STG - Fundusz Współpracy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu EOG

STG - Fundusz Współpracy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu EOG

Informacja o działaniach Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk związanych z złożoną ofertą i  staraniami uzyskania statutu Operatora Funduszu Współpracy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu EOG. Więcej informacji w załączeniu

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk złożyło ofertę zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w lipcu br. przez Biuro Mechanizmów Finansowych - Sekretariat Norweskiego Mechanizmu Finansowego dot. roli operatora Globalnego Funduszu na rzecz Współpracy Regionalnej w wysokości 100 mln €. w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - funduszu, ustanowionego z funduszy krajów Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w celu zmniejszenia różnic gospodarczych oraz społecznych oraz wzmocnić współpracę z 15 krajami UE w południowej oraz Środkowej Europie i krajach bałtyckich.

Stowarzyszenie spełnia warunki dla operatora określone w Specyfikacji (operator powinien: posiadać osobowość prawną, być utworzony na obszarze EOG, posiadać znaczące doświadczenie w re-grantingu i wdrażaniu oraz zarządzaniu projektami, posiadać znaczące doświadczenie w zarządzaniu transnarodowymi projektami, włączając kontraktowanie i przepływy finansowe).

Fundusz podzielony jest na dwie części: Fundusz na rzecz zatrudnienia młodzieży oraz Fundusz Współpracy Regionalnej.

Czas realizacji zadania: od 2017 do 2024

Wartość Funduszu: 100 mln €, w tym 5 mln € na koszty zarządzania.

Więcej o funduszu: Poprzez EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2014-21, Islandia, Liechtenstein i Norwegia ("darczyńcy") w ścisłej współpracy z partnerami w 15 państwach członkowskich UE z południowej i środkowej Europy oraz krajów Bałtyckich pragną przyczynić się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych w EEA oraz wzmocnić dwustronną współpracę z darczyńcami.

Informacje o EOG i Norweskim Mechanizmie Finansowym - można znaleźć na stronie www.eeagrants.org.

Biuro Mechanizmu Finansowego (BMF) - Sekretariat z siedzibą w Brukseli. BMF jest związany z Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA), ale swoją działalność raportuje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. BMF służy również jako punkt kontaktowy dla dotacji.

Globalny Fundusz w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na rzecz Współpracy Regionalnej ("Fundusz") – jest to ustanowiony odrębny przydział dotacji w wysokości 100 mln € uznający potrzebę finansowania w celu wsparcia współpracy regionalnej. Globalny Fundusz jest zorientowany na projekt i wspiera odpowiedzi na europejskie wyzwania poprzez wzmożony dialog i wzmacnianie sieci europejskich.

Obszary tematyczne - będą określone w otwartych zaproszeniach do składania wniosków zatwierdzonych przez darczyńców. Fundusz będzie realizowany w drodze międzynarodowych projektów z udziałem podmiotów z wszystkich krajów Beneficjentów (członkowskich EOG i Norwegian Grants - Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia) jak Państwami-Darczyńcami a niektórymi państwami trzecimi.

Operator Funduszu wykonywać będzie zadania administracyjne i techniczne związane z wyborem projektów, sprawdzaniem i koordynacją projektów umów i wykonywaniem zadań związanych z zarządzaniem projektem, w tym funkcji płatności, monitorowania i kontroli, w trakcie realizacji projektu i jego zamknięciu.

Projekty finansowane w ramach funduszu mogą być realizowane do dnia 30 kwietnia 2024 najpóźniej chyba, że wcześniejsza data będzie określona w umowach projektowych.

Od Operatora Funduszu oczekuje się, że jego właściciele i filie będą działać na rzecz podstawowych celów Norweskiego Mechanizmu Finansowego wspierając projekty we wzmacnianiu współpracy regionalnej i przyczynią się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych. Stosując najwyższy stopień przejrzystości, odpowiedzialności i efektywności kosztowej, oraz przyczyniając się do pozytywnej reputacji Norweskiego Mechanizm Finansowego.


Telefon kontaktowy do Biura Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Sekretariat: 55 611 20 00    

Dyrektor Stowarzyszenia – Małgorzata Samusjew 697 848 521

Biuro projektów – Marcin Żuchowski 509 773 620


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk