Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z obw. kaliningradzkim

Projekt „ Euroregionalne Centrum Informacji – partnerstwo z Obwodem Kaliningradzkim”

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany w konkursie  :  WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2013 przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Czas realizacji:  od  01 czerwca 2013  do 30 listopada 2013

Ogólny cel projektu : zintensyfikowanie rzeczywistej i trwałej współpracy trans granicznej między interesariuszami z terenu Euroregionu Bałtyk (tj. z terenu  województw Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego RP oraz Obwodu Kaliningradzkiego FR).

 

Pod pojęciem „intensyfikacja” mamy na myśli zwiększenie ilości współpracujących organizacji/instytucji, podniesienie jakości (na poziom współpracy sieciowej) już istniejących kontaktów, rozszerzenie kontaktów transgranicznych na inne grupy (np. dziennikarzy i publicystów). Pod pojęciem trwałej współpracy mamy na myśli ograniczenie zjawiska „akcyjności” współpracy, zwiększenie liczby samorządów opierających się w kontaktach z partnerami rosyjskimi na wspólnie wypracowanych strategiach i realnych programach.

Bezpośredni cel projektu : zbudowanie podstaw wspólnej przestrzeni informacyjnej – wyspecjalizowanego „transgranicznego” portalu informacyjnego, wypromowanie go w środowiskach sieciowym rosyjskim i polskim; uzyskanie dużej rozpoznawalności portalu szczególnie w regionach przygranicznych (Pomorze, Warmia-Mazury oraz Obwód Kaliningradzki)

Grupa docelowa jest bardzo szeroka z uwagi na charakter instrumentu i formę działania portalu. Są to przede wszystkim lokalne grupy opiniotwórcze, samorządy trzech regionów przygranicznych (partnerzy rosyjscy mają techniczne i prawne możliwości bezpośredniego kontaktu z tymi samorządami rosyjskimi, media lokalne i mieszkańcy regionów przygranicznych

Działania w projekcie:

1.Wspólna przestrzeń informacyjna

Przekształcenie strony Stowarzyszenia w portal informacyjny w języku polskim i częściowo w języku rosyjskim (z techniczną możliwości rozszerzenia o inne języki w przyszłości). Strona ta powinna stać się interaktywnym systemem informacyjnym, wykorzystywanym w celu uproszczenia i rozszerzenia współpracy między różnymi podmiotami z terenu województw Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Zarazem możliwości korzystania z tego źródła informacji dostępne będą również poza obszarem celowym. Odbiorcami powinny stać się zarówno administracja (organy samorządowe, organizacje im podległe) , organizacje pozarządowe, biznes, instytucje edukacyjne i naukowe  oraz inne osoby prywatne i prawne, które interesują się tematyką przygranicza.

2. Promocja i pozycjonowanie portalu Promocja wśród potencjalnych odbiorców i użytkowników – docelowo w momencie zamknięcia projektu portal powinien osiągnąć ok. 3000 wejść miesięcznie. Od momentu uruchomienia Portalu niezbędne będzie sukcesywne napełnianie treścią poszczególnych działów i promocja  połączona z pozycjonowaniem.

3. Bezpośrednia praca z odbiorcą i użytkownikiem portalu

Z uwagi, że największe zainteresowanie zwykle dotyczy potencjalnych partnerstw (już nie w oparciu o samorządowe Umowy czy Listy intencyjne, lecz partnerstw projektowych) jedno z ważnych działań dotyczyć będzie organizacji dwóch bezpośrednich spotkań interesariuszy – samorządowców, biznesu, sektora pozarządowego. Planowane są dwa tematyczne spotkania (po jednym na terenie Polski oraz obwodu kaliningradzkiego) 2 dni każde (1 nocleg gości); Spotkania tego typu nie powinny być realizowane w formie zwykłych konferencji, proponujemy zastosowanie metody „open-space”, która jest droższa, lecz znacznie skuteczniejsza. Polega ona na określeniu jednego, wspólnego problemu (dla całej grupy) i aktywnej pracy wszystkich uczestników spotkania nad jego rozwiązaniem. Stąd konieczność wcześniejszego określenia tematyki spotkań (nie mogą to być tradycyjne do tej pory wizyty burmistrzów, merów, radnych, polegające na zwiedzaniu miast i wysłuchaniu kilku referatów).


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk