Kongres SMART METROPOLIA 2017 - Prelegenci poszukiwani

Kongres SMART METROPOLIA 2017 - Prelegenci poszukiwani

Szanowni Państwo,

Na prośbę naszego partnera Gdańskiej Fundacji Wody - jednego z uczestników Grupy Wodnej działającej przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk, chcielibyśmy zaprosić  Państwa do udziału w Konferencji / Kongresie SMART METROPOLIA 2017, który odbędzie się w dniach 13-15 listopada 2017 w Gdańsku.

Spółka Gdańskie Wody jest jednym  z organizacji, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie panelu dyskusyjnego dotyczącego adaptacji do zmian klimatu. Dyskusja będzie poprzedzona wystąpieniami prelegentów, do udziału w którym chcielibyśmy zaprosić jedna z naszych gmin członkowskich.

Jest to szansa by reprezentant wybranej gminy (bardzo zależy nam na udziale mniejszej gminy) mógł przedstawić doświadczenia związane z niedoborami wody (wynikającymi przede wszystkim ze zmian klimatu) i jej skutkami w działaniu samorządu i lokalnych instytucji.

Mają państwo niepowtarzalną okazję zainspirować szerokie grono odbiorców zainteresowanych tematyką metropolitalną i współdzielić niekoniecznie oczywiste odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące kierunków rozwoju metropolii. Z drugiej natomiast mogą Państwo pokazywać i pomagać wypracować decydentom i liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwiązania zarządcze i technologiczne w oparciu o Państwa niepowtarzalne doświadczenia.

 

Idea „smart cities” rozumiana jest jako jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej oraz załączonym krótkim opisem Kongresu http://smartmetropolia.pl/

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Wojciecha Szpakowskiego na adres e-mail : w.szpakowski@gdanskiewody.pl

 

O Kongresie:

Jest to już VI EDYCJA KONGRESU SMART METROPOLIA

Miejsce wydarzenia: 13 – 15.11.2017 AMBEREXPO, GDAŃSK

Temat: PRZESTRZENIE RELACJI.WDRAŻANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Idea wydarzenia

Celem Kongresu jest kreowanie dyskursu wokół najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem obszarów metropolitalnych. Chcemy, aby Kongres Smart Metropolia był największym w Polsce stałym forum debaty nad tym, w jaki sposób prowadzić oddolną współpracę, aby wzmacniać konkurencyjność naszych obszarów metropolitalnych.

Podczas dyskusji w trakcie kongresu chcemy podkreślać, że to głównie obszary metropolitalne są tymi miejscami na świecie, w których kreowany jest rozwój i w konsekwencji zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej należy prowadzić politykę regionalną opierającą się o ich potencjał. Będziemy też mówić o tym, że efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów jest możliwe tylko w przypadku oddolnej koordynacji działań międzysektorowych.

Istnieje szereg czynników definiujących metropolie, a przy tym wpływających na ich wyjątkowość oraz znaczenie w globalnej gospodarce.

Obok koncentracji potencjału, produktywności czy liczby ludności szczególne znaczenie mają istniejące relacje i powiązania. Można powiedzieć, że na poziomie instytucjonalnym metropolia tworzy się na styku relacji pomiędzy samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi. Przede wszystkim jednak metropolia to mieszkańcy: ich talenty, potencjał, pomysły i idee realizowane w konkretnym miejscu i czasie.

Tegoroczną edycję chcemy poświęcić różnym płaszczyznom relacji, które zachodzą wewnątrz oraz pomiędzy obszarami metropolitalnymi. Planując aktywnie włączyć się w debatę nad kierunkami polityki Unii Europejskiej wobec metropolii i miast, chcemy też odnieść się do obszarów tematycznych Agendy Miejskiej UE i zastanowić się, w jaki sposób powiązania metropolitalne mogą pomóc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, przed jakimi stają samorządy, mieszkańcy i przedsiębiorcy europejskich metropolii.

Podobnie jak w ubiegłych latach, do udziału w Kongresie zaprosimy przedstawicieli władz publicznych, specjalistów w zakresie rozwoju obszarów metropolitalnych, przedsiębiorców i inwestorów, a także mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką metropolitalną.

rejestracja na: 

http://smartmetropolia.pl/rejestracja-na-smart-metropolia/

WIZYTY STUDYJNE

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot funkcjonuje od 2011 roku opierając się o oddolną inicjatywę współpracy samorządów, a także środowisk biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. To wyjątkowy w skali kraju przykład działań zmierzających do optymalizacji zarządzania na szczeblu metropolitalnym.

Podczas wizyt studyjnych w różnych częściach obszaru metropolitalnego, które odbędą się trzeciego dnia kongresu, pragniemy z jednej strony pokazać, jak z perspektywy gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu, a także partnerów gospodarczych wygląda współpraca metropolitalna. Z drugiej natomiast – zwrócić uwagę na potencjał turystyczny metropolii.

Pragniemy również odnieść się do konkretnych wyzwań, przed jakimi stają nasze samorządy i ich partnerzy w kontekście współpracy w ramach wybranych obszarów zidentyfikowanych w Agendzie Miejskiej UE.

Szczególnie cenne będzie dla nas zestawienie doświadczeń samorządów i partnerów OMG-G-S, a także uczestników Kongresu z innych części kraju i z Europy.

Zapisy na wizyty studyjne rozpoczną się we wrześniu br. Wtedy też przedstawimy ich szczegółowy program.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk