Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk


OLSZTYN - GMINA MIEJSKA

Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1
Telefon: +48 89 527 31 11
E-mail: kancelaria.ogolna@olsztyn.eu
Strona www: http://www.olsztyn.eu

GMINA OLSZTYN

Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Zajmuje 88 km2 powierzchni, zaś aktualna liczba jego mieszkańców, to 173,4 tys. osób. Daje to gęstość zaludnienia na poziomie 1 971 osób na km2. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 63% mieszkańców miasta. Stopa bezrobocia na poziomie 6,1% jest najniższym wskaźnikiem wśród wszystkich powiatów w regionie – wskaźnik wojewódzki to 16,5%.

PODSTAWOWE DANE:

Olsztyn jest miastem akademickim. Funkcjonują tutaj 4 uczelnie wyższe (w tym Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz 2 filie uczelni wyższych spoza regionu. W 2014 r. na 10 tys. mieszkańców przypadało 1,6 tys. studentów oraz 0,5 tys. absolwentów – to ponad 4-krotnie więcej niż w kraju. Na terenie Olsztyna działają też instytuty naukowe, jak Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, czy też Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Olsztyn ma szansę stać się centrum usług wspólnych. Miasto zostało uznane przez firmę Colliers International w raporcie Rising Stars 2013:10 "upcoming BPO/SSC locations" za lokalizację z największym potencjałem pod względem przyszłego rozwoju sektora BPO/SSC, obok Lublina, Kielc, czy Torunia. Swoje SSC w Olsztynie już uruchomiły m.in. Citibank, Transcom, Coltel, Vorwerk, czy Aviation Services Ireland.

Olsztyn jest miastem dla biznesu po godzinach. 22,3% jego powierzchni stanowią lasy, zaś 9,6% – grunty pod wodami, tj. rzekami oraz jeziorami, których w granicach administracyjnych stolicy Warmii i Mazur jest aż 11, co bezpośrednio przekłada się na jakość życia mieszkańców. W ostatnich latach zrewitalizowana została infrastruktura turystyczna wokół Jezior Ukiel oraz Długiego. Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” to najnowocześniejszy na Warmii i Mazurach całoroczny, nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. W ramach oferty kulturalnej, w Olsztynie odwiedzić można liczne galerie artystyczne i muzea oraz Planetarium, Obserwatorium Astronomiczne, dwa teatry i filharmonię. Oferta zakupowa na terenie Olsztyna obejmuje natomiast 2 galerie handlowe, 7 centrów handlowych oraz liczne markety i dyskonty (największe sieci to: Carrefour, Tesco, Auchan, Piotr i Paweł, Alma, Intermarche, Kaufland, Biedronka, Lidl oraz Stokrotka).

Sektor IT oraz produkcja żywności wysokiej jakości (jedna z regionalnych inteligentnych specjalizacji) należą do kluczowych branż w Olsztynie.

Гмина Ольштын

Ольштын это столица Варминьско-Мазурского воеводства. Занимает 88 км² поверхности, а число его жители это 173,4 тыс. Плотность населения это 1971 чел/км². Люди в производственном  возрасте это 63% жителей города. Безработица исчиляет 6,1% и это меньше всего среди всех повятов в регионе – в воеводстве – это 16,5%.

Основные информации:

Ольштын это академический город. Эдесь функционируют 4 вузы (в этом числе также Университет Варминьско-Мазурский) и 2 филиала вузов из-за региона. В 2014 году среди 10 тыс. жителей было 1,6 тыс. Студентов и 500 выпускников – это 4 раза больше, чем в государстве. На территории Ольштына работают научные институты, как Институт Разводу Животных и Исследований Еды Польской Академии Наук или Средоточие Научных Исследований им. Войтеха Кэнтжиньского.

 

У Ольштына шанс, чтобы стать центром общих услуг. Город стал признанным через компанию Colliders International в рапорте Rising Stars 2013:10 „upcoming BPO/SSC locations” , местонахождением с самым большим потенциолом будущего спектра BPO/SSC, рядом с Лублином, Келцами или Торунием. Свое SSC в Ольштыне вклучили уже Citibank, Transcom, Coltel, Vorwerk или Aviation Services Ireland.

 

Ольштын это город для бизнеса позле часов. 22,3% его поверхности становят леса, а 9,6% - грунты под водами, то есть, реками и озерами, которых в администрацыйных границах столицы Вармии и Мазур находится аж 11, что непосредственно делает жизнь жителей города лучшей. В последние годы улучшена стала туристическая  инфраструктура вокруг озера Укиел и Длугие. Отдыхо-спортивный центр «Укиел» это наиболее современный на Вармии и Мазурах, круглогодичный, современный комплекс. В рамках культурной оферты, в Ольштыне можна посешать артистические галереи и музеи, а также планетарий, астрономическую обсерваторию, два театра и филармонию. Оферта для покупок на территории Ольштына это 2 торговые галереи, 7 торговых центров и множество супермаркетов и дисконтов (самые большие это: Carrefour, Tesco, Auchan, Piotr i Paweł, Alma, Intermarche, Kaufland, Biedronka, Lidl и Stokrotka.

Спектр IT и производство высококачественной пищи (одна из областных специализаций) это основные отрасл в Ольштыне.


Powrót do listy gmin

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk