Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” serdecznie zaprasza do udziału w seminarium poświęconym inicjatywie Porozumienie Burmistrzów (Convenant of Mayors) 13 grudnia 2011 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.Porozumienie burmistrzów to inicjatywa zainicjowana przez Komisje Europejską po przyjęciu w 2008 roku pakietu klimatyczno-energetycznego,  mająca  na celu wspieranie działań na rzecz zrównoważonej energii podejmowanych przez władze lokalne.Efekt działań sygnatariuszy porozumienia to nie tylko oszczędność energii, ale również: stworzenie stabilnych i niepodlegających delokalizacji miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników, zdrowsze środowisko i lepsza jakość życia, oraz wzmożona konkurencyjność gospodarcza i większa niezależność energetyczna. Działania mają stanowić przykład, za którym będą podążać inni, inspirując się przede wszystkim „Wzorcami doskonałości” – bazą danych z najlepszymi praktykami przedstawianymi przez sygnatariuszy.Podczas seminarium będziecie Państwo mieli możliwość zapoznać się bliżej z ideą Porozumienia Burmistrzów,  działaniami jakie są w jego ramach podejmowane, a przede wszystkim możliwościami ubiegania się o finansowanie dostępne dla sygnatariuszy porozumienia. Zaprezentowane zostanę również najlepsze praktyki aktywności sygnatariuszy.Więcej informacji na temat Porozumienia Burmistrzów, jego sygnatariuszy i działań podejmowanych w jego ramach znaleźć można na stronie internetowej www.porozumienieburmistrzow.eu Dociekliwi znajdą tam nawet piosenkę skomponowana specjalnie dla Porozumienia!Dostępny jest również formularz zgłoszeniowy oraz program seminarium.Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.cieplinska@pomorskie.euZachęcamy do udziału w seminarium!
Dodano 02.12.2011, godz. 12:18
W dniach 17-18 listopada 2011r. w Kaliningradzie i Elblągu odbylo się II Europejskie Forum Współpracy Transgranicznej „DIALOGI GRANICZNE”. Natomiast I Doroczne Europejskie Forum Współpracy Transgranicznej pomiędzy państwami członkowskimi UE i Norwegią oraz wschodnimi sąsiadami zorganizowane zostało w dniach 27-28 października 2010r. na terenie ukraińskiego miasta Użhorod oraz słowackiego miasta Koszyce. We wspomnianej konferencji uczestniczyło ponad 100 ekspertów i praktyków reprezentujących regiony przygraniczne oraz przedstawicieli rządów krajów poszczególnych państw, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu europejskiego. Doroczne Forum Współpracy Transgranicznej stanowi część długoterminowego projektu „Europejskie Dialogi Graniczne” , którego celem jest promocja współpracy transgranicznej pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz ich wschodnimi sąsiadami.Celem II  Forum była dalsza konsolidacja platformy obywatelskiej wspierającej działania w zakresie współpracy transgranicznej w celu realizacji poprawy warunków życia codziennego około 1/3 członków populacji europejskiej, mieszkającej w regionach przygranicznych. Głównymi organizatorami II Forum byli: Praski Instytut Stabilności i Rozwoju, Norweski Sekretariat Morza Barentsa, Instytut Współpracy Transgranicznej w Użhorodzie, Instytut Jeffersona w Belgradzie, Regionalna Agencja Rozwoju Gospodarczego w Kaliningradzie oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.Forum podzielone było na 2 sesje. Pierwsza sesja, zorganizowana była w Kaliningradzie, gdzie uczestniczyli eksperci oraz praktycy specjalizujący się w dziedzinach związanych z współpracą transgraniczną. Zadaniem tej części konferencji było sfinalizowanie zaleceń dotyczących procesu tworzenia polityki oraz sformułowanie kluczowych zagadnień, które następnie przedstawiono podczas spotkania w Elblągu.Sesja w Elblągu skupiła się na promowaniu współpracy transgranicznej na wschodniej granicy UE. W sesji w Elblągu wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących 15 państw. Sesję otworzył i powitał zebranych Prezydent Elbląga, pan Grzegorz Nowaczyk. Obrady w Elblągu po wstępnej sesji plenarnej toczyły się w czterech panelach dyskusyjnych nt. :• Roli samorządów, przedsiębiorstw oraz społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu współpracy transgranicznej.• Wspólnej przestrzeni informacyjnej współpracy transgranicznej.• Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych źródła finansowania działań zakresie współpracy transgranicznej.• Budowania kompetencji w zakresie współpracy transgranicznej w regionach, inicjatywy środkowoeuropejskiej oraz Europy Środkowowschodniej.Po bardzo ożywionej dyskusji i konstruktywnej wymianie poglądów na sesji plenarnej uczestnicy II Europejskiego Forum przyjęli Deklarację w której apelują do krajowych i ogólnoeuropejskich władz aby uznały współpracę transgraniczną jako strategiczny kierunek działań na rzecz tworzenia ogólnoeuropejskiego obszaru swobodnego przepływu ludzi, dóbr, kapitału i myśli, tym samym wzmacniając znaczenie Europy w globalnej rywalizacji gospodarczej i politycznej.Pełen tekst deklaracji dostępny jest tutaj. Na zakończenie obrad przedstawiciel Rządu Republiki Mołdawii, zaprosił na  III Forum w 2012 roku do Kiszyniowa.Głowni organizatorzy Forum wyrazili podziękowanie Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregionu Bałtyk za wielki wkład pracy i doskonałą organizację II Europejskiego Forum.
Dodano 01.12.2011, godz. 09:57

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk