Zaproszenie dla przedstawicieli Gmin członkowskich do udziału w pracach w ramach Grupy Zadaniowej ERB ds. Wody

Zapraszamy przedstawicieli Gmin Człokowskich Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk do współpracy w ramach Grupy Zadaniowej ERB ds. Wody, która istnieje w strukturze międzynarodowej naszego Stowarzyszenia, skupia wszystkie regiony członkowskie Euroregionu Bałtyk (5 krajów, 8 regionów, 9 podmiotów). Zachęcamy do zapoznania się informacją poniżej w sprawie tej grupy i włączenia się za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia do rozwiązywania problemów odnośnie wody w obszarze Morza Bałtyckiego.

Grupa ma charakter międzynarodowy.

Bardzo prosimy o zgłoszenie reprezentanta do spotkań w ramach powyższej grupy zadaniowej do Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk tel.  55) 611 20 00; kom.: 601 690 335; fax. 55 611 20 01 email. sekel@eurobalt.org.pl

Przedstawiciel Gminy, byłby zobligowany do stałych kontaktów / spotkań on-line, które odbywają się raz w miesiącu. Udział w pracach jest bezkosztowy.  Niezbędny jest entuzjazm, chęć współpracy, dyspozycyjność do uczestniczenia w spotkaniach przez Internet połączona ze znajomością języka angielskiego.

Jest to wielka szansa dla wszystkich gmin, gdyż istnieje możliwość realizacji projektów w ramach tejże grupy ze środków unijnych pozyskiwanych z programów m.in.: Programu Południowy Bałtyk.

 

Informacja nt. Grupy Zadaniowej ERB ds. Wody

Euroregion Baltic/ Euroregion Bałtyk
Water Core Group/ Grupa Zadaniowa ds. Wody

Grupa Zadaniowa ERB ds Wody składa się z regionalnych polityków i ekspertów, wyznaczonych przez członków ERB. Działają oni w imieniu Prezydium ERB, ich praca ma się przyczynić do konkurencyjności regionalnej poprzez:

  • Wspólny kierunek
  • Połączenie kompetencji
  • Konkretne projekty i współpraca

Grupa służy także jako powiązanie z głównym ciałem politycznym i jest odpowiedzialna za umocowanie i rozprzestrzenianie informacji /rezultatów na swoich forach politycznych

Background/ Tło

Dobre i efektywne zarządzanie źródłami wodą jest konieczne w celach zdrowotnych, ekologii, ekonomii i rozwoju ogólnie w regionie Morza Bałtyckiego. Zagrożenia związane ze zmiana klimatu także zwracają uwagę na kwestie związane z wodą jako projekty, w przyszłości oczekiwane w zakresie nawałnic i powodzi.  To może wywrzeć wpływ także na produkcję żywności i jakość wody pitnej.

Wysokie znaczenie wody z punktu widzenia rozwoju regionalnego , Dyrektywa Wodna UE, wspólna troska o Morze Bałtyckie i gotowość na poziomie lokalnym i regionalnym aby aktywnie podjąć pracę dla polepszenia jakości wody – to są główne powody dlaczego ERB wybrało wodę jako strategiczne pole działań.

ERB chce ustanowić region jako pilotowy obszar współpracy transgranicznej i ponadnarodowej i wdrożyć nowoczesne metody zarządzania wodą zgodne z Dyrektywą Wodną UE. To będzie korzyść dla środowiska i zrównoważonego w regionie. Wspólna praca dla zdrowszego Morza Bałtyckiego jest wspólną troską wszystkich partnerów  ERB mającą przynieść wartość dodaną całemu regionowi.

The goal/ Cel

Nadrzędnym celem grupy zadaniowej ERB ds Wody jest to aby realizować konkretne działania mające na celu dbałość o stan wody w ERB pod względem ekologicznym i chemicznym, jako baza rozwoju obszaru.

Focus areas/ Obszary tematyczne

  • Zmniejszenie wpływania składników odżywczych i substancji niebezpiecznych dla wody przez prace przybrzeżne (np. zarządzanie wodą i / lub planowania przestrzenne).
  • Działania potrzebne do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu, takimi jak susze i powodzie, na zaopatrzenie w wodę i odbiorców wody (np. deszcz/wody opadowe, woda pitna).

Method/ Metoda

Grupa Zadaniowa ERB ds. Wody działa z perspektywy współpracy lokalnej I regionalnej i wspiera współpracę trans graniczną. Ponadto podejście powinno cechować udział sektora prywatnego, publicznego i akademickiego (Triple Helix) i opierać się na strukturze obszarów zbiorników wodnych.

Mission/ Misja

Misją Grupy Zadaniowej ERB ds Wody jest to co stwierdzono powyżej. Powinna działać na rzecz wspólnego kierunku, jako punkt centralny dla ekspertyz z różnych sektorów do budowania wiedzy i zgodności o aktualnej sytuacji, koniecznych i skutecznych  środkach, itp. Powinna łączyć kompetencje przez oferowanie areny do wymiany doświadczeń transgranicznych, geograficznych także instytucjonalnych i wspierać transfer informacji i wiedzy. Wreszcie, Grupa Zadaniowa ERB ds. Wody powinna ułatwiać formułowanie konkretnych projektów i współpracy jako narzędzi do wzbogacania celu nadrzędnego.

Actors from each region/ Podmioty z każdego regionu

Grupa Zadaniowa ERB ds. Wody powinna skupiać członków ze wszystkich ośmiu regionów, pięciu krajów. Uważa się, że członkowie Grupy Zadaniowej ERB ds. Wody powinni dostarczać istotną wiedzę i informacje Grupie Zadaniowej. Jest to równie ważne co wiedza i informacje uzyskana w ramach Grupy Zadaniowej rozprzestrzeniona w regionach.

Actions/ Działania

Działania w ramach Grupy Zadaniowej ERB ds. Wody polegają na regularnych spotkaniach, zarówno fizycznych jak I za pomocą Internetu. Liczba spotkań i innych działań zależy od projektów realizowanych i są określone w Planie Działań ERB co dwa lata. Forum Wody ERB sugeruje spotkania regularne. Forum Wody może się odbywać w sąsiedztwie spotkań ERB lub też w jednym z regionów członkowskich..

Budget/ Budżet

Grupa Zadaniowa ERB ds Wody nie ma swojego własnego budżetu. Uczestnictwo jest płatne przez każdą z organizacji członkowskich. Projekty mogą finansować niektóre działania.

Secretariat / Sekretariat

Adrministracja Grupy Zadaniowej ERB ds Wody jest prowadzony przez Sekretariat składający się z Przewodniczącego i Sekretariatu. Obecnie Sekretariat mieści się w Regionalnym Zarządzie Powiatu w Starostwa Kalmar, Szwecja.

Przewodniczący: Akko Karlsson (Wiceprzewodniczący Regionalnego Zarządu Powiatu w Starostwie Kalmar akko@home.se

Sekretariat: Yvonne Aldentun (Koordynator ds klimatu i zagadnień środowiskowych) yvonne.aldentun@rfkl.se


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk