Międzynarodowa konferencja Grupy Task Force 8-9.12.2022

Zapraszamy do udziału w kolejnym etapie działania Grupy Task Force, w ramach projektu Sztum Circular Economy. Już 8 i 9 grudnia br. organizujemy międzynarodową konferencję dla specjalistów krajowych i zagranicznych z krajów Morza Bałtyckiego, która odbędzie się w Olsztynie w Hotelu Omega. Konferencja ma na celu wzmocnić proces internacjonalizacji działań i międzysektorowego dialogu w obszarze Morza Bałtyckiego w dziedzinie GOZ. Będzie to również okazja do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych w obszarze ekologii oraz zielonych i niebieskich działań.

Link do rejestracji znajdziecie Państwo poniżej, a osoby które zechcą zostać na dwa dni wydarzenia prosimy o kontakt w sprawie zapewnienia noclegu.

Rejestracja: https://forms.gle/N68hSrkWeBmvbX9s6

Poniżej agenda wydarzenia.

Spotkania diagnostyczne w gminach - Green UP Braniewo 22.11.2022

Za nami pierwsze spotkanie diagnostyczne w Braniewie, które zostało otwarte przez Burmistrza miasta, Pana Tomasza Sielickiego. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Miasta zajmujący się inwestycjami i sprawami związanymi z ekologią w mieście oraz młodzież wraz z nauczycielami.

Spotkanie diagnostyczne zostało poprowadzone przez lidera projektu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, który również zaprezentował założenia projektu oraz obecnego działania. Elbląski Park Technologiczny i Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk jako partnerzy projektu zaprezentowali swoje organizacje i działania jakie będą realizować.

Celem spotkania było poznanie zasobów jakie ma Miasto Braniewo i stworzenie analizy SWOT pod względem zasobów środowiskowych. Część warsztatowa została poprowadzona przez Panią Gabrielę Klimowicz z Fundacji Edukacji Leśnej Drzewice z Olsztyna. Zdecydowanie uczestnicy wymienili więcej Mocnych Stron i Szans jakie posiada miasto pod względem zasobów środowiskowych. Jednak uczestnicy wymienili również kilka Słabych Stron i Zagrożeń, nad którymi należy popracować. Między innymi dowiedzieliśmy się, że miasto posiada piękne tereny zielone, znajduje się nad rzeką Pasłęką jaki i nad Zalewem Wiślanym. Prężnie działa tam młodzież w ZHP oraz członkowie grupy pszczelarskiej na rzecz działań pro-środowiskowych. Natomiast miasto musi popracować nad rozwojem świadomości mieszkańców dot. poszanowania dobra wspólnego.

Działanie realizowane w ramach projektu Green UP 2022-2024, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt ENGAGE! pomaga w procesach umiędzynarodowienia organizacji

Za nami intensywne 2 miesiące wspierania różnych podmiotów w budowaniu partnerstw międzynarodowych. Wczoraj zakończył się termin składania projektów do programu Interreg Południowy Bałtyk Seed Money. Jest to konkurs, który pozwalam na zdobycie zalążkowych środków w wysokości 40 tysięcy Euro na rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi z obszaru południowego Bałtyku.

Organizacje, które zgłosiły się do nas w ramach Biura Porad Współpracy Międzynarodowej działającego przy projekcie ENGAGE! otrzymały kompleksowe wsparcie. Odbyła się gruntowna analiza projektowa, dokonaliśmy weryfikacji potrzeb, określiliśmy profil partnerów zagranicznych i przystąpiliśmy do budowania. Tak w skrócie wyglądała praca nad tworzeniem wniosków projektów zalążkowych.

Ostatecznie złożonych zostało 6 aplikacji i w każdej jest obecna organizacja współpracująca z biurem porad i są to:

- Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto jest obecne w 3 projektach w różnej tematyce;

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

- Centrum Spotkań Europejskich Światowid

- Stowarzyszenie Media Dizajn jest obecne w 2 projektach

- Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie"

- Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych "Grupa" Marcin Trudnowski

Wyniki konkursu będą znane w lutym 2023.

Wszystkim podopiecznym organizacjom projektu ENGAGE! życzymy otrzymania dofinansowania i możliwości realizacji projektów!

SZTUM CIRCULAR ECONOMY - sieciowanie z udziałem międzynarodowych i krajowych specjalistów, 8-9.12.2022, Olsztyn

Szanowni Państwo! Prezydent Euroregionu Bałtyk, Pan Gustaw Marek Brzezin oraz partnerzy projektu SZTUM CIRCULAR ECONOMY (SCE) zapraszają na DOROCZNE FORUM INTERESARIUSZY EUROREGIONU BAŁTYK, które odbędzie się w dniu 8 grudnia br. w Olsztynie. Udział w tym wydarzeniu zapowiedzieli eksperci oraz przedstawiciele samorządów z Polski, Danii, Litwy, Norwegii i Szwecji.

Wydarzenie to odbywa się w ramach działania SCE pn. "Budowanie zakotwiczenia politycznego w obszarze Morza Bałtyckiego dla działań opartych na wykorzystaniu procesów GOZ w celu łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu".

Jeśli są Państwo zainteresowani:

- zwiększaniem zdolności współpracy lokalnych podmiotów w obszarze Polski Północnej z partnerami z Regionu Bałtyckiego oraz partnerów z Norwegii, Islandii;

- poprawą zdolności współpracy lokalnych organizacji poprzez ich uczestnictwo w sieciach międzynarodowych i transgranicznych;

- podniesieniem poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów poprzez wyraźne umiędzynarodowienie ich działań;

- wzrostem umiejętności dot. rozwoju współpracy w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu oraz działań pro-ekologicznych, rozwoju wspólnych projektów, potencjału innowacyjnego i dialogu międzykulturowego wśród interesariuszy poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy w ramach wspólnych konferencji połączonych z warsztatami dla partnerów krajowych i zagranicznych

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W TYM WYDARZENIU!

Miejsce spotkania: Hotel OMEGA, ul. Sielska 4a, Olsztyn

Czas spotkania: 8 grudnia 2022 (DOROCZNE FORUM), 9 grudnia 2022 (spotkania projektowe) - agenda ostateczna wkrótce

Uczestnictwo: Wstęp otwarty - wymagana wcześniejsza rejestracja LINK REJESTRACYJNY

Działanie to wykorzystuje możliwości oferowane przez międzynarodową sieć Euroregionu Bałtyk – skupiające regiony z Polski, Szwecji, Danii, Litwy połączone z organizacją części konferencyjnej dedykowanej grupie roboczej do spraw GOZ i adaptacji do zmian klimatu (w tym Blue and green growth) i wspólnemu dialogowi oraz możliwości kreacji nowych inicjatyw projektowych.

DOROCZNE FORUM jest jednym z trzech międzynarodowych spotkań projektu SCE, którego celem jest dążenie do wzmocnienia procesów internacjonalizacji działań i międzysektorowego dialogu w obszarze Morza Bałtyckiego w dziedzinie GOZ.

Grupa Task Force - Sztum Circular Economy 14.11.2022

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji rozpoczynającej działanie Grupy Roboczej Task Force za udział i zaangażowanie zarówno w części inspiracyjnych prezentacji, panelu dyskusyjnym jak i warsztatach grup roboczych. W trakcie spotkania narodziły się nowe pomysły na inicjatywy, które będą mogły być rozwijane i realizowane przez grupy robocze.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez Lidera projektu, Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Pana Leszka Tabora oraz przedstawiciela Miasta Elbląg Pana Adama Jocza. W celu wprowadzenia do tematu projektu przedstawiciel Lidera projektu, Pani Ewa Ruczyńska zaprezentowała działania projektu, zarówno te które już się obdyły jak i te które są planowane. Dyrektor Stowarzyszenia, Marcin Żuchowski jako partner odpowiedzialny za działanie związane ze stworzeniem Grupy Zadaniowej Task Force przedstawił plan i założenia działania.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazje wysłuchać inspiracyjnych prezentacji, przedstawionych przez specjalistów w różnych tematach związanych z:

Kolejna część spotkania dotyczyła panelu dyskusyjnego, w który wzięli udział przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego, reprezentanci naukowi z Politechniki Gdańskiej i Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Naukowej oraz partner z Norwegii (International Development Norway).

Ostatnia część konferencji poświęcona była warsztatowi, na którym podzieleni na grupy uczestnicy rozmawiali na tematy problematyczne w ich regionach / organizacjach oraz w jaki sposób można im przeciwdziałać. Powstały dwie grupy zadaniowe dotyczące Energii oraz Wody, Odpadów i Produkcji.

W trakcie spotkania narodziły się nowe pomysły na inicjatywy, które będą mogły być rozwijane i realizowane przez grupy robocze.

Działanie realizowane w ramach projektu "Sztum Circular Economy - Odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne." Projekt współfinansowany w ramach mechanizmy Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu Państwa.

Drugi warsztat w ramach projektu Think Global, Act Local - Grecja

Delegacja składająca się z reprezentantów gmin członkowskich Stowarzyszenia: Miasta Puck, Miasta i Gminy Tolkmicko oraz Gminy Górowo Iławeckie odbyła wizytę u Partnera w Grecji Gminy Agii Anargiri Kamaterow ramach projektu Think Global, Act Local, gdzie odbywał się drugi warsztat poświęcony przygotowaniu ankiety dotyczącej zaangażowania mieszkańców w działania lokalne. Warsztaty połączone z wizytą studyjną odbywały się w dniach 8-9.11.2022. Wzięli w nich udział samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Polski.

Uczestnicy w ramach wyjazdu mieli okazję uczestniczyć w wizytach studyjnych w Parku Recyklingu i Świadomości Recyklingowej, Szkole podstawowej, miejskiej siłowni oraz hali sportowej, na której odbywał się trening koszykówki na wózkach inwalidzkich. Uczestnicy poznali kilka dobrych praktyk, które zainspirowały ich oraz dały możliwość do przemyśleń na temat podobieństw jak i różnic w poszczególnych krajach.

Ponadto prowadzone były rozmowy i dyskusje na temat partnerstw oraz współpracy na rzecz swoich samorządów. Dla uczestników, głównie samorządowców ciekawym tematem była demokracja, a to za sprawą miejsca w którym się ona zaczęła. Burmistrz AAK - Stavros Tsirbas, zaprosił członków Stowarzyszenia do współpracy.

W trakcie warsztatów podsumowano prace zrealizowane na pierwszym warsztacie w Polsce, gdzie przygotowana była pula pytań i wstępna koncepcja wyglądu ankiety. Następnie rozpoczęto prace nad dopracowaniem i zakończeniem ankiety, aby mogła być ona używana przez miasta i gminy w celu zbierania informacji od mieszkańców na podstawie, których zostanie dostosowana współpraca władz i urzędników z mieszkańcami.