Projekt BeLIVE - konferencja otwierająca projekt, 25-27.05.2023, Silute - Litwa

Partner litewski z Silute był pierwszym punktem spotkań na żywo projektu BeLIVE. Gospodarzem konferencji była Administracja Miasta Silute, którzy zorganizowali spotkanie w Muzeum Silute - miejscu dumy władz samorządowych i mieszkańców.

Ze strony litewskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu Silute z departamentów rozwoju miasta oraz współpracy międzynarodowej i projektów europejskich, pracownicy Muzeum Silute, a także przedstawiciele drugiego partnera projektu BeLIVE, z miasta Neringa z wydziału Planowania Strategii, inwestycji i turystyki oraz z informacji turystycznej tego miasta.

Delegacja z Polski to przedstawiciele Muzeum Miasta Malborka, Stowarzyszenia gmin "Polskie zamki gotyckie" oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Na Litwie spędziliśmy intensywny czas rozmów o naszych organizacjach, możliwości rozwoju współpracy. Ta bezpośrednia komunikacja pozwoliła nie tylko na wymianę zdań w zakresie projektu ale dzięki spotkaniu na żywo mogliśmy uczyć się od siebie wzajemnie, poznać potrzeby i omówić wspólne rozwiązania.

Dopełnienie spotkań na Litwie były wizyty studyjne dopasowane do charakteru projektu, ponieważ dotyczyły obszaru związanego z dziedzictwem kulturowym.

  1. Odwiedziliśmy miasteczko Sveksna i poznaliśmy tamtejszą zabudowę architektoniczną, która stanowi największą wartość historyczną tego miejsca - kościół oraz zespół pałacowy jako przykład najpiękniejszego dworu na Żmudzi.

2. Drugim miejscem była malownicza wyspa Rusne z kilkoma tysiącami mieszkańców i setkami tysięcy ptaków, gdzie pośród pól poprzecinanych kanałami wyłania się miejsce z lokalną restauracją, w której gospodarze dbają o historię miejsca przywołując smaki potraw przygotowywanych według starych receptur szlachty rodziny Radziwiłłów.

Drugiego dnia pracowaliśmy w formie warsztatów nad kształtem przyszłej koncepcji projektu, dyskutowaliśmy nad formułowaniem celu, wskaźników oraz działań projektowych.

Po zakończonej pracy pojechaliśmy na wizytę studyjną gdzie odwiedziliśmy miejsce edukacji ekologicznej, w miejscowości położonej na Mierzei Kurońskiej, do której partner zorganizował rejs statkiem. Miejsce naszej wizyty znajduje się w miejscu światowego dziedzictwa UNESCO.

W ramach projektu zaplanowane są 2 spotkania działań zalążkowych, w każdym z krajów partnerskich po 1 spotkaniu międzynarodowym z udziałem wszystkich partnerów oraz interesariuszy. Organizowane są też spotkania partnerskie w formie online, które umożliwiają jeszcze szerszą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk jako bieżące działania, zarówno po stronie litewskiej jak i polskiej.

W czerwcu spotykamy się w Polsce, będą zorganizowane warsztaty dotyczące prac nad dokumentem finałowym projektu, tzw. koncepcją projektową (jako zalążek do regularnego projektu), natomiast podczas wizyty studyjnej odwiedzimy miejsca w Elblągu oraz Malborku tematycznie związane z projektem.

Projekt BeLIVE - rozpoczęcie działań projektu zalążkowego

14 kwietnia br. konferencją startową w formie online rozpoczął się projekt BeLIVE - BAŁTYCKIE ŻYWE LEKCJE HISTORII. Jest to przedsięwzięcie realizowane z udziałem polskich i litewskich samorządów i organizacji: Miasta Malborka, Stowarzyszenia gmin "Polskie zamki gotyckie" z Olsztyna oraz miast litewskich - Silute i Neringa. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Projekt ma na celu budowanie silnych bałtyckich korzeni opartych na zasobach dziedzictwa kulturowego danego kraju poprzez ich upowszechnienie przy wykorzystaniu nowoczesnych i kreatywnych narzędzi.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby poznawania świata w sposób bardziej dostępny w czasach nieprzewidywalnych kiedy obiekty historyczne i dobra kultury dziś są dostępne a jutro dostęp może być nieosiągalny.

Partnerstwo projektowe zostało zbudowane w oparciu o różnorodność zasobów i dóbr kultury materialnej i niematerialnej partnerów. Projekt BeLIVE chce wykorzystać wszystkie cechy podmiotów partnerskich i wzmocnić potencjał Południowego Bałtyku.

Podczas konferencji online jeszcze raz został przedstawiony wszystkim partnerom zarys projektu, kroki jakie musimy podjąć by zrealizować zamierzenia. A pierwszym z działań będą warsztaty, podczas których spotkają się wszyscy partnerzy na żywo. Wspólnie będziemy poznawać potencjał naszych miast i zasobów. Rozpoczniemy od Litwy, partnera z Silute, miasta leżącego kilkanaście kilometrów od Zalewu Kurońskiego. Z kolei na Mierzei Kurońskiej położone jest miasteczko Neringa, nasz drugi partner litewski projektu BeLIVE.

Zadania, którymi chcemy się zająć w projekcie zalążkowym to diagnoza, rozeznanie i dane wyjściowe, które posłużą nam do zebrania cennych informacji. W projekcie zalążkowym będziemy skupieni na zebraniu informacji o zasobach i możliwościach budowanie wspólnej tożsamości bałtyckiej.

Projekt jest bardzo rozwojowy a zapisy wniosku zalążkowego stanowią dla nas ramy wyjściowe.

Projekt BeLIVE realizowany jest z Programu Interreg Południowy Bałtyk Seed Money, który skierowany jest do krajów położonych w obszarze Morza Bałtyckiego. Jako Program zalążkowy ma na celu ułatwienie procesu przygotowania pełnowymiarowych projektów, które będą realizowane i finansowane w ramach regularnych naborów wniosków Programu Interreg Południowy Bałtyk. Ma on na celu stymulowanie rozwoju wysokiej jakości projektów i służy jako zachęta dla potencjalnych beneficjentów do przekonania lokalnych decydentów do rozwijania pomysłu na projekt, ponieważ odpowiednie koszty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).