Zaproszenie na Forum dyskusyjne dot. oczyszczania ścieków za pomocą systemów hydrofitowych – Gdańsk, 8 września 2016 r.

Zaproszenie na Forum dyskusyjne dot. oczyszczania ścieków za pomocą systemów hydrofitowych – Gdańsk, 8 września 2016 r.

W związku z planami utworzenia wśród naszych gmin członkowskich Grupy ds. Wody oraz realizacją zadań związanych z tematem zwiększenia aktywności wśród zainteresowanych problematyką w dziedzinie wód i ich ochrony poddajemy Państwu do rozważenia możliwość uczestnictwa w Forum organizowanym przez partnera grupy - Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.

W imieniu swoim oraz GIWK mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Forum dyskusyjnym „Możliwości zastosowania systemów hydrofitowych”, które odbędzie się w ramach międzynarodowej konferencji Systemy Hydrofitowe w kontroli zanieczyszczeń wód icws2016.org, w Gdańsku w dniach 4-9 września 2016.

Forum, będzie miało miejsce 8 września 2016 r. w Gdańsku w Historycznej Sali BHP przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 6

Szanowni Państwo,

korzystając z okazji zaproszenia  Państwa do udziału w Forum dyskusyjnym organizowane przez GIWK przypominamy również o możliwości zgłoszenia/ wytypowania osób czy ewentualne przekazania informacji zainteresowanym podmiotom z terenów Państwa miast i gmin dot. wspólnych działań na rzecz ochrony wód i udziału w powstającej przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk (STG) Grupie zadaniowej ds. Wody.  

Zgłoszenia można przesyłać na adres: marcin.zuchowski@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl

Forum dyskusyjne „Możliwości zastosowania systemów hydrofitowych” - to spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną technologie oczyszczania ścieków i wód opadowych z zastosowaniem systemów hydrofitowych oraz dotychczasowe doświadczenia w zakresie wdrażania i eksploatacji tego typu obiektów.

Forum skierowane jest do osób zajmujących się gospodarką wodno-ściekową np. w administracji samorządowej, służbie ochrony środowiska, przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych oraz do wszystkich zainteresowanych alternatywnymi rozwiązaniami w dziedzinie oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnie hydrofitowe to wysoko sprawne systemy biologicznego oczyszczania ścieków. W ich skład wchodzą złoża zasiedlone roślinami wodolubnymi, dzięki którym następuje mechaniczne oczyszczanie ścieków. Zapewniają one osiąganie wysokich efektywności usuwania zanieczyszczeń we wszystkich porach roku, co zostało potwierdzone w wielu systemach pilotażowych. Czasami odnotowuje się pewne pogorszenie efektywności w okresie chłodnych miesięcy, co wynika ze spowolnienia procesów metabolicznych. Pomimo to zazwyczaj uzyskuje się stabilne rezultaty pracy, a także dotrzymywane są stężenia zanieczyszczeń w odpływie – jest to możliwe dzięki utrzymywaniu się stabilnej temperatury wody oraz wskutek izolacyjnego działania roślin.

Podobnie jak w przypadku oczyszczalni konwencjonalnych, zadaniem oczyszczalni hydrofitowych jest przede wszystkim usuwanie związków organicznych oraz azotu i fosforu. Ze ścieków powinny być także usuwane mikroorganizmy chorobotwórcze. Systemy hydrofitowe pozwalają na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w warunkach ciągłej eksploatacji. Analizy chemiczne ścieków wykazują, że efektywność usuwania zanieczyszczeń jest wyraźnie wyższa w przypadku filtrów zbudowanych z przepuszczalnego, nieściśliwego piasku i żwiru w porównaniu z systemami korzeniowymi zbudowanymi ze ściśliwego iłu czy gliny. Zastosowanie filtrów piaskowo-żwirowych umożliwia spełnienie wymagań nie tylko odnośnie małych oczyszczalni (mniejszych niż 1000 mieszkańców równoważnych), ale nawet bardziej surowych warunków stawianych większym oczyszczalniom (chodzi tu o warunki stawiane przez niemiecką normę ATV).

Hydrofitowe metody oczyszczania  ścieków zapewniają odpowiednią efektywność procesu, nie stanowią tak rozbudowanych i kosztochłonnych instalacji jak tradycyjne oczyszczalnie, ale przede wszystkim mogą być dostosowane do lokalnych warunków zabudowy, walorów przyrodniczych oraz możliwości ekonomicznych inwestorów

Tematyka wystąpień prelegentów obejmować będzie zarówno rozwiązania techniczne stosowane w tych oczyszczalniach, jak i wskazówki dotyczące budowy i utrzymania obiektów hydrofitowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe.

W dyskusji panelowej wezmą udział praktycy oraz przedstawiciele środowiska naukowego.

W imieniu organizatorów prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 września 2016 r. pod adresem forum2016@giwk.pl

Lub bezpośrednio u organizatorów:

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 80-122, ul. Kartuska 201
- Karolina Plichta 667 608 007
- Aneta Pierzchała- Tolak 607 044 680

W załączeniu dokładny program Forum

 

Dołączone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk