Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk


BARTOSZYCE - GMINA MIEJSKA

Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1
Telefon: 89 762 98 04
E-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl
Strona www: www.bartoszyce.pl

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

Położone w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, na Nizinie Sępopolskiej, nad rzeką Łyną. Oddalone o 16 km od przejścia granicznego w Bezledach. Bartoszyce jest miastem przez które najłatwiej dotrzeć do Obwodu Kaliningradzkiego, oddalone o 60 km od Kaliningradu. Przez miasto przebiega droga Nr 51 o znaczeniu międzyregionalnym i międzynarodowym.

PODSTAWOWE DANE: 

Powierzchnia Bartoszyc obejmuje ok. 11,18 km² miasto liczy 23 900 mieszkańców. Położenie miasta na terenach, które na przestrzeni wieków przynależało do różnych narodowości wpłynęło na jego wielokulturowość.  Na terenie miasta wyróżnia się 4 grupy ludności: Niemcy – dawni mieszkańcy Prus Wschodnich, 2. Ludność z centralnej i wschodniej Polski, 3. Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej (Wileńszczyzna, Wołyń), 4. Ukraińcy (akcja „Wisła”). Miasto może poszczycić się zabytkowym układem urbanistycznym  typowym dla tego typu miast w tym regionie z centralnie położonym prostokątnym rynkiem oraz dominującym kościołem parafialnym i charakterystyczną Bramą Lidzbarską, stanowiącą fragment murów obronnych miasta.

ГОРОДСКАЯ ГМИНА БАРТОШИЦЕ

Расположена на северной части Варминско-мазурского воеводства, на Сепополской низине, при реке Лына (рус. Лава). Город отдаленный о 16км от дорожного погранперехода в Безледах. Бартошице – это город, через который наиболее легко можна добраться в Калининградской области. Через город располагается путь №51, которая имеет межрегиональное и международное значение.

Основные информации:

Поверхность Бартошиц занимает около 11,18 км², а в городе живут 23 900 жителей. Расположение города на территории, которая на протяжении столетий принадлегала к разным народностям имело большое влияние на его многокультурность. На территории города выделяется четыре группы населения: 1. Немцы - прежние жители Восточной Пруссии, 2. Население из центральной и восточной Польши, 3. Переселенцы из Восточных кресов II Польской Республики (Виленщина, Волынь), 4. Украинцы (операция «Висла»). Город может похвастаться исторической градостроительной системой, которая типичная для городов в этом регионе с центральным, прямоугольным рынком с головной приходской церковью и свойственными Лидзбарскими воротами, которые становят фрагмент крепостной стены города.


Powrót do listy gmin

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk