WaterMan kick off - Kalmar i Västervik

Dzialania projektu WaterMan rozpoczęły się w styczniu tego roku i będą realizowane przez okres trzech lat przez 16 pełnych partnerów z 6 różnych krajów (SE, DK, DE, PL, LT, LV, EE). Projekt sam w sobie ma za zadanie promocję ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do gospodarki wodnej, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na zmianę klimatu. Kluczowymi podmiotami zajmującymi się ponownym wykorzystaniem wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe, dla większości z których temat jest wciąż nowością.

Jednym z pierwszych działań projektu WaterMan była konferencja startowa w Kalmarze oraz Västervik, która odbyła się w dniach 14-16.03.2023.

Uczestnicy konferencji startowej projektu zostali przywitani przez reprezentanta Kalmar County oraz GA-MA consulting. Oprócz omówienia podstawowych kwestii związanych z projektem każdy z partnerów zaprezentował siebie i swoje zaangażowanie w projekcie. 🇩🇰 🇱🇻 🇱🇹 🇵🇱 🇩🇪 🇸🇪

Drugi dzień konferencji poświęcony był działaniom pilotażowym. Uczestnicy mieli możliwość udziału w wizycie studyjnej w Gamleby i Västervik, gdzie zobaczyli docelowe miejsca pilotażu w Szwecji i aktualne rozwiązania dotyczące zalewania jak i suszy. W miejscach pilotażowych reprezentanci miast opowiedzieli nam o miejscu i pomyśle na działanie. Reprezentant Gamleby opowiedział o istniejącej zaporze I generacji, jej koncepcji, doświadczeniach i wykorzystaniu retencjonowanej wody. W ramach pilotażu projektu WaterMan chcą dokonać recyrkulacji wody retencyjnej poprzez rozszerzenie wykorzystania retencjonowanej wody deszczowej z wielu zapór. W drugiej miejscowości Västervik uczestnicy poznali plany i wyzwania z jakim boryka się miasto. Dzięki możliwości testowania rozwiązania pilotażowego chcą dokonać recyrkulacji zatrzymanej wody za pomocą planowania wielu zapór 2. generacji oraz przygotowanie lokalnej strategii modelowej dotycząca ponownego wykorzystania wody.

W spotkaniu wzięła udział liczna reprezentacja ze strony polski tj. Urząd Miasta w Braniewie oraz Politechnika Gdańska oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. W projekcie zaplanowane są działania zarówno miękkie jak i pilotażowe. Jednym z takich miejsc pilotażowych będzie Miasto Braniewo, które przy współpracy i wsparciu ekspertów z Politechniki Gdańskiej będą realizować zaplanowany pilotaż dot. recyrkulacji zatrzymanej wody: w postaci miejskiego ogrodu deszczowego przy publicznym basenie, ponownego wykorzystania wody z basenu publicznego. Ponadto przygotowany zostanie model lokalnej strategii: Miejska strategia ponownego wykorzystania wody.

Dodatkowo pilotaże będą realizowane na Litwie, Łotwie, Danii, Niemczech oraz Szwecji. Wszystkie działania dotyczą tematyki ograniczenia wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. Będą to np.:

Projekt oprócz działań pilotażowych będzie opierał się na działaniach miękkich takich jak:

Ostatni dzień konferencji startowej poświęcony był administracyjnej i finansowej części projektu. Lider zapoznał partnerów z procedurami, zasadami i terminami jakie są w programie. Lider wspólnie z partnerami uzgodnili plan działań na ten rok, z uwzględnieniem kolejnego spotkania fizycznego oraz kolejnych spotkań online. Ostatnim zagadnieniem poruszonym w trakcie trzeciego dnia było podpisanie Partnership Agreement oraz terminy, na które muszą zwracać uwagę partnerzy jeżeli chodzi o raportowanie działań merytorycznych i finansowych.

Trzeci warsztat w ramach projektu Think Global, Act Local - Włochy

Warsztaty projektu Think Global, Act Local miały miejsce we włoskim mieście Gambassi Terme w dniach 7-8 lutego 2023. Miały na celu pogłębienie współpracy władz z mieszkańcami, ale i również prezentację przez władze miasta Gambassi Terme lokalnych warunków związanych z promocją turystyki.

Uczestnicy reprezentujący Stowarzyszenie w trakcie warsztatów: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko, Burmistrz Olsztynka oraz Burmistrz Gminy Górowa Iławeckiego.

Goście zostali przywitani przez Burmistrza miasta Gambassi Terme oraz dowiedzieli się więcej o samym mieście i regionie. Partner z Włoch opowiedział o lokalnych warunkach i w jaki sposób działają w celu promocji regionu oraz lokalnych przedsiębiorców.

W trakcie wyjazdu miały miejsce wizyty studyjne w muzeum, szkole podstawowej oraz lokalnych miejscach turystycznych. Uczestnicy mogli poznać realia życia dziennego mieszkańca Gambassi Terme.

Oprócz wizyt studyjnych odbyły się warsztaty, na których uczestnicy podzieleni na grupy krajowe pracowali nad dokumentem związanym ze strategią promocji turystyki i regionu. Po przygotowaniu wstępnych punktów zostały one zaprezentowane dla pozostałych uczestników. Dodatkowo miało miejsce spotkanie z mieszkańcami miasta, którzy powiedzieli z ich perspektywy jak wygląda promocja regionu, jak można ją poprawić oraz uzyskali kilka pomysłów na lepsze promowanie turystyki.

Projekt „Think Global, Act Local: (1.07.2022r. » 31.12.2023r.) realizowany w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), Sieć Miast / Citizens, Equality, Rights and Values Program (CERV), Network of Towns.

Nabór wniosków w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021 -2027

"Zjednoczeni przez morze w działaniu dla niebieskiej i zielonej przyszłości - Innowacyjny, Zrównoważony, atrakcyjny i aktywny Południowy Bałtyk"

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ogłoszonym naborem wniosków do programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Nabór wniosków potrwa do 15 lutego 2023 r.

Celem programu są działania koncentrujące się na rozwoju gospodarczym, środowiskowym i społecznym, dziedzictwie naturalnym i kulturowym oraz współpracy różnych podmiotów dziedzictwa kulturowego oraz współpracę różnych podmiotów na tym obszarze. Program przede wszystkim ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez niebieski i zielony wzrost obszaru.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach I naboru mogą być składane w ramach wszystkich osi Priorytetów i Działań Programu.

PRIORYTET 1 - Innowacyjny Południowy Bałtyk

PRIORYTET 2 - Zrównoważony Południowy Bałtyk

PRIORYTET 3 - Atrakcyjny Południowy Bałtyk

PRIORYTET 4 - Aktywny Południowy Bałtyk

Budżet całego naboru wynosi: 79,9 mln EUR

Pakiet aplikacyjny i materiały pomocnicze znajdziecie Państwo w sekcji Zaproszenie do składania wniosków, na stronie internetowej Programu ->

Wnioski projektowe należy składać za  pośrednictwem systemu WOD2021  

Dodatkowo, Wspólny Sekretariat zaplanował  dla Państwa  spotkania online

Spotkania online:  26 stycznia, 2 lutego i 9 lutego 2023 r. w godzinach 10.00–12.00 CET

Możecie Państwo również zadawać konkretne pytania dotyczące systemu WOD przed spotkaniem online korzystając z formularza rejestracyjnego

lub  przesłać pytania na adres ami.sthb@southbaltic.eu

Wspólny Sekretariat zapewnia szereg indywidualnych konsultacji  (online lub osobiście w siedzibie JS).

Konsultacje odbędą się w dniach 23-25 ​​stycznia oraz 30 stycznia - 1 lutego 2023 r.

Rejestracja na indywidualne konsultacje potrwa do 18 stycznia 2023 r

Link do rejestracji

 W celu rejestracji na konsultacje właściciel pomysłu na projekt musi wypełnić szablon pomysłu na projekt .

Jeśli chcą Państwo rozwijać i realizować swoje pomysły, jednocześnie budując swoją markę wśród partnerów międzynarodowych zachęcamy do skorzystania z niniejszego naboru, a my jako Sekretariat Stowarzyszenia będziemy wspierać Państwa w opracowaniu wniosku oraz budowaniu konsorcjów  tak, aby znaleźć jak najlepsze i dobrze dopasowane do Państwa potrzeb rozwiązania.

Europejska Inicjatywa Klimatyczna

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej, która umożliwia finansowanie różnorodnych projektów współpracy międzynarodowej mających na celu działania na rzecz klimatu.

Europejska Inicjatywa Klimatyczna (EUKI) jest programem mającym na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie dalszego rozwoju i wdrażania ambitnej polityki klimatycznej. Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do państw z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym krajów bałtyckich oraz krajów Bałkanów Zachodnich.

Organizatorem programu jest Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu.

W każdym projekcie może brać udział  2 - 5 partnerów.

Wysokość dofinansowania wynosi od 120.000 do 1.000.000 EUR na projekt.

Nabór do EUKI podzielony jest na dwa etapy.

W ramach I etapu składane są wnioski wstępne. W przypadku akceptacji wniosku wstępnego składa się szczegółową propozycję projektu w ramach II etapu naboru.

Ostateczny termin przesyłania wniosków wstępnych upływa 13 stycznia 2023 r.

Składanie wniosków pełnych zaplanowano na czerwiec 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na oficjalnej stronie EUKI.

Europejska Inicjatywa Klimatyczna (EUKI) finansuje projekty na rzecz klimatu, które koncentrują się wokół takich tematów jak:

– finansowanie przyjazne dla klimatu;
– mobilność neutralna dla klimatu;
– polityka klimatyczna;
– pochłaniacze CO2;
– polityka energetyczna;
– sprawiedliwa społecznie transformacja/zrównoważona gospodarka;
– zrównoważona turystyka.

Projekty możliwe do realizacji dotyczą takich zagadnień jak:

– łagodzenie skutków zmian klimatycznych;
– rozwój zdolności instytucjonalnych;
– tworzenie sieci wymiany wiedzy;
– wdrażanie polityk i jej instrumentów;
– opracowywanie strategii i przeprowadzanie studiów wykonalności;
– podnoszenie świadomości, edukacji i rozpowszechniania.

Wszystkie, realizowane projekty powinny przyczyniać się bezpośrednio lub pośrednio do wzmocnienia działań na rzecz klimatu w krajach, do których są adresowane.

Liderami oraz partnerami projektów mogą być instytucje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne, konsumenci.

Międzynarodowa konferencja Grupy Task Force 8-9.12.2022

Zapraszamy do udziału w kolejnym etapie działania Grupy Task Force, w ramach projektu Sztum Circular Economy. Już 8 i 9 grudnia br. organizujemy międzynarodową konferencję dla specjalistów krajowych i zagranicznych z krajów Morza Bałtyckiego, która odbędzie się w Olsztynie w Hotelu Omega. Konferencja ma na celu wzmocnić proces internacjonalizacji działań i międzysektorowego dialogu w obszarze Morza Bałtyckiego w dziedzinie GOZ. Będzie to również okazja do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych w obszarze ekologii oraz zielonych i niebieskich działań.

Link do rejestracji znajdziecie Państwo poniżej, a osoby które zechcą zostać na dwa dni wydarzenia prosimy o kontakt w sprawie zapewnienia noclegu.

Rejestracja: https://forms.gle/N68hSrkWeBmvbX9s6

Poniżej agenda wydarzenia.

Spotkania diagnostyczne w gminach - Green UP Braniewo 22.11.2022

Za nami pierwsze spotkanie diagnostyczne w Braniewie, które zostało otwarte przez Burmistrza miasta, Pana Tomasza Sielickiego. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Miasta zajmujący się inwestycjami i sprawami związanymi z ekologią w mieście oraz młodzież wraz z nauczycielami.

Spotkanie diagnostyczne zostało poprowadzone przez lidera projektu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, który również zaprezentował założenia projektu oraz obecnego działania. Elbląski Park Technologiczny i Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk jako partnerzy projektu zaprezentowali swoje organizacje i działania jakie będą realizować.

Celem spotkania było poznanie zasobów jakie ma Miasto Braniewo i stworzenie analizy SWOT pod względem zasobów środowiskowych. Część warsztatowa została poprowadzona przez Panią Gabrielę Klimowicz z Fundacji Edukacji Leśnej Drzewice z Olsztyna. Zdecydowanie uczestnicy wymienili więcej Mocnych Stron i Szans jakie posiada miasto pod względem zasobów środowiskowych. Jednak uczestnicy wymienili również kilka Słabych Stron i Zagrożeń, nad którymi należy popracować. Między innymi dowiedzieliśmy się, że miasto posiada piękne tereny zielone, znajduje się nad rzeką Pasłęką jaki i nad Zalewem Wiślanym. Prężnie działa tam młodzież w ZHP oraz członkowie grupy pszczelarskiej na rzecz działań pro-środowiskowych. Natomiast miasto musi popracować nad rozwojem świadomości mieszkańców dot. poszanowania dobra wspólnego.

Działanie realizowane w ramach projektu Green UP 2022-2024, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.