ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z EFEKTAMI PROJEKTU CONTRA I WłĄCZENIA SIĘ W SIEĆ INTERESARIUSZY!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z EFEKTAMI PROJEKTU CONTRA I WłĄCZENIA SIĘ W SIEĆ INTERESARIUSZY!

Szanowni Państwo,

okres realizacji projektu CONTRA - Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance to a Resource and Asset, realizowanego w ramach programu Interreg Morza Bałtyckiego, implementowany wspólnie z 14 pełnymi partnerami i 22 partnerami stowarzyszonymi przez ostatnie dwa lata dobiega końca. Wraz z zakończeniem głównych obszarów działań projektowych, chcielibyśmy podzielić się z Państwem najważniejszymi jego efektami i zachęcić do dalszej współpracy w ramach powstałej sieci interesariuszy.

Począwszy od 2019 roku członkowie zespołu CONTRA w tym nasze Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk i lokalni partnerzy z Miasta Puck, Miasta Gdynia, Miasta i Gminy Tolkmicko, Politechniki Gdańskiej oraz IOPAN staraliśmy się gromadzić wiedzę wymaganą do poprawy zrównoważonego zarządzania odpadami morskimi w regionie Morza Bałtyckiego.

Poprzez działania sieciowe, inwestycje pilotażowe i materiały edukacyjno-informacyjne dążyliśmy do zmiany sposobu, w jaki gminy przybrzeżne i inne instytucje postrzegają kidzinę morską/morszczyn plażowy i radzą sobie z nim, tak aby pomóc im w rozwijaniu wiedzy wymaganej do jego zrównoważonego oczyszczania w ramach zarządzania obszarami nadbrzeżnymi.

W ramach projektu ustanowiono międzynarodową sieć wymiany wiedzy, budowania potencjału, podnoszenia świadomości i promowania możliwości wykorzystania odpadów morskich.

Koniec projektu to nie koniec działań powstałego konsorcjum. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dołączenia do sieci Interesariuszy, która będzie funkcjonować po jego zakończeniu pod kierownictwem naszych partnerów z Niemiec z EUCC-D  – Coastal Union Germany e.V., lub w skrócie EUCC-Niemcy (która w codziennej pracy promuje zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną oraz zrównoważony rozwój wybrzeży i mórz w Niemczech)

Sieć, której i STG ERB jest członkiem to dobrowolna unia partnerska i udział w niej nie wiąże się z żadnymi kosztami.  Jest to sieć interesariuszy o charakterze forum wielobranżowego i transnarodowego. Wśród członków są między innymi przedstawiciele władz lokalnych, zarządcy plaż, właściciele gruntów, inżynierowie wybrzeża, historycy krajobrazu, krajowi decydenci polityczni, działacze na rzecz ochrony przyrody, studenci i naukowcy, przedstawiciele przemysłu, zarządzający zasobami, przedsiębiorstwa prywatne i przedstawiciele branży turystycznej. Nasze zadania opierają się w większości na różnorodnych zainteresowaniach tematycznych, aby wywołać szeroką i ożywioną dyskusję - tworząc tym samym unikalne i dedykowane forum zarządzania obszarami nadbrzeżnymi.

Dołączenie do sieci Beach Wrack Network jest bezpłatne i bez zobowiązań. Członkowie co roku otrzymują wiadomość e-mail o działaniach sieci, a od czasu do czasu informacje o istotnych wiadomościach z obszarów funkcjonowania obszarów plażowych!

Jeśli ktoś z Państwa chce być częścią sieci, zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza (Załącznik 1) członkowskiego i odesłanie go e-mailem na adres:  beachwrack@eucc-d.de

Powstałe w ramach projektu kompilacje w postaci zestawu narzędzi, kompleksowej oceny wszystkich środowiskowych, społecznych i ekonomicznych aspektów zarządzania kidzina morską/morszczynem plażowym w sześciu miejscach studiów przypadku, są do Państwa dyspozycji.

Wszystkich zainteresowanych tymi materiałami zapraszamy do odwiedzenia strony projektu CONTRA dostępnej pod linkiem: https://www.beachwrack-contra.eu/publications/

Znajdą tam Państwo nie tylko informacje o samym projekcie, ale również szeroką gamę narzędzi i użytecznych materiałów pomocniczych.

Wśród szeregu publikacji, opracowań znajdują się między innymi:

Efekt 4.1a – Dokument ramowy | Ramy prawne zarządzania kidziną morską/morszczynem morskim
Opracowanie stanowi swoisty przewodnik po przepisach prawnych obowiązujących na dzień jego sporządzenia (2020 rok). Zawiera również rekomendacje, zgodne z Informacją Polityczną CONTRA, oraz postulaty co do sposobów rozwiązywania problemów związanych z odpadami plażowymi na poziomie ogólnym – na poziomie systemowym i w sposób bardziej skoncentrowany w odniesieniu do ściśle określonych podmiotów. Dokument próbuje zająć się m.in. następującymi kwestiami: luki w ustawodawstwie krajowym/regionalnym, niedobory i ograniczenia uniemożliwiające odzyskiwanie energii i składników odżywczych, przetwarzanie morszczynu plażowego i wytwarzanie go na produkty rynkowe.
•    Legal aspects of beach wrack management 

Efekt 4.1b – Pigułka norm prawnych |  Identyfikacja przepisów krajowych, regionalnych i unijnych w odniesieniu do wraków plażowych
Niniejszy dokument zawiera niewyczerpującą listę przepisów na poziomie UE, krajowym i regionalnym, które regulują usuwanie, gromadzenie i przetwarzanie tzw. wraków plażowych - kidziny morskiej
•    Identification of national, regional and EU regulations with respect to beach wrack

Efekt 4.2 – Beach Wrak na plaży w środowisku biznesowym — wskazówki i inspiracje w zakresie zwiększonego wykorzystania zasobów w oparciu o innowacyjne opcje zarządzania
Celem tego raportu jest przedstawienie spostrzeżeń, wskazówek i inspiracji dla wszystkich, którzy chcą odkrywać oraz wdrażać nowe i innowacyjne sposoby tworzenia wartości środowiskowej, społecznej i ekonomicznej poprzez rozwinięte praktyki w dziedzinie zarządzania kidziną morską. Niniejszy raport jest podzielony na trzy główne sekcje: pierwsza sekcja zawiera krótki wgląd w obecny stan praktyk i branży, a następnie przekształci się w opracowanie na temat czynników warunkujących wartość i zmianę; druga część skupia się na studiach przypadków CONTRA i opcjach zarządania, które zostały zbadane, wraz ze wstępem, po którym następuje porównanie opcji w oparciu głównie o perspektywy środowiskowe i ekonomiczne; część trzecia zajmuje się perspektywą wskazówek i implementacji, w której przedstawiane są sugerowane modele biznesowe.
•    Beach wrack in a business environment - Guidance and inspiration towards increased resource utilization based on innovative treatment options

Efekt 5.2 – Przegląd polityki | W kierunku zrównoważonych rozwiązań dotyczących wykorzystania i recyklingu odpadów plażowych (Kidziny morskiej/morszczynu morskiego wyrzucanego na brzeg)
Ten krótki opis zaleca zasady dotyczące odpadów morskich, które zostały już usunięte z zarządzanych plaż. Projekt CONTRA zaleca, aby na naturalnych niezagospodarowanych plażach szczątki plażowe pozostawały zasadniczo nienaruszone, chyba że stanowią zagrożenie dla środowiska lub zdrowia.
•    Policy Brief | Towards sustainable solutions for beach wrack use and recycling

Efekt 5.3 – Zestaw Narzędzi | Bałtycka Kidzina Morska - wyzwania dla zrównoważonego użytkowania i zarządzania
„Zestaw narzędzi”, obejmujący praktyczne aspekty zarządzania odpadami na plaży, zawiera wskazówki dla lokalnych i regionalnych decydentów. Służy zarówno jako punkt odniesienia, jak i pomoc w podejmowaniu decyzji, aby pomóc praktykom zmienić obecne schematy zarządzania wrakami na plaży w bardziej zrównoważone rozwiązania.
•    Baltic beach wrack - challenges for sustainable use and management - toolkit

Na stronie projektu znajdą Państwo również dedykowaną zakładkę pn. Market Place - Zrównoważone rozwiązania w zakresie użytkowania i zarządzania odpadami plażowymi – umożliwiającego zapoznanie się podobnymi inicjatywami w obszarze całego Morza Bałtyckiego i kontakt z wyspecjalizowanymi organizacjami działającymi w obszarze tematyki zarządzania obszarami nadmorskimi oraz fauną i florą morską.
Zapraszamy do lektury i korzystania z przedstawionych materiałów ze wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi osobami/podmiotami

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami: zuchowski@eurobalt.org.pl

Zespół projektu CONTRA

W załączeniu:

  1. ZAŁĄCZNIK 1 - Beach Wrack Network Membership Form
Dołączone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Lipiec 2021
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 1
2
3
4
5
6
7
8

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk