KONFERENCJA STARTOWA PROJEKTU WATERMAN - 28.10.2020

KONFERENCJA STARTOWA PROJEKTU WATERMAN - 28.10.2020

Szanowni Panstwo,

pragniemy poinformować, iż dziś rozpoczęliśmy oficjalnie pracę nad realizacją kolejnej koncepcji projektowej w ramach środków programu seed money INTERREG BSR po nazwą "WaterManm – Climate Resilient Water and Wasterwater Management in the BSR”, która będzie realizowana w partnerstwie międzynarodowym, obejmujących partnerów z Polski, Szwecji, Danii, Litwy i Rosji.

Celem projektu Seed Money WaterMan będzie zbudowanie struktury i partnerstwa dla potencjalnego projektu Interreg BSR w oparciu o działania w ramach PA NUTRI lub HA Climate w perspektywie 2021-2028.
 
W skrócie o projekcie:
  • PROGRAM: ŚRODKI INTERREG BSR (seed money)
  • LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (IPS ERB)
  • OKRES TRWANIA PROJEKTU: Realizacja i implementacja projektu przewidziana na 12- miesięcy
  • Początek projektu  01.10.2020 oraz koniec projektu 30.09.2021
  • OBSZAR PROJEKTU: Problem dotyczy Czystego Morze Bałtyckiego i działania w dziedzinie klimatu z szczególnym uwzglenieniem zasobów wodnych i niebieskiego wzrostu
  • BUDŻET:  Całkowita wartość projektu 50.000 EUR
  • PARTNERSTWO: 9 partnerów w tym Partnerzy z Polski, Danii, Szwecji, Rosji, Litwy, wsparci przez UBC
Projekt skupiony będzie na:
✔️zwiększeniu odporności klimatycznej i zmniejszeniu eutrofizacji Morza Bałtyckiego
✔️opracowaniu wytycznych i przetestowaniu nowych innowacyjnych technik łagodzenia skutków zmian klimatycznych, takich jak susze i powodzie;
✔️Zmniejszeniu dopływu substancji biogennych i substancji niebezpiecznych, w tym PFAS i mikroplastików, do wód podziemnych Morza Bałtyckiego).

Główny projekt będzie obejmował inwestycje i wdrażanie nowych technik oczyszczania ścieków zarówno z azotanów, fosforu, jak i farmaceutyków czy chociażby innowacyjne metody ponownego wykorzystania zasobów wodnych.

Wiele obszarów przybrzeżnych objętych proponowanym projektem obejmuje duże sektory rolne, w których obecne metody nawożenia zwiększają presję na Morze Bałtyckie. Ponadto sektor rolniczy jest silnie uzależniony od zaopatrzenia w wodę do nawadniania, zwłaszcza w okresach mniej niż przeciętne opadów. Południowa Szwecja, Bornholm, północ Polski, ale także inne obszary wokół Morza Bałtyckiego to obszary, w których woda pitna i zbyt niski poziom wód gruntowych powodują ograniczenia wody. Jest to narastający problem klimatyczny w BSR, którym należy się zająć.

Projekt ten zwiększy odporność na zmiany klimatu poprzez ponowne wykorzystanie wody na obszarach, gdzie woda pitna jest ograniczona. Tym samym projekt będzie wspierać społeczności przybrzeżne w radzeniu sobie ze skutkami zmieniającego się klimatu w zrównoważony sposób i będzie miał bezpośredni, wymierny wpływ na ludzi mieszkających na tych obszarach.

CEL GŁÓWNY ŚRODKÓW SEED MONEY:
Stowrzenie nowej aplikacji projektowej w ramach różnych źródeł aplikacji jak INTERREG BSR (w tym projektów SouthBaltic, w których jesteśmy reprezentowani w Komitecie Monitorującym), programu BONUS, programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, HORIZON2020, jeśli dotyczy. Ponadto mamy partnerów doświadczonych w sięganiu po fundusze dostępne w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, Instytucie Szwedzkim i Nordyckiej Radzie Ministrów. Nie wykluczamy również Programu Interreg Europe.

POSZUKIWANI NOWI PARTNERZY Z POLSKI:
Jesteśmy otwarci na poszerzenie już zbudowanego konsorcjum o nowych partnerów reprezentujących zarówno jednostki samorządowe (potencjalne miejsca case study), partnerów naukowych (Uczelnie Wyższe, Instytucje badawcze), instytucje eksperckie (Parki Technologiczne, Inkubatory przedsiebiorczości), instytucje i organziacje, a także przedsiebiorstwa (działąjące na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i wykorzystania w innowacyjny sposób wody, zarządzania zasobami wodnymi, czy przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjne)

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektem lub udziałem w partnerstwie prosimy o kontakt z:
- Panią Magdą Leszczyną-Rzucidło - magda.rzucidlo@euroregionbaltic.eu
- Panem Marcinem Żuchowskim - zuchowski@eurobalt.org.pl

Więcej informacji już wkrótce!

Dołączone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk