STG - plany dotyczące projektów wodnych i możliwości wspólnych prac pozaprojektowych

STG - plany dotyczące projektów wodnych i możliwości wspólnych prac pozaprojektowych

Szanowni Państwo, zważywszy na okres letni i związany z tym czas urlopowy przedstawiamy do rozważenia i przemyślenia następujące  informacje związane z kontynuacją planów i działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi, o których już wcześniej wspominaliśmy przy okazji Forum Wodnego, które miało miejsce na Bornholmie w dniach 7-8 czerwca 2016. Wzorując się na działaniach Grupy ds. Wody ERB kontynuujemy realizację zadań związanych z tematem zwiększenia aktywności wśród naszych gmin członkowskich w dziedzinie wód i ich ochrony. W związku z tym poddajemy Państwu do rozważenia pomysł utworzenia i uczestnictwa w podobnej grupie, która powstałby na jesieni tego roku w ramach Stowarzyszenia.

Bardzo cieszy fakt, że problematyka wodna jest dla członków naszym gmin tematem interesującym, bo jest to jeden z potencjalnych obszarów współpracy projektowej dla Euroregionu w ramach Programu Południowy Bałtyk i innych programów pomocowych. To również szansa na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk w tej dziedzinie poza projektami, poprzez wspólną identyfikację potrzeb w tym względzie, omówienie wyzwań przed jakimi stają nasze gminy członkowskie. To także szansa na dyskusję nad kwestiami ważnymi jak: brak wody pitnej, lub niskim poziomem jej jakości, efektami działania wód burzowych i opadowych, sposobów ponownego wykorzystania wody deszczowej, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dot. ochrony wód itp. To także możliwość identyfikacji nakładających się wyzwań i możliwości ich rozwiązania poprzez wspólną pracę, co może stanowić niezwykle cenny wkład do dyskusji na temat wspólnego projektu transgranicznego w tej dziedzinie, który mógłby zostać złożony w ramach Programów Europejskich.

Kontynuując swoje działania STG podjęło już wstępne rozmowy z władzami Miasta Słupska o przewodzenie i przyjęcie na siebie roli lidera w planowanej Grupie ds. Wody. Ponadto rozpoczęły się rozmowy w tej sprawie na temat przyszłej współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. Temat przyszłego partnerstwa został już omówiony przez Zarząd tej , która wyraziła chęć przyjęcia roli  partnera upowszechniającego dobre praktyki w zakresie oczyszczania wody, w tym wód opadowych. Współpraca ta może okazać się skarbnicą wiedzy dla wszystkich zainteresowanych włodarzy miast oraz pracowników odpowiedzialnych,  zważywszy iż Miasto Gdańsk jest pionierem jeśli chodzi o oczyszczanie wód czy to ścieków (oczyszczalnia wschód, wetlandy np. w Gdańskim ZOO i instalacje Politechniki i jej praca naukowa), oczyszczanie i retencja wód opadowych, monitoring wód opadowych, monitoring ścieków – zawartość substancji niebezpiecznych ale i docelowo działania na rzecz eliminacji nawet antybiotyków ze ścieków.

Obszary, w których GIWK może być partnerem, upowszechniać dobrą praktykę i doradzać ekspercko to:

- oczyszczanie ścieków i generalnie wyższość rozwiązania polegającego na przyłączaniu się do dużych oczyszczalni a niżeli budowanie kosztownych i mało-efektywnych, często z przestarzałą technologią – oczyszczalni w gminach

- gospodarka osadowa,  wytracanie sub. ze ścieków

- wody opadowe, zbiorniki retencyjne, innowacyjne rozwiązania gdańskie

- monitoring wód podziemnych

- monitoring zawartości subs. niebezpiecznych w ściekach i wodach opadowych

- system kanalizacji wodnej i ściekowej w Gdańsku

- powrót do korzeni – zbiornik wieżowy na wyspie Sobieszewskiej

- edukacja ekologiczna – pij deszczówkę, ścieki i system oczyszczania ścieków – wiele innych, muzeum wodociągów – mamy wiele przykładów działań edukacyjnych, popularyzatorskich w zakresie wody i ścieków

- współpraca międzynarodowa

To tylko ogólny zarys działalności GIWK. polecamy również do zapoznania się z ich blogiem tematycznym http://blizejzrodel.pl/ oraz strona internetową http://www.giwk.pl/

Uważamy iż może być to cenne partnerstwo nie tylko STG, ale dla wszystkich gmin członkowskich nie tylko ze  względu na znaczące możliwe wsparcie eksperckie, ale również doświadczenie, które może zostać wykorzystane w codziennej pracy przez gminy, które wyrażą chęć uczestnictwa w grupie zarządzania zasobami wodnymi.

Prosimy o rozważenie podanych informacji i możliwości uczestnictwa w Grupie oraz ewentualne wytypowanie osób odpowiedzialnych za dalsze wspólne działania w tym zakresie, do których będzie kierowana korespondencja w tej dziedzinie. Zgłoszenia można przesyłać na adres: marcin.zuchowski@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl

Ponadto już teraz zapraszamy do udziału w planowanej wrześniowej konferencji organizowanej przez GIWK poświęconej systemom wetlandów oraz kontroli ochrony wód, która będzie miała miejsce 8 września 2016 w Gdańsku – więcej szczegółów oraz program konferencji w krótce.

 

Korzystając okazji życzymy słonecznej pogody i udanych wakacji.

Sekretariat Stowarzyszenia


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk