ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY TEMATYCZNE W RAMACH PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY TEMATYCZNE W RAMACH PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE

Szanowni Państwo pragniemy poinformować, iż uruchomiono Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, który wystartował 17 marca o godzinie 12:00. Zapraszamy do składania wniosków oraz współpracy z STG ERB w celu przygotowania silniejszych konsorcjów projektowych.

Program szczególnie zachęca do aktywności organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje kierujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię (zwane dalej Państwami-Darczyńcami) w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), z którego korzysta 15 państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej. W ramach Funduszy EOG wydzielone zostały środki dla organizacji społecznych. Na ich wsparcie przeznaczono w Polsce 53 mln EUR. Kwota ta została podzielona na dwie części: - 30 mln EUR na Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
- 23 mln EUR na Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem i wyrównywanie ich szans.
Program służy również wzmocnieniu stosunków dwustronnych między społeczeństwem obywatelskim i podmiotami z Polski i Państw-Darczyńców, a także promowaniu wymiany regionalnej i sieciowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami w obszarze wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.
W ramach konkursów grantowych przyznawane jest wsparcie na działania prowadzone przez polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) oraz z krajów sąsiadujących z Polską nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja).

PROGRAM PRZEWIDUJE 4 podstawowe obszary wsparcia:
Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota:2850000 EUR,
Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu – kwota:2 950 000 EUR,
Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota:4155000EUR,
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3) – kwota:2000000 EUR

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.
Małe granty:
- minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
- maksymalna kwota grantu: 23 000 EUR,
- czas realizacji: od 6 do 18 miesięcy,
- wkład własny: nieobowiązkowy,
- dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
- konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w wybranym obszarze tematycznym,
- możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 3450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
- możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5 060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu)

Duże granty:
- minimalna kwota grantu: 23001 EUR,
- maksymalna kwota grantu: 84000 EUR,
- czas realizacji: od 12 do 24 miesięcy,
- wkład własny: nieobowiązkowy,
- dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
- wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia w realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z grantu – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
- możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 12600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
- możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

WKŁAD WŁASNY
Grantobiorcy nie są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego. To rozwiązanie stanowi zmianę w stosunku do pierwotnych zasad obowiązujących w Programie.
Ze względu na skutki pandemii COVID-19 Biuro Mechanizmów Finansowych oraz Operator zdecydowali o rezygnacji z wymogu posiadania wkładu własnego. Jeśli jednak we wniosku zostanie wykazany wkład własny, to niezależnie od wysokości grantu może być on wniesiony jako wkład niefinansowy (tylko w postaci pracy wolontariuszy/wolontariuszek) i/lub finansowy.
UWAGA: Wkład własny należy wykazać proporcjonalnie we wszystkich pozycjach budżetowych.

Termin składania wniosków:
- od 17 marca 2021 roku, godz. 12.00 w południe do 17 maja 2021 roku, godz. 12.00 w południe czasu polskiego.
Termin ogłoszenia wyników:
- oceny formalnej wniosków: do 11 czerwca 2021 roku,
- oceny merytorycznej wniosków: do 30 września 2021roku

Więcej informacji o samym naborze mogą Państwo znaleźć na stronie:

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/

W przypadku chęci pozyskania sprawdzonego partnera z Norwegii czy rozszerzenia zdolności konsorcjum projektowego - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk służy pomocą i kontaktami.
Jesteśmy otwarci również na tworzenie wielostronnych konsorcjów projektowych
W przypadku zainteresowania i chęci aplikowania służymy pomocą!
Zapraszamy do kontaktu z pracownikami STG ERB:
Paulina Lider-Żuchowska - paulina.lieder@euroregionbaltic.eu 
Marcin Żuchowski – zuchowski@eurobalt.org.pl 

Dołączone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk