Wizyta w Ostródzie

Dziś gościliśmy z wizytą w gminie Ostróda, gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem Ostródy, Rafałem Dąbrowskim oraz jego zastępcą, Jolantą Gadomską. Dyrektor naszego Stowarzyszenia, Marcin Żuchowski przedstawił misję, strukturę i główne kierunki działalności STG ERB oraz warunki na jakich zainteresowana gmina może wstąpić w szeregi naszej organizacji.

Dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych gmin, które chciałyby zapoznać się bliżej z naszym Stowarzyszeniem, zapraszamy do zakładki:

Streets for the Youth - spotkanie online

Streets for the Youth - pierwsze spotkanie dotyczące młodzieżowego projektu w ramach programu Erasmus+ za nami. Co prawda oficjalna konferencja startowa będzie miała miejsce dopiero w listopadzie br., ale już dziś partnerzy projektu spotkali się, w trybie on-line, by omówić szczegóły przyszłej współpracy. 

Rozmawialiśmy o zaangażowaniu gmin, partycypacji młodzieży, poszczególnych aspektach umowy partnerskiej i oczywiście pierwszym spotkaniu fizycznym, które odbędzie się w Belgii.


Cieszymy się bardzo, że przez najbliższe 2,5 roku realizować będziemy działania, które bezpośrednio związane są z jednym z 5 głównych kierunków działalności naszego Stowarzyszenia, tj. aktywnością społeczną, włącznie z działaniami na rzecz partycypacji młodzieży i wsparcia jej lokalnej aktywności.


Więcej o projekcie: 

https://eurobalt.org.pl/projekty.../streets-for-the-youth/

SCONE - konferencja startowa

Start projektu SCONE - Sieć Współpracy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Południowym Bałtyku nastąpił w dniu dzisiejszym. Konferencja startowa odbyła się w trybie on-line. Konsorcjum projektowe spotkało się by oficjalnie zainaugurować start projektu. Każdy z partnerów przedstawił swoją organizację, zaangażowanie w projekcie oraz swoje aktywności związane z przyszłymi działaniami. Wysłuchaliśmy również krótkiej prezentacji związanej z wytycznymi administracyjnymi Interreg South Baltic.

Nasze stowarzyszenie w projekcie występuje jako PP6
Pakiet roboczy STG ERB obejmował będzie wzmacnianie zdolności do współpracy w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na celu ma wzmocnienie zdolności do współpracy wśród nauczycieli szkół średnich oraz szkół wyższych kształcących nauczycieli, koncentrując się na edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju jako praktyce dydaktycznej. Celem jest także wyposażenie edukatorów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im skutecznie prowadzić i wspierać uczniów w zrozumieniu i rozwiązywaniu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Aktywności Stowarzyszenia w projekcie będą dotyczyły m.in.:

Pakiet Roboczy ma na celu wzmocnienie nauczycieli wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do integrowania Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ESD) w swojej praktyce, promując współpracę i świadome podejście do rozwiązywania wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze edukacji. Dodatkowo, zostaje opracowany kurs online typu MOOC na temat ESD.

---------------------------------------

Program dofinansowujący działania w ramach SCONE: Interreg Południowy Bałtyk

Partnerami projektu są:

CELF (DK) - lider

Centre for school and Learning, University College Absalon (DK)

Chair for Business Economics and Entrepreneurship education, University of Rostock (DE)

Rietavas Laurynas Ivinski Gymnasium (LT)

Rietavas Tourism and Business Information Centre (LT)

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (PL)

-------------------------------------

więcej o projekcie przeczytać można na naszej stronie:

https://eurobalt.org.pl/.../scone-sustainability...

Projekt Streets for the Youth

Poniżej przedstawiamy założenia projektowe „Streets for the Youth”:

Projekt realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, nr KA220-YOU-C70942A0 (2024-1-FR02-KA220-YOU-000245435)

Okres realizacji: 30 miesięcy
Czas realizacji: 03.11.2024 do 02.05.2027
Wartość: 120 000,00 EUR

Obszar projektu: Placemaking w praktyce; proces planowania miejsc przy udziale społeczeństwa, zagospodarowanie przestrzeni miejskich wspólnie i na potrzeby młodzieży
Tematy przewodnie: młodzież w mieście, transformacja miasta, miasto jutra, przestrzenie publiczne dla młodzieży, zmiany środowiskowe, społeczne i gospodarcze oraz transformacja, udział młodzieży w życiu lokalnym i planowaniu przestrzennym.

Partnerstwo: 4 partnerów

Polscy partnerzy: STG ERB jako partner odpowiedzialny za realizację działań przez gm. M. Gdynia, gm. Dzierzgoń, gm. Elbląg

Skrócony opis:
Projekt "Ulica dla młodzieży" zaangażuje młodych ludzi w wieku 15-20 lat z 4 krajów UE (Portugalii, Francji, Belgii i Polski) w budowanie miasta przyszłości/jutra - miasta, które jest elastyczne, przyjazne i odporne oraz spełnia różne potrzeby użytkowników. Projekt stworzy powiązania między młodymi ludźmi, specjalistami ds. planowania urbanistycznego i lokalnymi radnymi (tj. tymi, którzy tworzą miasto), tak aby wspólnie mogli opracować i przetestować techniki konsultacji dla projektów rozwoju przestrzeni publicznej.

Kontekst:
Miasta jutra nie będą takie jak wczoraj. Zarówno małe, jak i duże miasta muszą się zmienić, ponieważ stoją w obliczu poważnych przemian: transformacji ekologicznej, demograficznej, mentalnej oraz cyfrowej. Aby dostosować miasta do świata jutra, konieczne jest zaangażowanie ich mieszkańców, a w szczególności młodych ludzi, ponieważ są oni mieszkańcami jutra. Tak więc zajęcie się umiejscowieniem młodych ludzi w przestrzeni publicznej jest "otwarciem okna", aby spojrzeć na to, gdzie są młodzi ludzie, jak poruszają się po mieście lub wsi, jak je wykorzystują. Aby to zrobić, musimy wziąć pod uwagę zróżnicowanie młodych ludzi (przemieszczających się i tych, którzy przebywają poza miejscem zamieszkania, czy też miejsca przeznaczone dla dziewcząt, itp.), zaprojektować miejsca, które dotyczą ich jako całości, nie tylko w celach rekreacyjnych, a na koniec poprosić młodzież o wkład poprzez uznanie ich wiedzy na temat użytkowania (uznanie ich wiedzy o mieście) oraz poprzez słuchanie i uwzględnianie ich oczekiwań na przyszłość. Młodzi ludzie mogą pomóc nam odpowiedzieć na wyzwania związane z transformacją i przygotować nasze miasta na świat jutra.

Cele projektu:
Wymiana, rozwój i testowanie technik angażowania młodych ludzi w myślenie o przyszłości ich miasta i w jego planowanie:

Projekt ma na celu zachęcenie do współpracy trzech grup:

  1. MŁODYCH LUDZI do udziału w życiu demokratycznym i do myślenia o wspólnym życiu poprzez wyrażanie swojej wizji miasta dziś i jutro (wykorzystanie, potrzeby, wyzwania, którym trzeba sprostać).
  2. WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI, decydentów i pracowników władz lokalnych do włączenia użytkowników przestrzeni publicznej, w szczególności młodych ludzi, w proces tworzenia lub przebudowy przestrzeni publicznych.
  3. PROFESJONALISTÓW MŁODZIEŻY do przyjęcia nowych technik motywowania i angażowania młodych ludzi do udziału w życiu społeczności.

