Seminarium

W dniu 21 marca 2013 r. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyło się pierwsze seminarium tematyczne pt. „Osoby starsze w turystyce – grupa docelowa czy niechciany odbiorca” z udziałem przedstawicieli: samorządów, organizacji zrzeszających i działających na rzecz seniorów, szkół wyższych oraz biznesu turystycznego. Czterogodzinną dyskusję poprowadziła mgr inż. Joanna Zielińska-Szczepkowska, pracująca na co dzień w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych w Olsztynie. 

Spotkanie otworzyła Pani Małgorzata Samusjew, kierownik Programów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, które od 1 marca 2012 r. uczestnicy w projekcie realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC pt. „TOURAGE – Rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych”. Projekt ma na celu wzmocnienie gospodarki regionalnej poprzez rozwój turystyki osób starszych oraz wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się. Pani Małgorzata przedstawiła dotychczasowe działania podejmowane przez współrealizatorów projektu TOURAGE w kierunku wymiany rozwiązań dotyczących usprawnień polityki rozwoju regionalnego w obszarze turystyki dla seniorów, a także plany Stowarzyszenia na przyszłość. Szczegółową prezentację doświadczeń partnerów zagranicznych w postaci zebranych dobrych praktyk turystyki seniorów w projekcie TOURAGE dodatkowo zaprezentował  Pan Sebastian Magier pełniący funkcję Specjalisty ds. Projektów w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk. 

Następnie głos zabrała moderatorka spotkania, która przedstawiła słuchaczom wykład dotyczący współczesnych tendencji w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych dla osób starszych, uwzględniający: aspekty demograficzne związane ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa, konsumpcję turystyczną polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce oraz aktualne wyniki badań prowadzonych m.in. przez GUS w zakresie  preferencji osób starszych odnośnie wyjazdów turystycznych. Na koniec Pani Joanna odniosła się do kilku przykładów dobrych praktyk w postaci ofert turystycznych skierowanych dla seniorów przez hotele z woj. warmińsko-mazurskiego.  

Bardzo ważnym punktem seminarium były wystąpienia przedstawicieli instytucji pracujących z osobami starszymi. Jako pierwszy wystąpił Pan Bartłomiej Głuszak, Prezes Zarządu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (FOSa), prezentując podstawowe kierunki działalności, a także dotychczasowe osiągnięcia  Federacji w kierunku wspierania seniorów oraz osób niepełnosprawnych z regionu Warmii i Mazur. 

W dalszej kolejności głos zabrały Panie: Justyna Ocalewicz, reprezentująca Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Anna Staruszkiewicz, Prezes Fundacji Forum z Gdańska. Pani Justyna, swoją interesującą prezentacją o „Miejscach z Duszą”, z całą pewnością zachęciła wszystkich obecnych słuchaczy do odwiedzenia w wolnym czasie wiosek tematycznych Warmii i Mazur zlokalizowanych m.in. w Aniołowie, Jędrychowie oraz Kadynach. Z kolei Pani Anna, sama reprezentująca grupę docelową będącą w kręgu zainteresowania uczestników seminarium, z wielkim entuzjazmem i energią, którą mogłaby obdzielić wielu młodych ludzi, przedstawiła dotychczasowe sukcesy swojej fundacji w zakresie wspierania codziennej aktywności gdańskich seniorów, a także innych słabszych grup społecznych.  

Ostatnią część spotkania poświęcono niemal godzinnej dyskusji plenarnej na tematy: możliwości wykorzystania potencjału osób starszych w turystyce, oceny jakości istniejącej oferty turystycznej dla seniorów oraz roli lokalnych samorządów w kierunku wspierania aktywności turystycznej osób starszych, a także zainteresowania przedsiębiorców osobami starszymi jako odbiorcami usług turystycznych. W trakcie wymiany poglądów silne głosy padły zarówno ze strony przedstawicieli biznesu, naukowców, jak i przedstawicieli instytucji wspierających osoby starsze.  Wśród istotnych problemów wpływających negatywnie na wielkość rynku turystycznego seniorów w Polsce wymienili oni m.in.: trudności z dotarciem z ofertą turystyczną do seniorów z uwagi na niski wskaźnik użytkowania przez tę grupę sieci internetowej, stanowiącego obecnie jeden z najważniejszych kanałów sprzedaży; brak narzędzi w postaci wydawnictw z gotowymi pakietami turystycznymi, a przez to brak zainteresowania wśród touroperatorów promocją lokalnych ofert skierowanych do osób starszych; czy wreszcie brak środków finansowych na realizację lokalnych projektów wspierających rozwój turystyki osób starszych. Wspólna dyskusja doprowadziła m.in. do wypracowania propozycji rozpoczęcia prac nad opracowaniem regionalnego katalogu ofert turystycznych skierowanych do osób starszych. I choć ramy czasowe seminarium nie pozwoliły na pełne wyczerpanie tematu, to z kuluarowych  rozmów wśród jego uczestników dało się wyczytać, iż temat turystyki osób starszych podjęty podczas elbląskiego spotkania z całą pewnością stanowił będzie przyczynek do dalszej debaty w lokalnych środowiskach. 

 

Materiały z konferencji:

AStaruszkiewicz_Fundacja_Inicjatyw_Społeczno_Kulturalnych_Forum.pdf
BGłuszak_Federacja_Organizacji_Socjalnych_FOSa.pdf
JOcalewicz_Miejsca_z_duszą.pdf
JZielińka-Szczepkowska_Dyskusja panelowa.pdf
JZielińska-Szczepkowska_Preferencje_osób_starszych_dotyczące_wyjazdów_turystycznych new.pdf
SMagier_TOURAGE_Dobre_praktyki_projektowe.pdf

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z seminarium. 

 

mgr inż. Joanna Zielińska-Szczepkowska
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk