Zatwierdzenie projektów kapitału początkowego Programu Południowego Bałtyku

Zatwierdzenie projektów kapitału początkowego Programu Południowego Bałtyku

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt ogłosić iż zakończył się pierwszy nabór projektów kapitału początkowego – seed money facility (mechanizmu pozwalającego współfinansować przygotowanie projektów, które przyczynią się do realizacji celów Strategii UE dla Programu Interreg Południowego Bałtyku), do finansowania zostało wybranych 19 projektów przez Komitet Monitorujący (MC) Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 w tym projekt złożony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Delegaci zatwierdzili lub zatwierdzili pod określonymi warunkami w Programie następujące projekty:

 • Local Youth Councils in SB – An Effective Way to Promote Youth Participation (LYC SB) – Lokalne Młodzieżowe Rady w Południowym Bałtyku - skuteczny sposób na promowanie zwiększenia zaangażowania młodzieży - projekt złożony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (pełniącego rolę lidera) wspólnie z partnerami z Fundacji Civis Polonus (Polska) oraz Viešoji įstaiga Žemaičių bendruomenės fondas (Litwa)

Inne zaakceptowane projekty:

 • Promoting the production and use of electric boats and ships in the South Baltic area (ELMAR Seed) - Promowanie produkcji i wykorzystania elektrycznych łodzi i statków w obszarze Południowego Bałtyku (ELMAR Seed)
 • Innovation capacity building through Maritime clustering initiatives (ClusterMare) - Budowanie potencjału innowacji poprzez rozwój morskich inicjatyw klastrowych (ClusterMare)
 • Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth (BioBIGG) -  Bio-gospodarka w Obszarze Południowego Bałtyku: Innowacje na bazie biomasy i “zielonego wzrostu” (BioBIGG)
 • Easily Distributed Personal Rapid Transit 2 go (ESPRIT2GO) - Projekt ma na celu stworzenie uniwersalnie zbudowanego, lekkiej kategorii L6 elektrycznego pojazdu, który może być łączony w celu uzyskania miejsca.
 • Reviving Baltic Resilience (RBR)-  Przywrócenie ożywienie Regionu Bałtyckiego
 • Common activities to establish constant cooperation between Baltic seacoast area countries (Poland and Lithuania) for the blue and green growth (Green and Blue Cooperation) -  Wspólne działania w celu ustanowienia stałej współpracy bałtyckich krajów strefy nadmorskiej (Polska i Litwa) dla wzrostu niebieskiego i zielonego (Współpraca w dziedzinie zielonego I niebieskiego wzrostu)
 • BaltGas – Regional Sustainable Biogas Solutions (BaltGas) - BaltGas – Regionalne zrównoważone rozwiązania w dziedzinie wykorzystania biogazu
 • Micro-Transport by use of Electrical Power Assisted Cabin-Cycles in towns and urban neighbourhoods (MITRA) - Micro-Transport w miastach i obszarach miejskich wykorzystujący elektroenergetycznie wspomagane kabinowe rowery
 • Internationalization of South Baltic maritime economy (INTERMARE) - Internacjonalizacja gospodarki morskiej Południowego Bałtyku
 • Friendly house – cross border network of energy-efficient demonstration buildings (Friendly house) - Przyjazny dom – transgraniczna sieć energooszczędnych budynków demonstracyjnych (Przyjazny dom)
 • Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology (Liquid Energy) – skroplony  biogaz jako siła napędowa dla rozwoju i wykorzystania energii „zielonej” technologii (Płynna energia)
 • Sustainable tourism for wellbeing in the South Baltic region (SBWELL) – Zrównoważona turystyka dla dobrego samopoczucia w regionie Południowego Bałtyku (SBWELL)
 • Baltic Cinema Network (Baltic Cinema Net) – Sieć Bałtyckich Kin
 • Sludge Technological Ecological Progress – increasing the quality of sewage sludge (STEP) - Szlam technologiczny wykorzystanie postępu ekologicznego  - podniesienie jakości osadów ściekowych (STEP)
 • Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area (South Baltic Manors EXPLORE) - waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich na obszarze Południowego Bałtyku (ODKRYJ Południowo Bałtyckie Dwory)
 • Development of South Baltic coastal regions through close cooperation of local ports (SB LocPorts) -
 • Baltic Water Sport School (BWSP) – Bałtycka szkoła sportów wodnych
 • The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons (LiveLagoons) - Zastosowanie aktywnych barier do usuwania składników pokarmowych i lokalnej poprawy jakości wody w lagunach bałtyckich

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk