Konferencja końcowa Sztum Circular Economy - dzień 2

W dniu wczorajszym zakończyliśmy dwudniową konferencję zamykającą projekt Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne, który realizowaliśmy od lutego 2022r. Z tej okazji udaliśmy się do Sztumu, do miejsca, w którym oficjalnie rozpoczęła się realizacja projektu. O realizacji działań projektowych opowiadali przedstawiciele konsorcjum, prezentując zebranym efekty dwuletniej pracy. Uczestnicy mieli również możliwość odwiedzenia kluczowych strategicznie w odniesieniu do idei GOZ, miejsc, jak Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sztumskim Polu i Stacja cyrkularna „Druga szansa” - inwestycji zrealizowanych w ramach Sztum Circular Economy oraz Sztumski Park Słonecznej Energii, będący wizytówką Gminy Sztum jako samowystarczalnej energetycznie.

A tuż przed rozpoczęciem konferencji mieliśmy również możliwość wspierać młodzież z gminy i miasta Sztum (zaproszoną na warsztaty w ramach działań projektowych), w nauce tworzenia fiszek projektowych.

------------------------------------------------------------------

Więcej o działaniach projektowych przeczytać można na naszej stronie pod linkiem:

https://eurobalt.org.pl/projekty.../sztum-circular-economy

Konferencja końcowa Sztum Circular Economy - dzień 1

Kończymy właśnie pierwszy dzień dwudniowej konferencji zamykającej projekt „Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”, który realizowany był przez ostatnie dwa lata. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały efekty działań projektowych i doświadczenia płynące z realizacji projektu w międzynarodowym kontekście. Podsumowano dotychczasowe działania grupy zadaniowej Task Force i omówiono tematy przewodnie związane z działalnością Grupy, tj: efektywność systemów ciepłowniczych, połączenie energii słonecznej i rolnictwa, paliwa kopalniane w aspekcie transportu publicznego, metanizacja, energetyka w odniesieniu do dyrektywy UE w sprawie planów dotyczących ciepła i chłodzenia. Podjęto również temat przyszłego funkcjonowania i celowości grupy Task Force, skupiając się na potrzebie podjęcia kolejnych kroków na drodze efektywnego działania. W dniu jutrzejszym spotykamy się w Sztumie, by wspólnie uczestniczyć w podsumowaniu i oficjalnym zakończeniu projektu.

------------------------------------------------

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Partnerzy projektu:

Miasto i Gmina Sztum

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

International Development Norway (Norwegia)

+8

Materiały projektowe

W ramach działania związanego z przeprowadzeniem hackatonu oraz programu mentorskiego przygotowane zostały przez partnera z Politechniki Gdańskiej dwa dokumenty tj. Księga dobrych praktyk oraz Kompendium wiedzy - Zasady zielonych zamówień publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Spotkanie z przedstawicielami gminy Miłakowo

Nasze Stowarzyszenie od lat wspiera gminy członkowskie w działaniach na rzecz współpracy międzynarodowej i samorządowej, koncentrując się głównie na inicjatywach projektowych. Jednocześnie zależy nam, by wspierać coraz większą grupę członków. Tym samym jest nam niezmiernie miło, że kolejna gmina zainteresowana jest wstąpieniem w nasze szeregi. W dniu wczorajszym, w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, odbyło się owocne spotkanie przedstawicieli STG ERB z burmistrzem Miłakowa, Krzysztofem Szulborskim i przedstawicielami miłakowskiego urzędu. Tematem przewodnim spotkania były rozmowy o potencjalnych inwestycjach i działaniach w gminie Miłakowo, które mogłyby być realizowane przy wsparciu STG Euroregion Bałtyk. Tym samym serdecznie zapraszamy gminę Miłakowo do wstąpienia w poczet członków STG ERB.

Konferencja końcowa projektu GreenUp

Projekt GreenUp - młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych, realizowany przez ostatnie dwa lata, miał dziś swoje oficjalne zakończenie. Konferencja kończąca projekt odbyła się w Olsztynie. W trakcie wydarzenia raz jeszcze przypomnieliśmy sobie i zgromadzonym wszystkie najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia, które miały miejsce w trakcie realizacji projektu. O współpracy międzysektorowej opowiedzieli przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA COOP, Elbląskiego Parku Technologiczny, Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Fønix AS. Partnerzy norwescy opowiedzieli również o metodzie pracy z młodzieżą norweską - IPS. O przyszłości współpracy młodzieżowej w samorządach mówili zaproszeni goście, reprezentujący organy samorządowe m.in z Urząd Miasta w Braniewie oraz Urząd Miejski w Miłakowie. Natomiast przedstawiciele środowisk młodzieżowych zaprezentowali księgę dobrych praktyk, czyli projektów wypracowanych przez młodzież. Odbył się również panel dyskusyjny w tematach dotyczących działania na rzecz rozwoju środowisk młodzieżowych, działania typu „młodzież dla młodzieży” oraz młodzież na rzecz ekologii i ochrony przyrody. Konferencję poprowadzili Marcin Żuchowski z STG ERB i Mateusz Dąbkowski ze Stowarzyszenia WAMA COOP, za co serdecznie dziękujemy.

------------------------

Projekt GreenUp sfinansowany został przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.

Posiedzenie Zarządu STG ERB

W dniu wczorajszym w naszym Stowarzyszeniu odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu STG ERB w obecnym składzie. Nastąpiło podsumowanie pracy 7 kadencji Zarządu Stowarzyszenia, wraz z listą zrealizowanych projektów, rozmowy dotyczyły również planowanych inicjatyw na rok 2024. Każdy z członków Zarządu przyjął również uroczyste podziękowania za swój wkład w prace naszej wspólnej organizacji, na przestrzeni ostatnich lat.