O programie

     FMGTM      


Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze programu był złożony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk w ramach 2 konkursu
w kwietniu 2007 roku.  Zatwierdzony do realizacji 10 czerwca 2008 r. na mocy decyzji Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG
oraz Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Jest to projekt partnerski realizowany  z samorządami regionalnymi województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego.
Rozpoczęliśmy jego realizację 03 lipca 2008 r. , zakończy się 31 marca 2011 roku.
Wartość całkowita projektu 2 049 479 euro, z czego dofinansowanie z Mechanizmów Finansowych wynosi 2 012 178,00 EUR,
udział własny jest na poziomie 1,82% i będzie zapewniony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.
System wdrażania: organem decyzyjnym jest Komitet Sterując (składający się z 5 osób: przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP
Euroregion Bałtyk, przedstawiciele samorządów regionalnych województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciel organizacji
pozarządowych oraz przedstawiciel Gmin nie będących członkami Stowarzyszenia), wykonanie i realizacja projektu: Biuro Projektu
kierowane przez Kierownika Projektu.
Podstawowe działania polegają na wspieraniu współpracy przygranicznej i międzyregionalnej dzięki systemowi re-grantingu, czyli finansowego
wspierania wybranych małych podprojektów o tzw. „miękkim” charakterze (nieinwestycyjnym).

CELE projektu:

1. Fundusz może wspierać podprojekty, których celem jest:
- wzmocnienie współpracy na lokalnym i regionalnym poziomie administracji publicznej poprzez transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych,
- wzmocnienie turystyki ekologicznej,
- aktywizację społecznych inicjatyw na kilku płaszczyznach
- rozwój systemów informacji.
OBSZARY WSPARCIA
2. Wsparcie będzie udzielane w ramach następujących działań:
Działanie A : współpraca transgraniczna
- Rozwój i wdrożenie inicjatyw współpracy przygranicznej, ukierunkowanych na wzmocnienie operacyjne samorządów  oraz stymulowanie
injatyw społecznych w obszarze ochrony zdrowia oraz przedsiębiorczości w regionach;
- Współpraca w zakresie przygranicznej eko-turystyki w rozwijających się regionach;
Działanie A : współpraca międzyregionalna
- Transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych;
- Promocja regionalnego i lokalnego rozwoju w Polsce;
- Zapewnienie rozwoju komunikacji i rozwoju systemów wymiany informacji;
- Szkolenia personelu instytucji samorządowych w celu podniesienia ich profesjonalnych umiejętności;
Wszystkie składane projekty powinny być realizowane z udziałem partnera zagranicznego (samorządy lub/i organizacje niedochodowe z
terenów kwalifikowanych , tj. kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i EFTA, obwód Kaliningradzki FR, Ukraina, Białoruś, 
kraje Regionu Morza Bałtyckiego)

MIKRO-PROJEKTY
3. Warunki jakie muszą spełniać projekty, by uzyskać wsparcie w ramach FMGTM:
 Wielkość wsparcia projektów
- Minimum 5000,00 (pięć tysięcy)  euro
- Maksimum 30 000,00  (trzydzieści tysięcy) euro
 czas trwania: do 8 miesięcy + 2 miesiące na rozliczenie projektu z zastrzeżeniem, że ostatnie projekty nie mogą zakończyć się później
niż 20 lipca 2010 roku.
Wymagany udział własny:
- w przypadku jeśli współfinansowanie pochodzi z budżetu centralnego – regionalnego – lokalnego – 15%

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PRZYDATNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH ZWIAZANYCH Z NASZYM PROGRAMEM

Podstawowe informacje dotyczące Mechanizmów Finansowych: www.eog.gov.pl

- Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2004-2009
- Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego
EOG (dalej Mechanizmy Finansowe), wraz z Umową o dofinansowanie projektu, systemem zarządzania (Fund set-up) i
Planem wdrażania projektu.
- Zasady i Procedury wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009
- Zasady i Procedury wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009
- Wytyczne w sprawie Informacji i Promocji  Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
2004-2009 źródło 1  lub źródło 2

- Szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, 2004-2009 - wersja zaktualizowana z 24 maja 2006 r.
- Wytyczne dla Państwa-Beneficjenta w sprawie Raportowania i Monitorowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2004-2009 http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/Strony/Wytyczne.aspx


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk