W dniach 17-18 listopada 2011r. w Kaliningradzie i Elblągu odbylo się II Europejskie Forum Współpracy Transgranicznej „DIALOGI GRANICZNE”. Natomiast I Doroczne Europejskie Forum Współpracy Transgranicznej pomiędzy państwami członkowskimi UE i Norwegią oraz wschodnimi sąsiadami zorganizowane zostało w dniach 27-28 października 2010r. na terenie ukraińskiego miasta Użhorod oraz słowackiego miasta Koszyce. We wspomnianej konferencji uczestniczyło ponad 100 ekspertów i praktyków reprezentujących regiony przygraniczne oraz przedstawicieli rządów krajów poszczególnych państw, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu europejskiego. Doroczne Forum Współpracy Transgranicznej stanowi część długoterminowego projektu „Europejskie Dialogi Graniczne” , którego celem jest promocja współpracy transgranicznej pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz ich wschodnimi sąsiadami.Celem II  Forum była dalsza konsolidacja platformy obywatelskiej wspierającej działania w zakresie współpracy transgranicznej w celu realizacji poprawy warunków życia codziennego około 1/3 członków populacji europejskiej, mieszkającej w regionach przygranicznych. Głównymi organizatorami II Forum byli: Praski Instytut Stabilności i Rozwoju, Norweski Sekretariat Morza Barentsa, Instytut Współpracy Transgranicznej w Użhorodzie, Instytut Jeffersona w Belgradzie, Regionalna Agencja Rozwoju Gospodarczego w Kaliningradzie oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.Forum podzielone było na 2 sesje. Pierwsza sesja, zorganizowana była w Kaliningradzie, gdzie uczestniczyli eksperci oraz praktycy specjalizujący się w dziedzinach związanych z współpracą transgraniczną. Zadaniem tej części konferencji było sfinalizowanie zaleceń dotyczących procesu tworzenia polityki oraz sformułowanie kluczowych zagadnień, które następnie przedstawiono podczas spotkania w Elblągu.Sesja w Elblągu skupiła się na promowaniu współpracy transgranicznej na wschodniej granicy UE. W sesji w Elblągu wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących 15 państw. Sesję otworzył i powitał zebranych Prezydent Elbląga, pan Grzegorz Nowaczyk. Obrady w Elblągu po wstępnej sesji plenarnej toczyły się w czterech panelach dyskusyjnych nt. :• Roli samorządów, przedsiębiorstw oraz społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu współpracy transgranicznej.• Wspólnej przestrzeni informacyjnej współpracy transgranicznej.• Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych źródła finansowania działań zakresie współpracy transgranicznej.• Budowania kompetencji w zakresie współpracy transgranicznej w regionach, inicjatywy środkowoeuropejskiej oraz Europy Środkowowschodniej.Po bardzo ożywionej dyskusji i konstruktywnej wymianie poglądów na sesji plenarnej uczestnicy II Europejskiego Forum przyjęli Deklarację w której apelują do krajowych i ogólnoeuropejskich władz aby uznały współpracę transgraniczną jako strategiczny kierunek działań na rzecz tworzenia ogólnoeuropejskiego obszaru swobodnego przepływu ludzi, dóbr, kapitału i myśli, tym samym wzmacniając znaczenie Europy w globalnej rywalizacji gospodarczej i politycznej.Pełen tekst deklaracji dostępny jest tutaj. Na zakończenie obrad przedstawiciel Rządu Republiki Mołdawii, zaprosił na  III Forum w 2012 roku do Kiszyniowa.Głowni organizatorzy Forum wyrazili podziękowanie Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregionu Bałtyk za wielki wkład pracy i doskonałą organizację II Europejskiego Forum.