W ciągu 30 miesięcy trwania projektu partnerzy mają nadzieję przyczynić się do DOSTOSOWANIA swoich miast do wyzwań jutra poprzez MOBILIZACJĘ młodych ludzi, wybranych przedstawicieli i specjalistów w zakresie wyzwań związanych z przemianami, na które musimy się wspólnie przygotować w miastach i na obszarach wiejskich. Projekt ma na celu mobilizację i wzmocnienie pozycji interesariuszy w tych kwestiach, aby dać młodym ludziom głos w procesie podejmowania decyzji dotyczących budowania i planowania przestrzeni publicznych, a także umożliwienie wybranym przedstawicielom i specjalistom ds. urbanistyki w rozwijaniu ich umiejętności angażowania społeczeństwa w politykę publiczną. Potrzeba znalezienia odpowiednich środków i metod angażowania młodych ludzi jest bardzo duża. Celem tego projektu jest zidentyfikowanie, opracowanie i przetestowanie przyjaznych dla młodzieży i dostępnych mechanizmów i struktur, które pozwolą im aktywnie zaangażować się w tworzenie jakościowej przestrzeni publicznej.

Treść projektu:
Wymiana praktyk, wspólne opracowywanie narzędzi do angażowania młodych ludzi i testowanie na obszarach partnerskich, łączenie wybranych urzędników i specjalistów ds. planowania, specjalistów ds. młodzieży i młodych Europejczyków, tworzenie zaleceń dla społeczności w celu ułatwienia zaangażowania młodych ludzi w projekty i strategie rozwoju przestrzeni publicznej.

Docelowi odbiorcy:
Projekt jest skierowany do młodych ludzi w wieku od 15 do 20 lat. Proponuje się stworzenie wymiany między profesjonalistami i młodymi ludźmi.

Promocja projektu Waterman

Projekt WaterMan promuje ponowne wykorzystanie wody w regionie Morza Bałtyckiego poprzez budowanie potencjału na poziomie lokalnym. Członkowie konsorcjum oprócz regularnych działań projektowych prowadzą także działania promocyjne projektu podczas zewnętrznych wydarzeń i kampanii. I tak np.:

✔partner z Bornholmu promował projekt Waterman podczas spotkania konsorcjum innego projektu związanego z powyższą tematyką - ReNutriWater.

✔lider projektu – Kalmar Country Region ze Szwecji realizuje promocję z poziomu mediów społecznościowych. Link do profilu: https://www.instagram.com/regionkalmarlan/

✔za sprawą Uniwerystetu Kłajpedzkiego w litewskim czasopiśmie Vandentvarka, ukazał się merytoryczny artykuł, w którym opisano działania w ramach Watermana.

✔partner łotewski zrealizował spotkania edukacyjne w szkołach średnich i podstawowych w mieście Saldus, na temat zmian klimatycznych i wykorzystania wody deszczowej w życiu codziennym;

✔Politechnika Gdańska natomiast promowała nasz projekt podczas Międzynarodowych targów maszyn i urządzeń dla wodociągów i kanalizacji WOD-KAN.

-----------------------

✔Więcej o projekcie Waterman można przeczytać na naszej stronie internetowej:

https://eurobalt.org.pl/projekty-realizowane-w.../waterman

✔lub na anglojęzycznej stronie poświęconej projektowi, pod linkiem:

Spotkanie w powiecie bartoszyckim

Dziś rozmawialiśmy z przedstawicielami powiatu bartoszyckiego, starostą powiatu, Elżbietą Zabłocką oraz wicestarostą Pawłem Wójcikiem. Na spotkaniu przedstawiliśmy pokrótce, czym zajmuje się nasze Stowarzyszenie, jak działamy, jaką mamy strukturę, kierunki i wyzwania, w bliskiej i dalszej perspektywie. Ku naszej ogromnej radości, władze powiatu wyraziły zainteresowanie potencjalnym członkostwem w naszej organizacji. Wysłuchaliśmy ogólnego zarysu powiatowych potrzeb, zarówno tych inwestycyjnych, jak i opartych na działaniach miękkich. Rozmawialiśmy o wspólnych możliwościach i przyszłych projektach, które być może uda nam się wspólnie wypracować. Mamy ogromną nadzieję w niedługim czasie powitać kolejnego członka w szeregach Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk!