13 września będzie dniem intensywnej nauki, natomiast drugiego dnia odbędzie się wizyta studyjna. Link do tego spotkania umieścimy na naszej stronie wraz z informacjami o spotkaniu a także będziemy rozsyłać go do organizacji, z którymi prowadziliśmy konsultacje projektowe. Niestety, ILOŚĆ MIEJSC będzie ograniczona!