Dodano 01.12.2011, godz. 09:57
Spotkanie przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia z Wiceprezydentem ERB odbyło się w Elblągu w dniu 3 listopada 2011.W spotkaniu z Wiceprezydentem ERB z Panem Rolandem Gustbee, któremu towarzyszyła Pani Mariana Gomez-Jahaneson z Sekretariatu Regionalnego ERB Południowej Sm?landii uczestniczyli Grzegorz Nowaczyk, Przewodniczący Zarządu oraz pracownicy Sekretariatu Stowarzyszenia, Z. Olszewski, S. Demkowicz-Dobrzański, M. Samusjew, A. Nazar, S. Magier oraz K. Stec – Delegat Stowarzyszenia w Radzie Młodzieżowej ERB. W spotkaniu przewodniczył Pan Grzegorz Nowaczyk. Słowa wstępu wygłosili Pan Nowaczyk i Pan Gustbee. Przedstawiono rozwój lokalny na przykładzie Växjö i Elbląga, przedyskutowano najważniejsze zagadnienia planu pracy Euroregionu na lata 2012-2013 oraz Z. Olszewski i M. Samusjew przedstawili podstawowe informacje o działalności Stowarzyszenia Gmin skupiając się na celach Stowarzyszenia, obszarach działania, oczekiwań gmin odnośnie współpracy ze strony Euroregionu, realizowane programy, fundusze i projekty. Stowarzyszenie przedstawiło następujące wnioski do rozważenia i przyjęcia w działaniach Euroregionu na rzecz Stowarzyszenia:1. Skuteczny lobbing w tworzeniu programów EWT i EISP w latach na lata 2014-2020 dla naszego regionu oraz wydzielenie w nich mikroprojektów zarządzanych przez Stowarzyszenie.2. Wnosimy o rozważenie czy nie byłoby celowe wprowadzenie do planu działań Pana prezydenta i Prezydium wysłuchanie opinii polskich jst czego oczekują od Euroregionu Bałtyk i Stowarzyszenia3. Już teraz wydaje się, że Stowarzyszenie podejmie działania (pod warunkiem możliwości sfinansowania tego zamierzenia ze środków zewnętrznych) zorganizowania konferencji – spotkania, w którym uczestniczyłyby z jednej strony członkowie Stowarzyszenia przedstawiając ofertę pól współpracy dla partnerów, z drugiej potencjalni partnerzy z zagranicy.4. Prosimy o rozważenie jako pilnej i ważnej sprawy odbycie kolejnej (drugiej) debaty w gromie Prezydium czy jeszcze szerzej w sprawie EUWT. Europa powoli nam ucieka, powstają Europejskie ugrupowania na różnych granicach a my od dwóch lat nie spotykamy się w sprawie EUWT. Stowarzyszenie przedstawiło w 2009 roku na spotkaniu w Starych Jabłonkach Radzie Euroregionu swoje oczekiwania. Obecnie nowelizowane jest prawo UE, które ułatwić powinno tworzenie europejskich ugrupowań szczególnie takim jak nasze, w których jeden partner jest spoza UE. Stowarzyszenie widząc potrzeby w tej sprawie ujęło w planie projektu „ludzie łączący granice” Programu Litwa-Polska-Rosja określenie ewentualnych procedur na jakich warunkach Obwód Kaliningradzki może przystąpić do EUWT. Potrzebne jest wspólne myślenie nad: a. czy EUWT ma powstać w Euroregionie Bałtyk, b. wybór tematów i do tego potrzebna jest wiodąca rola Pana Prezydenta i Euroregionu Bałtyk.
Dodano 01.12.2011, godz. 09:54
Szanowni Państwo, W ramach projektu "liczmy się z granicą" 17 listopada br. odbędzie się w Kaliningradzie konferencja - spotkanie ekspertów pracujących w obszarze współpracy transgranicznej. Spotkanie to jest połączone z II Forum "Dialog granic", które będzie zorganizowane w Elblągu w dniu 18 listopada br. Uczestnicy kaliningradzkiego spotkania w czasie dyskusji panelowej będą omawiać takie tematy jak ocena stanu współpracy transgranicznej metodą indeksowania ("border index") w tym również wpływ granicy oraz współpracy transgranicznej na rozwój lokalny i regionalny, wnioski płynące z doświadczeń współpracy euroregionalnej, sposoby wzmacniania możliwości instytucjonalnych współpracy itp. W spotkaniu tym potwierdzili  swój udział przedstawiciele instytucji i organizacji z Polski, Rosji, Ukrainy, Norwegii, Litwy, Czech, Finlandii oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Wypracowane wnioski zostaną przedstawione w czasie konferencji w Elblągu oraz, co ważne, zawarte w deklaracji końcowej Forum, która zostanie przekazana władzom centralnym w poszczególnych krajach oraz w Komisji Europejskiej. Jest to tym bardziej ważne, że obecnie trwają prace oraz dyskusja nad kształtem nowych programów pomocowych, które w kolejnym okresie programowania (2014-2020) zdeterminują dalsze kierunki i możliwości współpracy transgranicznej w całej Europie. Projekt "Liczmy sie z granicą" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Norweskiego oraz budżetu państwa w ramach Programu "Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w EEuroregionie Niemen.
Dodano 09.11.2011, godz. 09:47

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Lipiec 2021
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 1
2
3
4
5
6
7
8

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk