SB Nudging - warsztat w Szwecji 22-23.06.22

W dniach 22 i 23 czerwca 2022 odbył się fizyczny warsztat i spotkanie partnerów projektu w Szwecji.

W trakcie dwóch owocnych dni partnerzy projektu SB Nudging realizowanego w ramach programu Interreg South Baltic mieli okazje wspólnie wypracować działania do głównej aplikacji projektowej. Na warsztacie oprócz reprezentantów Stowarzyszenia wzięli udział przedstawiciele miasta Malbork, którzy są zainteresowani tematyką Nudgingu i chcieliby skorzystać z pomocy partnerów, aby wprowadzić ją do swojego miasta.

W trakcie warsztatu powstało wiele ciekawych pomysłów, które zostaną zamieszczone w przyszłej aplikacji projektowej. Między innymi w ramach projektu chcemy:

Projekt będzie składał się z z pełnych partnerów jak i partnerów stowarzyszonych z grup takich jak:

Dziękujemy dla lidera projektu za zorganizowanie warsztatów EU-kontor Skåne Nordost. W śród partnerów którzy wzięli udział w spotkaniu byli:

- Gdyńskie Centrum Sportu,
- Public Institution Rietavas Tourism and Business Information Centre,
- EUCC - The Coastal Union Germany,
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

XLVI Walne Zebranie Członków

W dniu 13.04.2022 odbyło się XLVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz Zarząd.

Omówione zostały działania zrealizowane przez Stowarzyszanie w 2021 roku. Podjęte zostały nowe uchwały, gdzie jedna z nich dotyczyła nowych wolontariuszy , którzy będą zajmować się sprawami młodzieżowymi jak i będą reprezentantami Stowarzyszenia w Euroregion Baltic Youth Board. W trakcie spotkania przedstawiony został raport z Komisji Rewizyjnej jak i zaprezentowane zostały planowane nowe działania na 2022 rok.

Możliwe partnerstwa polsko-islandzkie!

W dniach 5-8 kwietnia przedstawiciel Stowarzyszenia, wraz z liderem projektu z BISER oraz partnerem z Norwegii wziął udział w wizycie studyjnej na Islandii. Wyjazd odbył się w ramach projektu ENGAGE!, który w partnerstwie polsko-norweskim realizujemy od kwietnia 2021 roku. Głównym celem wizyty było spotkanie z partnerami z Islandii, poznanie ich organizacji, omówienie możliwości współpracy i odkrycie wspólnych pomysłów projektowych. Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego to w Islandii bardzo ważny temat jaki podejmowany jest przez tamtejsze NGOsy. Wiele można się od nich uczyć a jest to szansa na polsko-islandzką współpracę międzynarodową NGO. 

Gospodarzem wizyty była organizacja The Norden Association in Iceland. Ich podstawowa działalność  to wzmacnianie współpracy i przyjaźni między Islandczykami a innymi mieszkańcami nordyckimi. Są także otwarci na wymianę międzynarodowych doświadczeń w wielu dziedzinach. Organizacje działające na obszarze Islandii starają się być aktywne wspierając Nordycką Radę Ministrów, która pełni rolę również instytucji grantodawczej. W spotkaniu uczestniczył także: dyrektor Stowarzyszenia ADHD z Islandii, prowadzącej usługi informacyjno-edukacyjne dla zainteresowanych; przedstawiciel wolontariackiej organizacji Icelandic National League pielęgnującej i promującej islandzką kulturę; przedstawiciel Organizacji Osób Niepełnosprawnych Islandii oraz przedstawiciel organizacji o nazwie Totel.ly zajmującej się tematami związanymi ze środowiskiem naturalnym i działalnością na ochrony bioregionów. Jeśli organizacje pozarządowe leżące na terenie Stowarzyszenia poszukują partnerów z Islandii podzielimy się niezbędnymi informacjami w ramach biura porad współpracy międzynarodowej działającego w ramach projektu ENGAGE!.