IV SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DZIERZGOŃSKIEJ - POWSTANIE SIECI PODMIOTÓW

IV SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DZIERZGOŃSKIEJ - POWSTANIE SIECI PODMIOTÓW

Zgodnie z ustaleniami III spotkania Dzierzgońskiej Grupy roboczej,  odbyło się kolejne spotkanie Grupy.  Dzięki uprzejmości Burmistrz miasta i gminy Dzierzgoń E. Domańskiej i Prezesa RTI Leszka Sarnowskiego odbyło się ponownie w Dzierzgońskim Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. Efektem spotkania jest powstanie sieci podmiotów kreatywnych

Dotyczy: Spotkanie podmiotów kreatywnych i władz samorządowych Dzierzgońskiej Grupy Roboczej

Data działania: 28.04.2016 r.

Miejsce:  Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ul. Wojska Polskiego 3; 82-440 Dzierzgoń;

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin oraz reprezentanci przedsiębiorstw i instytucji z Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Zalewa oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk – Małgorzata Samusjew oraz Marcin Żuchowski.  Zajęcia prowadził ekspert ds. turystyki i produktów regionalnych p. Piotr Geise

Spotkanie odbyło się w poszerzonym gronie, ponieważ w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich podmiotów wytypowanych przez eksperta reprezentujących instytucje działające w szeroko rozumianej branży turystycznej w regionie, a które były zainteresowane współpracą z STG. Zasadniczym celem spotkania było połączenie przedsięwzięć kreatywnych –  twórczo działających, kreatywnych ludzi (ze sfery usług, gastronomi, turystyki, rzemiosła, szeroko rozumianej kultury) oraz próba stworzenia wspólnej koncepcji (produktu/oferty) w tej dziedzinie. Kolejnym celem miao być  docelowe powstanie konkretnego pakietu usług, tj. produktu turystycznego, który mógłby zostać skierowany do zagranicznego odbiorcy.

Owocem bogatej oferty zaprezentowanej przez podmioty w dziedzinie: rzemiosła, turystyki, gastronomii, usług hotelarskich,  aktywnych form spędzania czasu (opartych na jeździe konnej, sportach wodnych było obranie wspólnego kierunku działań w ramach wzajemnej wspólpracy i rozwoju więzi, przy aktywnym wsparciu Stowarzyszenia. Więź ta oparta na bazie zróżnicowanych zasobów wielu partnerów (funkcjonujących w całej gospodarce regionu i dysponujących zróżnicowanym charakterem  organizacyjnym), a oparta dodatkowo na woli współpracy w długim okresie doprowadziła do konkretnych postanowień związanych z budową wspólnej sieci łączącej produkty/instytucje turystyczne regionu pod roboczą nazwą – „Ukryte Skarby Powiśla”. W zamyśle członków spotkania ma być to sieć o charakterze ponadlokalnym, przyczyniająca się do promocji tych ukrytych skarbów Powiśla jakie stanowią kreatywne podmioty regionu, w obszarze całego Euroregionu Bałtyk.

Przyjęta forma współpracy miedzy instytucjami z rejonu Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Zalewa, Rychlik jest szczególnie korzystną kategorią współpracy przy takim bogactwie ofert kreatywnych podmiotów, iż nie wymaga opierania owej współpracy na konkretnej umowie i tworzenie powiązań formalnych. Partnerzy deklarują w niej chęć rozwoju wielokierunkowej współpracy, która wykracza zwykle poza zadeklarowaną formalnie integrację.

Sieć to specyficzna forma powiązań pomiędzy podmiotami oparta na współzależnościach, kooperacji i zaufaniu. Istotę tej formy współpracy stanowi rozwój rozumiany jako efektywne  dostosowywanie się do zmiennego otoczenia oraz szeroko rozumiana współpraca między uczestnikami, dla której nie ma granic, ani w sensie przedmiotu działań, ani ich umiejscowienia w czasie i przestrzeni.

W przypadku sieci „Ukrytych Skarbów Powiśla” nie ma mowy o scalaniu jakichkolwiek podmiotów (firm, instytucji), ale o kreowaniu sieci powiązań i kontaktów, niejako ponad tymi podmiotami. Taka sieć współpracy tworzona na bazie zróżnicowanych zasobów wielu partnerów (funkcjonujących w całej gospodarce regionu mająca zróżnicowany charakter) ma przyczynić się ponadto do promocji bogactwa kulturowego naszych gmin członkowskich i istniejących na ich terenie podmiotów.

Zgodnie z ustaleniami spotkania kolejnym etapem prac jest indywidualne przygotowanie szablonu/wizytówki zgodnie z przygotowanym przez eksperta wzorem - podmiotów biorących mających chęć udziału w powstającej sieci „Ukrytych Skarbów Powiśla”, która następnie po odpowiednim opracowaniu zostanie umieszczona na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz w przyszłości na samorządowych stronach gmin członkowskich, a także na stronach i mediach społecznościowych współuczestników. Na jesień zaplanowano również wspólną wizytę studyjną podmiotów – członków sieci pozwalającą zapoznać się im z wzajemną działalnością, mającą na celu ponadto dalszy rozwój kontaktów i współpracy.

Taka forma współpracy oparta na długoterminowych działaniach będzie promowana i wspierana przez Stowarzyszenie nie tylko w kraju ale również za granicą.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk