Program Polska-Rosja 2014-2020

Program Polska-Rosja 2014-2020

Szanowni Państwo,

informujemy iż w dniu 28 czerwca 2016 Polscy i Rosyjscy negocjatorzy zatwierdzili dokument  Programu EWT Polska-Rosja. Wstępna wersja Programu została przekazana do Komisji Europejskiej (KE) 30.06.2015 r.

Pomyślny proces negocjacji został przeprowadzony przez przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju i rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, a także przedstawicieli regionów, które będą mogły korzystać z programu, w tym przedstawiciele trzech polskich województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, oraz Obwód Kaliningradzki jako całość.

Budżet Programu

61,9 mln euro (41,3 mln euro ze środków Unii Europejskiej i 20,6 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej)  

Cele tematyczne:

Program musi być skoncentrowany na wyborze maksymalnie 4 celów tematycznych z zamkniętej listy wskazanej w Dokumencie Programowym dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach Programu wybrano następujące cele tematyczne: CT 3 Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego CT 6 Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu CT 7 Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji oraz CT 10 Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.

Osie priorytetowe:

Program będzie wspierać następujące Osie Priorytetowe:

  • Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego.

Przykładowe działania: wspólne projekty promujące turystykę; ochrona, renowacja i rekonstrukcja mienia dziedzictwa kulturowego i historycznego, zabytków i ich otoczenia; projekty uzupełniające infrastrukturę turystyczną, wspólne kreowanie produktów turystycznych z uwzględnieniem konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego.

  • Współpraca na rzecz czystego środowiska w obszarze transgranicznym.

Przykładowe działania: wspólne projekty w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; współpraca transgraniczna w celu ochrony cennych ekosystemów i zagrożonych gatunków; wspólne szkolenia, spotkania i wymiana dobrych praktyk pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie ochrony środowiska; wspólne projekty dotyczące zrównoważonego zarządzania, ochrony i wykorzystania zasobów słodkiej wody.

  • Dostępność regionów i zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja

Przykładowe działania: wspólny rozwój multimodalnych systemów transportowych; wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych; wspólne projekty dotyczące poprawy mobilności towarów i osób; wspólne inicjatywy dotyczące rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury teleinformatycznej; wspólne tworzenie sieci szerokopasmowych.

  • Wspólne działania w zakresie efektywności i bezpieczeństwa granic

Przykładowe działania: wspólne inicjatywy mające na celu poprawę infrastruktury przejść granicznych; wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przejść granicznych; wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych pozwalających na usprawnienie ich funkcjonowania.

Obszar wsparcia:

  • po stronie polskiej: podregiony gdański, trójmiejski, starogardzki, elbląski, olsztyński, ełcki i suwalski;
  • po stronie rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki.

 Dofinansowanie

Poziom dofinansowania projektów prawdopodobnie pozostanie na tym samym poziomie i będzie wynosił do 90% kosztów kwalifikowalnych. W każdym przedsięwzięciu musi brać udział co najmniej dwóch beneficjentów (po jednym z Polski i Rosji).

Obsługa i zarządzanie Programem:

Polskie Ministerstwo Rozwoju będzie odpowiedzialne za zarządzanie programem a Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego będzie odgrywać rolę Instytucji Narodowej.

Wspólny Sekretariat Techniczny ma być przeniesiony z Warszawy do Olsztyna (warmińsko-mazurskie), co uprości pomoc dla wnioskodawców i beneficjentów w trakcie przygotowywania, składania i realizacji projektów, a także zapewni bezpośredni dostęp do informacji.

O dofinansowanie ubiegać się mogą wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej mogą korzystać ze środków programu niezależnie od miejsca ich siedziby, o ile zasięg geograficzny ich działania obejmuje obszar programowy.

Szczegółowe warunki dostępu do środków programu będą określane osobno dla każdego naboru.  

Projekt programu dostępny pod adresem:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/projekt-programu-polska-rosja-jez-polski/

Rozpoczęcie pierwszych naborów wniosków o wsparcie z Programu przewiduje się w 2017 r.

Polska, Angielska wersja programu dostępne w załączeniu.

Dołączone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk