Szkolenia pierwszego konkursu Szkolenia 1 konkursu...             Dobiegł końca pierwszy konkurs projektów. Od momentu ogłoszenia (tj. 9 września 2008 r. ) do zakończenia ? 8 października 2008 r. pracownicy Biura Projektu zrealizowali 3 szkolenia z zakresu wymogów konkursowych. Pierwsze odbyło się w Elblągu 17 września 2008 r., udział wzięły 34 osoby, drugie ? w Olsztynie 23 września 2008 r. (74 osoby) oraz trzecie  w Gdańsku , gdzie uczestniczyło 30 osób. Ogółem przeszkolono 138 osób. Byli to przedstawiciele samorządów lokalnych (miasta i gminy), powiatowych oraz regionalnych, organizacji pozarządowych (sport, kultura, ekologia), organizacji turystycznych, szkół wszystkich szczebli, mediów lokalnych.              Wszystkie szkolenia miały ten sam program, omawiany materiał dotyczył ogólnych zasad aplikowania o wsparcie w ramach Funduszu, przedstawiono w szczegółach formularz aplikacyjny wraz z budżetem, odpowiadano na wiele pytań dotyczących konkretnych propozycji projektowych. Najwięcej wątpliwości budziły wymogi finansowe (kwalifikowalność kosztów, dopuszczalne wydatki, sposób dokumentowania) oraz partnerstwo (zasady współdziałania, współfinansowanie przez partnerów zagranicznych, itp.)             Po zakończeniu 1 naboru projektów  i zatwierdzeniu listy projektów, które otrzymają dofinansowanie planowane jest również szkolenie z zakresu realizacji oraz dokumentowania działań projektowych. Szkolenie będzie kierowane tylko do beneficjentów projektów, które otrzymały wsparcie.  
Dodano 16.10.2008, godz. 00:00
Przydatne informacje oraz adresy stron WWW PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PRZYDATNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH ZWIAZANYCH Z NASZYM PROGRAMEM Podstawowe informacje dotyczące Mechanizmów Finansowych: www.eog.gov.pl Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG (dalej Mechanizmy Finansowe), wraz z Umową o dofinansowanie projektu, systemem zarządzania (Fund set-up) i Planem wdrażania projektu. Zasady i Procedury wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 Zasady i Procedury wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 Wytyczne w sprawie Informacji i Promocji  Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2004-2009 http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/Strony/Wytyczne.aspx  lub http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/Documents/6addfd67645549ed8f8f9e378455e5b5InformacjaiPromocja101105.pdf Szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2004-2009 - wersja zaktualizowana z 24 maja 2006 r. http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/Strony/Wytyczne.aspx  Wytyczne dla Państwa-Beneficjenta w sprawie Raportowania i Monitorowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2004-2009 http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/Strony/Wytyczne.aspx  
Dodano 21.09.2008, godz. 00:00
Konferencja startowa projektu ?Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych? Konferencja startowa projektu ?Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych? W dniu 9 września 2008 r.  odbyła się konferencja startowa projektu ?Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych?. Wzięły w niej udział 144 osoby. Gościliśmy min. P. Sidsel Bleken, Radcę Ministra w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Polsce, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? p. Grzegorza Nowaczyka, p. Martę Krępską ? przedstawiciela Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), p. Olgę Grabowską, przedstawiciela Instytucji Wspierającej (Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Warszawa).            Z założenia głównym odbiorcą konferencji byli potencjalni beneficjenci mikro-projektów, czyli samorządy wszystkich szczebli, instytucje podległe samorządom, organizacje pozarządowe z terenu województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jak widać z listy obecności ? frekwencja dopisała.           W pierwszej części spotkania wysłuchano wystąpień zaproszonych gości, przedstawiono doświadczenia Stowarzyszenia w zakresie realizacji programów pomocowych, wystąpienia gości przedstawiły nasz projekt na tle całego programu Mechanizmów Finansowych, przedstawiono również szczegóły zatwierdzonego do realizacji projektu FMGTM. Dzień konferencji stał się również dniem startu pierwszego konkursu mikro-projektów, wobec powyższego w drugiej części spotkania Kierownik Projektu M.Samusjew przedstawiła w ogólnym zarysie wymogi konkursowe i odpowiedziała na szereg pytań z sali. Pytania dotyczyły zasad składania wniosków, budowy partnerstw, wymogów dotyczących beneficjentów, budowy budżetu itp. Praca nad projektami dopiero się rozpoczęła, beneficjenci mają czas na przedstawienie wniosków do 8 października br. W celu wsparcia potencjalnych projektodawców planujemy zorganizowanie co najmniej 3 szkoleń: w Elblągu, Olsztynie i w Gdańsku.            Dziękujemy za aktywny udział w konferencji i liczymy na równie dużą aktywność w aplikowaniu o środki Funduszu. Powodzenia nam wszystkim!!!  
Dodano 11.09.2008, godz. 00:00

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Lipiec 2021
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 1
2
3
4
5
6
7
8

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk