Zaproszenie na Warsztaty - Partycypacja Młodych – warsztaty dla władz, opiekunów i członków Młodzieżowych Rad Miast i Gmin

Zaproszenie na Warsztaty - Partycypacja Młodych – warsztaty dla władz, opiekunów i członków Młodzieżowych Rad Miast i Gmin

Szanowni Państwo,

w imieniu partnerów projektu LYC SB – Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Fundacji Civis Polonus chcielibyśmy  serdecznie zaprosić Państwa zarówno przedstawicieli władz gmin, opiekunów młodzieżowych Rad Gmin, 2-3 młodzieżowych radnych – Członków Młodzieżowej Rady Miasta/Gminy do bezpłatnego udziału w warsztatach  "Partycypacja Młodych – warsztaty dla władz, opiekunów i członków Młodzieżowych Rad Miast i Gmin", która odbędzie się 5 grudnia 2016 r. Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu, III piętro, sala 300 początek godz. 10.00

W załączeniu program wydarzenia.

W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną informacje i założenia projektu seed money facility LYC SB – nr STHB.05.01.00-28-S066 / 16-00 realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach programu  Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Programu Południowy Bałtyk 2014-2020), w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus (Polska) oraz z Public Establishment Samogitia Community Foundation (z Litwy).

Warsztaty "Partycypacja Młodych – warsztaty dla władz, opiekunów i członków Młodzieżowych Rad Miast i Gmin" są częścią projektu LYC SB i ich celem jest:

  • Poznanie istoty i sposobów działania Młodzieżowych Rad Gmin
  • Poznanie doświadczeń i dobrych praktyk działania młodzieżowych rad w Polsce
  • Przedstawienie karty zasad i standardów działania Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce
  • Analiza możliwości gmin w prowadzeniu dialogu z młodymi (współpracy z młodymi) i organizowania procesów partycypacji obywatelskiej młodych w swoich gminach
  • Zebranie oczekiwań i potrzeb poszczególnych grup na temat przyszłej realizacji projektu na temat partycypacji obywatelskiej młodych, w tym Młodzieżowych Rad Gmin

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w codziennej pracy z Młodzieżowymi Radami Gmin/Miast.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, które pełni w projekcie rolę lidera.

Warsztat poprowadzi: Joanna Pietrasik. Prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. Uczestniczka International Visitor Leadership Program dot. innowacji w pracy z młodzieżą (organizowanego przez Departament Stanu USA). Ekspertka Związku Powiatów Polskich ds. partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami społecznymi i biznesowymi. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Tutorka w Programie "Liderzy PAFW" (Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów).

W ciągu ostatnich 12 lat pracy z młodzieżą, w społ. lokalnych, z władzami i szkołami: zrealizowała 24 proj. podejmujące tematykę Młodzieżowych Rad Gmin i partycypacji młodzieży, inicjowała powołanie i animowała działanie 11 Młodzieżowych Rad Dzielnic Warszawy. Uczestniczyłam w tworzeniu Młodzieżowej Rady Warszawy oraz systematycznie wspierała działalność 34 Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce.

Jednocześnie, ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie obecności oraz wskazanie liczby uczestników spotkania.

Zgłoszenia prosimy kierować do: sekel@eurobalt.org.pl lub zuchowski@eurobalt.org.pl oraz pod numerem telefonu  tel.: 601 690 335

Ogólne cele projektu LYC SB: Głównym celem przyszłego projektu jest zwiększenie zaangażowania nowych podmiotów reprezentujących lokalne instytucje samorządowe - grupę docelową i aktorów pośrednich (organizacje zrzeszające młodzież i ich opiekunów) w budowaniu wspólnych relacji w oparciu o współpracę w dziedzinie polityki młodzieżowej w obszarze Południowego Bałtyku. Wspólny projekt międzynarodowy będzie pomocny w zwiększaniu zainteresowania i zaangażowania nowych aktorów, pod postacią podmiotów lokalnych (w tym nowo przybyłych) w życiu publicznym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Cel ten będzie realizowany poprzez włączenie ich do Programu Południowego Bałtyku i uczenie się wzajemne o korzyściach płynących z miękkiej współpracy transgranicznej. To próba poszukiwania nowego podejścia i metod umożliwiających zwiększenie zaangażowania oraz uczestnictwa młodzieży. Diagnoza na początkowym stadium (jakości i zdolności władz) do współpracy z młodzieżą, i poszukiwanie rozwiązań umożliwiających młodym ludziom do przyłączenia się do procesów decyzyjnych i regulacji polityk publicznych w tej dziedzinie. Nowi przybysze zostaną uwzględnione poprzez wykorzystanie narzędzi pod postacią utworzenia nowych rad młodzieżowych) i bardziej aktywnego ich udziału w transgranicznej sieci. Nauka uczestników o korzyściach płynących z miękkiej współpracy transgranicznej poprzez rozszerzenie ich możliwości kontaktów międzynarodowych w obszarze Morza Bałtyckiego jest drugą częścią zadania. Konieczność wykorzystania Funduszu Kapitału Początkowego jest związane z potrzebą analizy zdolności do utworzenia międzynarodowego projektu wysokiej jakości poprzez uczenie się o korzyściach płynących z miękkiej współpracy transgranicznej. Dzięki współpracy w tym projekcie zdolność podmiotów i możliwość dołączenia do projektów transgranicznych w przyszłości wzrośnie.

Innymi słowy projekt ma zapewnić narzędzia i sposoby wsparcia władzom samorządowym szczebla lokalnego w procesach powoływania Młodzieżowych RAD, ich funkcjonowania i rozwiazywania problemów z którymi zmagają się na co dzień oraz będą zmagać w przyszłości. Z myślą o dalszym rozwoju RM i wspólnym celu jakim jest wsparcie działań integrujących młodzież Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt ma za zadanie odpowiednie ukierunkowanie działań podmiotów biorących udział w funkcjonowaniu RM i ich powoływaniu w kierunku rozwoju współpracy międzynarodowej i tworzenia wspólnych sieci kontaktów i współpracy.

Oś priorytetowa:
5 - Zwiększenie możliwości współpracy z lokalnymi podmiotami w obszarze Południowego Bałtyku dla wzrostu niebieskie i zielone
5 - Increasing cooperation capacity of local actors in the South Baltic area for the blue and green growth

Cel szczegółowy:
5 - Poprawa zdolności do współpracy z lokalnymi podmiotami obszaru Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieci transgranicznych
5 - Improve the cooperation capacity of local South Baltic area actors through participation in cross-border networks

KWOTA PROJEKTU OBECNIE REALIZOWANEGOotrzymana: 32.400,00 EUR dla 3 partnerów projektowych

DATY REALIZACJI:  rozpoczęcie: 01.09.2016 oraz  zakończenie: 30.12.2016

W załączeniu program wydarzenia.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk