Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu CULART II

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w ramach projektu  CULART II realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

 

Podczas konferencji startowej w lutym br. opracowano bloki tematyczne odzwierciedlające potrzeby edukacyjne pracowników instytucji kultury znajdujących się w obszarach przygranicznych Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Polski i Litwy.

Opracowań dokonano przy aktywnym udziale przedstawicieli polskich, rosyjskich i litewskich instytucji samorządowych, na podstawie których sformułowano następujące obszary tematyczne:

1. Zarządzanie projektami, w tym:
- Szkolenia z pisania wniosków
- Zarządzanie projektami

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym:
- Budowanie zespołu, tworzenie grup twórczych
- Rozwój pracowników (w tym rozwój kreatywności i motywacji)
- Zarządzanie czasem
- Stworzenie sieci partnerów i współpracowników
- Pozyskiwanie nowych pracowników do instytucji kultury

3. Poszukiwanie funduszy - fundraising

4. Marketing i PR, w tym:
- Kierowanie informacji do grup docelowych
- Tworzenie nowych produktów kulturalnych
- Promocja produktów kulturalnych
- Współpraca z mediami
- Współpraca z władzami

5. Zarządzanie strategiczne, w tym:
- Rozwój misji organizacji, ustalania priorytetów
- Planowanie strategiczne
- Skuteczność i przewidywanie zmian w środowisku społecznym

6. Komunikacja międzykulturowa, w tym:
- Poszukiwanie partnerów
- Rozwój wspólnej wizji


7. Technologie informacyjne, w tym:
- Wyszukiwanie i selekcja informacji

- Umieszczanie informacji na stronach internetowych

- Nowoczesne rozwiązania techniczne dla działalności kulturalnej

8. Rozwój (rozszerzenie i pogłębienie) odbiorców (w działalności kulturalnej), w tym
- Pozyskiwanie i motywowanie odbiorców,
- Poprawa poziomu wykształcenia grup odbiorców.

 

 

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w ramach projektu  CULART II realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

 

Podczas konferencji startowej w lutym br. opracowano bloki tematyczne odzwierciedlające potrzeby edukacyjne pracowników instytucji kultury znajdujących się w obszarach przygranicznych Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Polski i Litwy.

Opracowań dokonano przy aktywnym udziale przedstawicieli polskich, rosyjskich i litewskich instytucji samorządowych, na podstawie których sformułowano następujące obszary tematyczne:

 

1. Zarządzanie projektami, w tym:
- Szkolenia z pisania wniosków
- Zarządzanie projektami

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym:
- Budowanie zespołu, tworzenie grup twórczych
- Rozwój pracowników (w tym rozwój kreatywności i motywacji)
- Zarządzanie czasem
- Stworzenie sieci partnerów i współpracowników
- Pozyskiwanie nowych pracowników do instytucji kultury

3. Poszukiwanie funduszy - fundraising

4. Marketing i PR, w tym:
- Kierowanie informacji do grup docelowych
- Tworzenie nowych produktów kulturalnych
- Promocja produktów kulturalnych
- Współpraca z mediami
- Współpraca z władzami

5. Zarządzanie strategiczne, w tym:
- Rozwój misji organizacji, ustalania priorytetów
- Planowanie strategiczne
- Skuteczność i przewidywanie zmian w środowisku społecznym

6. Komunikacja międzykulturowa, w tym:
- Poszukiwanie partnerów
- Rozwój wspólnej wizji
7. Technologie informacyjne, w tym:
- Wyszukiwanie i selekcja informacji

- Umieszczanie informacji na stronach internetowych

- Nowoczesne rozwiązania techniczne dla działalności kulturalnej

8. Rozwój (rozszerzenie i pogłębienie) odbiorców (w działalności kulturalnej), w tym
- Pozyskiwanie i motywowanie odbiorców,
- Poprawa poziomu wykształcenia grup odbiorców.

 

W oparciu o wyżej wskazane obszary określono następujące dziedziny oraz tematykę szkoleń:

Prawodawstwo w dziedzinie kultury
Polityka państwa w dziedzinie kultury
Europejska polityka kulturalna
Fundraising
Podstawy zarządzania
Zarządzanie zasobami ludzkimi (motywowanie i stymulowanie pracowników)
Komunikacja międzykulturowa
Technologie informacyjne
Metody badań marketingowych
Marketing w kulturze

PR-technologie w kulturze
planowanie strategiczne
Rozwój organizacyjny
Zarządzanie Cyklem Projektu
projekt społeczno-kulturalny
Zarządzanie projektami międzynarodowymi
Ocena / ewaluacja projektów i programów
rozwój  instytucji kulturalnych w kontekście  regionalnym i sektorowym

 

Zachęcamy do zgłaszania się na szkolenia w ramach następujących zakresów tematycznych:

 

Co to jest polityka kulturalna? Modele i instrumenty polityki kulturalnej
Lokalny kapitał kulturowy (dziedzictwo, tradycje, itp.) jako potencjał rozwojowy
Określanie priorytetów własnej organizacji i formułowanie misji organizacji
Opracowanie planu rozwoju organizacji / rejonu
Jak strukturyzować organizację/administrację/ zarządzanie kadrami
Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury
Problemy komunikacji międzykulturowej
Jak przyciągnąć nowych odbiorców?
Rozwój i promocja nowych produktów i usług kulturalnych
Marketing i PR w dziedzinie kultury
Dostęp do finansowania i praca ze sponsorami
Zarządzanie finansami, budżetowanie
Ocena organizacji i jej rozwoju

Przewidujemy organizację szkoleń dla 3 grup, z których każda skłądać się będzie z 15 osób:

Szkolenie dla I grupy: wrzesień-listopad 2013r.

Szkolenie dla II grupy: styczeń-marzec 2014r.

Szkolenie dla III grupy: kwiecień-czerwiec 2014r.

Kontakt: adag@eurobalt.org.pl, 55 6412855

 


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk