26 września 2011r. w Gdańsku członkowie Euroregionu Bałtyk zgromadzili się na II Dorocznym Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk pt. „Pobudzenie niewykorzystanego potencjału regionów wokół Morza Bałtyckiego”.Ponad 70 reprezentantów z różnych organizacji europejskiego, narodowego, regionalnego i lokalnego poziomu z regionu Morza Bałtyckiego zebrało się by zostać zainspirowanym przez nową wiedzę oraz poinformować o obecnych działaniach ważnych dla przyszłej współpracy w ERB.Członkowie i urzędnicy z ośmiu regionów członkowskich euroregionu, tj. Danii, Polski, Rosji, Litwy i Szwecji omawiali rolę organizacji oraz priorytety ich wspólnych inicjatyw, które będą wkładem we współpracę w UE, Regionie Morza Bałtyckiego oraz  pomiędzy Unią Europejską a Rosją.Prof. Jacek Zaucha z Uniwersytetu Gdańskiego mówił o obecnej sytuacji w krajach nadbałtyckich oraz wezwał regiony do podjęcia bardziej aktywnej roli w działaniach na rzecz inicjowania zrównoważonego wzrostu. Prof. Zaucha potwierdził, że potencjał regionu Morza Bałtyckiego jest duży, a koordynacja, dialog i wymiana powinny być wzmocnione i  prowadzone nie tylko przez jego regiony.  Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego była ważną ramą polityczną dla dyskusji na Forum. Pani Joanna Held, Przewodnicząca grupy roboczej Przyjaciół Prezydencji ds. przeglądu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, zwróciła uwagę na najważniejsze informacje  kończącego się procesu przeglądu Strategii.Podczas kolejnej dyskusji panelowej pani Christina Skantze (Tillväxtverket, Szwecja), pan Michał Czyż (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP) oraz pani Baiba Liepa (Punkt INTERACT Turku, Finlandia) przedstawili doświadczenia zebrane w trakcie wdrażania Strategii. Forum było również doskonałą okazją dla organizacji członkowskich ERB, aby omówić możliwości wspólnych działań w przyszłości. Zainspirowani nowymi informacjami nabytymi podczas Forum, wyposażeni w mandaty polityczne jako przedstawiciele polityczni swoich regionów, uczestnicy ostatniego panelu wskazali kierunki pracy w ERB.   Podsumowanie Forum (w j. angielskim) dostęne jest tutaj.
Dodano 21.10.2011, godz. 12:29
27 września 2011r. Prezydium Euroregionu Bałtyk przyjęło wspólne stanowisko w sprawie przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk po 2013r. Ponieważ Euroregion Bałtyk od początku wspierał powstanie Programu i później aktywnie uczestniczył w jego wdrażaniu i zarządzaniu,  dlatego Prezydium Euroregionu Bałtyk postanowiło jednomyślnie poprzeć jego przyszłą kontynuację. Przyjęcie dokumentu było również bezpośrednim rezultatem prac Zespołu Zadaniowego ERB ds. Unijnej Polityki Spójności, który został powołany podczas procesu przeglądu współpracy w ERB w 2010 roku, by polepszyć rolę ERB jako platformy lobbingowej w UE poprzez monitorowanie przygotowań przyszłej Polityki Spójności i promowanie większej roli Celu 3 – Europejskiej Współpracy Terytorialnej.Dokument rozpatruje cztery główne elementy Programu tj. zakres geograficzny, zakres tematyczny, ramy finansowe oraz zarządzanie i wdrażanie, jak również podaje konkretne propozycje co do jego przyszłej struktury.Odnośnie zakresu geograficznego, Euroregion Bałtyk proponuje, by w przyszłym okresie programowania wszystkie regiony członkowskie ERB zostały włączone do Programu. Co oznaczałoby powiększenie obszaru Programu do całego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Polsce, jak również włączenie do tego obszaru Obwodu Kaliningradzkiego FR. Ponadto Euroregion Bałtyk proponuje zastąpienie istniejącego obecnie ograniczenia 150 km dla granic morskich nowym kryterium odzwierciedlającym geografie funkcjonalne takie jak euroregiony.Zakres tematyczny Programu Południowy Bałtyk powinien opierać się na Strategii Europa 2020, Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz na Wymiarze Północnym Unii Europejskiej. Powinien on obejmować takie zagadnienia jak: zrównoważone rozszerzanie rynków dla pracowników, konsumentów i MSP oraz zrównoważone zarządzenie i wykorzystanie środowiska morskiego, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, a także działania ludzie-dla-ludzi.Euroregion  Bałtyk proponuje znaczące zwiększenie przydziału funduszy europejskich  dla Programu co pozwoli na zrównanie różnic społeczno-ekonomicznych,  sprostanie wyzwaniom związanym z wdrażaniem Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz  przezwyciężyć trudności wynikające z znacznych odległości i granicy morskiej pomiędzy współpracującymi ze sobą regionami.Odnośnie wdrażania i zarządzania, Stanowisko proponuje połączenie Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego w jeden Komitet, wprowadzenie procedury samo-oceny, uproszczenie reguł dotyczących wdrażania oraz wyłączenie z konieczności zastosowania automatycznej zasady anulowania zobowiązań  (zasady N+3 ) dla wszystkich programów współpracy terytorialnej.Pełny tekst Stanowiska Euroregionu Bałtyk w sprawie przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk dostępny jest tutaj.
Dodano 06.10.2011, godz. 13:54
9 września  br. w Klukach na terenie Gminy Smołdzino odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk. W posiedzeniu Marszałka Warmińsko-Mazurskiego reprezentował Pan Piotr Zwolak. Gośćmi posiedzenia Zarządu była Pani Lidia Orłowska-Getler – Wójt Gminy Smołdzino, Pani Małgorzata Żebrowska – Zastępca Wójta Smołdzina, Pani Anna Sobczuk-Jodłowska – Wójt Gminy Ustka, Pan Krzysztof Sikorski – Wiceprezydent Słupska oraz Pan Edward Zając – Radny Miasta Ustka. Zebrani omawiali wspólne stanowisko Euroregionu Bałtyk w sprawie przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk oraz stanowisko ERB w sprawie wdrażania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB).  Delegatka Stowarzyszenia w Radzie Młodzieżowej ERB przedstawiła projekt dwuletniego Planu działania Rady Młodzieżowej ERB na lata 2011-2012 oraz wstępny zarys nowego projektu młodzieżowego pt. „Breaking Borders”. Zebrani zapoznali się również z informacją nt. II Forum Interesariuszy ERB oraz posiedzenia Prezydium ERB, które odbędą się odpowiedzeniu 26 i 27 września w Gdańsku. W części posiedzenia dotyczącej Stowarzyszenia Zarząd zapoznał się z informacją nt. bieżącej pracy Stowarzyszenia. Informacja dotyczyła m.in. prac zespołu zadaniowego ds. nowego programu działania Stowarzyszenia oraz projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia i Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk dostępny jest tutaj.
Dodano 16.09.2011, godz. 07:44

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Lipiec 2021
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 1
2
3
4
5
6
7
8

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk