Polsko-litewskie działania projektu BeLIVE w Elblągu i Malborku, 13-14.06.2023

Zakończyliśmy działania projektu zalążkowego z udziałem partnerów z Litwy i Polski, które odbyły się w dniach 13-14 czerwca br. w formie fizycznej, w Elblągu i Malborku. Za nami 2 intensywne dni warsztatów, podczas których odbyliśmy także wizyty studyjne.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z miasta Neringa z wydziału Planowania Strategii, inwestycji i turystyki, samorządu Silute z departamentów rozwoju miasta oraz współpracy międzynarodowej i projektów europejskich, Stowarzyszenia Gmin "Polskie zamki gotyckie", Muzeum Miasta Malborka, gminy Gietrzwałd i nasze Stowarzyszenie oraz Fundacja Inicjatyw Społecznych ALNA z Olsztyna i Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna. Uczestników przywitał Pan Piotr Kowal, Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Elblągu, który życzył wszystkim owocnych spotkań.

Partnerzy z Polski i Litwy mieli okazję spotkania się po raz drugi na żywo. Pierwsza wizyta miała miejsce niespełna 3 tygodnie temu w Silute na Litwie. Wówczas, gospodarzem spotkania była Administracja Rejonu Silute - relacja.

Drugie, i ostatnie już spotkanie warsztatowe projektu BeLIVE odbyło się pierwszego dnia w siedzibie naszego Stowarzyszenia. Warsztat poświęcony był pracy nad dokumentem koncepcyjnym oraz przyszłym partnerstwie.

Wizyty studyjne odbyły się w drugiej części dnia.

Pierwszym miejscem było Muzeum Archeologiczno-Historyczne, gdzie zaprezentowano nowoczesne rozwiązania wirtualnej rzeczywistości. Drugim miejscem było Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, które posiada nowoczesny sprzęt do digitalizacji. Wizyty były tematycznie powiązane z celem projektu, chcieliśmy aby partnerzy poznali ciekawe przykłady związane z tematyką wirtualnej rzeczywistości by móc je powielać w udoskonalonej formie i wdrażać jako promocja atrakcji turystycznych zbudowanych na tematyce dziedzictwa kulturowego.

Drugiego dnia gościliśmy w Malborku. W pierwszej części dnia zwiedziliśmy wystawy znajdujące się w zasobach Muzeum Miasta Malborka. Mieliśmy okazję poznać część tej znanej i mniej znanej historii Malborka, dowiedzieliśmy się o historii Żydów na ziemiach malborskich, zwiedziliśmy wystawę czasową, wypożyczoną z Muzeum Narodowego oraz wystawę upamiętniającą ofiary obozu jenieckiego.

Druga część wizyty poświęcona była pracom warsztatowym. Skupiliśmy się na dyskusji odnośnie grupy docelowej, wskazaliśmy na potrzebę stworzenia platformy porozumienia i wspólnego wspierania się w promocji wzajemnych dóbr. Poruszyliśmy również kwestie budżetu oraz przyszłego finansowania projektu regularnego.

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie malborskiego Zamku krzyżackiego. Mieliśmy okazję wysłuchać historycznych ciekawostek, przedstawionych przez przewodnika, podziwiając jednocześnie zabudowy gotyckiej fortyfikacji, historyczne pomieszczenia oraz wystawę bursztynu.

Nasze prace wciąż trwają. Pomimo, iż delegacja z Litwy wróciła już do swojego kraju to nadal pracujemy nad najlepszymi dla nas rozwiązaniami by projekt BeLIVE był dopracowany w najmniejszych szczegółach.

Projekt BeLIVE - konferencja otwierająca projekt, 25-27.05.2023, Silute - Litwa

Partner litewski z Silute był pierwszym punktem spotkań na żywo projektu BeLIVE. Gospodarzem konferencji była Administracja Miasta Silute, którzy zorganizowali spotkanie w Muzeum Silute - miejscu dumy władz samorządowych i mieszkańców.

Ze strony litewskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu Silute z departamentów rozwoju miasta oraz współpracy międzynarodowej i projektów europejskich, pracownicy Muzeum Silute, a także przedstawiciele drugiego partnera projektu BeLIVE, z miasta Neringa z wydziału Planowania Strategii, inwestycji i turystyki oraz z informacji turystycznej tego miasta.

Delegacja z Polski to przedstawiciele Muzeum Miasta Malborka, Stowarzyszenia gmin "Polskie zamki gotyckie" oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Na Litwie spędziliśmy intensywny czas rozmów o naszych organizacjach, możliwości rozwoju współpracy. Ta bezpośrednia komunikacja pozwoliła nie tylko na wymianę zdań w zakresie projektu ale dzięki spotkaniu na żywo mogliśmy uczyć się od siebie wzajemnie, poznać potrzeby i omówić wspólne rozwiązania.

Dopełnienie spotkań na Litwie były wizyty studyjne dopasowane do charakteru projektu, ponieważ dotyczyły obszaru związanego z dziedzictwem kulturowym.

  1. Odwiedziliśmy miasteczko Sveksna i poznaliśmy tamtejszą zabudowę architektoniczną, która stanowi największą wartość historyczną tego miejsca - kościół oraz zespół pałacowy jako przykład najpiękniejszego dworu na Żmudzi.

2. Drugim miejscem była malownicza wyspa Rusne z kilkoma tysiącami mieszkańców i setkami tysięcy ptaków, gdzie pośród pól poprzecinanych kanałami wyłania się miejsce z lokalną restauracją, w której gospodarze dbają o historię miejsca przywołując smaki potraw przygotowywanych według starych receptur szlachty rodziny Radziwiłłów.

Drugiego dnia pracowaliśmy w formie warsztatów nad kształtem przyszłej koncepcji projektu, dyskutowaliśmy nad formułowaniem celu, wskaźników oraz działań projektowych.

Po zakończonej pracy pojechaliśmy na wizytę studyjną gdzie odwiedziliśmy miejsce edukacji ekologicznej, w miejscowości położonej na Mierzei Kurońskiej, do której partner zorganizował rejs statkiem. Miejsce naszej wizyty znajduje się w miejscu światowego dziedzictwa UNESCO.

W ramach projektu zaplanowane są 2 spotkania działań zalążkowych, w każdym z krajów partnerskich po 1 spotkaniu międzynarodowym z udziałem wszystkich partnerów oraz interesariuszy. Organizowane są też spotkania partnerskie w formie online, które umożliwiają jeszcze szerszą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk jako bieżące działania, zarówno po stronie litewskiej jak i polskiej.

W czerwcu spotykamy się w Polsce, będą zorganizowane warsztaty dotyczące prac nad dokumentem finałowym projektu, tzw. koncepcją projektową (jako zalążek do regularnego projektu), natomiast podczas wizyty studyjnej odwiedzimy miejsca w Elblągu oraz Malborku tematycznie związane z projektem.

Projekt BeLIVE - rozpoczęcie działań projektu zalążkowego

14 kwietnia br. konferencją startową w formie online rozpoczął się projekt BeLIVE - BAŁTYCKIE ŻYWE LEKCJE HISTORII. Jest to przedsięwzięcie realizowane z udziałem polskich i litewskich samorządów i organizacji: Miasta Malborka, Stowarzyszenia gmin "Polskie zamki gotyckie" z Olsztyna oraz miast litewskich - Silute i Neringa. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Projekt ma na celu budowanie silnych bałtyckich korzeni opartych na zasobach dziedzictwa kulturowego danego kraju poprzez ich upowszechnienie przy wykorzystaniu nowoczesnych i kreatywnych narzędzi.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby poznawania świata w sposób bardziej dostępny w czasach nieprzewidywalnych kiedy obiekty historyczne i dobra kultury dziś są dostępne a jutro dostęp może być nieosiągalny.

Partnerstwo projektowe zostało zbudowane w oparciu o różnorodność zasobów i dóbr kultury materialnej i niematerialnej partnerów. Projekt BeLIVE chce wykorzystać wszystkie cechy podmiotów partnerskich i wzmocnić potencjał Południowego Bałtyku.

Podczas konferencji online jeszcze raz został przedstawiony wszystkim partnerom zarys projektu, kroki jakie musimy podjąć by zrealizować zamierzenia. A pierwszym z działań będą warsztaty, podczas których spotkają się wszyscy partnerzy na żywo. Wspólnie będziemy poznawać potencjał naszych miast i zasobów. Rozpoczniemy od Litwy, partnera z Silute, miasta leżącego kilkanaście kilometrów od Zalewu Kurońskiego. Z kolei na Mierzei Kurońskiej położone jest miasteczko Neringa, nasz drugi partner litewski projektu BeLIVE.

Zadania, którymi chcemy się zająć w projekcie zalążkowym to diagnoza, rozeznanie i dane wyjściowe, które posłużą nam do zebrania cennych informacji. W projekcie zalążkowym będziemy skupieni na zebraniu informacji o zasobach i możliwościach budowanie wspólnej tożsamości bałtyckiej.

Projekt jest bardzo rozwojowy a zapisy wniosku zalążkowego stanowią dla nas ramy wyjściowe.

Projekt BeLIVE realizowany jest z Programu Interreg Południowy Bałtyk Seed Money, który skierowany jest do krajów położonych w obszarze Morza Bałtyckiego. Jako Program zalążkowy ma na celu ułatwienie procesu przygotowania pełnowymiarowych projektów, które będą realizowane i finansowane w ramach regularnych naborów wniosków Programu Interreg Południowy Bałtyk. Ma on na celu stymulowanie rozwoju wysokiej jakości projektów i służy jako zachęta dla potencjalnych beneficjentów do przekonania lokalnych decydentów do rozwijania pomysłu na projekt, ponieważ odpowiednie koszty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).